sach giai bai tap toan 8 phan tich da thuc thanh nhan tu

Chuyên đề chuyên sâu Toán 8 "Phân tích đa thức thành nhân tử"

Chuyên đề chuyên sâu Toán 8

Toán học

... S =973 + 83 3 180 - 97 . 83 =(93 + 87 )(972 – 97 . 83 + 83 2 ) 180 - 97. 83 = 180 (972 – 97 . 83 + 83 2 ) 180 - 97. 83 = 972 - 97 . 83 + 83 2 – 97 . 83 = (97 – 83 )2 = 142 ... 2x)(x2 + 2 – 2x) Bµi tËp 3: TÝnh nhanha. 752 – 252 c, 31, 8 2 – 2 . 31, 8 . 21, 8 + 21, 8 2b. 532 – 472 d, 58, 22 + 2 . 58, 2 . 41, 8 + 41, 8 2Bµi tËp 2: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh ... (x + y) = (x + y)( )IV/ Bài tập vận dụng : d, x2 – xy – 8x + 8y = ( x2 – xy) – (8x – 8y) = (x – y) – 8( x – y) = (x – y)(x – 8) V/ H­íng dÉn: Bµi tËp 2: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n töa,...
 • 35
 • 2,623
 • 25

Đề tài: Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. pdf

Đề tài: Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. pdf

Toán học

... ba )(1+cb )(1+ ac ) Hay M = (1+1)(1+1)(1+1) = 2.2.2 = 8 b.giải tương tự ta có:+Nếu a+b+c =0 thì N=-1 +Nếu a=b=c thì N= 8 1 Bài toán 7.a. Cho x+y+z =0, tính: P = yzx2 + yzy2 ... yzx23 + zxy23 + xyz23 = 3332xyzzyx ++ = xyzxyz23 = 23. Bài tập 8. Tính giá trị biểu thức. A = ( cba− + acb− + bac−) ( bac− + cba− + acb−), ... dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. ĐẶT VẤN ĐỀ. Trong bối cảnh toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo đang nỗ lực đổi mới...
 • 9
 • 1,009
 • 9

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Tư liệu khác

... đa thức sau thành nhân tử :a) x2 + 6x + 9 b) 10x – 25 – x2 MÔN TOÁN ĐẠI SỐ 8 TU N 6 - TIẾT 11BÀI 8 BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬPHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬBẰNG PHƯƠNG ... dụngTính nhanh 15.64 + 25.100 +36.15 + 60.10015.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100 Giải (15.64 + 36.15) + (25.100 + 60.100)15.64 + 36.15+ 25.100 + 60.100= 15(64 + 36) + 100(25 +60) = 15.100 + 100 .85 = ... 60.100)15.64 + 36.15+ 25.100 + 60.100= 15(64 + 36) + 100(25 +60) = 15.100 + 100 .85 = 100(15 + 85 ) = 100.100 = 10000=?1 BÀI GIẢIBÀI GIẢIx(x – 2) + x – 2 = 0x(x – 2) + (x – 2) = 0 (x...
 • 19
 • 1,984
 • 8

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... nguyên n. 7070 8, 25 8, 2513 00013 00070 8, 25 H.. x x22y + xyy + xy22 - x - y - x - y tại x = 0,25 và tại x = 0,25 và y = 8 y = 8 N.. 86 86 2 2 + 79+ 7922 ... 51,53,54 sgk /24, 25.1. Làm bài tập 51,53,54 sgk /24, 25. 2. Làm bài tập 36, 38 sbt / 7.2. Làm bài tập 36, 38 sbt / 7. 3. Hoàn thành các bài tập ở PHT.3. Hoàn thành các bài tập ở PHT. ... 2. ÁP DỤNG2. ÁP DỤNG: Tính nhanh giá trị của biểu thức Tính nhanh giá trị của biểu thức xx22+2x+1-y+2x+1-y22 tại x= 94,5 và y= 4,5...
 • 17
 • 2,203
 • 5

LUYỆN TẬP các pp phân tích đa thức thành nhân tử

LUYỆN TẬP các pp phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... x5 + x4 + x3 + 1)*Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : x16 + x 8 + 1 x10 + x5 + 1 x 8 + x + 1 x 8 + x7 + 1 – x6 + x6– x5 + x5– x4 + x4 Tr­êng thcs ®inh c«ng...
 • 6
 • 1,360
 • 17

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps

Toán học

... phương pháp HS: =(105+25)(105-25) =130 .80 = 10400 HS đọc đề bài HS phân tích (2n+5)2-25 thành nhân tử HS hoạt động nhóm Hoạt động 3: Củng cố (8ph) GV: 2 em lên bảng giải bài tập 43 ... điền từ câu 5 đến 7 Hoạt động 2: Bài mới (30ph) Gv phân tích a) x2 -4x +4 b) x2 -2 c) 1- 8x3 thành nhân tử? (3 HS lên bảng) + Để làm được bài tập trên ta đã làm ntn? + Đó là phương ... chốt phương pháp HS 1. Ví dụ : Phân tích đa thức thành nhân tử a) x2 -4x +4= (x-2)2 b) c) 1-8x3 = (1-2x)(1+2x+4x2) HS áp dụng các hằng đẳng thức đã học HS : a) =(x+1)3 b) (x+y+3x)(x+y-3x)...
 • 5
 • 937
 • 7

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... kinh nghiệm Rèn luyện kỹ năng giải toán TÀI LIỆU THAM KHẢO1./Sách giáo khoa toán 8 tập 12./Sách giáo viên toán 8 tập 1MỤC LỤC Trang A. PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………1I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIII/ ... thầy cô và các bạn đọc đồng nghiệp.Tôi xin chân thành cảm ơn! Nhân Cơ, ngày 22 tháng 2 năm 20 08 Người thực hiện Lê Thị Phương Mai=6=TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM Giáo viên thực hiện: LÊ ... quan tâm.Trên đây chỉ là một chút kinh nghiệm nhỏ thông qua thực tế giảng dạy mà tôi rút rađược. Tuy nhiên đây chỉ là phương pháp rèn luyện kỹ năng giải toán phân tích đa thứcthành nhân tử. Nhưng...
 • 8
 • 9,529
 • 177

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... )2 - 25.CMR: P chia hết cho 8 GiảiP = (4x +3)2-25 = (4x+3-5)(4x+3+5)= (4x-2)(4x +8) = 8( 2x-1)(x+2).Vì x Z => 8( 2x-1)(x+2) chia hết cho 8. Hay P 8 Loại toán này biến đổi P thành ... = x4 +16x2 + 64-16x2 = (x2 + 8) 2- (4x)2 = (x2 +8- 4x)(x2 + 8 + 4x)3. Ph ơng pháp hệ số bất định: a. Phân tích đa thức P= 3x2 22xy 4x +8xy +7y2 +1 (1)thành nhân tử. GiảiNếu ... qua bài toán phân tich đa thức thành nhân tử. x + 7 = -1 x= - 8 x+ 7 = 1 x= - 6x +7 = 5 x= - 2x + 7= -5 x= - 12Vậy khi biến số nhận một trong các giá trị }{6;2 ;8; 12 thì P đạt...
 • 15
 • 1,526
 • 22

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Tư liệu khác

... hạng tử : – 8x) 3x2 – 8x + 4 = 3x2 – 6x – 2x + 4 = 3x(x – 2) – 2(x – 2) = (x – 2)(3x – 2)Cách 3 (tách hạng tử : 4) 3x2 – 8x + 4 = 3x2 – 12 – 8x + 16 = 3(x2 – 22 ) – 8( x – 2) = ... tra về dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử được thông kê qua các giai đoạn ở hai lớp 8 2, 8 3 năm học 2007 – 20 08 như sau: a) Chưa áp dụng giải phápKiểm tra khảo sát chất lượng đầu ... – y)? Cách 1: Đổi dấu tích – 8y(y – x) = 8y(x – y)Cách 2: Đổi dấu tích 10x(x – y) = –10x(y – x) (Học sinh tự giải )Giải: 10x(x – y) – 8y(y – x) = 10x(x – y) + 8y(x – y) = 2(x – y).5x + 2(x...
 • 17
 • 4,536
 • 41

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008