tài liệu ôn tập đại học môn lịch sử

tài liệu ôn thi đai học môn lịch sử

tài liệu ôn thi đai học môn lịch sử

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông, tịchthu sản nghiệp của đế quốc, lấy ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dâncày + Lực lượng cách mạng: công nông là gốc ... tranh đã có số lượng công nhân tham gia đông như cuộc đấutranh của 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiên, cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máySợi Nam Định… + Cuộc bãi công đã vượt ra ngoài ... đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp côngnhân đối với cách mạng Đông Dương. Từ phong trào, khối liên minh công nông được hìnhthành, công nhân và nông dân đã hoàn đoàn kết trong đấu tranh...
 • 105
 • 1,177
 • 70

tài liệu ôn tập vào 10 môn lich sử tham khảo toàn tập

tài liệu ôn tập vào 10 môn lich sử tham khảo toàn tập

Lịch sử

... a. Chế ra công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới, tìm ra những vật liệu mới.b. Thực hiện "Cuộc cách mạng Xanh" trong nông nghiệp, trong giao thông thôngtin liên lạc, ... giành độc lập.26`PHẦN MỘTLỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAYCHƯƠNG ILIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAIBÀI 1LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN ... gì ?a. " ;Đại lục mới trỗi dậy".b. " ;Đại lục bùng cháy".c. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất.d. " ;Đại lục bùng cháy" và " ;Đại lục mới trổi...
 • 251
 • 2,295
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý của Vũ Đình Hoàng tập 1

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý của Vũ Đình Hoàng tập 1

Vật lý

... cm/s. B. 7,32 cm/s. C. 14,64 cm/s. D. 21,96 cm/s. “ Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không có vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết ” ðÁP ÁN ðỀ SỐ 2 1 D 2D 3A 4A 5B 6A ... cm. C. 22cm. D. 2 cm. “ðường tuy gần, không ñi không bao giờ ñến. Việc tuy nhỏ, không làm chẳng bao giờ nên” - Bồi dưỡng kiến thức - 01689.996.187 Học trực tuyến miễn phí http://lophocthem.net ... Họ và tên học sinh :………………………………Trường:THPT………………………………… I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: * Con lắc ñơn + Con lắc ñơn gồm một vật nặng treo vào sợi dây không giản, vật nặng kích thước không ñáng...
 • 153
 • 636
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... nguyên tố hoá học do: A- Là kí hiệu của một nguyên tố hoá học B- Là đthn của một ngtố hoá học C- Cho biết tính chất của một nguyên tố hoá học D- Luôn thay đổi trong một phản ứng hoá học 70: ... phi kim. C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử luôn luôn là số nguyên dương D. Tất cả các phát biểu trên đều luôn luôn đúng 2: Định nghĩa đúng về phản ứng oxi hoá- khử: ... cần tiến hành để chuyển dịch cân bằng hoá học sang chiều thuận? [H2].[I2] [HI]2 45CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 1: Phát biểu nào sau đây luôn luôn đúng: A. Một chất hay ion thì hoặc chỉ...
 • 282
 • 1,794
 • 57

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Nhận gia môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... trình oxi hoá mới: Nhận gia môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... +1+5 -1 +7+4 +5 +3 Nhận gia môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 1,041
 • 40

Tài liệu ôn thi đại học môn Lý rất hay

Tài liệu ôn thi đại học môn Lý rất hay

Cao đẳng - Đại học

... 1. Đưa vật m về vị trí mà 2 lò xo không biến dạng rồi thả ra không vận tốc ban đầu (vo =0) thì hệ dao động theo phương thẳng đứng. Bỏ qua lực cản của không khí. Viết phương trình dao động ... =41kx2Câu 3 Trong ba đại lượng sau:a) Thế năng của con lắc;b) Cơ năng của con lắc;c) Lực mà lò xo tác dụng vào quả cầu của con lắc;Thì đại lượng nào biến thiên điều hoà, đại lượng nào biến ... 1 D) X (cm) = 2.5sin ( 10 t + 5π/10) – 1 3. Tính biên dao động cực đại của hai vật để trong quá trình dao động m không rời khỏi M.A) A (Max) = 7,5 B) A (Max) = 5,5 C) A (Max) = 3,5 D)...
 • 12
 • 948
 • 10

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý: Chuyên đề 1 - Cơ học vật rắn

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý: Chuyên đề 1 - Cơ học vật rắn

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... và vectơ gia tốc hướng tâm) của điểm ấy A. có độ lớn không đổi. B. Có hướng không đổi. C. có hướng và độ lớn không đổi. D. Luôn luôn thay đổi. 19. Một vật rắn quay nhanh dần đều xung quanh ... - vuhoangbg@gmail.com BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CHUYÊN ĐỀ 1 - CƠ HỌC VẬT RẮN 1 CHUYÊN ðỀ 1: CƠ HỌC VẬT RẮN VŨ ðÌNH HOÀNG http://lophocthem.com ... ðẠI HỌC. Thái Nguyên, 2012 - ðT: 01689.996.187 Diễn ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CHUYÊN ĐỀ 1 - CƠ HỌC...
 • 30
 • 943
 • 0

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm học 2009 - 2010

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm học 2009 - 2010

Tư liệu khác

... khí), đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.TÀI LIỆU THAM KHẢO – LƯU HÀNH NỘI BỘ1TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ+ Xây dựng CNXH ... giữa các nước. TÀI LIỆU THAM KHẢO – LƯU HÀNH NỘI BỘ9TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ- Các tổ hợp công nghiệp – quân sự, các công ti, tập đoàn ... toàn cầu hóa:TÀI LIỆU THAM KHẢO – LƯU HÀNH NỘI BỘ8TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ* Nông nghiệp: Trong những năm 60 sản lượng nông phẩm hàng năm...
 • 9
 • 645
 • 1

Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009 ppt

Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009 ppt

Cao đẳng - Đại học

... – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 1/5 ðỀ THI ðẠI HỌC Môn thi: Hoá học - Không Phân ban Thời gian làm bài: 90 phút Số câu trắc nghiệm: 50 Họ, tên thí ... 4-clobuten-1 D. 3-clobuten-1 Nhận gia môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Mã ñề thi: 009 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com ... Nhận gia môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Mã ñề thi: 009 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com...
 • 5
 • 595
 • 2

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Cao đẳng - Đại học

... Nhận gia môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... hợp chất hữu cơ Nhận gia môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... H2O + N2 + O2 Nhận gia môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 530
 • 10

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Cao đẳng - Đại học

... Nhận gia môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... hợp chất hữu cơ Nhận gia môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... trình oxi hoá mới: Nhận gia môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 589
 • 9

Xem thêm