soạn gađt sinh học thpt

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về biên soạn đề kiểm tra môn Sinh học THPT

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về biên soạn đề kiểm tra môn Sinh học THPT

Trung học cơ sở - phổ thông

... GIÁ Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh nhằm theo dõi trình học tập học sinh, đưa giải pháp kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy thày, phương pháp học trò, giúp học sinh tiến đạt mục tiêu giáo ... thân học sinh, để học sinh học tập đạt kết tốt Đánh giá kết học tập học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ, phương pháp hình thức khác Đề kiểm tra công cụ dùng phổ biến để đánh giá kết học ... đại hóa đất nước hội nhập quốc tế 29 Phần thứ hai Biên soạn đề kiểm tra môn Sinh học THPT I Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra môn Sinh học THPT YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau nghiên cứu nội dung này, bạn...
 • 120
 • 457
 • 1

Chương trình chuẩn môn sinh học -thpt

Chương trình chuẩn môn sinh học -thpt

Trung học cơ sở - phổ thông

... động học tập học sinh suốt tiến trình tiết học học tập năm học môn học, phát triển lực tự đánh giá học sinh 27 Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền đối tượng học sinh Các đối tượng sinh học ... nâng cao Sinh học tế bào , Di truyền học , Sinh thái học Phần sinh học thể sâu vào chế sinh lí hay trình sinh học Chương trình đề cập tới phần lí luận tiến hoá Như , sau tốt nghiệp Trung học phổ ... khả tìm tòi, sáng tạo Sinh học học sinh có thiên hướng sinh học, qua góp phần phát hiện, bồi dưỡng học sinh có khiếu, tạo nguồn cho ngành khoa học tự nhiên nói chung Sinh học nói riêng Vì vậy,...
 • 57
 • 413
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG SINH HỌC THPT CỦA BỘ ( MỚI )

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG SINH HỌC THPT CỦA BỘ ( MỚI )

Hóa học

... gian thực học năm học 37 tuần, có tuần tiết học môn Sinh học Thời lượng môn Sinh học lớp 10 35 tiết năm học Thời lượng môn Sinh học lớp 10 nâng cao 52 tiết năm học Thời lượng môn Sinh học lớp 11 ... dưỡng học sinh giỏi giúp đỡ học sinh học lực yếu - Đối với môn học như: Mĩ thuật, Âm nhạc (THCS), Thể dục (THCS, THPT) cần coi trọng truyền thụ kiến thức, hình thành kỹ năng, bồi dưỡng hứng thú học ... nghiệm khách quan KTĐG kết học tập học sinh, chuẩn bị tốt cho việc đổi kỳ thi theo chủ trương Bộ GDĐT + Thực quy định Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT Bộ GDĐT ban hành, tiến...
 • 11
 • 319
 • 2

BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀO SOẠN, GIẢNG SINH HỌC 10

BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG               CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀO SOẠN, GIẢNG SINH HỌC 10

Sinh học

... TIN HỌC VÀO SOẠN, GIẢNG SINH HỌC 10 Tên sáng kiến: BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀO SOẠN, GIẢNG SINH HỌC 10 Tác giả: Ngô Hà Vũ Trình độ chuyên môn: Đại học quy Nơi công tác: Trường THPT ... thức lớp chủ yếu nhà học thuộc, chống đối cho hôm sau GV kiểm tra 6.4 Kết luận đề nghị Thông qua việc soạn, giảng sinh học lớp 10 CN tin học thấy: - Nâng cao PP nghiên cứu Sinh học thông qua việc ... thiện áp dụng phần soạn giảng giáo viên giảng dạy môn Sinh học TÀI LIỆU THAM KHẢO Sinh học 10 – Nguyễn Thành Đạt (Tổng chủ biên) cs nhà xuất giáo dục 2006- trang [71-75] Sinh học 10 – Nguyễn Thành...
 • 12
 • 213
 • 0

Một số công thức cơ bản trong chương trình Sinh học THPT

Một số công thức cơ bản trong chương trình Sinh học THPT

Tư liệu khác

... bào sinh dục sơ khai ( tế bào sinh tinh ) qua giảm phân cho tinh trùng gồm loại X Y có tỉ lệ - Số tinh trùng hình thành = Số tế bào sinh tinh x - 11 - Một số công thức chương trình sinh học THPT ... amin tham gia cấu trúc prôtêin để thực chức sinh học ( không kể a amin mở đầu ) : ∑ aaP = Số P ( rN -2) -8- Một số công thức chương trình sinh học THPT II TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC VÀ SỐ LIÊN KẾT ... tổ hợp nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hoá , giải thích đa dạng sinh vật - 14 - Một số công thức chương trình sinh học THPT D DI TRUYỀN TÍNH TRẠNG TRUNG GIAN ( trội không hoàn toàn ) Thí...
 • 28
 • 806
 • 5

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN SINH HỌC THPT

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN SINH HỌC THPT

Trung học cơ sở - phổ thông

... CẦM TAY NĂM 2009 HDC MÔN SINH HỌC Câu 1: Lời giải a.Xác định NST loài: - Gọi x số tế bào sinh dưỡng ban đầu, y số tế bào sinh dục vùng chín, k số lần nguyên phân tế bào sinh dưỡng( x,y,k nguyên ... nhóm tế bào: Nhóm gồm tế bào sinh dưỡng, nhóm gồm tế bào sinh dục vùng chín tuyến sinh dục Tổng số tế bào nhóm tế bào 16.Cùng với giảm phân tạo tinh trùng tế bào sinh dục, tế bào nhóm nguyên ... phân chia nhóm tế bào a Xác định nhiễm sắc thể loài? b Ở kì sau lần nguyên phân cuối nhóm tế bào sinh dưỡng nói trên, môi trường nội bào cung cấp tương đương nhiễm thể đơn? Lời giải Đáp số Câu...
 • 10
 • 992
 • 32

Công thức sinh học THPT

Công thức sinh học THPT

Sinh học

... ) ∑ aatd = Số P ( rN rN - 1) = Kn ( - 1) 3 -8- Kiến Thức Sinh Học Cơ Bản - Tổng số a amin tham gia cấu trúc prôtêin để thực chức sinh học ( không kể a amin mở đầu ) : ∑ aaP = Số P ( rN -2) II ... TẠO THÀNH Tế bào sinh sản cách phân đôi trở thành tế bào  số tế bào hệ sau gấp đôi số tế bào hệ trước  Từ tế bào ban đầu : + Qua đợt phân bào tạo 21 tế bào - 10 - Kiến Thức Sinh Học Cơ Bản + Qua ... XY ; XX)  Ơ vùng chín , tế bào sinh dục sơ khai ( tế bào sinh tinh ) qua giảm phân cho tinh trùng gồm loại X Y có tỉ lệ - Số tinh trùng hình thành = Số tế bào sinh tinh x - Số tinh trùng X hình...
 • 29
 • 575
 • 4

PPCT Sinh học THPT (2009 - 2010)

PPCT Sinh học THPT (2009 - 2010)

Tư liệu khác

... CỦA MÔN SINH HỌC Tổ chức dạy học – Năm học 2009-2010, thời gian thực học năm học 37 tuần, có tuần tiết học môn Sinh học Thời lượng môn Sinh học lớp 10 35 tiết năm học Thời lượng môn Sinh học lớp ... 52 tiết năm học Thời lượng môn Sinh học lớp 11 (chuẩn, nâng cao) 52 tiết năm học Thời lượng môn Sinh học lớp 12 52 tiết năm học Thời lượng môn Sinh học lớp 12 nâng cao 70 tiết năm học – Phải đảm ... 11; Sinh học 12 nên đơn vị cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Sinh học Năm học Bộ GDĐT tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Sinh học, ...
 • 12
 • 174
 • 0

Chuẩn kiến thức - kĩ năng sinh học THPT

Chuẩn kiến thức - kĩ năng sinh học THPT

Sinh học

... động học tập học sinh suốt tiến trình tiết học học tập năm học môn học, phát triển lực tự đánh giá học sinh 27 Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền đối tượng học sinh Các đối tượng sinh học ... nâng cao Sinh học tế bào , Di truyền học , Sinh thái học Phần sinh học thể sâu vào chế sinh lí hay trình sinh học Chương trình đề cập tới phần lí luận tiến hoá Như , sau tốt nghiệp Trung học phổ ... khả tìm tòi, sáng tạo Sinh học học sinh có thiên hướng sinh học, qua góp phần phát hiện, bồi dưỡng học sinh có khiếu, tạo nguồn cho ngành khoa học tự nhiên nói chung Sinh học nói riêng Vì vậy,...
 • 57
 • 389
 • 3

Tà liệu tập huấn chuẩn kiến thức - kỹ năng môn Sinh học THPT

Tà liệu tập huấn chuẩn kiến thức - kỹ năng môn Sinh học THPT

Tư liệu khác

... kĩ mà giáo viên Sinh học cần hình thành học sinh thông qua môn dạy - Chỉ kĩ đặc thù việc học tập Sinh học THPT Về kĩ - Xác định kĩ cần hình thành vài học chương trình Sinh học THPT - Thử vận dụng ... Những kĩ cần rèn luyện cho học sinh dạy học Sinh học THPT Bài tập: Dựa vào nhận thức kinh nghiệm thân, bạn thử liệt kê kĩ cần rèn luyện cho học sinh dạy học Sinh học THPT phân chúng thành nhóm ... môn Sinh học THPT 25 Hoạt động 2: Giới thiệu số phương pháp dạy học tích cực 26 sử dụng dạy học môn Sinh học trường phổ thông Dạy học tổ chức hoạt động khám phá 27 Phát triển kĩ dạy học Sinh học...
 • 156
 • 1,125
 • 14

CHUẨN KT,KN SINH HỌC THPT

CHUẨN KT,KN SINH HỌC THPT

Sinh học

... tượng sinh học: Học sinh thành thạo - Kỹ thực hành sinh học: Học sinh thành thạo - Kỹ vận dụng vào thực tiễn: Học sinh vận dụng - Kỹ học tập: Học sinh thành thạo kĩ học tập đặc biệt kĩ tự học (biết ... y học - Học sinh hiểu trình bày khái niệm vi sinh vật, kiểu dinh dưỡng ứng dụng vi sinh vật đời sống, - Học sinh hiểu trình bày tính quy luật sinh trưởng nuôi cấy liên tục không liên tục - Học ... tả: Học sinh biết quan sát mô tả - Kỹ thực hành sinh học: yêu cầu giảm nhẹ 15, 28 (sách bản) - Kỹ vận dụng vào thực tiễn địa phương: Bước đầu học sinh vận dụng - Kỹ học tập: Bước đầu học sinh...
 • 434
 • 185
 • 0

Hệ thống kiến thức sinh học THPT

Hệ thống kiến thức sinh học THPT

Sinh học

... hợp hay dị hợp - Nếu hệ lai sinh đồng tính thể có kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp Tæ tô nhiªn-Nhãm sinh 13 GV: NguyÔn Ngäc Huy -THPT T©y Thôy Anh - Nếu hệ lai sinh phân tính thể có kiểu hình ... CON TẠO THÀNH Tế bào sinh sản cách phân đôi trở thành tế bào  số tế bào hệ sau gấp đôi số tế bào hệ trước - Từ tế bào ban đầu: Tæ tô nhiªn-Nhãm sinh 10 GV: NguyÔn Ngäc Huy -THPT T©y Thôy Anh + ... đực XY; XX) - Ở vùng chín, tế bào sinh dục sơ khai (tế bào sinh tinh) qua giảm phân cho tinh trùng gồm loại X Y có tỉ lệ Số tinh trùng hình thành = Số tế bào sinh tinh x Số tinh trùng X hình thành...
 • 28
 • 948
 • 16

TÓM TẮT CÔNG THỨC SINH HỌC THPT

TÓM TẮT CÔNG THỨC SINH HỌC THPT

Sinh học

... Copyright GV: Nguyễn Văn Ân THPT Hồng Ngự – Đồng Tháp Trang Nguyễn Tấn Tài anhchanghieuhoc95@yahoo.com THPT Lai Vung I – Đồng Tháp Qua lần tự nhân đôi (tự sao, tái sinh, tái bản) - Khi ADN tự ... Ân THPT Hồng Ngự – Đồng Tháp Trang Nguyễn Tấn Tài anhchanghieuhoc95@yahoo.com rNtd = THPT Lai Vung I – Đồng Tháp N 2 Qua nhiều lần mã (k lần) Mỗi lần mã tạo nên phân tử ARN nên số phân tử ARN sinh ... (tham gia vào cấu trúc prôtêin để thực chức sinh học) là: Số a amin tự cần dùng để cấu thành prôtêin hoàn chỉnh: Số aap = Copyright GV: Nguyễn Văn Ân THPT Hồng Ngự – Đồng Tháp N -2 = Trang rN -2...
 • 28
 • 2,497
 • 82

Tích hợp KNS môn Sinh học THPT

Tích hợp KNS môn Sinh học THPT

Sinh học

... kiếm xử lí thông tin trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa, số chu trình sinh địa hóa chất (nitơ, cacbon, nước), sinh khu sinh học sinh - KN trình bày suy nghĩ/ý tưởng; hợp tác; quản lí ... thông tin khái niệm sinh trưởng sinh trưởng quần thể vi sinh vật môi trường nuôi cấy liên tục không liên tục - KN tìm kiếm xử lí thông tin đặc điểm hình thức sinh sản vi sinh vật nhân sơ nhân ... nhóm - KN tìm kiếm xử lí thông tin diễn sinh thái (diễn nguyên sinh, thứ sinh) ; xác định nguyên nhân diễn sinh thái tầm quan trọng việc nghiên cứu diễn sinh thái - KN thể tự tin trình - 17 - -...
 • 20
 • 1,312
 • 19

Hệ thống kiến thức môn sinh học THPT

Hệ thống kiến thức môn sinh học THPT

Hóa học

... bào, màng sinh chất thành tế bào - Cng c kin thc v t bo nhõn thc, tỡm hiu thờm v c im cu to ca mng sinh cht - Học sinh biết cách giải tập tế bào - Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức học để làm ... 26 27 28 Hô hấp tế bào TC 10 17 18 GV: Lê Văn Sỹ KHGD - Sinh học 10- CB - Học sinh biết cách làm tiêu tạm thời để quan sát tế bào - Học sinh quan sát tế bào vẽ đợc hình dạng tế bào - Mô tả đợc ... cht qua mng sinh cht - B sung kin thc v chuyn cỏc cht qua mng sinh cht chuyn cỏc cht qua mng sinh cht KT 45 Trờng THPT Trờng Chinh 19 20 12 Thực hành: Thí nghiệm co phản co nguyên sinh 13 Khái...
 • 6
 • 403
 • 7

Bài soạn GA sinh hoc 7 tiet 42

Bài soạn GA sinh hoc 7 tiet 42

Sinh học

... chung bò sát về: luận rút đặc điểm chung về: + Môi trường sống - Cơ quan di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản, + Đặc điểm cấu tạo thân nhiệt + Đặc điểm cấu tạo - Đại diện nhóm phát biểu → nhóm - GV ... ……………… Trứng ………………… Hàm ……………… Hàm dài, …………… Trứng ………………… Bộ …………… Bộ có vảy Bộ …………… V-Dặn dò: - Học bài, trả lời câu hỏi 1, SGK - Đọc mục “ Em có biết” - Tìm hiểu đời sống chim bồ câu - Kẻ bảng...
 • 3
 • 267
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: các chức năng của geometer apos s sketchpad sử dụng phần mềm geometer s sketchpad trong dạy học các bước giải một bài toán quỹ tích các định lý quỹ tích cơ bản quỹ tích là gì những kiến thức cơ bản liên quan đến bài toán quỹ tích phương pháp tìm tòi lời giải những yêu cầu đối với lời giải lí luận về dạy học bài tập áp dụng cntt và truyền thông đổi mới phương pháp dạy và học trò của phương tiện trực quan trong quá trình dạy học tự tạo và khai thác những phương tiện dạy học để tiếp nối và gi a tăng sức mạnh của con người phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử lớp 11 thpt chương trình chuẩn những yêu cầu chung khi sử dụng đồ dùng trực quan quy ước các phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ƣớc trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 thpt chương trình chuẩn những yêu cầu của việc xây dựng đồ dùng trực quan quy ước xây dựng đồ dùng trực quan quy ƣớc trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn 2 phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn thực nghiệm sư phạm một số vấn đề đặt ra với việc sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông