tài liệu ôn thi đại học môn hóa nhóm halogen

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... phân nhóm nhóm V A: Có hay electron B Y,M thu c phân nhóm nhóm II B: M t c u hình b n thư ng g p C M thu c phân nhóm ph nhóm II C: Có l p tr lên v i 18 electron l p D N thu c phân nhóm nhóm I ... phân nhóm (nhóm A) - Chu kỳ l n (4 5) có 18 nguyên t , d ng b ng ng n c x p thành hàng Hàng có 10 nguyên t , ó nguyên t u thu c phân nhóm (nhóm A), nguyên t l i phân nhóm ph (phân nhóm ph nhóm ... III, nhóm IIIA O ô 8, chu kỳ II, nhóm VIA B Mg ô 12, chu kỳ III, nhóm IIA O ô 8, chu kỳ II, nhóm VIA C Al ô 13, chu kỳ III, nhóm IIIA F ô 9, chu kỳ II, nhóm VIIA D Mg ô 12, chu kỳ III, nhóm IIA...
 • 282
 • 1,787
 • 57

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Trang 2/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p gi ng môn Hóa H c Ph n ng oxi hóa – kh n i phân t : ph n ng ñó ... 0976053496 Trang 4/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p gi ng môn Hóa H c +2 -1 +3 4× FeS2 - 11e +4 Fe + 2S ... K2MnO4 + H2O Trang 5/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p gi ng môn Hóa H c 2× MnO4- + e 1× SO32- MnO42- - 2e...
 • 7
 • 1,035
 • 40

tài liệu ôn thi đại học môn hóa học

tài liệu ôn thi đại học môn hóa học

Hóa học

... Bài Các Công thức viết phản ứng Cần nhớ công thức sau: Công thức 1: MUỐI phản ứng với AXIT LOẠI Công thức 2: MUỐI phản ứng với AXIT LOẠI Công thức 3: MUỐI phản ứng với AXIT LOẠI Công thức 1: ... Bài 22 (Phần tiếp theo) Các Công thức viết phản ứng Cần nhớ công thức sau: Công thức 1: MUỐI phản ứng với Kỳ trước AXIT LOẠI Công thức 2: MUỐI phản ứng với AXIT LOẠI Công thức 3: MUỐI phản ứng với ... Hoá trò CAO Công thức 2:(pứ với HNO3, H2SO4 đặc) Muối + Axit loại Muối + H2O + SP khử ĐK: Muối phản ứng phải có tính khử Có nhóm muối phản ứng Nhóm muối 1: 2CO3 ; - SO 2NO3 ; ; Nhóm muối 2: Cl...
 • 472
 • 1,748
 • 16

Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009 ppt

Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009 ppt

Cao đẳng - Đại học

... Phone: 0976053496 Trang 2/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 Câu 25 Cho 0,1 mol m t hiñrocacbon X tác ... Phone: 0976053496 Trang 3/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 Câu 36 ð rư u là: A thành ph n % v kh i ... Phone: 0976053496 Trang 4/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 Câu 47 Cho 8,00 gam canxi tan hoàn toàn...
 • 5
 • 588
 • 2

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Cao đẳng - Đại học

... Trang 2/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p gi ng môn Hóa H c Ph n ng oxi hóa – kh n i phân t : ph n ng ñó ... 0976053496 Trang 4/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p gi ng môn Hóa H c +2 -1 +3 4× FeS2 - 11e +4 Fe + 2S ... K2MnO4 + H2O Trang 5/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p gi ng môn Hóa H c 2× MnO4- + e 1× SO32- MnO42- - 2e...
 • 7
 • 524
 • 10

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Cao đẳng - Đại học

... Trang 2/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p gi ng môn Hóa H c Ph n ng oxi hóa – kh n i phân t : ph n ng ñó ... 0976053496 Trang 4/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p gi ng môn Hóa H c +2 -1 +3 4× FeS2 - 11e +4 Fe + 2S ... K2MnO4 + H2O Trang 5/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p gi ng môn Hóa H c 2× MnO4- + e 1× SO32- MnO42- - 2e...
 • 7
 • 580
 • 9

tài liệu ôn thi đại học môn hóa

tài liệu ôn thi đại học môn hóa

Hóa học

... Nhỳng kim loi M hoỏ tr vo dung dch CuSO4, sau mt thi gian ly kim loi thy lng gim 0,05% Mt khỏc nhỳng kim loi trờn vo dung dch Pb(NO3)2, sau mt thi gian thy lng tng 7,1% Xỏc nh M, bit rng s mol ... vit phng trỡnh phn ng v t n s mol cỏc ete tớnh toỏn thỡ khụng nhng khụng gii c m cũn tn quỏ nhiu thi gian Vớ d 3: Cho 12 gam hn hp hai kim loi Fe, Cu tỏc dng va vi dung dch HNO 63% Sau phn ng ... nghim Cỏch thc gp nhng phng trỡnh lm mt v cỏch lp phng trỡnh theo phng phỏp bo ton nguyờn t s c gii thiu mt s vớ d sau õy Vớ d 1: kh hon ton 3,04 gam hn hp X gm FeO, Fe 3O4, Fe2O3 cn 0,05 mol H2...
 • 225
 • 2,550
 • 33

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa theo chủ đề

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa theo chủ đề

Hóa học

... sau không đúng? A Số oxi hóa nguyên tố đơn chất không B Số oxi hóa nguyên tố giá trị không đổi C Tổng số oxi hóa nguyên tử phân tử không D Đối với ion đơn nguyên tử số oxi hóa điện tích ion Câu ... khẳng định sau không nói toluen? A có công thức tổng quát CnH2n-6 (n 6) B có công thức phân tử C7H8 C đồng đẳng benzen D không tác dụng với KMnO4 benzen Câu 34 Phản ứng hoá học hóa học hữu cơ, nguyên ... vật nhôm bền không khí nước nguyên nhân sau đây? A Nhôm hoạt động hóa học sắt B Nhôm không tác dụng với nước không khí nhiệt độ thường C Nhôm có lớp oxit Al2O3 mỏng, bền vững, không cho nước oxi...
 • 255
 • 9,988
 • 2,235

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

Hóa học

... chức đồng thời nhóm cacboxyl nhóm amino đồng thời nhóm cacboxyl nhóm amino amino cacboxyl luỡng tính trùng ngưng amino cacboxyl luỡng tính trùng ngưng Câu 3.60 Amino axit X chứa nhóm chức amin ... polime Khái niệm vật liệu polime - Chất dẻo: vật liệu polime có tính dẻo - Tơ: vật liệu polime hình sợi, dài mảnh - Cao su: vật liệu có tính đàn hồi - Keo dán hữu cơ: vật liệu polime có khả kết ... polime có khả kết nối chắn hai mảnh vật liệu khác - Vật liệu compozit: vật liệu tổ hợp gồm polime làm nhựa vật liệu vơ cơ, hữu khác B - MỘT SỐ PHẢN ỨNG HỐ HỌC THƯỜNG GẶP Nhựa a) Nhựa PE nCH2 xt,...
 • 63
 • 2,292
 • 113

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA

Hóa học

... (1) không tượng, (2) xuất kết tủa trắng tan, (3) xuất kết tủa trắng không tan B (1) không tượng, (2) (3) xuất kết tủa trắng tan C (1) không tượng, (2) xuất kết tủa trắng, không tan D (1) không ... không phân nhánh nhóm amino vị trí α Công thức cấu tạo thu gọn A A HOOCCH(NH2)COOH B HOOCCH2CH(NH2)COOH C HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH D CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 3.66 X α-amino axit no chứa nhóm –NH2 nhóm ... CHƯƠNG V ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 5.1 Vị trí nguyên tử M (Z = 26) bảng hệ thống tuần hoàn A ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB B ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIA C ô 26, chu kì 4, nhóm IIB D ô 26, chu kì 4, nhóm...
 • 68
 • 1,986
 • 33

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa

Hóa học

... trỡnh ThS Cao Mnh Hựng biờn son 27 TI LIU ễN THI H C LU HNH NI B phn ng v t n s mol cỏc ete tớnh toỏn thỡ khụng nhng khụng gii c m cũn tn quỏ nhiu thi gian Vớ d 23: Chia hn hp gm hai anehit no ... son 35 TI LIU ễN THI H C LU HNH NI B KCl v KBr thu c 10,39 gam hn hp AgCl v AgBr Hóy xỏc nh s mol hn hp u A 0,08 mol B 0,06 mol C 0,03 mol D 0,055 mol Hng dn gii C mol mui halogen to thnh mol ... cú lng 15 gam 340 gam dung dch AgNO3 6% Sau mt thi gian ly vt thy lng AgNO3 dung dch gim 25% Khi lng ca vt ThS Cao Mnh Hựng biờn son 37 TI LIU ễN THI H C LU HNH NI B sau phn ng l A 3,24 gam B...
 • 79
 • 377
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học môn Hoá học

Tài liệu ôn thi đại học môn Hoá học

Hóa học

... i eBook, Tài li u h c mi n phí CHƯƠNG 5:ð I CƯƠNG V KIM L AI *** Câu 1:Trong b ng h th ng tu n hòan, kim l : A .nhóm IA, IIA, IIIA (tr B) ; B.m t s ngun t thu c nhóm IVA, VA, VIA C.các nhóm IB ... X2+:1s22s22p63s23p6 V y v trí c a X b ng tu n hòan A.ơ 18, chu kỳ 3, nhóm VIIIA B.ơ 16, chu kỳ 3, nhóm VIA C.ơ 20, chu kỳ 4, nhóm IIA D.ơ 18, chu kỳ 3, nhóm VIA Câu 5:Các dãy s p x p theo th t gi m d n bán ... v c u t o c a cao su thi n nhiên dư i khơng đúng? A Cao su thi n nhiên l y t m cao su B Các m t xích c a cao su t nhiên đ u có c u hình trans- C H s trùng h p c a cao su thi n nhiên vào kho ng...
 • 44
 • 481
 • 0

tài liệu ôn thi đại học môn hóa trường đại học khoa học tự nhiên tp.hcm

tài liệu ôn thi đại học môn hóa trường đại học khoa học tự nhiên tp.hcm

Hóa học

... M2CO3 + CO2 + H2O → Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM (sơ đồ phản ứng đốt cháy muối cacboxylat) t0 18 RCOOC(CH3)=CH2 + NaOH  RCOONa + CH3COCH3 → Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM C- ... fomic đo điều kiện Cơng thức phân tử X Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM 35 A C12H22O11 C (C6H10O5)n 36 B C6H12O6 D C18H36O18 Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ... chất hữu có từ hai loại nhóm chức trở lên B Hợp chất hữu có từ hai nhóm chức trở lên C Hợp chất hữu có nhiều nhóm chức D Hợp chất hữu có hai nhóm chức 44 Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM Câu...
 • 138
 • 637
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học môn hoá

Tài liệu ôn thi đại học môn hoá

Hóa học

... Nguyễn Đức Ba Trang  HÓA HỌC 10 - Chương trình chuẩn nâng cao Năm 2014 B HI bị oxi hóa thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S C H2SO4 oxi hóa HI thành I2 bị khử thành H2S D I2 oxi hóa H2S thành H2SO4 ... A Cân hố học chuyển dịch sang bên phải B Cân hố học chuyển dịch sang bên trái C Tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch tăng D Khơng gây chuyển dịch cân hố học 90 Cho phản ứng hố học : C ... SO2 + H2S → 3S + 2H2O Câu diễn tả ? A Lưu huỳnh bị oxi hóa hidro bị khử B Lưu huỳnh bị khử khơng có oxi hóa C Lưu huỳnh bị khử hidro bị oxi hóa D S SO2 bị khử, H2S bị oxh 38 Lưu huỳnh tác dụng...
 • 8
 • 381
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HOÁ THEO CHƯƠNG

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HOÁ THEO CHƯƠNG

Hóa học

... (1) không tượng, (2) xuất kết tủa trắng tan, (3) xuất kết tủa trắng không tan B (1) không tượng, (2) (3) xuất kết tủa trắng tan C (1) không tượng, (2) xuất kết tủa trắng, không tan D (1) không ... nhóm chức COOH NH B hợp chất hữu đa chức, có chứa loại nhóm chức COOH NH C hợp chất hữu tạp chức, có chứa nhóm chức COOH NH D hợp chất hữu tạp chức, có chứa loại nhóm chức COOH NH Câu 3.27 Công ... không phân nhánh nhóm amino vị trí α Công thức cấu tạo thu gọn A A HOOCCH(NH2)COOH B HOOCCH2CH(NH2)COOH C HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH D CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 3.66 X α-amino axit no chứa nhóm –NH2 nhóm...
 • 41
 • 616
 • 1

TÀI LIỆU ôn THI đại học môn hóa

TÀI LIỆU ôn THI đại học môn hóa

Khoa học tự nhiên

... ltkan.nhombs2014@gmail.com Chuyên đề ôn thi Đại học năm 2015 – Hóa học Nhóm Biên soạn 2015 - iệc t m g c dựa t ng s nhóm ch c để ác định hóa trị g c suy công th c t ng uát g c giả thi t cho biết g c có đ ... ltkan.nhombs2014@gmail.com Chuyên đề ôn thi Đại học năm 2015 – Hóa học Nhóm Biên soạn 2015 A B C D Câu 10 Ứng dụng aminoaxit phát biểu không đúng? A Các aminoaxit (nhóm amin vị trí số 6, 7….) nguyên liệu sản xuất tơ ... 0,3 mol NaOH X amino axit có A nhóm -NH2 nhóm -COOH B nhóm -NH2 nhóm -COOH C nhóm -NH2 nhóm -COOH D nhóm -NH2 nhóm -COOH Câu 100 X aminoaxit no chứa nhóm - NH2 nhóm -COOH Cho 0.89g tác dụng với...
 • 66
 • 677
 • 1

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa năm 2012 (Matdanh_LHVH_CCHM)

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa năm 2012 (Matdanh_LHVH_CCHM)

Hóa học

... phản ứng este hóa mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 75% (tính theo ancol) tiến hành este hóa mol CH3COOH cần số mol C2H5OH (biết phản ứng este hóa thực nhiệt ... toàn thể tích khí thi n nhiên gồm metan, eatn, propan oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO (ở điều kiện tiêu chuẩn) 9,9 gam nước Thể tích không khí (ở điều ... khí gồm propan hiđrocacbon không no Y thấy sinh 22 gam CO2 10,8 gam H2O Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hỗn hợp (biết không khí oxi chiếm 20% thể tích) công thức phân tử Y là: A 86,9...
 • 34
 • 246
 • 1

tài liệu ôn thi đại học môn hóa học

tài liệu ôn thi đại học môn hóa học

Hóa học

... M2CO3 + CO2 + H2O Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM -5- (sơ đồ phản ứng đốt cháy muối cacboxylat) t0 18 RCOOC(CH3)=CH2 + NaOH  RCOONa + CH3COCH3  - - Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM ... có từ hai loại nhóm chức trở lên B Hợp chất hữu có từ hai nhóm chức trở lên C Hợp chất hữu có nhiều nhóm chức Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM - 41 - D Hợp chất hữu có hai nhóm chức Câu ... hố dung mơi nước) - 34 - Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM  Những nhóm đẩy electron, chẳng hạn gốc ankyl có hiệu ứng +I, làm cho tính bazơ tăng lên  Ngược lại nhóm phenyl có hiệu ứng –C...
 • 134
 • 199
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA

Hóa học

... phản ứng este hóa mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 75% (tính theo ancol) tiến hành este hóa mol CH3COOH cần số mol C2H5OH (biết phản ứng este hóa thực nhiệt ... toàn thể tích khí thi n nhiên gồm metan, eatn, propan oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO (ở điều kiện tiêu chuẩn) 9,9 gam nước Thể tích không khí (ở điều ... khí gồm propan hiđrocacbon không no Y thấy sinh 22 gam CO2 10,8 gam H2O Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hỗn hợp (biết không khí oxi chiếm 20% thể tích) công thức phân tử Y là: A 86,9...
 • 34
 • 176
 • 0

TÀI LIỆU- ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

TÀI LIỆU- ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

Cao đẳng - Đại học

... chất hữu có từ hai loại nhóm chức trở lên B Hợp chất hữu có từ hai nhóm chức trở lên C Hợp chất hữu có nhiều nhóm chức D Hợp chất hữu có hai nhóm chức 42 Download tài liệu học tập : http://aotrangtb.com ... phẩm tạo thay nhóm hiđroxyl -OH nhóm cacboxyl -COOH ngun tử hay nhóm ngun tử khác: -COOH → -COZ (với Z: OR', NH2, OCOR, halogen, …) - Este dẫn xuất axit cacboxylic Khi thay nhóm OH nhóm cacboxyl ... dung mơi nước) Download tài liệu học tập : http://aotrangtb.com 35  Những nhóm đẩy electron, chẳng hạn gốc ankyl có hiệu ứng +I, làm cho tính bazơ tăng lên  Ngược lại nhóm phenyl có hiệu ứng...
 • 135
 • 205
 • 0

Xem thêm