skkn một số biện pháp giúp học sinh khối 10 phát âm chính xác âm b và p

SKKN một số biện pháp giúp học sinh khối 10 phát âm chính xác âm b p THPT VĨNH lộc

SKKN một số biện pháp giúp học sinh khối 10 phát âm chính xác âm b và p THPT VĨNH lộc

Giáo dục học

... tắc phiên âm:< /b> Hầu hết chữ B phát < /b> âm < /b> /b/ (bring, buy…), nhiên B không phát < /b> âm < /b> (comb, climb…) Hầu hết chữ P, PP phát < /b> âm < /b> /p/ (open, people,…) nhiên có 10 < /b> trường h p đặc biệt PH phát < /b> âm < /b> /f/ (phone) ... hay P không phát < /b> âm < /b> psychology Dưới b ng tóm tắt: Âm Thông thường /b/ B (job) B âm < /b> câm (comb) /p/ P (open) PH phát < /b> âm < /b> /f/ PP (apple) Lưu ý (phone) P âm < /b> câm (psychology 3.3.3 Các lỗi thường g p ... cách phát < /b> âm < /b> em tạo tiền đề để em giao ti p xác,< /b> chọn đề tài: “ Một < /b> số < /b> biện < /b> ph p < /b> gi p < /b> học < /b> sinh < /b> khối < /b> 10 < /b> phát < /b> âm < /b> xác < /b> âm < /b> /b/ /p/ ” để làm nghiên cứu khoa học < /b> sư phạm Hy vọng với đề tài này, b n tháo...
 • 23
 • 694
 • 0

SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tả

SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tả

Văn học - Ngôn ngữ học

... Phan B Tín 14 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * B i kiểm tra cuối HKI em : Phan B Tín 15 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P ... MỘT SỐ BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ B i khảo sát chất lượng đầu năm em: Nguyễn Việt Quang 18 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * B i ... nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ B i khảo sát chất lượng đầu năm em: Trần Văn Khánh 20 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * B i...
 • 26
 • 13,996
 • 45

SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tả

SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tả

Giáo dục học

... Phan B Tín SKKN:< /b> MỘT SỐ BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * B i kiểm tra cuối HKI em : Phan B Tín SKKN:< /b> MỘT SỐ BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ SKKN:< /b> MỘT SỐ BIỆN PH P ... BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * B i kiểm tra cuối HKI em : Nguyễn Việt Quang SKKN:< /b> MỘT SỐ BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ SKKN:< /b> MỘT SỐ BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P ... Bin SKKN:< /b> MỘT SỐ BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ SKKN:< /b> MỘT SỐ BIỆN PH P GI P HỌC SINH < /b> L P VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ B i khảo sát chất lượng đầu năm em: Nguyễn Việt Quang SKKN:< /b> MỘT SỐ BIỆN...
 • 37
 • 22,681
 • 126

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả

Giáo dục học

... cần phải gi p < /b> học < /b> sinh < /b> hiểu tác dụng việc rèn tả Từ học < /b> sinh < /b> chủ động, tự giác việc rèn tả Kinh nghiệm Một < /b> số < /b> biện < /b> ph p < /b> gi p < /b> học < /b> sinh < /b> l p viết tả” p dụng tất l p khối < /b> trường Tiểu học < /b> p dụng phần ... ra, học < /b> tổ chức cho học < /b> sinh < /b> “đôi b n gi p < /b> tiến bhọc < /b> sinh < /b> l p cụ thể: + Những học < /b> sinh < /b> đọc – viết l- n ch – tr,…sẽ gi p < /b> đỡ b n đọc, viết sai ( gần nhà tốt ) + Học < /b> sinh < /b> viết chữ đ p gi p < /b> b n ... m p dọc trang Ngòi b t p xuống mặt giấy GV không ý có hs cầm b t ngón tay để khuỳnh khó viết lên l p sửa lại cho em thật khó d Phương ph p < /b> nêu gương Một < /b> phương ph p < /b> gi p < /b> trẻ học < /b> tốt phương pháp...
 • 12
 • 5,335
 • 41

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh khối 4 học tốt vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh khối 4 học tốt vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương

Báo cáo khoa học

... giáo viên học < /b> sinh < /b> thường g p - Tổ chức dạy thử nghiệm hai l p 4B 4A * Một < /b> số < /b> biện < /b> ph p < /b> gi p < /b> học < /b> sinh < /b> học < /b> tốt đo đại lượng l p 4: a) Lựa chọn phương ph p < /b> phù h p với trình độ nhận thức học < /b> sinh < /b> Khi ... để tìm biện < /b> ph p, < /b> phương ph p < /b> thích h p Cải tiên phương ph p < /b> dạy học < /b> nhằm đưa học < /b> sinh < /b> thực hành môi trường tự nhiên nhằm khai thác cảnh đ p địa phương cung c p phim ảnh tư liệu phong cảnh quê ... đo khối < /b> lượng,…của học < /b> sinh < /b> l p 4B năm học < /b> 2 0102< /b> 011 l p 4A năm học < /b> 2011- 2012 Trường Tiểu học < /b> Lại Sơn có kết sau: * Năm học < /b> 2 010-< /b> 2011, tổng số < /b> học < /b> sinh < /b> 12 em - Làm đạt điểm 9, 10:< /b> 2/12 học < /b> sinh...
 • 18
 • 317
 • 0

SKKN: " MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TOÁN"

SKKN:

Toán học

... như: - Phương ph p < /b> quan sát - Phương ph p < /b> tổng kết kinh nghiệm - Phương ph p < /b> thực nghiệm - Phương ph p < /b> trò chuyện - Phương ph p < /b> điều tra Trong thực tế đồng thời phải kết h p phương ph p < /b> cách ... =B ⇔ A -B = Tiến hành: - L p hiệu A -B - Biến đổi A -B chứng tỏ A -B = - Kết luận: A =B + Phương ph p < /b> 2: Biến đổi trực ti p +Phương ph p < /b> 3: Biến đổi tương đương: +Phương ph p < /b> 4: Dùng biểu thức phụ ... a a² +b >2ab ⇔ a²- 2ab + b > ⇔ (a -b) > Vậy để a b + >2 b a a ≠ b Giáo viên học < /b> sinh < /b> phát < /b> học < /b> sinh < /b> A dựa vào không b ớc a ² +b > 2ab xẩy a, b dấu Như học < /b> sinh < /b> A có luận không đầy đủ không xác...
 • 9
 • 5,347
 • 92

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh làm quen với môi trường xung quanh

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh làm quen với môi trường xung quanh

Tiểu học

... chuyên môn , tìm số < /b> biện < /b> ph p < /b> sau :” II NỘI DUNG Sau năm thực đề tài , sử dụng số < /b> biện < /b> ph p < /b> sau : 1- Xây dựng sở vật chất 2- B sung đồ dùng , đồ chơi để tiết dạy thêm sinh < /b> động , h p dẫn 3- Xây ... nhiều biện < /b> ph p < /b> để tiết dạy “ LQVMTXQ ” đạt hiệu cao Từ nâng dần khả quan sát , so sánh phân loại cho trẻ , làm phong phú biểu tượng môi trường xung quanh trẻ Dựa vào vốn kiến thức học < /b> b i dưỡng ... Đồ dùng trẻ phải đ p ,h p dẫn ,phong phú sinh < /b> động nhằm kích thích hứng thú ,tò mò lòng ham hiểu biết trẻ , thường sử dụng đồ thật , vật thật hình ảnh động cho tiết học < /b> sinh < /b> học < /b> dựa vào yêu cầu...
 • 13
 • 1,528
 • 3

SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh thực hiện những bài tập trong phân môn Tập làm văn

SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh thực hiện những bài tập trong phân môn Tập làm văn

Ngữ văn

... khá, giỏi, trung b nh, yếu Phương ph p < /b> nghiên cứu a Phương ph p < /b> quan sát, khảo sát b Phương ph p < /b> phân tích c Phương ph p < /b> tổng h p d Phương ph p < /b> thực nghiệm Giả thuyết khoa học < /b> Giữa hệ thống ... chủ động học < /b> t p học < /b> sinh < /b> Học < /b> sinh < /b> biết h p tác tự giác tham gia hoạt động học < /b> t p, biết động viên học < /b> sinh < /b> phát < /b> huy khả học < /b> t p Phân b thời gian h p lý, đảm b o mục tiêu học,< /b> đảm b o yêu cầu ... Học < /b> sinh < /b> l p 5C trường tiểu hoc số < /b> B nh Chương trình độ học < /b> sinh < /b> đa số < /b> trung b nh, yếu, học < /b> sinh < /b> khá, giỏi b Đánh giá thực nghiệm: Dạy học < /b> đặc trưng môn, loại b i, biết vận dụng phương ph p < /b> phát...
 • 32
 • 1,057
 • 1

SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn âm nhạc

SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn âm nhạc

Lớp 1

... học,< /b> đặc biệt việc học < /b> môn âm < /b> nhạc học < /b> sinh < /b> l p nên mạnh dạn đưa số < /b> biện < /b> ph p < /b> gi p < /b> em học < /b> tốt để b n đồng nghi p tham khảo III Các biện < /b> ph p < /b> để tiến hành giải vấn đề Trường Tiểu học < /b> B Khánh B nh ... hiểu đặc điểm tâm lí học < /b> sinh,< /b> đặc điểm l pp dụng hình thức phương ph p < /b> hướng dẫn khác Vì phương ph p < /b> dạy học < /b> phương ph p < /b> vạn mà giáo viên phải biết kết h p hài hoà sáng tạo khả phát < /b> huy khiếu ... gi p < /b> em nắm b t, ti p thu nhanh kiến thức học < /b> -Trong thực tại, việc đưa phương ph p < /b> giảng dạy thích h p cho môn âm < /b> nhạc Tiểu học < /b> nhiều vấn đề phải b n Đặc biệt việc dạy phân môn âm < /b> nhạc l p một,< /b> ...
 • 18
 • 5,853
 • 18

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp ba học tốt phân môn tập viết

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp ba học tốt phân môn tập viết

Mầm non

... chữ viết Đó lí chọn đề tài: Một < /b> số < /b> biện < /b> ph p < /b> gi p < /b> học < /b> sinh < /b> l p Ba học < /b> tốt phân môn T p viết.” B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Làm để việc dạy phân môn t p viết cho học < /b> sinh < /b> l p Ba/3 đạt kết tốt đây? Tôi suy ... phương ph p < /b> kĩ cần thiết phân môn t p viết gi p < /b> em học < /b> tốt Vừa phải phân loại học < /b> sinh < /b> yếu, trung b nh học < /b> sinh < /b> khá, giỏi để tạo điều kiện quan tâm gi p < /b> đỡ em học < /b> yếu trung b nh rèn luyện t p ... đến việc dạy phân môn Tiếng Việt để tìm biện < /b> ph p < /b> tốt nhằm nâng cao chất lượng chữ viết học < /b> sinh < /b> l p Ba I MỘT SỐ BIỆN PH P NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH < /b> Hướng dẫn học < /b> sinh < /b> viết liên...
 • 22
 • 1,219
 • 0

SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 viết được 01 đọan văn từ 3 5 câu

SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 viết được 01 đọan văn từ 3 5 câu

Giáo dục học

... gắng để tìm giải ph p < /b> nâng cao chất lượng học < /b> t p cho HS l p Đây lý chọn p dụng số < /b> giải ph p < /b> để “ Gi p < /b> học < /b> sinh < /b> l p viết đoạn văn ngắn từ đến câu” Sau đây, xin trình b y số < /b> giải ph p < /b> mà thân đúc ... HIỆN: Để gi p < /b> HS học < /b> tốt tiết T p làm văn viết đoạn văn ngắn theo yêu cầu đề b i, thường p dụng phương ph p < /b> sau: Vận dụng phương dạy học < /b> phát < /b> huy tính tích cực học < /b> sinh:< /b>  Kết h p phương ph p < /b> quan ... nhóm )  Phương ph p < /b> phân tích ngôn ngữ: Học < /b> sinh < /b> l p chưa học < /b> lý thuyết, ngữ ph p, < /b> khái niệm từ câu hình thành thông qua thực hành luyện t p Chính < /b> vậy, việc tăng cường sử dụng phương ph p < /b> phân tích...
 • 19
 • 2,456
 • 1

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh

Giáo dục học

... học < /b> phân môn Luyện từ câu giáo viên học < /b> sinh < /b> - Đưa số < /b> biện < /b> ph p < /b> để phát < /b> huy ưu điểm p dụng, sáng tạo số < /b> trò chơi cho học < /b> sinh < /b> phù h p với số < /b> kiểu đặc trưng phân môn Luyện từ câu l p - Gi p < /b> học < /b> ... học < /b> sinh < /b> l p (vốn từ, đặt câu…) để có biện < /b> ph p < /b> gi p < /b> đỡ, động viện cố gắng đối tượng l p - Biết lựa chọn hệ thống phương ph p < /b> hình thức dạy học < /b> phù h p với nội dung dạy đối tượng học < /b> sinh < /b> l p ... l p trường Tiểu học < /b> Hiến Nam - Một < /b> số < /b> trò chơi nhằm nâng cao chất lượng môn Luyện từ câu l p Phương ph p < /b> nghiên cứu: - Phương ph p < /b> nghiên cứu lý thuyết - Phương ph p < /b> thực nghiệm - Phương pháp...
 • 23
 • 3,098
 • 0

skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt về đại lượng đo đại lượng môn toán lớp 3

skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt về đại lượng và đo đại lượng môn toán lớp 3

Giáo dục học

... viờn v hc sinh < /b> lp trng Tiu hc 3.Thc nghim kim chng tớnh kh thi ca bin ph p ó nờu sỏng kin IV- I TNG NGHIấN CU: Hc sinh < /b> lp 3B v 3C trng Tiu hc c Hp V- PHNG PHP NGHIấN CU: 1- Phng ph p nghiờn cu ... nguyờn nhõn dn n sai lm ca hc sinh < /b> lp hc v i lng v o i lng, tụi xin mnh dn xut mt s bin ph p gi p hc sinh < /b> lp hc tt v i lng v o i lng lp nh sau: 2.1 Bin ph p1 :Gi p hc sinh < /b> hn ch nhm ln chuyn i cỏc ... hc sinh < /b> nhn bit nhng mi quan h thng gp nh: 1km = 100< /b> 0m; 1m = 100< /b> cm = 100< /b> 0mm Cha yờu cu hc sinh < /b> suy lun giỏn tip (vớ d: 1dm = 10cm, 1cm = 10mm, th thỡ 1dm = 10 < /b> x 10mm = 100< /b> mm vỡ lỳc ny hc sinh...
 • 28
 • 1,917
 • 4

skkn một số biện pháp giúp học sinh yêu thích học tốt phân môn vẽ tranh ở trường tiểu học thuộc vùng đặc biệt khó khăn thcs cẩm thủy

skkn một số biện pháp giúp học sinh yêu thích và học tốt phân môn vẽ tranh ở trường tiểu học thuộc vùng đặc biệt khó khăn thcs cẩm thủy

Giáo dục học

... Thanh Hóa c Phạm vi nghiên cứu: Học < /b> sinh < /b> toàn trường tiểu học < /b> Cẩm Quý d Phương ph p < /b> nghiên cứu: - Phương ph p < /b> nghiên cứu thực tiễn - Phương ph p < /b> thống kê - Phương ph p < /b> khảo sát - Phương ph p < /b> thực ... giáo viên phải biết lụa chọn sử dụng phương ph p < /b> h p lý Trong phương ph p < /b> mà muốn đề c p đến phương ph p < /b> trò chơi: Nếu giáo viên biết vận dụng phương ph p < /b> h p lý thấy hiệu rõ rệt đa số < /b> em hứng ... xuất phát < /b> từ nhiều nguyên nhân chung như: Một < /b> số < /b> giáo viên chưa có phương ph p < /b> dạy học < /b> thích h p hay chưa quan tâm mức tới đối tượng học < /b> sinh < /b> để gi p < /b> em thấy hết hay, đ p môn học,< /b> phận phụ huynh...
 • 27
 • 1,761
 • 3

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 trường thcs mã đà khắc phục lỗi âm đầu, dấu thanh trong phân môn chính tả

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 trường thcs mã đà khắc phục lỗi âm đầu, dấu thanh trong phân môn chính tả

Giáo dục học

... Chính < /b> tả phần ảnh hưởng tới kết học < /b> t p em môn Tiếng Việt nói riêng môn học < /b> khác nói chung Vì vậy, nhằm gi p < /b> học < /b> sinh < /b> khắc phục nhược điểm này, nghiên cứu: Một < /b> số < /b> biện < /b> ph p < /b> gi p < /b> học < /b> sinh < /b> l p ... nội dung dạy phù h p với đối tượng học < /b> sinh < /b> l p cách điều chỉnh, thay vài t phọc < /b> sinh < /b> làm tốt t p khác mà em hay mắc lỗi: Ví dụ: Học < /b> sinh < /b> l p số < /b> em miền B c phát < /b> âm < /b> sai c p phụ âm < /b> l/ n lại ... c p phụ âm < /b> đầu tr/ ch; s/ x Vì thế, tiết Chính < /b> tả vài t p thay t p phân biệt c p phụ âm < /b> l/ n c p phụ âm < /b> tr/ch; s/x; - Khi làm luyện t p, chia nhóm theo phương ngữ để học < /b> sinh < /b> thực hành nhằm giúp...
 • 14
 • 1,610
 • 0

skkn một số biện pháp giúp học sinh khiếm thính viết đúng phân môn chính tả tại lớp 1b2

skkn một số biện pháp giúp học sinh khiếm thính viết đúng phân môn chính tả tại lớp 1b2

Giáo dục học

... dung, biện < /b> ph p < /b> thực giải ph p < /b> đề tài: Xuất phát < /b> từ lỗi sai mà em khiếm thính l p 1B2 thường mắc phải, đưa số < /b> biện < /b> ph p < /b> sau để gi p < /b> em viết 2.1 Chuẩn b giáo viên Khi kết thúc phần học < /b> vần, sang phần ... Trên số < /b> biện < /b> ph p < /b> sử dụng phổ biến để gi p < /b> em khiếm thính viết học < /b> phân môn Chính < /b> tả l p 1B2 Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai Để rèn cho em kĩ viết không thiết phải p dụng theo biện < /b> ph p < /b> ... trình l p học < /b> năm, năm đầu l p 1A, năm sau l p 1B L p 1A học < /b> theo chương trình học < /b> kì I l p theo quy định B , l p 1B học < /b> theo chương trình học < /b> kì II l p theo quy định B Do mà l p 1B có học < /b> phân...
 • 13
 • 1,067
 • 0

skkn một số biện pháp giúp học sinh khiếm thính học kí hiệu ngôn ngữ qua phân môn tập đọc lớp 3 tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh đồng nai

skkn một số biện pháp giúp học sinh khiếm thính học kí hiệu ngôn ngữ qua phân môn tập đọc lớp 3 tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh đồng nai

Giáo dục học

... t p, sáng tạo phương ph p < /b> giảng dạy - Luôn tìm tòi sáng tạo, kết h p linh hoạt biện < /b> ph p, < /b> phương ph p, < /b> hình thức tổ cho phong phú, lôi học < /b> sinh,< /b> phát < /b> huy tính sáng tạo, tích cực học < /b> sinh < /b> * Đối với ... vào b ng phụ giấy Ao + Trả lời trắc nghiệm (giáo viên đưa câu trắc nghiệm cho học < /b> sinh < /b> chọn phương án nhất) b) Biện < /b> ph p < /b> thực giải ph p < /b> đề tài Để trẻ đọc tốt giáo viên cần phải p dụng biện < /b> ph p, < /b> ... gi p < /b> trẻ phát < /b> triển hết khả vốn có Chính < /b> điều trăn trở, tìm tòi sáng tạo, để tìm cách thức hay, phương ph p < /b> tốt cho giảng Vì mạnh dạn chọn đề tài Một < /b> số < /b> biện < /b> ph p < /b> gi p < /b> học < /b> sinh < /b> khiếm thính học...
 • 12
 • 1,290
 • 9

skkn một số biện pháp giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ học tốt môn toán tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật đồng nai

skkn một số biện pháp giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ học tốt môn toán tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật đồng nai

Giáo dục học

... viên cần phải tìm phương ph p, < /b> biện < /b> ph p < /b> phù h p trẻ CPTTT Điều làm tơi b n khoăn suy nghĩ nghiên cứu đề tài: Một < /b> số < /b> biện < /b> ph p < /b> gi p < /b> học < /b> sinh < /b> chậm phát < /b> triển trí tuệ học < /b> tốt mơn Tốn Trung tâm Ni ... TÀI Qua phương ph p, < /b> biện < /b> ph p < /b> nêu tơi p dụng vào cho học < /b> sinh < /b> l p trẻ có tiến sau: - Trẻ tự tin mạnh dạn thực t p, câu hỏi, khơng rụt rè trước thực trẻ biết phân biệt đâu đâu sai - Trong học,< /b> ... trái, ghế để b n phải Sau quan sát em nhận biết phía – phía dưới, b n phải – b n trái Hình minh họa nhận biết – dưới; phải – trái Biện < /b> ph p < /b> 4: H p tác nhóm Để học < /b> kỹ năng, trẻ khơng cần phải ln ln...
 • 11
 • 2,121
 • 2

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp một, quay phải, quay trái đúng hướng đạt hiệu quả cao

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp một, quay phải, quay trái đúng hướng và đạt hiệu quả cao

Giáo dục học

... thức gi p < /b> học < /b> sinh < /b> có kỹ quay phải quay trái hướng, p dụng vài biện < /b> ph p < /b> gi p < /b> học < /b> sinh < /b> xác < /b> định thể hướng quay cụ thể sau: a / Dùng biển có mũi tên gi p < /b> học < /b> sinh < /b> xác < /b> định hướng @ Chuẩn b : - B n ... Khối < /b> l p 1: Khi chưa p dụng sáng kiến Biện < /b> ph p < /b> GD T p luyện phương ph p < /b> cũ Tỷ lệ Quay không hướng 45% Quay hướng theo 55% Khối < /b> l p 1: Sau p dụng sáng kiến Biện < /b> ph p < /b> GD T p luyện phương ph p < /b> Tỷ ... năm học < /b> 2 010 < /b> - 2011 phân công giảng dạy khối < /b> 1, khối < /b> 2, khối < /b> phân hiệu phân hiệu - Với tổng số < /b> l p : l p 1, l p 2, l p - tổng số < /b> tiết /tuần 21 tiết - Ở lứa tuổi học < /b> sinh < /b> l p cho thấy, chức thể học...
 • 10
 • 1,078
 • 3

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

Giáo dục học

... số < /b> biện < /b> ph p < /b> gi p < /b> học < /b> sinh < /b> l p thực b n ph p tính b n” với mong muốn trao đổi với anh chị em đồng nghi p để tìm biện < /b> ph p < /b> gi p < /b> đõ học < /b> sinh < /b> yếu, học < /b> môn toán tốt II NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN ... đến phức t p, từ cộng, trừ, nhân, chia số < /b> tự nhiên với số < /b> th p phân, số < /b> th p phân với số < /b> th p phân Các em nhận vào cuối buổi học < /b> ngày hôm trước sửa chữa vào sáng ngày hôm sau 2) Biện < /b> ph p < /b> cụ ... cho học < /b> sinh < /b> yếu viêc làm c p b ch thiết thực Vì từ đầu năm học < /b> đề biện < /b> ph p < /b> p dụng vào l p giảng dạy đạt kết tương đối khả quan Vậy xin mạnh dạn trình b y sáng kiến kinh nghiệm Một < /b> số < /b> biện < /b> pháp...
 • 8
 • 891
 • 4

Xem thêm