sử dụng năng lượng mặt trời ở việt nam

Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

Cơ khí - Chế tạo máy

... bị sử dụng năng lượng mặt trời Module by: PGS.TS. Nguyễn Bốn Summary: Giới thiệu các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜITổng quan về thiết bị sử dụng năng ... như gỗ. Bếp nấu dùng năng lượng mặt trời Bếp năng lượng mặt trời được ứng dụng rất rộng rãi các nước nhiều NLMT như các nước Châu Phi. Hình 4 Việt Nam là nước có tiềm năng về NLMT, trải dài ... thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời và triển khai ứng dụng chúng vào thực tế là vấn đề có tính thời sự. Hình 3.5. Triển khai bếp nấu cơm bằng NLMT. Việt Nam việc bếp năng lượng mặt trời cũng...
 • 10
 • 1,012
 • 8

Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời

Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời

Khoa học tự nhiên

... 32033Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời 2.4.5. Bếp nấu dùng năng lượng mặt trời Nguyên tắc sử dụng năng lượng mặt trời để nấu thức ... 8, 9, 10. Nếu sử dụng bình năng lượng mặt trời vào các tháng này sẽ cho hiệu suất rất cao. 2.3.2. Tình hình sử dụng năng lượng mặt trời tại Việt Nam Việt Nam là nước có tiềm năng về NLMT, ... Tĩnh…. có năng lượng mặt trời khá lớn. Mật độ năng lượng mặt trời biến Phan Thu Phương Đ1 – QLNL18Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời ...
 • 43
 • 1,371
 • 10

nghiên cứu hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt

nghiên cứu hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt

Cơ khí - Vật liệu

... nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, địa nhiệt năng lượng Mặt trời đã được khai thác và ứng dụng nhiều trong nhiều lĩnh vực. Một trong những ứng dụng cụ thể và hiệu quả là sử dụng bộ thu năng ... sử dụng bộ thu năng lượng mặt trời để cấp nhiệt phục vụ cho sản xuất và sử dụng trong gia đình. Tuy nhiên, do sự lệch pha giữa chu kỳ của năng lượng mặt trời và chu kỳ sử dụng nhiệt trong bình ... hiệu quả kinh tế phương án cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt và không có trữ nhiệt 2.4.1. Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời không có trữ nhiệt dùng bình chứa 80 lit ...
 • 7
 • 994
 • 11

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG BẾP PARABÔN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG BẾP PARABÔN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công nghệ - Môi trường

... khai ứng dụng thực tế của bếp năng lượng mặt trời, bước ñầu cho thấy triển vọng rất lớn của việc sử dụng năng lượng mặt trời nước ta, Bếp parabôn dùng năng lượng mặt trời ñã ñược sử dụng rất ... năng lượng mặt trời ñược sử dụng ngày càng nhiều và thay thế dần các nguồn năng lượng truyền thống ngày một khan hiếm. Việt Nam là nước có nguồn năng lượng mặt trời rất lớn, do vậy thiết bị năng ... cứu sử dụng ngày càng nhiều nhằm dần dần thay thế cho các nguồn năng lượng truyền thống ngày một khan hiếm. Việt Nam là một nước có nguồn năng lượng mặt trời rất lớn trong lúc ñó các nguồn năng...
 • 6
 • 624
 • 6

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ TRỮ NHIỆT

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ TRỮ NHIỆT

Công nghệ - Môi trường

... nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, ñịa nhiệt năng lượng Mặt trời ñã ñược khai thác và ứng dụng nhiều trong nhiều lĩnh vực. Một trong những ứng dụng cụ thể và hiệu quả là sử dụng bộ thu năng ... sử dụng bộ thu năng lượng mặt trời ñể cấp nhiệt phục vụ cho sản xuất và sử dụng trong gia ñình. Tuy nhiên, do sự lệch pha giữa chu kỳ của năng lượng mặt trời và chu kỳ sử dụng nhiệt trong bình ... con người. Do vậy, các nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời (NLMT) ñã và ñang ñược nghiên cứu sử dụng ngày càng nhiều nhằm thay thế dần các nguồn năng lượng truyền thống góp phần bảo...
 • 8
 • 796
 • 5

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Công nghệ - Môi trường

... Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lThiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lợng mặt trời để sản xuất đá sạch.ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. Khoa Khoa CN Nhióỷt ... DËu 99N2 Trang21Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lThiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lợng mặt trời để sản xuất đá sạch.ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. Khoa Khoa CN Nhióỷt ... dung dởch (lổu lổồỹng dung dởch õỏỷm õỷc khọng thổù nguyón)Lê Đức Dậu 99N2Lê Đức Dậu 99N2 Trang46Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lThiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lợng mặt trời...
 • 104
 • 1,064
 • 0

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Công nghệ - Môi trường

... dởch loaớng 7 Dung dởch ra khoới bỗnh sinh hồi 90 12,376 0,398 301,27 8 Dung dởch ra khoới bỗnh HN II 38,6 12,376 0,398 66,92 9 Dung dởch ra khoới TL 38,6 2,62 0,398 66,92 Dung dởch ... thióỳt bở ngổng tuỷ. Quaù trỗnh dióựn ra ồớ thióỳt bở ngổng tuỷ, tióỳt lổu vaỡ bay hồi giọỳng nhổ ồớ caùc maùy laỷnh neùn hồi. Sau khi sinh hồi, dung dởch õỏỷm õỷc trồớ thaỡnh dung dởch loaợng ... : thióỳt bở hỏỳp thuỷ, bồm dung dởch, bỗnh sinh hồi vaỡ tióỳt lổu dung dởch ( hỗnh 1.1) Hỗnh 1.1. Sồ õọử nguyón lyù maùy laỷnh hỏỳp thuỷ. SH: Bỗnh sinh hồi, BDD: Bồm dung dởch, HT:...
 • 108
 • 1,105
 • 1

Tài liệu Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời pdf

Tài liệu Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời pdf

Điện - Điện tử

... thu năng lượng mặt trời để cấp nhiệt cho chu trình máy lạnh hấp thụ đã và đang Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng mà con người biết sử dụng ... dùng năng lượng mặt trời Bếp năng lượng mặt trời được ứng dụng rất rộng rãi các nước nhiều NLMT như các nước Châu Phi. Hình 3.5. Triển khai bếp nấu cơm bằng NLMT. Việt Nam việc bếp năng ... 5USD/WP, nên những nước đang phát triển pin mặt trời hiện mới chỉ có khả năng duy nhất là cung cấp năng lượng điện sử dụng cho các vùng sâu, xa nơi mà đường điện quốc gia chưa có. Ở Việt Nam, với...
 • 11
 • 943
 • 8

Xây dựng hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời cho chiếu sáng

Xây dựng hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời cho chiếu sáng

Hệ thống thông tin

... DỤNG CỦA NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 4 1.1.Mở đầu 4 1.2.Giới thiệu về pin năng lƣợng mặt trời 5 1.2.1.Pin năng lượng mặt trời là gì? Làm sao có thể tạo ra điện. 5 1.2.2.Hiệu suất pin năng lượng mặt ... thế giới đã sử dụng năng lƣợng mặt trời nhƣ một giải pháp thay thế những nguồn tài 4 Chƣơng 1: NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 1.1. Mở đầu Năng lƣợng mặt trời là nguồn năng lƣợng ... suất pin năng lượng mặt trời 6 1.3.Tiềm năng vô tận của năng lƣợng mặt trời 6 1.4.Những ƣu điểm của năng lƣợng mặt trời 7 1.5.Những ứng dụng năng lƣợng mặt trời của Việt Nam 7 1.6.Những ví dụ...
 • 61
 • 1,260
 • 9

Sử dụng năng lượng mặt trời trong siêu thị potx

Sử dụng năng lượng mặt trời trong siêu thị potx

Kiến trúc - Xây dựng

... một hệ thống năng lượng mặt trời công suất 212 kWp với tổng kinh phí đầu tư hơn 11 tỉ đồng đã được lắp đặt trên mái bãi đỗ xe của siêu thị Big C Dĩ An – nhằm tiết kiệm điện năng đáng kể cũng ... hạn chế thải khí CO2 khi sử dụng. Hệ thống sẽ kết nối trực tiếp với lưới điện của tòa nhà, mỗi năm sản xuất lượng điện năng khoảng 230.000 kWh/năm (tương đương 7% tổng lượng điện tiêu thụ của ... T5, cho phép tiết kiệm 35% điện năng so với đèn huỳnh quang T8 thường dùng trước đây mà vẫn đảm bảo độ sáng theo tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam, đồng thời tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên qua...
 • 2
 • 449
 • 0

Nghiên cứu triển khai ứng dụng pin năng lượng mặt trời nước ta

Nghiên cứu triển khai ứng dụng pin năng lượng mặt trời ở nước ta

Công nghệ - Môi trường

... khả năng biến đổi trực tiếp năng lượng bức xạ năng lượng mặt trời nhờ hiệu ứng quang điện bên trong gọi là pin mặt trời. Pin mặt trời được sản xuất và ứng dụng phổ biến hiện nay là các pin mặt ... đèn năng lượng mặt trời trên đường phố Đà Nẵng sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. Hệ thống thu góp điện năng được “dán” thẳng trên thân trụ đèn. Bên trong trụ có tám bình ắc qui dùng để tích năng ... gia sử dụng ĐMT: Tổng công suất pin mặt trời 154 kWp là công trình ĐMT lớn nhất Việt Nam. Hệ thống pin mặt trời hòa vào mạng điện chung của Trung tâm Hội nghị quốc gia. -Trạm pin mặt trời...
 • 34
 • 1,140
 • 14

Xem thêm