skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 4

SKKN một số biện pháp rèn năng đọc cho học sinh lớp 4

SKKN một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... việc với văn SKKN: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp Chính để rèn kỹ đọc “Diễn cảm” cho học sinh, giáo viên cần ý rèn luyện cho học sinh đọc ngữ điệu Chẳng hạn học sinh đọc giáo viên ... 4 SKKN: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp NỘI DUNG Phần thứ hai: I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA “MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 4 Mục tiêu phân môn tập đọc lớp mà Bộ Giáo ... tập đọc lớp Để giải phần hạn chế học sinh lớp góp phần rèn luyện kỹ đọc “Diễn cảm” cho học sinh Bản thân nghiên cứu đưa “ Một số giải pháp rèn luyện kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 SKKN: Một...
 • 16
 • 13,665
 • 52

skkn một số BIỆN PHÁP rèn NĂNG đọc CHO học SINH lớp 4

skkn một số BIỆN PHÁP rèn kĩ NĂNG đọc CHO học SINH lớp 4

Giáo dục học

... chưa biết đọc diễn cảm được, chưa thể giọng đọc nhân vật 2 .Một số biện pháp khắc phục nhằm nâng cao đọc cho học sinh lớp : Sau xác định khó khăn mà học sinh đọc yếu tiến hành số biện pháp sau ... với học sinh chưa đạt yêu cầu chưa có cố gắng việc đọc giúp đỡ, động viên sửa cách đọc cho học sinh cách: Tôi gọi học sinh đọc tốt đọc cho bạn nghe thân đọc mẫu lại cho học sinh nghe cho em đọc ... đọc cho em *Đối với em đọc sai phụ âm dấu đọc mẫu gọi học sinh đọc tốt đọc mẫu sau yêu cầu em đọc lại cho xác d Lồng ghép việc luyện đọc diễn cảm vào tất bước tập đọc Để luyện cho học sinh đọc...
 • 12
 • 1,210
 • 1

Một số biện pháp rèn năng đọc cho học sinh lớp 3

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3

Giáo dục học

... gúp phn nõng cao cht lng c cho hc sinh tụi mnh dn xut mt s bin phỏp ca mỡnh v "Rốn k nng c c cho hc sinh lp 3, t bit l c din cm i tng nghiờn cu ca ti l hc sinh lp 4/ Mc ớch ca ti: bc tiu ... luyn k nng c din cm cho hc sinh Mun rốn cho hc sinh c din cm tt, trc ht mi gi c, giỏo viờn cn phi hng dn hc sinh cỏch phỏt õm chun, c ỳng, cú ý thc, trụi chy, sau ú mi yờu cu hc sinh c din cm c din ... trỡnh mụn hc hp lớ to iu kin cho giỏo viờn cú k hoch kốm hc sinh c bit l hin cú chng trỡnh dy tng bui, giỳp giỏo viờn cú thi gian rốn luyn cho hc sinh c tt hn v hc sinh cú nhiu thi gian c luyn...
 • 12
 • 14,600
 • 66

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn năng viết cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng viết cho học sinh lớp 2

Lớp 2

... png phỏp nghiờn cu: Mc ớch : Tìm số biện pháp rèn viết đúng, đẹp phân môn tập viết nhằm nâng cao chất lợng dy học môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2D Rốn cho hc sinh t th ngi vit ỳng, ch vit p, ... p cho hc sinh lp -Tip tc rốn luyn cho hc sinh k nng vit cỏc ch thng theo c nh ó hc lp nhng mc yờu cu c nõng cao: vit ỳng mu v u nột - Chớnh thc dy hc sinh vit ch hoa theo c va v nh ( lp hc sinh ... nghim III.Gii hn ca ti : Hc sinh lp 2D núi riờng, hc sinh tiu hc núi chung * ỏnh giỏ thc trng cht lng hc sinh u nm: Thỏng 09/2011 * Kho sỏt cht lng ch vit cho hc sinh lp thc nghim + Gia k I +...
 • 10
 • 1,809
 • 2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4 THÔNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4 THÔNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT.

Giáo dục học

... MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP THÔNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT I ĐẶT VẤN ĐỀ: sống tâm lý – xã hội giúp cho cá nhân tồn thích ứng sống, giúp cho cá nhân vững vàng trước sống ... viên học sinh Học sinh đọc nội dung học, yêu cầu - Gợi ý học sinh nêu thông qua học: Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu, sau đọc trước học - Hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu cần đạt sau học ... kỹ Học sinh thiếu quan tâm, trau dồi sống 10 Những nguyên nhân ảnh hưởng không đến trình hình thành sống cho học sinh Qua thực tế giảng dạy lớp 4, thấy sống học sinh chưa cao Chỉ số học...
 • 19
 • 924
 • 0

skkn đề tài một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh tiểu học

skkn đề tài một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Báo cáo khoa học

... III Các biện pháp rèn sống cho học sinh 1./ Biện pháp nhận thức sâu sắc về việc dạy trẻ sớng Đầu năm học, tơi học tập nghiên cứu chun đề rèn sống cho học sinh tiểu học, về ... học sinh còn gặp nhiều khó khăn Từ sở và thực tiễn quá trình giáo dục rèn sống cho học sinh bậc tiểu học tơi đã tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn sống cho học sinh tiểu học ... Giáo dục sống mơn học tiểu học Nhà xuất giáo dục – Lớp Việt Nam Giáo dục sống mơn học tiểu học Nhà xuất giáo dục – Lớp Việt Nam Giáo dục sống mơn học tiểu học Nhà xuất giáo dục – Lớp Việt...
 • 17
 • 4,108
 • 36

Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học và HĐNGLL (SKKN hay)

Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học và HĐNGLL (SKKN hay)

Giáo dục học

... A SKKN: Một số biện pháp rèn sống cho học sinh thông qua môn học HĐNGLL III MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP sống giáo ... Trường Tiểu học Thiện Hưng A SKKN: Một số biện pháp rèn sống cho học sinh thông qua môn học HĐNGLL 31 SL 15 % 48 ,4 SL 16 % 51,6 Kết cho thấy, số học sinh tốt số học sinh chưa tốt ... khăn việc rèn sống cho học sinh Tìm hiểu thực trạng nguyên nhân dẫn đến học sinh thiếu sống Đưa số biện pháp rèn sống cho học sinh thông qua môn học hoạt động lên lớp Rút kết luận học kinh...
 • 29
 • 3,536
 • 38

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Giáo dục học

... giáo dục kỹ cho học sinh nên chọn đề tài: Một số giải pháp rèn sống cho học sinh tiểu học II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lí luận Giáo dục kỹ sống cho học sinh giáo dục cho em có cách ... rèn sống cho học sinh chiếu lệ, giáo viên trọng đến việc dạy kiến thức cho học sinh cho học sinh đọc tốt, viết văn hay, làm tính tốt … Ở bậc tiểu học bậc tạo tảng cho học sinh phát triển, ... nghiệm : MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ năm học 2010-2011, Bộ Giáo cục Đào tạo đưa nội dung giáo dục kỹ sống lồng ghép vào môn học bậc tiểu học...
 • 14
 • 10,468
 • 36

Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh Tiểu học

Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học

Giáo dục học

... giáo dục rèn sống cho học sinh bậc tiểu học tơi tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn sống cho học sinh tiểu học có tính khả thi III Các biện pháp rèn sống cho học sinh 1./ Biện pháp nhận ... về việc dạy trẻ sống Đầu năm học, tơi học tập nghiên cứu chun đề rèn sống cho học sinh tiểu học, thực trạng giải pháp đơn vị việc rèn sống cho học sinh bậc học tiểu học Bộ Giáo dục- ... Giáo dục sống mơn học tiểu học Nhà xuất giáo dục – Lớp Việt Nam Giáo dục sống mơn học tiểu học Nhà xuất giáo dục – Lớp Việt Nam Giáo dục sống mơn học tiểu học Nhà xuất giáo dục – Lớp Việt...
 • 17
 • 2,338
 • 22

skkn: một số biện phấp rèn chữ, dữ vợ cho học sinh lớp 1b trường tiểu hoc gia hưng năm học 2008 2009

skkn: một số biện phấp rèn chữ, dữ vợ cho học sinh lớp 1b trường tiểu hoc gia hưng năm học 2008 2009

Giáo dục học

... tâm niệm thân học sinh rèn một, giáo viên rèn mười”, để rèn cho học sinh viết đẹp thân giáo viên phải viết đẹp, phải chuẩn mực nét, cho nét chữ giáo viên học thiết thực cho học sinh noi theo ... chất lượng dạy học - Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bò dạy học tương đối đầy đủ, phù hợp với học sinh môn học - Khá đơng học sinh có tinh thần ham học, có tâm tốt vào học lớp Một * Tån t¹i: ... việc rèn chữ, giữ Từ nhờ phụ huynh hỗ trợ thêm việc dạy em học nhà VI Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành báo cáo kinh nghiệm: một số biện rÌn ch÷, gi÷ vë cho häc sinh Lớp 1B - Trường Tiểu học...
 • 19
 • 1,109
 • 0

SKKN một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1

SKKN một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1

Giáo dục học

... việc dạy đọc phải làm cho học sinh thích đọc thấy khả đọc có ích lợi cho em đời Phải làm cho học sinh thấy Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp đường đặc biệt để tạo cho sống trí ... thú đọc, học sinh phát âm chuẩn, đọc rõ ràng, lưu loát, nhiều em đọc diễn cảm Kết sau : Tổng số Đọc tốt Đọc Đọc TB 16 C PHẦN KẾT LUẬN Đọc yếu Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp ... Tập đọc có hiệu cao cụ thể việc "Rèn cho học sinh Lớp cách phát âm đúng'' đạt kết tốt, theo giáo viên cần đảm bảo yêu cầu sau đây: 10 Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp a, Về kĩ...
 • 13
 • 4,559
 • 13

Một số phương pháp rèn năng nói cho học sinh lớp 2

Một số phương pháp rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 2

Tư liệu khác

... điểm khả giao tiếp học sinh lớp Tôi tiến hành xếp chỗ ngồi cho học sinh cho phân bố ba đối tượng học sinh nêu tổ, nhóm -Ưu điểm biện pháp này: Sự tương trợ lẫn trình học tập học sinh việc làm bổ ... thăm lớp đánh giá tiết dạy chất lượng GV - Tổ chức cho GV giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm trường V Một số giải pháp nhằm “ Rèn kó nói cho học sinh lớp 2” 1.Phương pháp quan sát: a.Phương pháp ... giao tiếp học sinh, thống kê chất lượng học sinh đầu năm sau: BẢNG THỐNG KÊ KHẢ NĂNG NÓI – GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH LỚP 2A Năm học : 2012 – 2013 số 31 HS Khả Nói tốt Tạm Chưa Số học sinh HS 10...
 • 10
 • 678
 • 4

SKKN Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1

SKKN Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1

Giáo dục học

... văn đọc, đọc tác động vào sống em Đó trăn trở giáo viên dạy tập đọc Vì vậy, chọn sáng kiến "Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp " Nhiệm vụ sáng kiến: - Giúp học sinh lớp đọc ... cầu học sinh làm mà không làm Muốn học sinh đọc tốt trước hết giáo viên phải đọc tốt - Phải biết cách quan sát cách đọc học sinh, biết nghe học sinh đọc nghĩa có khả nhanh chóng nhận học sinh đọc ... dạy phân môn tập đọc việc rèn phát âm chuẩn cho học sinh - Nâng cao chất lượng phát âm chuẩn cho học sinh - Đưa số phương pháp giúp học sinh phát âm đúng; đọc lưu loát trôi chảy, đọc diễn cảm -...
 • 17
 • 1,066
 • 6

Xem thêm