skkn rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Tư liệu khác

... Mỗi nhóm phân tích + Sau phân tích đa thức thành nhân tử nhóm trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực 1) Nhóm nhằm xuất phương pháp đặt nhân tử chung: Ví dụ 6: Phân tích đa thức x2 – ... học sinh giải mắc mứu trình giải toán phân tích đa thức thành nhân tử 3.3 Biện pháp kết thực  Biện pháp Để thực tốt kó phân tích đa thức thành nhân tử nêu thành thạo thực hành giải toán, giáo ... sinh nắm vững kiến thức nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức, thức đáng nhớ, việc vận dụng thành thạo hai chiều đẳng thức Khi gặp toán phân tích đa thức thành nhân tử, học sinh cần nhận...
 • 17
 • 4,536
 • 41

SKKN rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử trong môn đại số lớp 8

SKKN rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử trong môn đại số lớp 8

Toán học

... sinh giải mắc mứu trình giải toán phân tích đa thức thành nhân tử 16 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử môn Đại số lớp 3.3 Biện pháp kết thực  Biện pháp Để thực tốt kĩ phân tích đa ... 1) 15 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử môn Đại số lớp Ví dụ 15: Phân tích đa thức x5 + x4 + thành nhân tử Cách 1: Thêm x3 bớt x3 (làm xuất đẳng thức đặt nhân tử chung) Giải: x5 ... + B2) Ví dụ 4: Phân tích đa thức (x + y)2 – (x – y)2 thành nhân tử (BT- 28a)-SBT-tr6) Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử môn Đại số lớp Gợi ý: Đa thức có dạng đẳng thức ? (HS: có...
 • 21
 • 3,419
 • 11

SKKN môn Toán lớp 8 Phương pháp rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN môn Toán lớp 8 Phương pháp rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Giáo dục học

... Mỗi nhóm phân tích + Sau phân tích đa thức thành nhân tử nhóm trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực 1) Nhóm nhằm xuất phương pháp đặt nhân tử chung: Ví dụ 6: Phân tích đa thức x2 – ... em học sinh giải mắc mứu trình giải tốn phân tích đa thức thành nhân tử 3.3 Biện pháp kết thực  Biện pháp Để thực tốt kĩ phân tích đa thức thành nhân tử nêu thành thạo thực hành giải tốn, giáo ... phân tích khác: (Nâng cao)  Phương pháp tách hạng tử thành nhiều hạng tử khác Ví dụ 11: Phân tích đa thức f(x) = 3x2 – 8x + thành nhân tử Gợi ý ba cách phân tích: (chú ý có nhiều cách phân tích) ...
 • 19
 • 933
 • 1

Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn Đại số 8 ( đề tài GVG cấp huyện )

Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn Đại số 8 ( đề tài GVG cấp huyện )

Toán học

... thức đẳng thức đáng nhớ, quy tắc dấu, quy tắc dấu ngoặc vận dụng tốt phương pháp 17 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử học sinh môn Đại số phân tích đa thức thành nhân tử giải toán, ... pháp phân tích đa thức thành nhân tử khác (nâng cao) Đề tài nghiên cứu cho đa thức phức tạp hơn, sâu vào việc nghiên cứu đa thức đặc biệt 19 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử học ... KHẢO: 22 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử học sinh môn Đại số STT Tên Tài liệu Tác giả PHẦN PHỤ LỤC TT Nội dung Trang 23 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử học sinh...
 • 24
 • 694
 • 4

RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ - ĐẠI SỐ 8

RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ - ĐẠI SỐ 8

Giáo dục học

... phân tích đa thức thành nhân tử nhóm q trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực nửa * Nhóm nhằm xuất phương pháp đặt nhân tử chung: Ví dụ 6: Phân tích đa thức x2 – xy + x – y thành nhân tử ... pháp q trình phân tích đa thức thành nhân tử thơng qua ví dụ cụ thể, việc phân tích khơng q phức tạp khơng q ba nhân tử Vấn đề đặt làm để học sinh giải tốn phân tích đa thức thành nhân tử cách xác, ... học sinh giải mắc mứu q trình giải tốn phân tích đa thức thành nhân tử 6.3 - Biện pháp kết thực a) Biện pháp Để thực tốt kĩ phân tích đa thức thành nhân tử nêu thành thạo thực hành giải tốn,...
 • 11
 • 459
 • 0

skkn: rèn luyện kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

skkn: rèn luyện kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Giáo dục học

... sinh nắm vững kiến thức nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức, thức đáng nhớ, việc vận dụng thành thạo hai chiều đẳng thức Khi gặp toán phân tích đa thức thành nhân tử, học sinh cần nhận ... hệ số, biến hạng tử toán - Thành lập nhóm dựa theo mối quan hệ đó, phải thoả mãn: + Mỗi nhóm phân tích + Sau phân tích đa thức thành nhân tử nhóm trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực ... môn nên thân chọn đề tài: “ Rèngiải toán phân tích đa thức thành nhân tử học sinh - môn đại số ” Đối tượng nghiên cứu: Rènphân tích đa thức thành nhân tử Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên...
 • 27
 • 1,071
 • 0

Rènnăng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn đại số 8

Rèn kĩ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh  môn đại số 8

Toán học

... nhóm Lưu ý: Sau phân tích đa thức thành nhân tử nhóm trình phân tích thành nhân tử không thực nữa, cách nhóm sai, phải thực lại Bài tập áp dụng : Phân tích đa thức thành nhân tử a/ b/ c/ d/ e/ ... sinh nắm vững kiến thức nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức, thức đáng nhớ, việc vận dụng thành thạo hai chiều đẳng thức Khi gặp toán phân tích đa thức thành nhân tử, học sinh cần nhận ... dùng ẩn thay cho đa thức định để làm cho đa thức ban đầu đơn giản Từ dễ dàng phân tích đa thức thành nhân tử Ví dụ 17: Phân tích đa thức (x2 + x)2 + 4x2 + 4x – 12 thành nhân tử Ta có : (x2 +...
 • 28
 • 709
 • 0

SKKN Toán 8: Phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN Toán 8: Phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... số toán phân tích đa thức thành nhân tử áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử môn toán lớp Phần thứ hai A Các phơng pháp I Phơng pháp đặt nhân tử chung Khi phân tích đa thức thành nhân tử phơng ... (x-1)(x2 +1) Đa thức P chứa nhân tử x-1 nên P (x-1) Để giải toán phân tích đa thức bị chia thành nhân tử (sử dụng việc phân tích đa thức thành nhân tử) để biến đa thức chia thành tích sau tiếp ... dẫn học sinh giải toán phân tích đa thức thành nhân tử biến đổi đa thức thành tích biểu thức cho chia hết cho nhân tử cho tích làm cho phép giải toán nhanh lời giải thông minh II Bài toán chứng...
 • 14
 • 2,525
 • 9

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... giải toán phân tích đa thức thành nhân tử vận dụng em phần lớn chưa tốt, nhiều em chưa thuộc xác đẳng thức đáng nhớ Hơn số kỹ phục vụ cho toán phân tích đa thức thành nhân tứ nhân, chia đơn thức, ... học sinh chưa nắm vững kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử để vận dụng giải toán *Giáo viên hướng dẫn: ta nên phân tích đa thức thành nhân tửrồi tính giá trị biểu thức Cụ thể Ta có x2 - 2xy ... cho dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử 3./Phương án cho tiết luyện tập HĐ1: `Cho học sinh nhắc lại kiến thức cũ -Nêu phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ? -Hoàn thành đẳng thức sau:...
 • 8
 • 9,529
 • 177

Đề tài Giúp học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử toán THCS

Đề tài Giúp học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử toán THCS

Toán học

... cứu, thực giải toán liên quan –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 10 SKKN: Giúp học sinh giải toán Phân tích đa thức thành nhân tử PHẦN IV KẾT LUẬN Bài toán phân tích đa thức thành nhân tử thực ... BƯỚC GIẢI Qua thực tế giảng dạy nghiên cứu toán phân tích đa thức thành nhân tử sô ví dụ phần mạnh dạn đưa trình tự bước giải toán phân tích đa thức thành nhân tử sau: Bước 1: - Nhận xét toán ... Phương pháp đặt nhân tử chung: Trước hết hiểu rằng: Phân tích đa thức thành nhân tử viết đa thức thành dạng tích nhân tử Vấn đề đặt biểu thức phân –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– SKKN: Giúp...
 • 12
 • 2,251
 • 7

sáng kiến kinh nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh qua cách giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

sáng kiến kinh nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh qua cách giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Giáo dục học

... phải biến đổi đa thức trở thành tích, việc phân tích đa thức thành nhân tử áp dụng vào như: Rút gọn phân thức, giải phương trình, quy đồng mẫu thức phân thức, biến đổi đồng biểu thức hữu tỉ, tìm ... hạng tử thành hai hay nhiều hạng tử a/ Phương pháp: -Tách hạng tử thành hai hạng tử để đa thức có nhiều hạng tử dùng phương pháp nhóm hạng tử b/ Ví dụ : Ví dụ 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: ... môn toán say mê học tập tìm hiểu nhiều môn toán III/ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI: Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử Phưong pháp đặt nhân tử chung a/ Phương pháp - Phân tích hạng tử thành tích...
 • 25
 • 495
 • 0

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... nhiều học phân tích đa thức thành nhân tử đờng lối giải vận dụng tính chất phân thức đại số để thu gọn biểu thức Ta phải tiến hành phân tích đa thức thành nhân tử sau rút gọn nhân tử chung rèn luyện ... đa thức thành nhân tử Trên trình bày loại toán áp dụng kỹ phân tích đa thức thành nhân tử Tất nhiên loại tập mà số loại tập khác (không điển hình ) có vận dụng phân tích đa thức thành nhân tử, ... em biến đổi đa thức thành tích biểu thức cho chia hết cho nhân tử tích Bài toán giải phơng trình : muốn nói tới việc giải phơng trình việc áp dụng kết phân tích đa thức thành nhân tử, chơng trình...
 • 15
 • 1,526
 • 22

phát huy trí lực của học sinh qua việc học sinh giải quyết các bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

phát huy trí lực của học sinh qua việc học sinh giải quyết các bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... củng cố, khắc sâu kiến thức bản, có hệ thống phân tích đa thức thành nhân tử a/ Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử b/ Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử góp phần rèn luyện cho học sinh ... gũi việc phân tích đa thức thành nhân tử Đường lối giải vận dụng tính chất phân thức đại số để thu thành nhân tử sau rút gọn thành nhân tử chung rèn kỹ phân tích đa thức thành nhân tử bên cạnh ... dụng phân tích đa thức thành nhân tử) biến đổi đa thức thành tích biểu thức cho chia hết cho nhân tử cho tích làm cho phép giải toán nhanh lời giải thông minh II BÀI TOÁN CHỨNG MINH BIỂU THỨC...
 • 18
 • 424
 • 0

giúp học sinh làm những bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

giúp học sinh làm những bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: 1/ Thuyết minh : * Định nghĩa phân tích đa thức thành nhân tử a) Định nghĩa + Nếu đa thức viết dạng tích hai hay nhiều đa thức ta nói đa thức cho phân tích thành nhân tử ... ta đưa đa thức với ẩn số cồng kềnh , phức tạp đa thức có biến mới, mà đa thức dễ dàng phân tích thành nhân tử Sau số toán dùng phương pháp đặt ẩn phụ *Phân tích đa thức sau thành nhân tử a/ A ... thức thành nhân tử a)Định lý Mỗi đa thức f(x) trường P phân tích thành tích đa thức bất khả quy, phân tích sai khác thứ tự nhân tử nhân tử bậc 0.” b) Định lý Trên trường số thực R, đa thức bất...
 • 21
 • 809
 • 0

SKKN :Cách dạy một số bài tập phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN :Cách dạy một số bài tập phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... tử giải tập phân tích đa thức thành nhân tử dạng tập đợc vận dụng vận dụng nh ? -Phân tích đa thức thành nhân tử (thừa số) biến đổi đa thức cho thành tích đa thức, đơn thức khác -Phân tích đa thức ... dụng phân tích đa thức thành nhân tử Dạng 1: Rút gọn biểu thức Để giải toán rút gọn biểu thức đại số (dạng phân thức) ta phải phân tích tử thức ,mẫu thức thành nhân tử chia tử mẫu cho nhân tử ... -1 b) Phân tích đa thức thành nhân tử phơng pháp tìm nghiệm đa thức Nếu đa thức F(x) có nghiệm x=a chứa nhân tử x-a phân tích cần làm xuất nhân tử chung cho có nhân tử x-a VD: Phân tích đa thức...
 • 15
 • 414
 • 0

SKKN rènnăng giải bài tập toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN rèn kĩ năng giải bài tập toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... pháp phân tích đa thức thành nhân tử khác (nâng cao) Đề tài nghiên cứu cho đa thức phức tạp hơn, sâu vào việc nghiên cứu đa thức đặc biệt 19 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử học ... KHẢO: 22 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử học sinh môn Đại số STT Tên Tài liệu Tác giả PHẦN PHỤ LỤC TT Nội dung Trang 23 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử học sinh ... nghiên cứu để tìm giải pháp cho thực hiệu để nâng cao chất lượng giải toán phân tích đa thức thành nhân tử học sinh môn đại số 8” Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử học sinh môn...
 • 24
 • 626
 • 2

SKKN Rèn kỹ năng giải toán phân tích đa thức thành nhân tử môn Đại số cho học sinh lớp 8

SKKN Rèn kỹ năng giải toán phân tích đa thức thành nhân tử môn Đại số cho học sinh lớp 8

Giáo dục học

... Nguyễn Hữu Long - THCS VÕ THỊ SÁU 26 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử môn Đại số cho họcsinh lớp Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh-Môn Đại số II/ Đặt ... SÁU 18 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử môn Đại số cho họcsinh lớp Trên vài ví dụ điển hình giúp em học sinh giải mắc mứu trình giải toán phân tích đa thức thành nhân tử * Biện ... hạng tử ? Nguyễn Hữu Long - THCS VÕ THỊ SÁU 11 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử môn Đại số cho họcsinh lớp Ví dụ 9: Phân tích đa thức x4 – 9x3 + x2 – 9x thành nhân tử Gợi ý phân tích: ...
 • 26
 • 1,384
 • 4

Rèn kỹ năng giải toán phân tích đa thức thành nhân tử

Rèn kỹ năng giải toán phân tích đa thức thành nhân tử

Khoa học tự nhiên

... gần gũi việc phân tích đa thức thành nhân tử Đờng lối giải vận dụng tính chất phân thức đại số để thu thành nhân tử sau rút gọn thành nhân tử chung rèn kỹ phân tích đa thức thành nhân tử bên cạnh ... Bài 9: Chứng minh n n2 n3 số nguyên A= + + Bài 10: Phân tích đa thức thành nhân tử x3+3x2-4 Bài 11: Phân tích đa thức thành nhân tử a) x2+3x+2 b) x2-x+12 Bài 12: Phân tích đa thức sau thành nhân ... 12x + Bài 17: Phân tích đa thức sau thành nhân tử Q = (x3 1) + (5x2 5) + (3x 3) Bài 18: Phân tích đa thức sau thành nhân tử P = 2xy + z + 2x + yz Bài 19: Phân tích đa thức sau thành nhân tử A...
 • 34
 • 306
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25