so sánh chương trình

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Bài tập Pascal có đáp án (Full)

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Bài tập Pascal có đáp án (Full)

Cao đẳng - Đại học

... Write('nhap he so b[',i,']:='); Readln(b.heso[i]); End; If a.bac
 • 41
 • 327
 • 0

Đe thi Xac suat thong ke & dap an.pdf

Đe thi Xac suat thong ke & dap an.pdf

Cao đẳng - Đại học

... đường kính X(cm), chiều cao Y(m): X 20-22 22-24 24-26 26-28 15 10 17 28-30 Y 11 12 a Lập phương trình tương quan tuyến tính Y theo X b Kiểm tra tính phân phối chuẩn X với mức ý nghĩa 5% c Để ước ... −5, 025 0, 4.0, p0 (1 − p0 ) 144 n t(0,01) = 2,58 | U tn |> U , bác bỏ H :tài liệu cho tỷ lệ cao so với thực tế Page 20 ĐỀ SỐ Ở xí nghiệp may mặc, sau may quần áo, người ta đóng thành kiện , kiện ... Để ước lượng trung bình tiêu Y với độ xác 0, 6kg / mm đảm bảo độ tin cậy bao nhiêu? d Lập phương trình tương quan tuyến tính X theo Y Biết Y = 145kg / mm dự đoán X BÀI GIẢI a p(A): xác suất kiện...
 • 32
 • 5,660
 • 73

Bài tập Casio(Có đáp án)

Bài tập Casio(Có đáp án)

Toán học

... Bài toán 6.3 Giải phơng trình 9x2 - 24x + 16 = KQ: x = Phơng trình bậc ba Bài toán 7.1 Giải phơng trình x3 - 7x + = KQ: x1 = 2; x2 = - 3; x3 = Bài toán 7.2 Giải gần phơng trình 2x3 + 5x2 - 17x ... + KQ: 24 16 Phơng trình mũ Bài toán 16.1 Giải phơng trình 32x + = 3x + + KQ: x = - Bài toán 16.2 Giải phơng trình 27x + 12x = 2.8x KQ: x = Bài toán 16.3 Giải gần phơng trình 9x - 5ì3x + = KQ: ... 0,7505 17 Phơng trình lôgarit Bài toán 17.1 Giải phơng trình 32 log x = 81x KQ: x = Bài toán 17.2 Giải phơng trình log x + log x = KQ: x1 = 4; x2 = 2 Bài toán 17.3 Giải gần phơng trình 8log x...
 • 33
 • 574
 • 0

Bài tập Casio(Có đáp án)

Bài tập Casio(Có đáp án)

Tư liệu khác

... Bài toán 6.3 Giải phơng trình 9x2 - 24x + 16 = KQ: x = Phơng trình bậc ba Bài toán 7.1 Giải phơng trình x3 - 7x + = KQ: x1 = 2; x2 = - 3; x3 = Bài toán 7.2 Giải gần phơng trình 2x3 + 5x2 - 17x ... + KQ: 24 16 Phơng trình mũ Bài toán 16.1 Giải phơng trình 32x + = 3x + + KQ: x = - Bài toán 16.2 Giải phơng trình 27x + 12x = 2.8x KQ: x = Bài toán 16.3 Giải gần phơng trình 9x - 5ì3x + = KQ: ... 0,7505 17 Phơng trình lôgarit Bài toán 17.1 Giải phơng trình 32 log x = 81x KQ: x = Bài toán 17.2 Giải phơng trình log x + log x = KQ: x1 = 4; x2 = 2 Bài toán 17.3 Giải gần phơng trình 8log x...
 • 32
 • 497
 • 4

bai tap gioi tu + dap an

bai tap gioi tu + dap an

Ngữ văn

... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/159/197280//Baitapvegioitu %20dapan.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 881
 • 31

BÀI tập TÌNH HUỐNG & đáp án môn tín DỤNG NGÂN HÀNG

BÀI tập TÌNH HUỐNG & đáp án môn tín DỤNG NGÂN HÀNG

Ngân hàng - Tín dụng

... năm 2011 so với tháng đầu năm 2010 cho thấy tỷ lệ 37%, so sánh tương tự vốn chủ sở hữu tốc độ tăng 176% Chính vậy, số tuyệt đối thu nhập tăng cao so với kỳ năm 2010 số ROA (thu nhập so với tổng ... nhập tháng đầu năm so với tốc độ tăng tổng tài sản vốn chủ sở hữu hợp lý Bởi lẽ tốc độ tăng tổng tài sản tăng vốn chủ sở hữu hệ thống tổ chức tín dụng so với kỳ năm 2010 39% 44% so với tốc độ tăng ... tương đương với số tháng đầu năm 2010 (lần lượt 0,75% 8,2%) thấp so với số năm năm trước (ROA 2009 2010 1,0% 0,9%; ROE 10,4% 10,3%) So sánh hai số ngành ngân hàng với 21 ngành khác kinh tế cho thấy...
 • 11
 • 9,073
 • 36

Bài tập thống kê doanh nghiệp

Bài tập thống kê doanh nghiệp

Ngân hàng - Tín dụng

... toàn DN kỳ gốc, kỳ báo cáo? - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tổng chi phí sản xuất kỳ báo cáo so với kỳ gốc? Bài 10: Có tài liệu thống kê DN gồm phân xưởng: Phân Giá thành đvsp Xưởng (tr đ / ... 2,2 200 250 Hãy sử dụng phương pháp số để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ báo cáo so với kỳ gốc Bài 11: Có tài liệu thống kê DN gồm phân xưởng sau: Phân Giá thành đvsp Xưởng (tr ... 3,2 200 250 Hãy sử dụng phương pháp số để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ báo cáo so với kỳ gốc ...
 • 5
 • 12,967
 • 228

Hướng dẫn giải bài tập thống kê kết quả SXKD của DN

Hướng dẫn giải bài tập thống kê kết quả SXKD của DN

Tài chính doanh nghiệp

... giải: Căn vo phơng trình kinh tế: IGO = IW x IT - Số tơng đối:114,2% =109,86%x104% - Số tuyệt đối: 1.265 = 910 + 355 Bi số 9: So sánh NSLĐ bình quân ton xí nghiệp kỳ báo cáo so với kỳ gốc v nhận ... 4.100 = 1 Giá thnh năm 2003 so với năm 2002 giảm 7,4% Z Z q q 3.420 = 0,85 4.020 = Giá thnh năm 2004 so với năm 2002 giảm 15% Z Z q q 3.950 = 0,79 4.950 = Giá thnh năm 2005 so với năm 2002 giảm 21% ... = 1 Giá thnh năm 2003 so với năm 2002 giảm 7,4% Z q Z q 2 = 3.700 = 0,9 4.070 Giá thnh năm 2004 so với năm 2003 giảm 10% Z Z q q = 4.350 = 0,943 4.610 Giá thnh năm 2005 so với năm 2004 giảm...
 • 21
 • 3,163
 • 5

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (chương II)

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (chương II)

Cao đẳng - Đại học

... bình quân ( H ) Trình tự phân tích gồm bớc: - Tính hệ số phẩm cấp kỳ: (Sản lợng loại x Đơn giá cố định loại) Hệ số phẩm cấp = Tổng sản phẩm sản xuất x Đơn giá loại cao - So sánh hệ số phẩm cấp ... * Phơng pháp đơn giá bình quân: ( P ) - Đối với trờng hợp doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm: Trình tự phân tích gồm bớc: + Xác định đơn giá bình quân kỳ theo công thức: p= Pq q Trong đó: - ... vật quy ớc tất loại sản phẩm theo kế hoạch v thực tế lấy x phòng bột lm sản phẩm chuẩn Đánh giá trình độ hon thnh kế hoạch sản xuất theo hai đơn vị vật v vật quy ớc Bi số 2: Có số liệu tình hình...
 • 13
 • 4,712
 • 7

cac bai tap vl co dap an

cac bai tap vl co dap an

Vật lý

... 120N/m; K2 = 45N/m Hai lũ xo cựng chiu di t nhiờn, cú cng cựng bng K Treo vo u di ca hai lũ so mc song song vt m, thỡ gión ca mi lũ xo tớnh bi biu thc mg 2mg mg mg C B D K K 4K 2K u r Mt lc F ... 1cm gión ca lũ xo l C 3cm 4cm B 4,5cm D 3,5cm u r Mt vt cú lng m bt u chuyn ng, nh mt lc y F song song vi phng chuyn ng Bit h s ma sỏt trt gia vt v mt sn l , gia tc trng trng l g thỡ gia tc ca ... c 100m thỡ t tc 36km/h Bit h s ma sỏt gia vt v mt phng ngang l =0,05 Ly g=9,8m/s2 Lc phỏt ng song song vi phng chuyn ng ca vt cú ln l : C 697N 99N B 100N D 599N Xe ti cú lng 2000kg ang chuyn...
 • 7
 • 363
 • 0

BÀI TẬP KHÓ NHÔM- ĐÁP ÁN

BÀI TẬP KHÓ NHÔM- ĐÁP ÁN

Hóa học

... ml dung dịch Al2 (SO4 )3 tác dụng với dung dịch NaOH 1M người ta nhận thấy dùng 220 ml dung dịch NaOH hay dùng 60 ml dung dịch NaOH thu lượng kết tủa Tính nồng độ M dung dịch Al2 (SO4 )3 ban đầu A ... dịch chứa Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2 (SO4 )3 0,1M thu kết tủa Y Để thu lượng kết tủa Y lớn giá trị m A 1,170 B 1,248 C 1,950 D 1,560 Câu ... Cho m gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm thuộc chu kì liên tiếp tác dụng với 180 ml dung dịch Al2 (SO4 )3 1M thu 15,6 gam kết tủa; khí H2 dung dịch A Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 240 gam dung...
 • 3
 • 2,860
 • 229

BÀI TẬP NHÔM CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP NHÔM CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... 1,2 lit hay 1,4 lit Câu 17 Cho 100 ml dung dịch Al2 (SO4 )3 tác dụng với 100 ml dung dịch Ba(OH)2 (Biết nồng độ mol Ba(OH)2 ba lần nồng độ Al2 (SO4 )3 ) thu kết tủa A Nung A đến khối lượng không đổi ... B 4,48 C 3,36 D 10,08 Câu 42 Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2 (SO4 )3 0,1 mol H 2SO4 đến phản ứng hoàn toàn, thu 7,8 gam kết tủa Giá trị lớn V để thu lượng kết tủa A 0,45 ... Nguyễn Bích Phương Câu 13 Hoà tan 0,54g Al 0,5 lit dung dịch H 2SO4 0,1M thu dung dịch A.Thêm V lit dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch A kết tủa tan trở lại phần...
 • 5
 • 1,338
 • 43

ngân hàng 550 bài tập lý có đáp án

ngân hàng 550 bài tập lý có đáp án

Vật lý

... cảm hiệu điện hai đầu đoạn mạch A sớm pha  so với cường độ dòng điện  so với cường độ dòng điện  C sớm pha so với cường độ dòng điện  D trễ pha so với cường độ dòng điện B trễ pha 213 Đặt ... trở chặn không cho dòng điện không đổi qua ta phải A Mắc song song với điện trở tụ điện B Mắc nối tiếp với điện trở tụ điện C Mắc song song với điện trở cuộn cảm L D Mắc nối tiếp với điện trở ... dòng điện qua đoạn mạch A sớm pha  so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch  so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch  C sớm pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch  so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch...
 • 49
 • 404
 • 0

Tài liệu BÀI TẬP THỐNG KÊ pptx

Tài liệu BÀI TẬP THỐNG KÊ pptx

Cao đẳng - Đại học

... nhập nhóm công nhân 17 Có số liệu giá trị XK doanh nghiệp qua năm sau: Năm 1997 so Năm 1998 so Năm 1999 so Năm 2000 so với năm 1996 với năm 1997 với năm 1998 với năm 1999 % tăng giá trị XK 6,5 Cho ... 430 520 700 700 750 920 1000 1150 a) Xác định phương trình hồi quy biểu diến mối quan hệ CPLT GTXK Nêu ý nghĩa tham số phương trình b) Đánh giá trình độ chặt chẽ mối liên hệ c) Dự đoán chi phí lưu ... Giá thành (nghìn VND/sp) 56 47 38 36 33 31 29 27 Y/c: Lập phương trình hồi quy biểu diễn mối liên hệ sản lượng giá thành; Đánh giá trình độ chặt chẽ mối liên hệ 14 Có tài liệu theo dõi chi phí nguyên...
 • 9
 • 785
 • 4

Bài tập Thống kê ứng dụng (2010)- ThS. Lê Văn Hòa - ĐHBKHN

Bài tập Thống kê ứng dụng (2010)- ThS. Lê Văn Hòa - ĐHBKHN

Cao đẳng - Đại học

... LỤC Chương Giới thiệu chung Chương Thu thập liệu Chương Tóm tắt trình bày liệu Chương Xác suất 11 Chương Phân phối xác suất 12 Chương ... đánh giá hiệu qu c a m t chương trình qu ng cáo báo v a th c Chương trình qu ng cáo th c s y quy n c a m t nhà s n xuất th c phẩm i M t m u ng u nhiên người h i trước chương trình qu ng cáo th c ... số người x m m t chương trình qu ng cáo th s n phẩm tháng ti p th o N u có 100 người x m chương trình qu ng cáo t nh xác suất để có t 20 người số h th s n phẩm tháng ti p th o Chương Ước lượng...
 • 40
 • 2,416
 • 59

Hóa học 12 - Bài Tập Este (Không Đáp Án)

Hóa học 12 - Bài Tập Este (Không Đáp Án)

Hóa học

... aspirin, ngi ta cho axit salixylic phan ng vi A CH3OH co H 2SO4 c xuc tac B (CH3CO)2O co H 2SO4 c xuc tac C CH3COOH co H 2SO4 c xuc tac D C2H5OH co H 2SO4 c xuc tac Cõu Metyl salixylat la chõt co cụng thc ... Khi un hụi lu mụt hụn hp gụm mol axit axetic va mol ancol isoamylic co H 2SO4 xuc tac, ờn at trang thai cõn bng hoa hoc thu c 2/3 mol isoamyl axetat thi hng sụ cõn bng cua p este hoa la A 1,33 ... un hụi lu mụt hụn hp gụm mol axit axetic va mol ancol isoamylic co H 2SO4 xuc tac, ờn at trang thai cõn bng hoa hoc thi thu c bao nhiờu mol isoamyl axetat, biờt hng sụ cõn bng cua p este hoa la...
 • 10
 • 330
 • 7

Xem thêm