skkn cảm ứng ở thực vật

Bài Cảm ứng thực vật-CB

Bài Cảm ứng ở thực vật-CB

Sinh học

... trưởng -Nêu số ví dụ ứng động không sinh trưởng -Trình bày vai trò ứng động đời sống thực vật BÀI 24: ỨNG ĐỘNG I.KHÁI NIỆM ỨNG ĐỘNG 1/so sánh hướng động ứng động  GIỐNGNHAU: + Đều sátphản ứng ... cảm ứng học? Đó kiểu gì? Hướng động: hướng sáng dương Ứng động BÀI 24: ỨNG ĐỘNG Mục tiêu học -Nêu khái niệm ứng động: -Phân biệt ứng động với hướng động -Phân biệt chất ứng động sinh trưởng ứng ... quan thực cụm hoa hình dẹp mầm: hình tròn Loại cảm ứng Ứng động Hướng động BÀI 24: ỨNG ĐỘNG Từ nội dung trên, cho biết ứng động? I.KHÁI NIỆM ỨNG ĐỘNG 1/so sánh hướng động ứng động 2/Định nghĩa ứng...
 • 26
 • 1,865
 • 7

chuyên đề cảm ứng thực vật theo đinh hướng dạy học tích hợp liên môn

chuyên đề cảm ứng ở thực vật theo đinh hướng dạy học tích hợp liên môn

Sinh học

... khái niệm cảm ứng, cảm ứng TV Lấy ví dụ minh họa - Phân biệt hình thức cảm ứng TV - Nêu khái nệm hướng động, ứng động - Phân biệt kiểu hướng động, ứng động - Nêu vai trò cảm ứng thực vật ứng dụng ... nhiên cảm ứng thực vật 2.2 Phân loại hay xếp theo nhóm: Phân loại hình thức cảm ứng thực vật 2.3 Tìm mối liên hệ: liên hệ yếu tố môi trường tác động đến thực vật 2.4 Đưa định nghĩa: cảm ứng, ứng ... thực - GV gợi ý câu hỏi - Thảo luận lên kế hoạch nội dung cần thực thực nhiệm vụ (nhiệm + Cảm ứng thực vật gì? vụ, người thực hiện, người + Liệt kê tượng cảm thực hiện, thời lượng, ứng thực vật...
 • 7
 • 3,595
 • 93

Chuyên đề cảm ứng thực vật lớp 11 hải dương

Chuyên đề  cảm ứng ở thực vật  lớp 11  hải dương

Trung học cơ sở - phổ thông

... thực vật - Kể tên hình thức cảm ứng thực vật - Mô tả trình cảm ứng thực vật Vai trò Nêu vai cảm ứng trò chung thực vật cảm ứng đời sống - Giải số tượng tiễn liên thích thực quan Vận dụng cao - Bố ... thực vật - Diễn giải khái niệm: Cảm ứng, tính cảm ứng - Chỉ quan sinh dưỡng thực vật tham gia vào vận động cảm ứng thực vật vườn trường Các hình thức cảm ứng thực vật - Giải thích chế chung vận ... dụng cao - Bố trí thí nghiệm vận động hướng động ứng động - Vận dụng tính cảm ứng thực vật vào thực tiễn sản xuất: thực vật tới cảm ứng thực vật: bí leo 2.2 Các kĩ năng, lực cần hướng tới: -...
 • 6
 • 3,776
 • 85

CHUYÊN đề cảm ỨNG THỰC vậtỨNG DỤNG vào THỰC TIỄN

CHUYÊN đề cảm ỨNG ở THỰC vật và ỨNG DỤNG vào THỰC TIỄN

Sinh học

... không? Nếu có biểu nào? Khái niệm cảm ứng thực vật: - GV cho ví dụ số biểu cảm ứng sinh vật: * Cảm ứng thực vật khả phản ứng thực vật kích thích gọi tính cảm ứng + Cây trồng hướng thân phía có ... NIỆM CẢM ỨNG: Như ta biết , phản xạ cảm ứng Khái niệm cảm ứng động vật có hệ thần kinh Vậy thực vật Khả sinh vật phản ứng lại kích động vật đơn bào chưa có hệ thần kinh thích chúng có tính cảm ứng ... thức cảm ứng thực vật (6) Giải thích chế hướng động ứng NL tự học (7), (9) cảm ứng vận động sinh trưởng không sinh trưởng biến đổi điều kiện môi trường (7) Thực hành - Nêu vai trò cảm ứng thực vật...
 • 15
 • 1,769
 • 11

Cảm ứng thực vật đồng tháp

Cảm ứng ở thực vật  đồng tháp

Trung học cơ sở - phổ thông

... chế ứng động, sinh trưởng sinh trưởng Vai trò Trình bày ứng dụng vai trò cùa cảm ứng thực hướng động vật ứng động đời sống thực vật Phân tích ứng dụng hướng động, ứng động thực tiễn sản xuất Thực ... động ứng động - GV yêu cầu HS nêu thêm số ví dụ khác hướng động ứng động Kết luận: - Khái niệm cảm ứng: Cảm ứng phản ứng sinh vật trước kích thích môi trường - Khái niệm cảm ứng thực vật: Cảm ứng ... - Thực hướng động, thí ứng động ngiệm - Nêu thêm ví dụ hướng động ứng động Đề xuất ứng dụng cảm ứng thực vật thực tiễn sản xuất Câu hỏi kiểm tra đánh giá 2.1 Trình bày khái niệm cảm ứng thực vật...
 • 17
 • 163
 • 0

27 cam ung o dong vat

27 cam ung o dong vat

Sinh học

... Bài 27: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (tt) Cảm ứng động vật có tổ chức thần kinh C Cảm ứng động vật có HTK dạng ống Động vật có xương sống có HTK dạng ống Bài 27: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (tt) Nguồn gốc: ... Bài 27: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (tt) Tình huống: Chạy: tim đập nhanh thở mạnh Nghỉ ngơi: nhịp tim nhịp thở trở lại bình thường  Nhờ hoạt động điều khiển HTK sinh dưỡng Bài 27: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (tt) ... cảm HTK sinh dưỡng Phân hệ đối giao cảm Bài 27: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (tt) Em cho biết chức HTK vận động? Hình: Cung phản xạ vận động Bài 27: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (tt) *Chức HTK vận động: Điều khiển...
 • 26
 • 1,071
 • 7

Bài 27: Cảm ứng động vật (tiếp)

Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp)

Sinh học

... thần kinh não Dây thần kinh tuỷ Các hạch thần kinh Nối trung ương thần kinh với quan thụ cảm quan phản ứng Hệ thần kinh vận động: Điều khiển hoạt động vân hệ vận động(Các hoạt động có ý thức) ... ý muốn) Trung ương phụ trách nằm trụ não đoạn tuỷ Bao gồm: - Thần kinh giao cảm: Tng hot ng tim - Thần kinh đối giao cảm: Gim h. tim ...
 • 7
 • 1,487
 • 29

bai 27 cam ung o dong vat

bai 27 cam ung o dong vat

Sinh học

... tính thể sống có HTK B Nội dung Cảm ứng ĐV có tổ chức thần kinh a Cảm ứng ĐV có hệ thần kinh dạng lưới(Bài26) b Cảm ứng ĐV có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch c Cảm ứng ĐV có hệ thần kinh dạng ống ... đối xứng bên, thể phân hoá đầu ngực, di chuyển có định hư ớng Não phát triển qua ngành ĐV từ thấp tới cao ĐVCXS với xuất HTK dạng ống, tức TBTK bảo vệ ống xương hộp sọ tuỷ sống Bài 27: Cảm ứng ... Hỏi cũ Câu 1: ý không với đặc điểm phản ứng động vật đơn bào? A Co rút nguyên sinh B Chuyển động thể C Tiêu tốn lượng C D Thông qua phản xạ...
 • 10
 • 1,409
 • 27

Bài 27 : cảm ứng động vật

Bài 27 : cảm ứng ở động vật

Sinh học

... có động vật nào? Hình thức cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng lưới? Ví dụ? - Có động vật có thể đối xứng toả tròn thuộc ngành Ruột khoang - Động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng với ... 1) Khái niệm cảm ứng động vật? Nêu ví dụ? • Cảm ứng khả tiếp nhận kích thích phản ứng lại với kích thích • Ví dụ: trời rét, mèo có phản ứng xù lông, co mạch máu, nằm co lại ... phản ứng xác tiêu tốn lượng 1) Cung phản xạ gồm phận nào? • Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể quan thụ cảm) • Bộ phận phân tích tổng hợp thông tin (hệ thần kinh) • Bộ phận thực phản ứng (cơ,...
 • 10
 • 1,054
 • 17

Bài 27: Cảm ứng động vật

Bài 27: Cảm ứng ở động vật

Sinh học

... Một cảm úng đông vật có HTK dạng ống Hoạt động 2: Phản xạ Như kết hợp với tiết trước động vật chưa có HTK cảm ứng dạng ứng động đến động vật có HTK từ dạng lưới đến dạng ống hình thức cảm ứng ... đường cảm giác, đường vận động, tủy sống, co quan trả lời Thuộc HTK vận động - HS: trung khu giao cảm, đối giao cảm, dây mê tẩu, tim, - HS nêu khí niệm HTK sinh dưỡng 2, Cảm ứng động vật có ... sau: + Hoàn thành bảng sau: Các hình thức cảm ứng động vật liên quan đến tiến hóa tổ chức thần kinh Nhóm động vật Đại diện Cấu trúc thần kinh Hình thức cảm ứng (1) (2) (3) (4) Họ tên: Nhóm: Ngày...
 • 7
 • 1,384
 • 11

Cam ung o dong vat

Cam ung o dong vat

Sinh học

... Bài 26 cảm ứng động vật I Khái niệm cảm ứng động vật II cảm ứng nhóm động vật khác động vật chưa có tổ chức thần kinh động vật có tổ chức thần kinh a ĐV có HTK dạng lưới Bài 26 cảm ứng động vật ... 26 cảm ứng động vật I Khái niệm cảm ứng động vật II cảm ứng nhóm động vật khác động vật chưa có tổ chức thần kinh - Đại diện: động vật đơn bào (trùng biến hình, trùng giày, ) - Hình thức cảm ứng: ... thực phản ứng: cơ, tuyến ánh sáng tiết nước bọt co tay lại Bài 26 cảm ứng động vật I Khái niệm cảm ứng động vật II cảm ứng nhóm động vật khác Trình bày tiến hoá tổ chức thần kinh nhóm động vật...
 • 19
 • 596
 • 13

Bài cảm ứng động vật

Bài cảm ứng ở động vật

Sinh học

... có tập trung dần: Chưa có hệ thần kinh động vật nguyên sinh Cảm ứng co rút chất nguyên sinh Hệ thần kinh lưới: Các tế bào TKnằm rải rác khắp thể Phản ứng toàn thân, thiếu xác Hệ thần kinh chuỗi: ... thần kinh ống: Các tế bào TK tập trung thành não, tuỷ sống Phản ứng định khu hạch , thiếu xác Phản ứng định khu khối hạch, xác Phản ứng xác, mau lẹ, phức tạp Bi v nh: 1- Tr li cõu hi sỏch giỏo...
 • 21
 • 620
 • 1

bai26.cam ung o dong vat.doc

bai26.cam ung o dong vat.doc

Sinh học

... THỨC CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT Nhóm động vật Đặc điểm tổ chức thần kinh Hình thức cảm ứng ưu điểm nhược điểm Động vật nguyên sinh Ruột khoang Động vật đối xứng bên I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT Cảm ứng ... lấy vài ví dụ cảm ứng động vật? (?) Từ cho biết cảm ứng động vật gì? HS: Nghiên cứu thông tin SGK hiểu thông qua ví dụ GV phần mở để trả lời Yêu cầu nêu được: Cảm ứng động vật phản ứng lại kích ... sống để tồn phát triển GV: (?) Cảm ứng động vật khác với cảm ứng thực vật nào? HS: Tham khảo thông tin SGK để trả lời: Cách biểu khác với thực vật tốc độ phản ứng nhanh GV: yêu cầu HS làm tập...
 • 4
 • 697
 • 6

bai27.cam ung o dong vat - tt.doc

bai27.cam ung o dong vat - tt.doc

Sinh học

... sinh phản ứng chậm thiếu xác Phản ứng toàn thân Thiếu xác, tiêu tốn nhiều lợng Động vật đối xứng bên Phản ứng theo vùng Tiết kiệm lợng xác Phản xạ Phản ứng nhanh, xác Hệ TK chuỗi hạch Động vật có ... hình ống Hệ TK ống Hình thức cảm ứng Ưu điểm - nhược điểm GV (nếu thời gian tiến hành lớp): yêu cầu học sinh làm tập sau: SO SÁNH ĐẶC TÍNH CẢM ỨNG CỦA ĐỘNG VẬTTHỰC VẬT cách hoàn thành nội dung ... để so sánh đặc điểm tổ chức thần kinh hình thức cảm ứng nhóm động vật? HS : trình bày ý kiến thân Đặc điểm tổ chức Nhóm động vật thần kinh Động vật nguyên Cha có tổ chức TK sinh Các tế bào TK...
 • 4
 • 634
 • 8

CAM UNG O DONG VAT(TIET 1)

CAM UNG O DONG VAT(TIET 1)

Sinh học

... phản ứng TV với kích thích từ hướng xác định E ứng động tiếp xúc hoá ứng động PHẦN B: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT Bài 26.CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) I Khái niệm cảm ứng nhóm động vật II Cảm ứng nhóm động vật ... động nằm gì? lại ? Cảm ứng giữ ấm thể I/.Khái niệm cảm ứng động vật Trời lạnh Ánh sáng So sánh cách biểu tốc độ phản ứng cảm ứng thực vật cảm ứng động vật? Bài 26 CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) Thụ quan ... ứng nhóm động vật khác Cảm ứng động vật chưa có tổ chức thần kinh Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng lưới Cảm ứng động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch Khí hậu trở lạnh Mèo vật co rúm Chim Sẻ xù...
 • 28
 • 321
 • 0

cam ung o dong vat

cam ung o dong vat

Sinh học

... lưới: Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT II CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH Cảm ứng động vật ... I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT II CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng lưới: Cảm ứng động vật có hệ thần ... I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT II CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng lưới: Cảm ứng động vật có hệ thần...
 • 19
 • 336
 • 4

CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT

CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

Sinh học

... ỐNG II - CẢM ỨNG CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT KHÁC NHAU: 2- ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH: b - Cảm ứng động vật có hệ thần kinh chuỗi: * Hiệu phản phản xạ Hiệu xạ: - Phản ứng định khu loài động vật chuỗi ... TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 20 II - CẢM ỨNG CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT KHÁC NHAU: 2- ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH: c - Cảm ứng động vật có hệ thần kinh hạch: * Hiệu phản xạ: Phản ứng định khu khối hạch nên ... xác hệ thần kinh chuỗi TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 22 II - CẢM ỨNG CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT KHÁC NHAU: 2- ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH: d - Cảm ứng động vật có hệ thần kinh ống: * Bao gồm: Các loài ĐV Quan...
 • 6
 • 341
 • 1

Cảm ứng động vật

Cảm ứng ở động vật

Điện - Điện tử

... prôtêin gây nên vận động chất nguyên sinh (ở động vật đơn bào) đến tiếp nhận dẫn truyền kích thích trả lời lại kích thích (ở sinh vật đa bào) + động vật có hệ thần kinh: từ phản xạ đơn đến phản ... không điều kiện đến phản xạ có điều kiện, nhờ mà thể thích ứng linh hoạt trước đổi thay điều kiện môi trường Sự hoàn thiện hình thức cảm ứng kết trình phát triển lịch sử, bảo đảm cho thể thích nghi ... tục làm chúng cứng đờ không bám vào niêm mạc ruột - bị đẩy theo phân Bài 9: Tập tính ? Phân biệt cho ví dụ tập tính bẩm sinh tập tính học ? Lời giải Tập tính chuỗi phản ứng động vật trả lời lại...
 • 18
 • 249
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: thực trạng hoat đông dạy học v̀ quản ĺ hoạt đ̣ng dạy học môn giao duc quôc phong an ninh ở trường đại học giao thông vận tải tăng cường kiểm tra hoạt động dạy học đổi mới công tác điều hành lãnh đạo hoạt động dạy học làm tôt công tác tổ chức trong quản lý hoạt động dạy học kế hoạch hóa công tác quản lý hoạt động dạy học yêu cầu đ́i với công tác quản lý hoa ̣ t đô ̣ ng dạy học môn gia ́ o dụ c quô ́ c phò ng an ninh ở trƣờng đại học quản lý hoạt động dạy học môn giao duc quôc phong an ninh đặc trưng hoạt động học đặc trưng hoạt đông dạy học môn giaó dục quôc phòng an ninh môn giáo duc quôc ph̀ng an ninh cơ sở ĺ luận về quản ĺ hoạt đ̣ng dạy học giáo dục qúc ph̀ng an ninh tại các trường đại học đánh giá về tính khả thi của từng biện pháp quản lý gdsktc đánh giá về mức độ quan trọng của các biện pháp quản lý gdsktc khảo sát về mức độ cần thiết của từng biện pháp quản lý gdsktc biện pháp 5 thống nhất quản lý giáo dục theo tinh thần giáo dục toàn diện biện pháp 4 đẩy mạnh xã hội hóa gdsktc biện pháp 3 nâng cao vai trò của tổ chức đoàn thanh niên thông qua kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa biện pháp 2 tăng cường kiểm tra đánh giá giám sát việc gdsktc một số vấn đề nâng cao chất lƣợng và hiệu quả các biện pháp quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất ở trƣờng trung học phổ thông an lão hải phòng thực trạng các biện pháp quản lý gdsktc