skkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình ngữ văn 8 tập 1 ở trường thcs lạc hoà

skkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình ngữ văn 8 (tập 1) trường thcs lạc hoà

skkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình ngữ văn 8 (tập 1) ở trường thcs lạc hoà

Giáo dục học

... băn khoăn, trăn trở: Làm giúp học sinh làm tốt văn tự sự? ” Qua q trình dạy học, q trình tìm tòi tơi có biện pháp giúp học sinh làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn Trong biện pháp đó, việc động ... (điểm số) quan trọng Sau tơi xin trình bày “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn (tập 1) trường THCS Lạc Hồ” Những biện pháp áp dụng lớp tơi dạy, lớp 8A1 8A2 B ... đời sống gia đình, xã hội … Trong chương trình Ngữ văn THCS, lớp học sinh học văn tự từ đến 10 (chiếm gần 1/ 3 số chương trình) Tuy học sinh học văn tự từ lớp (ở THCS) nhiều lí nên em làm loại văn...
 • 14
 • 922
 • 0

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình Ngữ văn 8 (tập 1) trường THCS Quỳnh Hoa

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình Ngữ văn 8 (tập 1) ở trường THCS Quỳnh Hoa

Giáo dục học

... dạy Ngữ văn phải tìm biện pháp giúp học sinh nắm làm tốt văn tự Cũng từ băn khoăn, trăn trở: Làm giúp học sinh làm tốt văn tự sự? ” Qua trình dạy học, trình tìm tòi có biện pháp giúp học sinh làm ... làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn Sau xin trình bày “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn (tập 1) trường THCS Quỳnh Hoa Những biện pháp áp dụng lớp dạy lớp 8A ... Yếu SL % 18 , 2 3/33 9 ,1 Qua so sánh hai kết cho thấy việc vận dụng biện pháp giúp học sinh học tập tốt có kết cao Lời kết: Trên số biện pháp giúp học sinh làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn Đó...
 • 12
 • 1,146
 • 5

SKKN một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn lớp 8

SKKN một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn lớp 8

Giáo dục học

... Viết tập làm văn sốvăn tự Tới tiết 11 -12 , trước viết giáo viên yêu cầu học sinh trình bày kết việc tìm hiểu đề vào viết Học sinh trả lời : Đề 1: Kể lại kỉ niệm ngày học - Kiểu bài: kể (tự sự) , ... Trường THCS Lạc Hoà Sáng kiến kinh nghiệm Đoạn văn đơn vị cấu tạo nên văn Vì viết tốt đoạn văn điều kiện để có văn hay Trong chương trình Ngữ văn 8, học sinh học cách xây dựng đoạn văn tiết 10 – ... cầu đoạn văn Trên sở học văn thuyết minh văn nghị luận học sinh viết tốt đoạn văn – tiền đề để học sinh làm tốt kiểu văn khác 2.3 Liên kết đoạn văn văn Một văn tạo thành nhiều đoạn văn liên kết...
 • 18
 • 5,907
 • 20

skkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn lớp 8 thcs

skkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn lớp 8 thcs

Báo cáo khoa học

... “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt làm văn chương trình Ngữ văn lớp trường THCS Lạc Hòa” Mục đích nghiên cứu Khi chọn hướng nghiên cứu Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt tập làm văn ... Viết tập làm văn sốvăn tự Tới tiết 11 -12 , trước viết giáo viên yêu cầu học sinh trình bày kết việc tìm hiểu đề vào viết Học sinh trả lời : Đề 1: Kể lại kỉ niệm ngày học - Kiểu bài: kể (tự sự) , ... Trường THCS Lạc Hoà Sáng kiến kinh nghiệm Đoạn văn đơn vị cấu tạo nên văn Vì viết tốt đoạn văn điều kiện để có văn hay Trong chương trình Ngữ văn 8, học sinh học cách xây dựng đoạn văn tiết 10 –...
 • 18
 • 1,044
 • 0

skkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn 8

skkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn 8

Giáo dục học

... tập làm văn Cũng từ băn khoăn, trăn trở: Làm giúp học sinh làm tốt tập làm văn ?” Qua trình dạy học, trình tìm tòi có biện pháp giúp học sinh làm tốt tập làm văn chương trình Ngữ văn Trong biện ... Trong biện pháp đó, việc động viên khích lệ tinh thần vật chất (điểm số) quan trọng Sau xin trình bày “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt tập làm văn chương trình Ngữ văn trường THCS Bạch ... nghĩa học sinh nắm yêu cầu đoạn văn Trên sở học văn thuyết minh văn nghị luận học sinh viết tốt đoạn văn - tiền đề để học sinh làm tốt kiểu văn khác 3.3 Liên kết đoạn văn văn bản: Một văn tạo...
 • 17
 • 930
 • 1

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI TẬP LÀM VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI TẬP LÀM VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8

Giáo dục học

... Viết tập làm văn sốvăn tự Tới tiết 11 -12 , trước viết giáo viên yêu cầu học sinh trình bày kết việc tìm hiểu đề vào viết Học sinh trả lời : Đề 1: Kể lại kỉ niệm ngày học - Kiểu bài: kể (tự sự) , ... Trường THCS Lạc Hoà Sáng kiến kinh nghiệm Đoạn văn đơn vị cấu tạo nên văn Vì viết tốt đoạn văn điều kiện để có văn hay Trong chương trình Ngữ văn 8, học sinh học cách xây dựng đoạn văn tiết 10 – ... cầu đoạn văn Trên sở học văn thuyết minh văn nghị luận học sinh viết tốt đoạn văn – tiền đề để học sinh làm tốt kiểu văn khác 2.3 Liên kết đoạn văn văn Một văn tạo thành nhiều đoạn văn liên kết...
 • 18
 • 910
 • 3

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI TẬP LÀM VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI TẬP LÀM VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8

Giáo dục học

... để học sinh làm tốt Tập làm văn Sau xin trình bày “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt tập làm văn chương trình Ngữ văn trường THCS Đỗ Động” Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề: 3 .1 Tìm ... Kém 15 Với khó khăn vậy, giáo viên dạy Ngữ văn phải tìm biện pháp giúp học sinh nắm làm tốt tập làm văn Cũng từ băn khoăn, trăn trở: Làm giúp học sinh làm tốt tập làm văn ?” mà tìm biện pháp ... KINH NGHIỆM “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI TẬP LÀM VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN ” I ĐẶT VẤN ĐỀ: Lí chọn đề tài: Người giáo viên muốn học trò làm văn hay việc dễ Bài văn hay trước...
 • 19
 • 362
 • 0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI TẬP LÀM VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI TẬP LÀM VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8

Giáo dục học

... tốt tập làm văn ?” mà tìm biện pháp để học sinh làm tốt Tập làm văn Sau xin trình bày “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt tập làm văn chương trình Ngữ văn trường THCS Đỗ Động” Các biện pháp ... KINH NGHIỆM “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI TẬP LÀM VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN ” I ĐẶT VẤN ĐỀ: Lí chọn đề tài: Người giáo viên muốn học trò làm văn hay việc dễ Bài văn hay trước ... luyện tập, thực hành giáo viên có tập dễ cho học sinh yếu Khi em làm giáo viên nâng độ khó lên dần Lời kết: Trên số biện pháp giúp học sinh làm tốt làm văn tự chương trình Ngữ văn Đó tích luỹ trình...
 • 27
 • 992
 • 4

một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình ngữ văn lớp 8 tập 1 tại trường THCS lạc hòa

một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình ngữ văn lớp 8 tập 1 tại trường THCS lạc hòa

Khoa học xã hội

... từ băn khoăn, trăn trở: Làm giúp học sinh làm tốt văn tự sự? ” Qua trình dạy học, trình tìm tòi có biện pháp giúp học sinh làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn Trong biện pháp đó, việc động viên ... chất (điểm số) quan trọng Sau xin trình bày “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn (tập 1) trường THCS Lạc Hoà Những biện pháp áp dụng lớp dạy, lớp 8A1 8A2 B GIẢI ... đời sống gia đình, xã hội … Trong chương trình Ngữ văn THCS, lớp học sinh học văn tự từ đến 10 (chiếm gần 1/ 3 số chương trình) Tuy học sinh học văn tự từ lớp (ở THCS) nhiều lí nên em làm loại văn...
 • 14
 • 1,898
 • 1

Một số biện pháp giup học sinh làm tốt bài văn tự sự lớp 8 THCS

Một số biện pháp giup học sinh làm tốt bài văn tự sự lớp 8 THCS

Ngữ văn

... “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn 8 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI VĂN TỰ SỰ TRONG ... -17 - TTGDTX Nguyễn Văn Tố “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn 8 Lời kết: Trên số biện pháp giúp học sinh làm tốt làm văn ... trăn trở: Làm giúp học sinh làm tốt tập làm văn ?” Qua trình dạy học, trình tìm tòi có biện pháp giúp học sinh làm tốt tập làm văn chương trình Ngữ văn Trong biện pháp đó, việc động viên khích...
 • 21
 • 921
 • 4

Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sựtrong chương trình Ngữ văn 8

Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sựtrong chương trình Ngữ văn 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... dạy Ngữ văn phải tìm biện pháp giúp học sinh nắm làm tốt văn tự Cũng từ băn khoăn, trăn trở: Làm giúp học sinh làm tốt văn tự sự? ” Qua trình dạy học, trình tìm tòi có biện pháp giúp học sinh làm ... làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn Trong biện pháp đó, việc động viên khích lệ tinh thần vật chất (điểm số) quan trọng Sau xin trình bày “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt văn tự chương trình ... đoạn văn tự cần thiết, học sinh viết tốt đoạn văn tự có nghĩa học sinh nắm yêu cầu đoạn văn Trên sở học văn thuyết minh văn nghị luận học sinh viết tốt đoạn văn – tiền đề để học sinh làm tốt kiểu...
 • 10
 • 423
 • 1

Chuyên đề Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự lớp 8

Chuyên đề Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự lớp 8

Văn học - Ngôn ngữ học

... CHUN ĐỀ: Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn (Tập 1) ” CHUYÊN ĐỀ : “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn (Tập 1) ” A ĐẶT VẤN ĐỀ ... dạy Ngữ văn phải tìm biện pháp giúp học sinh nắm làm tốt văn tự Cũng từ băn khoăn, trăn trở: Làm giúp học sinh làm tốt văn tự sự? ” Qua trình dạy học, trình tìm tòi có biện pháp giúp học sinh làm ... Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt văn tự chương trình Ngữ văn (Tập 1) ” tập làm văn Một văn lạc đề dù có đoạn văn hay đến đâu đạt điểm số cần thiết Đối với giáo viên, trước đề tập làm văn...
 • 12
 • 568
 • 1

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI TẬP LÀM VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI TẬP LÀM VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8

Giáo dục học

... tập làm văn Cũng từ băn khoăn, trăn trở: Làm giúp học sinh làm tốt tập làm văn ?” Qua trình dạy học, trình tìm tòi có biện pháp giúp học sinh làm tốt tập làm văn chương trình Ngữ văn Trong biện ... Trong biện pháp đó, việc động viên khích lệ tinh thần vật chất (điểm số) quan trọng Sau xin trình bày “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt tập làm văn chương trình Ngữ văn trường THCS Bạch ... nghĩa học sinh nắm yêu cầu đoạn văn Trên sở học văn thuyết minh văn nghị luận học sinh viết tốt đoạn văn - tiền đề để học sinh làm tốt kiểu văn khác 3.3 Liên kết đoạn văn văn bản: Một văn tạo...
 • 17
 • 1,405
 • 8

SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN LỚP BỐN

SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN LỚP BỐN

Giáo dục học

... chán đơn điệu tiết học Ví dụ bài: NHÂN VỚI 10 , 10 0, 10 00, CHIA CHO 10 , 10 0, 10 00, Bài Tính nhẩm: a) 18 x 10 = 82 x 10 0 = 18 x 10 0 = 75 x 10 00 = 18 x 10 00 = 19 x 10 = Bài tập cho em chơi trò ... 329 687 là: A 9690 61 B 989 0 41 C 989 0 61 D 988 8 61 Ví dụ 2: Giá trị biểu thức 15 6 089 – 49374 x là: * Khi em làm tự luận em làm sai kết làm phép tính nhân 0,25 0, 25đ 15 6 089 - 49374 x = 15 6 089 - 1 4 81 22 ... BỐN 19 .4 14 45,2 11 35,5 31 100 40 THỐNG KÊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG - MÔN TOÁN SL % 4A SL % SL % 33 14 42.4 27,3 27,3 32 10 31. 0 12 38. 0 28. 0 25 36.0 11 44.0 16 .0 31 19.4 17 54 .8 18 58, 2 TBình trở...
 • 45
 • 577
 • 0

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh làm quen với môi trường xung quanh

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh làm quen với môi trường xung quanh

Tiểu học

... , làm phong phú biểu tượng môi trường xung quanh trẻ Dựa vào vốn kiến thức học bồi dưỡng chuyên môn , tìm số biện pháp sau :” II NỘI DUNG Sau năm thực đề tài , sử dụng số biện pháp sau : 1- ... đạt trẻ TT Kỹ quan sát ,so Loại tốt Loại Trung bình Loại yếu Đầu năm Số lượng 13 Tỷ lệ % 16 24 52 Cuối năm Số lượng 10 10 Tăng Tỷ lệ % Số lượng 40 40 20 Tỷ lệ % 24 16 Đối tượng phụ huynh : Các bậc ... trẻ làm quen với môi trường xung quanh trường mầm non gặp số khó khăn sở vật chất giáo viên không quan tâm tạo điều kiện học tập cho trẻ , không sáng tạo việc tổ chức , tổ chức tiết dạy nhằm làm...
 • 13
 • 1,528
 • 3

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP BA.

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP BA.

Giáo dục học

... nhân cách cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng học tập em đồng thời nâng cao lực phạm cho thân, trình giảng dạy đúc kết Một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn chương trình toán ... hai: Bài giải: Cách 1: Số xe đạp bán ngày thứ hai là: x = 12 (xe) Số xe đạp bán hai ngày là: 12 + = 18 (xe) Đáp số: 18 xe đạp Cách 2: Giáo viên cho học sinh nhìn vào đồ hướng dẫn: Nếu coi số ... thành bọc Hỏi có 10 0 tập giấy gói bọc Trước tiên phải hướng dẫn học sinh tóm tắt đề bài: Tóm tắt: 70 tập: bọc giấy 10 0tập: bọc giấy ? Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn xác: Số tập giấy bọc...
 • 19
 • 912
 • 3

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa

Giáo dục học

... năm học 2 012 – 2 013 , 2 013 – 2 014 Kết chưa thực cao, song so với chất lượng học sinh học nội dung năm học trước có chuyển biến Cụ thể, năm học tập tương tự năm học 2 012 – 2 013 cho em học sinh ... 1, 52 – lớp chủ nhiệm năm học sau áp dụng sáng kiến vào giảng dạy Kết làm sau: Năm học: 2 012 - 2 013 Sĩ số Điểm 9, 10 Điểm 8, Điểm 5, Điểm 30 = 16 ,7 % 10 = 33,3% 14 = 46,7% = 3,3% Năm học: 2 013 ... học: 2 013 - 2 014 Sĩ số Điểm 9, 10 Điểm 8, Điểm 5, Điểm 32 = 21, 9% 11 = 34,4% 13 = 40,6 % = 3 ,1% IV Bài học kinh nghiệm - Coi trọng việc dạy tiết học từ đồng âm, từ nhiều nghĩa Học sinh cần nắm...
 • 30
 • 1,764
 • 2

SKKN một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn trong chương trình toán lớp 3

SKKN một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn trong chương trình toán lớp 3

Toán học

... hai: Bài giải: Cách 1: Số xe đạp bán ngày thứ hai là: x = 12 (xe) Số xe đạp bán hai ngày là: 12 + = 18 (xe) Đáp số: 18 xe đạp Cách 2: Giáo viên cho học sinh nhìn vào đồ hướng dẫn: Nếu coi số ... phần trình bày IV/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Trên sở kết đạt học sinh, rút số kinh nghiệm bước đầu sau: - Trong trình giảng dạy giáo viên phải xác định xác lực, trình độ học sinh từ phân loại học sinh ... Gấp số lên nhiều lần : - Giảm số lần : Làm tính cộng Làm tính trừ Làm tính nhân Làm tính chia - So sánh số lớn số bé đơn vị: Làm tính trừ - So sánh sốsố lớn đơn vị: Làm tính trừ - So sánh số...
 • 11
 • 376
 • 1

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 6 nắm vững kiến thức cơ bản môn Ngữ văn

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 6 nắm vững kiến thức cơ bản môn Ngữ văn

Báo cáo khoa học

... thể số liệu xếp loại học lực môn Ngữ văn qua học kì I năm học 2 011 -2 012 sau: KẾT QUẢ HỌC SINH ĐẠT ĐƯƠC SAU HKI TT Họ tên HS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Âu ... SÁCH HỌC SINH YẾU MÔN NGỮ VĂN LỚP 6A3 Điểm TT Họ tên HS KSCL Âu Thị Minh An Phan Thanh Chí Nguyễn Thị Diệu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Đặng Văn Dư Huỳnh Văn ... nặng nề 1. 1.3 Giáo dục ý thức học tập cho học sinh: Giáo viên phải giáo dục ý thức tự giác học tập học sinh tạo cho học sinh hứng thú học tập, từ giúp cho học sinh có ý thức vươn lên Trong tiết...
 • 18
 • 609
 • 0

skkn một số phương pháp giúp học sinh giải tốt bài tập vật lý 9

skkn một số phương pháp giúp học sinh giải tốt bài tập vật lý 9

Vật lý

... thức học - Bước : Kiểm tra, biện luận kết Bài tập Vật lý phần kiến thức quan trọng tơi chọn đề tài “ Một số phương pháp giúp học sinh giải tốt tập Vật lý 9” để làm tảng kiến thức cho em học sinh ... nghiên cứu học sinh lớp trường trung học sở Lai Hồ Nội dung đề tài thực tiết họcvận dụng tập Kiểm tra việc nắm kiến thức học sinh cách cho học sinh giải tập II NỘI DUNG 1/ Cơ sở lý luận ... 1, 2A b) R 2= ? nào? giải khác I = 1, 8A Tìm Rtđ Từ kết câu a, tính Rtđ Tìm UAB Biết Rtđ R1 tính R2 + - • • Giải a) HĐT đoạn mạch AB UAB =U1= I1.R1 = 1, 2 .10 b) điện trở R2 I2 =I - I1 =1 ,8 – 1, 2...
 • 11
 • 1,574
 • 0

Xem thêm