sach vat li lop 7 danh cho hoc sinh thcs

Lý Thuyết và Bài tập vậtlớp 11 (dành cho học sinh chuyên)

Lý Thuyết và Bài tập vật lý lớp 11 (dành cho học sinh chuyên)

Vật lý

... 1B 2C 3C 4C 5B 6B 7D 8A 9C 10B 11C 12D 13C 14C 15A 16B 17C 18B 19D 20D 21C 22B 23C 24B 25D 26C 27A 28A 29B 30C 31B 32B 33C 34B 35D 36C 37C 38A 39C 40C 41B 42A 43B 44B 45C 46B 47D 48A 49B 50B 51D ... 40C 41B 42A 43B 44B 45C 46B 47D 48A 49B 50B 51D 52C 53C 54C 55D 56C 57C 58C 59D 60D 61A 62A 63B 64A 65A 66B 67C 68B 69D 70 C 71 C 72 B 31 II DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI A TÓM TẮT LÝ THUYẾT Dòng điện + Dòng ... cấp dòng điện A li n tục phải nạp lại a) Tính cường độ dòng điện mà acquy cung cấp li n tục 40 phải nạp lại b) Tính suất điện động acquy thời gian hoạt động sản sinh công 172 ,8 kJ Cho mạch điện...
 • 131
 • 1,491
 • 7

Chuyên đề các dạng bài tập đại số nâng cao lớp 7 dành cho học sinh giỏi

Chuyên đề các dạng bài tập đại số nâng cao lớp 7 dành cho học sinh giỏi

Toán học

... 1.4 .7 4 .7. 10 7. 10.12 54. 57. 60 Lời giải = 6   Ta có: P =       54. 57. 60   1.4 .7 4 .7. 10 7. 10.13 1 1 1   =          = 54. 57 57. 60   1.4 4 .7 4 .7 7.10 7. 10 10.13  854 4 27 ... 51   51  51 17 Bài Tính giá trị biểu thức E = 1 1 1      91 2 47 475 77 5 11 47 Lời giải Ta thấy: = 1 .7 ; 91 = 13 .7 ; 77 5 = 25.31 ; 2 47 = 13.19 ; 475 = 19.25 11 47 = 31. 37 Tương tự tập ta ... 6        =  1 .7 7.13 13.19 19.25 25.31 31. 37  1 1 1 1 1 1    36 =              =  1       7 13 13 19 19 25 25 31 31 37   37  37 37 Bài (Đề thi chọn HSG Toán...
 • 18
 • 496
 • 1

NGHIÊN cứu về VIỆC GIẢNG dạy từ VỰNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA NÂNG CAO DÀNH CHO học SINH lớp 11 CHUYÊN ANH TRƯỜNG CHU văn AN

NGHIÊN cứu về VIỆC GIẢNG dạy từ VỰNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA NÂNG CAO DÀNH CHO học SINH lớp 11 CHUYÊN ANH TRƯỜNG CHU văn AN

Khoa học xã hội

... English dictionary Use an English – English dictionary 4.23/0.61 4.40/0 .74 3 .71 /0.90 3.93/1.16 4.05/0.90 4.40/0 .74 3.86/0.83 4.00/0.85 3.96/0.98 4. 27/ 0.80 3.48/1.08 3. 67/ 1.23 3 .77 /0. 97 4.13/0 .74 ... 3.40/0.91 sentences Study the pronunciation of 4.05/0 .79 3 .71 /0.83 4.09/1.02 4. 07/ 1. 27 a new word Say the new words aloud 4.09/0. 87 3 .79 /1.05 4.14/0.94 3 .71 /0.99 when I first meet them Figure Sample of ... 2.82/0.85 2 .71 /0 .73 D7 physical objects Keep a vocabulary 4.05/0.95 3 .79 /0 .70 3.95/0.84 4.00/0.68 D1 D2 D3 D4 Perceived usefulness Survey Survey (Mean/SD) (Mean/SD) 3.68/1.04 3 .79 /1.25 3 .73 /1.08...
 • 57
 • 421
 • 0

Đề KT môn Toán lớp 3 dành cho Học sinh giỏi

Đề KT môn Toán lớp 3 dành cho Học sinh giỏi

Tiểu học

... 12 sách D 27 sách 19 Th t cỏc s: 45 678 , 456 87, 4 576 8, 45 876 t n ln l: A 45 678 , 456 87, 4 576 8,45 876 B 456 87, 4 576 8,45 876 , 45 678 C 4 576 8,45 876 , 45 678 , 456 87 D 45 876 , 45 678 , 456 87, 4 576 8 20 Mt gi ... vi? A 20m B 9m C 10m D 17m 16 S chn ln nht cú ch s khỏc l: A 9 876 5 B 9 875 6 C 99998 D 9 876 4 17 Trong cỏc s sau, s no khỏc vi cỏc s cũn li: A 34 675 B 346 57 C 345 67 D 3 475 6 18 Cú bao nhiờu s chn ... cỏc s sau, s no khỏc vi cỏc s cũn li: A 345 67 B 3 475 6 C 346 57 D 34 675 Bit AB = 60mm Din tớch hỡnh vuụng ABDC l: A 36 cm B 3600 cm C 36 mm 10 Tng ca 47 856 v 35 6 87 l: A 83543 B 82443 C 82543 D 3600...
 • 8
 • 807
 • 5

các đề toán lớp 8 dành cho hoc sinh mức cao

các đề toán lớp 8 dành cho hoc sinh mức cao

Tin học

... thoả mãn 5x + 2y chia hết cho 17 9x + 7y chia hết cho 17 Baứi 12: Chứng minh rằng: a 8 17 279 913 chia hết cho 405 b 122 n +1 + 11n + chia hết cho 133 n ( n + 1) Baứi 13: Cho dãy số 1, 3, , 10, ... khác a b c = = x y z Cho x + y + z = Chứng minh : a) 5(x3 + y3 + z3)(x2 + y2 + z2) = 6(x5 + y5 + z5) ; b) x7 + y7 + z7 = 7xyz(x2y2 + y2z2 + z2x2) ; c) 10(x7 + y7 + z7) = 7( x2 + y2 + z2)(x5 + ... chia ht cho ( x 1) d) x + chia ht cho x + ax + b Bi 11: Tỡm cỏc hng s a v b cho x + ax + b chia cho x +1 thỡ d 7, chia cho x thỡ d -5 Bi 12: Tỡm cỏc hng s a, b, c cho ax + bx + c chia ht cho x...
 • 41
 • 389
 • 3

Toan lop 3 danh cho Hoc sinh gioi

Toan lop 3 danh cho Hoc sinh gioi

Công nghệ

... 12 sách D 27 sách 19 Th t cỏc s: 45 678 , 456 87, 4 576 8, 45 876 t n ln l: A 45 678 , 456 87, 4 576 8,45 876 B 456 87, 4 576 8,45 876 , 45 678 C 4 576 8,45 876 , 45 678 , 456 87 D 45 876 , 45 678 , 456 87, 4 576 8 20 Mt gi ... vi? A 20m B 9m C 10m D 17m 16 S chn ln nht cú ch s khỏc l: A 9 876 5 B 9 875 6 C 99998 D 9 876 4 17 Trong cỏc s sau, s no khỏc vi cỏc s cũn li: A 34 675 B 346 57 C 345 67 D 3 475 6 18 Cú bao nhiờu s chn ... cỏc s sau, s no khỏc vi cỏc s cũn li: A 345 67 B 3 475 6 C 346 57 D 34 675 Bit AB = 60mm Din tớch hỡnh vuụng ABDC l: A 36 cm B 3600 cm C 36 mm 10 Tng ca 47 856 v 35 6 87 l: A 83543 B 82443 C 82543 D 3600...
 • 8
 • 345
 • 2

Đề thi toán lớp 10 dành cho học sinh giỏi docx

Đề thi toán lớp 10 dành cho học sinh giỏi docx

Toán học

... 104 Bài 1: Cho biểu thức  x 1 x  1   . x  A=         x 1 x  1  x B= x 1 1 x a) Tìm x để A B có nghĩa b) Tìm giá tị lớn giá tị nhỏ B c) Với giá trị x A = B Bài 2: Cho hàm ... trường hợp Bài 3: Lấy số tự nhiên có hai chữ số chia cho số viết hai chữ số có thứ tự ngược lại số tổng bình phương chữ số Tìm số tự nhiên Bài 4: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R) M điểm...
 • 3
 • 296
 • 0

Sách ôn tập thi DELF Dành cho học sinh trung học - DELF Junior A2 FULL

Sách ôn tập thi DELF Dành cho học sinh trung học - DELF Junior A2 FULL

Tổng hợp

... 102 - des prospectus Activitộs no, 62, 63, 74 , 75 , 77 81, 87 91, 93 - des publicitộs Activitộs no' 62, 63, 76 76 < CO MPRe HENSION DES eCRITS 77 CO MPRe HENSION DES eCRITS L'ộpre uve d'expression ... tion i, Carte n i Iffo./ll nbCuc~ eb /lI/ oi- /lI/ ờnw u-o'tt& b/lIui,t;o-1W (P /lI& t'/ce-/ XYrutCl/t&&rl/ , ~ ỷlcộnuz;d/ố;ce- Carte nO3 J\fO.~ /lI/ Cl/t&& /lI, /lI& tlffede- u-ify \ de" 1 nộe notre ... postale 47 COMPRẫHENSION DES ậCRITS Observez ce document et rộpondez Vrai ou faux? Lisez la lettre et cochez les bonnes cases ~} Livret SCOopy ee, f mai â ~ NOUVEAU! â Le livret SCOOPY, C'est un livret...
 • 105
 • 58,074
 • 0

100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS pptx

100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS pptx

Tin học văn phòng

... dạy học trường THCS nên tài li u bồi dưỡng cho học sinh giỏi dành cho học sinh THCS chưa có Đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng trường, tập tài li u bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học cấp THCS với tên gọi ... -128 → 1 27 → 255 -3 276 8 → 3 276 7 → 65535 -21 474 83648 → 21 474 836 47 Dung lượng byte byte byte byte byte 2.2 Các phép toán kiểu số nguyên 2.2.1 Các phép toán số học: +, -, *, / (phép chia cho kết ... ban chon hinh can tinh dien tich: ');readln(chon); case chon of : Begin Write( 'Cho biet canh day: '); readln(a); Write( 'Cho biet chieu cao: '); readln(b); S:=(a*b)/2; end; 2:Begin Write('Cho...
 • 71
 • 5,127
 • 51

MỘT số bài tập vậtDÀNH CHO học SINH THCS

MỘT số bài tập vật lý DÀNH CHO học SINH THCS

Vật lý

... vào bình đựng đầy nước khối lượng bình tăng lên thêm m1=21 ,75 g; thả chìm vật vào bình đựng dầu khối lượng cảu bình tăng thêm m2=51 ,75 g Cho biết khối lượng riêng nước dầu D1=1g/cm3, D2=0,9g/cm3 ... b) Một khối có khối lượng 540g Hỏi khối đặc hay rỗng? Nếu rỗng, tìm thể tích phần rỗng? Cho biết DAl=2,7g/cm3 Bài 16: Một lò xo có chiều dài tự 20cm treo thẳng đứng Khi đặt vật có khối lượng ... nước? Cho dụng cụ: cốc đong (hình trụ), thước đo, đồng hồ bám giây Bài 11: Một ô tô leo dốc với vận tốc trung bình 1,5m/s khoảng thời gian 80 giây Dốc cao 12m, công thắng ma sát 10% công động sinh...
 • 4
 • 2,324
 • 8

GIÁO án NGOÀI GIỜ lên lớp KHỐI 9 NHỮNG kỹ NĂNG SỐNG DÀNH CHO học SINH THCS

GIÁO án NGOÀI GIỜ lên lớp KHỐI 9  NHỮNG kỹ NĂNG SỐNG DÀNH CHO học SINH THCS

GDCD-GDNGLL

... tổ, tun dương cá nhân học sinh có cơng sưu tầm tư li u q giá - Động viên học sinh cố gắng vươn lên học tập cho xứng đáng với tình u Bác dành cho lớp măng non b Giao việc cho hoạt động sau: Chuẩn ... với người, làm lợi ích cho nhân dân, cho Tổ quốc ta bạn Bất kỳ làm điều có hại cho nhân dân Tổ quốc ta tức kẻ thù Đối với mình, tư tưởng hành động có lợi ích cho Tổ quốc, cho đồng bào bạn Những ... đồng học, đồng chí Quyết phóng túng, lơi thơi Phải làm cho cha mẹ nữ học sinh n tâm tin cậy, phải giữ vững danh dự trường danh dự tất học sinh Trong vui chơi có giáo dục Cần có thứ vui chơi văn...
 • 44
 • 2,603
 • 28

Giáo án cô Bùi Thu Huyền hình học lớp 5 dành cho học sinh trường chuyên

Giáo án cô Bùi Thu Huyền hình học lớp 5 dành cho học sinh trường chuyên

Lớp 5

... tra bi c: Cõu hi: Yờu cu hc sinh nhc li cỏc kin thc ó hc ca chng Vộc t Bi mi: Hot ng ca giỏo viờn Giỏo viờn yờu cu hc sinh lm cỏc bi sau: Hot ng ca hc sinh Cõu 1: Cho v , v1 , v l ba vộc t bt ... a c * a b a b = Giỏo viờn yờu cu hc sinh lm cỏc vớ d v hng dõn cho hoc sinh lm vớ d theo nh ngha v tớnh cht ỏp s: D Vớ d 1 :Cho hai vộc t AB, AC cú Vớ d 1: AB = AC = 2a, A = 30 Khng nh no ... theo th t l trng tõm cỏc A'BD v CB'D' b AG = GG' = G'C Cõu 4: Cho l gúc gia hai ng Cõu 7: Cho hai im c nh A v B.Tp hp cỏc im M cho: AB AM = a (a l hng s) l: A Mt ng thng song song vi AB B ng...
 • 51
 • 207
 • 0

Đề ôn tập hè lớp 3 dành cho học sinh khá giỏi

Đề ôn tập hè lớp 3 dành cho học sinh khá giỏi

Lớp 3

... 24+39+45+56+65 +76 +82+ 97 c/ 83+85+ 87+ 89+91+93+95+ 97+ 99+101 d/ 11+22+33+44+55+66 +77 +88 Bài 5: Tính nhanh giá trị biểu thức: a/ 54x14-7x108+200 b/ 18x3 + 18x4 + 18 - 64 c/ 152-142+1 37+ 128-138+163 d/ -4 +7- 10+13-16+19-22+25 ... chưa có dịp thăm quê Em viết thư cho ông bà em quê Đề ôn tập hè lớp dành cho học sinh giỏi PHIẾU BÀI TẬP Toán: Ôn bốn phép tính Bài 1: Tìm giá trị n biết: a/ 3 +7 < n x < 29 + 46 b/ 12 + < n : ... chữ số biết viết thêm 16 vào trước số tổng hai số 171 72 Bài 7: Tìm số tự nhiên biết xóa bỏ chữ số hàng đơn vị ta số số cũ 331 đơn vị Bài 8: Cho số có hai chữ số Nếu viết thêm chữ số vào bên tráI...
 • 9
 • 400
 • 2

đề thi môn ngữ văn lớp 12 dành cho học sinh trung bình và khá

đề thi môn ngữ văn lớp 12 dành cho học sinh trung bình và khá

Ngữ văn

... thớch s cu th: l mt hnh ng hoc li núi thiu suy ngh cn thn v chun b chu ỏo, ch ct lm cho xong vic hoc núi cho qua chuyn (0,5 im) * Biu hin ca s cu th: li núi, hc tp, sinh hot, ly dn chng minh ... trc Cú sinh viờn núi õy l bc tranh din t nh lut bo tn ca ngi: u tranh bo tn sinh mng Sinh viờn khỏc: bc tranh din t mc ớch ca ngi l mun hnh phỳc vỡ hnh phỳc l u tranh Sinh viờn khỏc na li phõn ... Ht ( thi gm cú 01 trang) Thớ sinh khụng c s dng ti liu Giỏm th coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: HNG DN CHM THI THI MINH HA Kè THI THPT...
 • 100
 • 294
 • 1

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU.

Lớp 4

... lực cho học sinh đánh giá Tạo điều kiện hội cho tất học sinh hoàn thành chương trình có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh khiếu Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh ... sinh trẻ, nhu cầu khả trẻ Đồng thời người dạy có khả sử dụng cách linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Coi trọng tiến học sinh http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... học sinh giỏi, khiếu để từ giáo viên dạy thấy rõ tiến học sinh kiến thức chưa tốt học sinh, lớp Giáo viên dạy có kế hoạch điều chỉnh cách dạy, tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ kịp thời cho học sinh. v.v...
 • 108
 • 443
 • 0

Đề ôn tập cuối năm môn Toán lớp 5 - Dành cho Học sinh giỏi (Đề 1)

Đề ôn tập cuối năm môn Toán lớp 5 - Dành cho Học sinh giỏi (Đề 1)

Đề thi lớp 5

... C; 47 B; 48 A; 49 B; 50 A; 51 C; 52 D; 53 D; 54 B; 55 D; 56 D; 57 B; 58 C; 59 B; 60 C; 61 C; 62 D; 63 B; 64 B; 65 C; 66 D; 67 B; 68 B; 69 C; 70 B; 71 C; 72 A; 73 C; 74 B; 75 B; 76 C; 77 D; 78 ... tốc xe đạp A 7, 2km/ phút B 7, 2km/giờ C 12km/giờ D 12km/phút Câu 27 573 : 7, 5 = ? A 7, 54 B 76 ,4 C 77 ,4 D 7, 64 Câu 28 17 19 100 241 1000 Trong phân số 10 ; 351 ; 100 ; 19 ; 1000 ; 5 67 có phân số ... 103 - - - ~ 17 - / - - 46 - - = - 75 - / - - 104 ; - - - 18 - - - ~ 47 - / - - 76 - - = - 105 ; - - - 19 - - = - 48 ; - - - 77 - - - ~ 106 - - = - 20 - / - - 49 - / - - 78 - / - - 1 07 - - - ~ 21...
 • 9
 • 428
 • 1

Đề ôn tập cuối năm môn Toán lớp 5 - Dành cho Học sinh giỏi (Đề 1)

Đề ôn tập cuối năm môn Toán lớp 5 - Dành cho Học sinh giỏi (Đề 1)

Đề thi lớp 5

... C; 47 B; 48 A; 49 B; 50 A; 51 C; 52 D; 53 D; 54 B; 55 D; 56 D; 57 B; 58 C; 59 B; 60 C; 61 C; 62 D; 63 B; 64 B; 65 C; 66 D; 67 B; 68 B; 69 C; 70 B; 71 C; 72 A; 73 C; 74 B; 75 B; 76 C; 77 D; 78 ... tốc xe đạp A 7, 2km/ phút B 7, 2km/giờ C 12km/giờ D 12km/phút Câu 27 573 : 7, 5 = ? A 7, 54 B 76 ,4 C 77 ,4 D 7, 64 Câu 28 17 19 100 241 1000 Trong phân số 10 ; 351 ; 100 ; 19 ; 1000 ; 5 67 có phân số ... 103 - - - ~ 17 - / - - 46 - - = - 75 - / - - 104 ; - - - 18 - - - ~ 47 - / - - 76 - - = - 105 ; - - - 19 - - = - 48 ; - - - 77 - - - ~ 106 - - = - 20 - / - - 49 - / - - 78 - / - - 1 07 - - - ~ 21...
 • 9
 • 313
 • 0

Các chuyên đề bồi dưỡng môn toán lớp 8 dành cho học sinh khá giỏi

Các chuyên đề bồi dưỡng môn toán lớp 8 dành cho học sinh khá giỏi

Toán học

... hết cho 37 e) 24n -1 chia hết cho 15 với n N Giải a) 251 - = (23) 17 -  23 - = b) 270 + 370 (22)35 + (32)35 = 435 + 935  + = 13 c) 171 9 + 19 17 = ( 171 9 + 1) + (19 17 - 1) 171 9 +  17 + = 18 19 17 ... + y )7 - x7 - y7 = (x7+7x6y +21x5y2 + 35x4y3 +35x3y4 +21x2y5 7xy6 + y7) - x7 y7 = 7x6y + 21x5y2 + 35x4y3 + 35x3y4 + 21x2y5 + 7xy6 = 7xy[(x5 + y5 ) + 3(x4y + xy4) + 5(x3y2 + x2y3 )] = 7xy {[(x ... 330 chi hết cho 13 c) 555  (mod 7)  555222  2222 (mod 7) (5) 23  (mod 7)  (23 )74  (mod 7)  555222  (mod 7) (6) 222  - (mod 7)  222555  (-2)555 (mod 7) Lại có (-2)3  - (mod 7)  [(-2)3]185...
 • 117
 • 312
 • 0

Xem thêm