sự cần thiết phải đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại hà nội

Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu phát triển nhà cho đối tượng thu nhập thấp tại Nội trong 10 năm trở lại đây ( giai đoạn 19922002 ) ppt

Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại Hà Nội trong 10 năm trở lại đây ( giai đoạn 19922002 ) ppt

Tài chính - Ngân hàng

... (ti mt s khu quy hoch cho phộp) nh cú chi phớ thp, nh cho ngi thu nhp thp, nh cho cỏc i tng chớnh sỏch u tiờn, nh cho sinh viờn theo cỏc hỡnh thc bỏn, bỏn tr dn, cho thu Ngay nm u tiờn ny ... trung Ngun thng kờ thuc Cc thng kờ + Theo quan im ca ngõn hng th gii v UNDP, ngi thu nhp thp l nhng ngi chi tiờu ớt nht 66% thu nhp cho n ung tn ti 34% thu nhp cũn li dnh cho ( nh , hoỏ, giỏo ... dõn s thuc din thu nhp thp Mc rt nghốo c xỏc nh l h cú thu nhp bỡnh quõn u ngi mi thỏng l 150 nghỡn ng Trong ú, nhúm thuc din nghốo nht l nhúm khụng ngh nghip + H tr v nh cho nhng ngi thu nhp...
 • 115
 • 438
 • 0

Thực trạng & Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu phát triển nhà cho đối tượngthu nhập thấp tại Nội

Thực trạng & Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... luận chung I- Đầu T phát triển đầu t phát triển nhà: Đầu t phát triển đầu t phát triển nhà: 1.1 Đầu t phát triển: Trớc hết, để hiểu đầu t phát triển, ta cần hiểu khái niệm đầu t gì? Đầu t hoạt động ... nay, đối tợng chiếm số tơng đối lớn 16.02% (2000) 24 Sự cần thiết phải đầu t phát triển nhà cho đối tợng thu nhập thấp Nội: Bảng 2: Một số số thống kê nhà Thành phố Nội Chỉ tiêu Quỹ nhà Diện ... đầu t phát triển nhà cho ngời thu nhập thấp Nội 28 Chơng II: Thực trạng đầu t phát triển nhà Nội cho đối tợng thu nhập thấp Những năm trở lại (giai đoạn 1998- 2002) I- Tình hình chung nhà...
 • 93
 • 503
 • 2

Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu phát triển nhà cho đối tượngthu nhập thấp tại Nội

Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... ba: Hiu qu kinh t xú hi ca d n cn tnh n nhng khon úng gỳp cho ngừn sch Nh nc nh thu thu nhp, thu doanh thu, tin cho thu t ca Nh nc, thu c s h tngv v Th t: u t pht trin nh lm gim lng ch tc giao ... cu li rt phong ph nh cho i tng chnh sch, ngi cỳ thu nhp cao, trung bnh v thp, cho sinh vin, cho ngi lao ng ngoi tnh c tr tm thi hay nh c di hn.Tuy nhin s ny nh cho ngi thu nhp thp v trung bnh ... nh , mt mt thu ht s tham gia ca mi thnh phn xú hi, mt khc gim gnh nng cho ngừn sch Nh nc Nhng chnh sch nh cho chm np tin thu t, hay thm ch tin thu t xừy dng nh cao tng, p dng mc thu u úi, h...
 • 100
 • 440
 • 0

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu phát triển nhà cho đối tượngthu nhập thấp nội

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp ở Hà nội

Kinh tế - Thương mại

... thực phát triển nhà Thành phố Nội năm 1998-2000: Số liệu phát triển nhà hàng năm 1998-2000 Phát triển nhà theo dự án Nhà dân tự đầu t xây dựng Năm 1998 Phát triển nhà theo dự án Nhà dân tự đầu ... luận chung I- Đầu T phát triển đầu t phát triển nhà: Đầu t phát triển đầu t phát triển nhà: 1.1 Đầu t phát triển: Trớc hết, để hiểu đầu t phát triển, ta cần hiểu khái niệm đầu t gì? Đầu t hoạt động ... Kết hiệu đầu t nhà ở: 3.1 Kết hoạt động đầu t phát triển nhà ở: Kết hoạt động đầu t phát triển nhà đợc biểu tốc độ tăng trởng nguồn vốn cho phát triển nhà qua năm đáp ứng nhu cầu nhà cho khối...
 • 90
 • 407
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu phát triển nhà cho đối tượngthu nhập thấp tại Nội

Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... luận chung I- Đầu T phát triển đầu t phát triển nhà: Đầu t phát triển đầu t phát triển nhà: 1.1 Đầu t phát triển: Trớc hết, để hiểu đầu t phát triển, ta cần hiểu khái niệm đầu t gì? Đầu t hoạt động ... nay, đối tợng chiếm số tơng đối lớn 16.02% (2000) 24 Sự cần thiết phải đầu t phát triển nhà cho đối tợng thu nhập thấp Nội: Bảng 2: Một số số thống kê nhà Thành phố Nội Chỉ tiêu Quỹ nhà Diện ... đầu t phát triển nhà cho ngời thu nhập thấp Nội 28 Chơng II: Thực trạng đầu t phát triển nhà Nội cho đối tợng thu nhập thấp Những năm trở lại (giai đoạn 1998- 2002) I- Tình hình chung nhà...
 • 90
 • 284
 • 0

Đầu vào nhà cho người có thu nhập thấp tại Nội

Đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... động đầu phát triển nhà cho người có thu nhập thấp Nội Thị trường nhà đô thị cân đối chỗ trọng đến nhà để bán nhà cho thu Nhà cho thu sinh lợi nhiều hơn, có yếu tố sau hạn chế phát triển ... trạng đầu nhà cho người có thu nhập thấp Nội 10 năm trở lại (2000-2010) 2.1 Tổng quan đầu phát triển nhà cho người có thu nhập thấp Nội năm qua Qua 20 năm đổi mới, Thành phố Nội ... QUẢ ĐẦU PHÁT TRIỂN CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI NỘI I Định hướng phát triển nhà Nội đến 2015 1.1 Quan điểm đối ng chương trình phát triển nhà: Đảm bảo thực quyền có nơi phù hợp đối...
 • 53
 • 447
 • 2

ĐẦU PHÁT TRIỂN CHUNG CƯ CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN NỘI

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHUNG CƯ CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Xã hội học

... IF2 Page Đầu phát triển chung cư cho người có thu nhập thấp MỤC LỤC Page Đầu phát triển chung cư cho người có thu nhập thấp Page Đầu phát triển chung cư cho người có thu nhập thấp LỜI ... hai nhóm đối ng đầu đầu theo ngành đầu theo lãnh thổ Page 14 Đầu phát triển chung cư cho người có thu nhập thấp - Trên góc độ tính chất mục đích đầu tư, đối ng đầu chia làm ... hướng cho vấn đề kể thủ đô Nội II Đối ng mục tiêu nghiên cứu Đối ng nghiên cứu Đối ng hướng tới đề tài người có thu nhập thấp Trong chương trình phát triển nhà cho người có thu nhập thấp, ...
 • 49
 • 295
 • 0

Đầu phát triển nhà cho công nhân trong các khu công nghiệp Việt Nam thực trạng và giải pháp

Đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp Việt Nam thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... Nguyn Mnh Tun Kinh t u t 47C Kết phát triển nhà từ năm 1998 đến năm 2003 (m2 nhà ở) m2 900.000 Phát triển nhà theo dự án 800.000 700.000 600.000 Nhà dân tự đầu xây dựng 500.000 400.000 300.000 ... khon úng gúp cho ngõn sỏch Nh nc nh thu thu nhp, thu doanh thu, tin cho thu t ca Nh nc, thu c s h tngv v Th t: Hỡnh thnh cỏc khu ụ th mi vi c s h tng hin i nhm to mụi trng u t hp dn cho cỏc nh ... nc v chi phớ h tng, thu giỏ tr gia tng v thu thu nhp doanh nghip Vi giỏ u t xõy dng nh trờn, mc tin thu phi tr mi thng cho 1m nh t 30.000 ng n 34.424 ng ty thuc vo thi gian thu hi nhanh hay chm...
 • 67
 • 348
 • 0

Định hướng và một sô giải pháp đẩy mạnh hoat động đầu phát triển nhà cho thành phần thu nhập thấp tại Nội

Định hướng và một sô giải pháp đẩy mạnh hoat động đầu tư phát triển nhà cho thành phần thu nhập thấp tại Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... luận chung I- Đầu T phát triển đầu t phát triển nhà: Đầu t phát triển đầu t phát triển nhà: 1.1 Đầu t phát triển: Trớc hết, để hiểu đầu t phát triển, ta cần hiểu khái niệm đầu t gì? Đầu t hoạt động ... nay, đối tợng chiếm số tơng đối lớn 16.02% (2000) 24 Sự cần thiết phải đầu t phát triển nhà cho đối tợng thu nhập thấp Nội: Bảng 2: Một số số thống kê nhà Thành phố Nội Chỉ tiêu Quỹ nhà Diện ... đầu t phát triển nhà cho ngời thu nhập thấp Nội 28 Chơng II: Thực trạng đầu t phát triển nhà Nội cho đối tợng thu nhập thấp Những năm trở lại (giai đoạn 1998- 2002) I- Tình hình chung nhà...
 • 90
 • 288
 • 0

TÍN DỤNG NHÀ CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

Kinh tế

... ng và s thích Nhà n th hàng hóa, r quy nhà thu ho có th y, giá ng mua nhà rong quy v n nhà ch k Trong ng nhà nhà phát tr ng v nghèo, ng sách nhà tr giúp cho ng có l c có t không nhà n dân tr kinh ... cao gian dài, nh ng nhà nh phúc giá nhà cho thu au gi a n i thành c a b th hàng r quy có th thu ng nghèo phân p quy v n nhà nhà ch k kinh xây d ng nhà ng doanh nhà trung tr phát tr nhu mua bán ... thang mua nhà s m: ch c quan nhà kinh vào thu theo kh c nhu tr xét m hàm, h c tr m khác Trong ng và s thích Nhà n 10 m hàng hóa nhà n c ch m ng nh theo thâm niên, tr m bao xem y, giá nhà nhà ho r...
 • 132
 • 263
 • 3

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đầu phát triển nhà cho thành phần thu nhập thấp tại Nội

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển nhà cho thành phần thu nhập thấp tại Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... chung II I Đầu T phát triển đầu t phát triển nhà: Đầu t phát triển đầu t phát triển nhà: 1.1 Đầu t phát triển : Trớc hết, để hiểu đầu t phát triển, ta cần hiểu khái niệm đầu t gì? Đầu t hoạt ... giải pháp nâng cao hiệu đầu t vào phát triển nhà cho ngời thu nhập thấp Nội Chơng II : Thực trạng đầu t phát triển nhà Nội cho đối t ợng thu nhập thấp Những năm trở lại ( giai đoạn 1998- ... liệu phát triển nhà hàng Kế hoạch hàng năm 1998-2000 Phát triển nhà theo dự án Nhà dân tự đầu t xây dựng Năm 1998 Phát triển nhà theo dự án Nhà dân tự đầu t xây dựng Năm 1999 Phát triển nhà theo...
 • 107
 • 198
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. pot

QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. pot

... Hp ng bỏn, cho thu , thu mua nh m bo ỳng i tng quy nh; thu tin bỏn, cho thu , thu mua nh theo Hp ng ó ký; lý Hp ng bỏn, cho thu , thu mua nh ; chm dt Hp ng bỏn, cho thu , thu mua nh i ... cú tha thun khỏc vi ch u t d ỏn) b) i vi nh thu nhp thp dnh cho thu thỡ ngi thu nh toỏn tin thu nh hng thỏng theo tha thun Hp ng c) i vi nh thu nhp thp dnh cho thu mua thỡ ngi thu mua ... 30/6/2009 ca B Xõy dng; b) i vi nh thu nhp thp dnh cho thu , cho thu mua thỡ chi phớ bo trỡ cụng trỡnh ch u t xỏc nh, tớnh toỏn giỏ cho thu , cho thu mua nh thu nhp thp theo cụng thc tớnh nờu...
 • 22
 • 267
 • 0

đầu tư, đầu phát triểnsự cần thiết phải đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

đầu tư, đầu tư phát triển và sự cần thiết phải đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kinh tế - Thương mại

... sách nhà nớc, nguồn vốn tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc nguồn vốn đầu t phát triển doanh nghiệp Nhà nớc -Nguồn vốn ngân sách Nhà nớc: Đây nguồn chi ngân sách Nhà nớc cho đầu t Đó nguồn vốn đầu ... chủ yếu từ nguồn thu ngân sách Nhà nớc thông qua việc thu thuế, bán tài nguyên, thu lệ phí -Vốn tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc: Nền kinh tế đất nớc phát triển vốn tín dụng Nhà nớc đóng vai ... tồn phát triển sở Khi tạo dựng sở vật chất kĩ thu t cho đời sở cần phải xây dựng nhà xởng, Chuyên đề thực tập Hoàng Tuấn Khanh-ĐT43A cấu trúc hạ tầng, mua sắm lắp đặt thiết bị máy móc bệ, tiến hành...
 • 87
 • 373
 • 0

Giới thiệu chung và sự cần thiết phải đầu tư.DOC

Giới thiệu chung và sự cần thiết phải đầu tư.DOC

Kế toán

... 7/20107/2011 70 – 80 700 8/2011 trở 70 – 80 1000 Cần xe tải loại để cung ứng đủ số lợn cho nhà máy hoạt động thời kỳ đầu Vốn đầu tư: Dự kiến sau vào hoạt động, nhà máy cần đầu mua sắm đội xe sau: TT ... tiếp tục mở rộng kinh doanh để phát huy hết tiềm sẵn có, khả thực tế doanh thu lợi nhuận công ty đạt cao Sự cần thiết phải đầu Trong tiến trình đại hoá nông nghiệp Việt Nam nói chung Nội nói ... phẩm phải nhậpPhát triển mở rộng mô hình chăn nuôi trang trại, mang tính công nghiệp hóa phù hợp với chủ trương Nhà nước Đưa chăn nuôi thành nghề có thu nhập ổn định đưa tỷ trọng thu nhập từ...
 • 63
 • 1,944
 • 0

Quản trị dự án Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu

Quản trị dự án Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư

Quản trị kinh doanh

... thức Đà Nẵng - Chi phí đầu mua trang thiết bị cần thiết dự kiến : CHƯƠNG XÁC ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ QUY MÔ NGUỒN VỐN CHO DỰ ÁN I Tổng mức đầu cho dự án Bảng tổng mức đầu dự án: ĐVT: tỉ đồng ... + Liên hệ trực tiếp nhà cung cấp , kiểm tra thu mua trực tiếp + Lựa chọn nhà cung cấp có uy tín đặc biệt nhà cung cấp nước - Đối với hệ thống phần mềm quản lý điều hành thu mua công ty phân ... án đầu xây dựng, Cơ quan lập thiết kế kỹ thu t vẽ thi công, Cơ quan thi công 12.2.1 Mối quan hệ trách nhiệm cung cấp tài liệu, thẩm định đầu giai đoạn lập dự án đầu (chuẩn bị đầu tư) ...
 • 28
 • 1,064
 • 1

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Quản trị kinh doanh

... ngày cấp Giấy phép đầu tư) -Hoàn thành thủ tục đăng ký hoạt động Doanh nghiệp (hoặc Hợp đồng HTKD): tháng thứ -Thu địa điểm , thu nhà xưởng mua nhà xưởng: tháng thứ -Khởi công xây dựng : tháng ... thống nhà xưởng: a Yêu cầu chung: Địa điểm xây dựng nhà máy phải có môi trường xung quanh sạch, mùi lạ, khói bụi hay nguồn ô nhiễm khác, nhà máy phải cách ly với khu vực bên Mặt đất xung quanh nhà ... ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU (áp dụng tất hình thức đầu tư) Kính gửi : Bộ Kế hoạch Đầu (hoặc UBND tỉnh, thành phố , Ban quản lý KCN tỉnh, thành phố ) - Căn Luật Đầu nước Việt Nam năm 1996,...
 • 64
 • 820
 • 0

Những căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải đầu

Những căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải đầu tư

Kiến trúc - Xây dựng

... sàn cho thu : 570m2 + Tng 5,6: Din tớch sàn cho thu : 282m2 Tổng din tớch cho thu : 984m2 - Lợi nhuận thu đợc từ cho thu làm văn phòng : 984m2ì30USDì16.000 = 472.320.000 * Tng giá trị cho thu ... nhuận thu đợc tháng : 100x6x16.000 = 9.600.000 đ * Khi Vn phũng lm vic- Dch v : - D kin giỏ cho thu : 30 USD / m2 / thỏng - Tổng diện tích sàn cho thu làm văn phòng : + Tng 1: Din tớch sàn cho thu ... dân c số nhà + Hng ụng : Tip giỏp vi ng Hng Bi + Hng Nam : Giỏp vi dân c số nhà1 2 + Hng Tây : Tip giỏp vi khu dân c II.3 Hin trng khu t: Khu t nghiờn cu cú a hỡnh tng i bng phng thun tin cho giao...
 • 56
 • 962
 • 0

Đặc điểm nổi bật và sự cần thiết phải đầu xây dựng Vườn quốc gia

Đặc điểm nổi bật và sự cần thiết phải đầu tư xây dựng Vườn quốc gia

Công nghệ - Môi trường

... VQG Xuân Thu chắn kết ban đầu xa so với thực tế Bởi việc đầu phát triển VQG Xuân Thu mở tiềm nhu cầu lớn cho nghiên cứu khoa học khu vực VQG trường độc đáo cho công nghiên cứu ng tự nhiên ... vốn đầu 74 2.1 Cơ sở xây dựng vốn đầu 74 2.2 Tổng hợp mức vốn đầu 74 2.3 Nguồn huy động vốn đầu 75 2.4 Kế hoạch vốn tiến độ đầu ... án đầu VQG phát thống kê thêm 16 loài thu c họ, nâng số loài lên 116 thu c 99 chi, 42 họ Thực vật bước đầu Viện Nghiên cứu Hải sản Sở Thu lợi Nam nghiên cứu công bố 64 loài Biểu 1: Thành...
 • 86
 • 738
 • 0

Sự cần thiết phải đầu

Sự cần thiết phải đầu tư

Kế toán

... khác Đối với công ty ký hợp đồng với khách hàng mà yêu cầu sản phẩm phải sản xuất từ dây chuyền FLEXO như: • Nhà máy thu c Thăng Long: bao bì thu c • Nhà máy thu c Bắc Sơn: bao bì thu c • Nhà máy ... Nhu cầu Trong Khách hàng có Sản xuất máy móc thiết bị có Yêu cầu in dây chuyền Nhà máy thu c Thăng Long 855,0 290,0 565,0 Nhà máy thu c Bắc Sơn 100,0 100,0 200,0 Nhà máy thu c Thanh Hóa 50,0 ... khả thu hồi vốn, thời gian trả nợ sớm dự kiến Dự án xây dựng sở khoa học có tính toán đến đại thiết bị in giới, đầu phát huy hiệu đầu đáp ứng chất lượng sản phẩm mà trước khách hàng phải...
 • 10
 • 610
 • 0

NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU

NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Kế toán

... 06 Hàng Bài Hoàn Kiếm Nội - Căn công văn số 547/QHKT P2 Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Nội việc thoả thu n QHKT XD nhà văn phòng ( SOFIA BUILDING ) số 06 Hàng Bài Hoàn Kiếm Nội ... 055189 ngày 25/01/2005 Sở kế hoạch đầu t thành phố Nội - Căn vào định số 6436/QĐ-UB ngày 01/10/2004 UBND Thành phố Nội việc thu hồi khuôn viên đất 353,3 m2 nhà số 06 phố Hàng Bài, phờng Tràng ... thành phố Nội cho công ty cổ phần thơng mại SOFIA thu sử dụng với công trình xây dựng làm sở kinh doanh, thơng mại, dịch vụ - Cn c Cụng s 4372/UB-XDĐT ngày 05/10/2005 UBND Thành phố Nội...
 • 4
 • 445
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25