sức hấp dẫn của ngành vận tải hàng hoá viễn dương

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM.doc

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM.doc

Quản trị kinh doanh

... cơ bản về vận tải hàng hóa đường hàng không 2 1. Khái quát về vận tải hàng hóa đường hàng không và vai trò của vận tải hàng hóa bằng đường hàng không 2 1.1. Tổng quan về vận tải hàng hóa trên ... 1.2. So sánh vận tải đường hàng không với các hình thức vận tải khác 17 1.3. Sự cần thiết của vận tải hàng hóa đường hàng không 19 1.4. Vai trò, ý nghĩa của vận tải hàng hóa đường hàng không ... thức vận tải Ưu điểmNhược điểmPhương thức vận tải hàng khôngTốc độ nhanh: vận tải hàng không có tốc độ khai thác lớn nhất so với tất cả các ngành vận tải khác cho nên vận tải hàng không...
 • 80
 • 2,918
 • 33

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Khoa học xã hội

... đề cơ bản về vận tải hàng hóa đường hàng không1. Khái quát về vận tải hàng hóa đường hàng không và vai trò của vận tải hàng hóa bằng đường hàng không1.1. Tổng quan về vận tải hàng hóa trên ... thức vận tải Ưu điểmNhược điểmPhương thức vận tải hàng khôngTốc độ nhanh: vận tải hàng không có tốc độ khai thác lớn nhất so với tất cả các ngành vận tải khác cho nên vận tải hàng không ... triển vận tải hàng hóa bằng đường hàng không nói chung và của Việt Nam nói riêng2.1. Vận tải hàng hóa bằng đường hàng khôngSơ lược về máy bay, sự vận tải hàng không và thiết bị chất hàng máy...
 • 80
 • 657
 • 2

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... thức vận tải Ưu điểmNhược điểmPhương thức vận tải hàng khôngTốc độ nhanh: vận tải hàng không có tốc độ khai thác lớn nhất so với tất cả các ngành vận tải khác cho nên vận tải hàng không ... đường hàng không -Vận tải hàng không là ngành vận tải non trẻ nhất. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, vận tải hàng không mới bắt đầu phát triển và nhờ các tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà ngành vận ... động vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam1. Đặc điểm vận tải hàng hóa bằng đường hàng không và quá trình phát triển hiện nay1.1. Đặc điểm vận tải hàng...
 • 81
 • 326
 • 0

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... đề cơ bản về vận tải hàng hóa đường hàng không 21. Khái quát về vận tải hàng hóa đường hàng không và vai trò của vận tải hàng hóa bằng đường hàng không 21.1. Tổng quan về vận tải hàng hóa trên ... 101.2. So sánh vận tải đường hàng không với các hình thức vận tải khác 181.3. Sự cần thiết của vận tải hàng hóa đường hàng không 201.4. Vai trò, ý nghĩa của vận tải hàng hóa đường hàng không 202. ... chung của thế giới3.1.1. Nhân tố tự nhiênTrong các ngành vận tải thì ảnh hưởng của nhân tố tự nhiên tới vận tải hàng không là lớn nhất. Đây cũng là một nhược điểm của vận tải hàng hóa đường hàng...
 • 85
 • 366
 • 0

Giải pháp phát triển vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam

Giải pháp phát triển vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... tăng sức cạnh tranh của vận tải hàng hóa đường hàng không so với vận tải biển và vận tải đường sắt.Ngoài ra, vận tải hàng hóa bằng Freighter còn khắc phục được một vấn đề lớn nữa của vận tải hàng ... pháp phát triển vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam1. Mục tiêu phát triển- Cùng với các hãng hàng không khác của Việt Nam xây dựng Ngành hàng không dân ... chế tạo các trang thiết bị giúp vận tải hàng không được thuận tiện hơn.2. Định hướng phát triển Vận tải hàng hóa đường hàng không phải là phương thức vận tải hàng hóa an toàn, phổ biến và thuận...
 • 16
 • 1,060
 • 2

Vận tải hàng hóa bằng đường biển

Vận tải hàng hóa bằng đường biển

Kĩ thuật Viễn thông

... đến nay vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường ... khoản về hàng hoá: Khi thuê tàu chuyên chở một khối lượng hàng hoá nhất định, thì hai bên phải quy định rõ tên hàng, loại bao bì, các đặc điểm của hàng hoá. Người thuê chở hai loại hàng hoá trên ... khi hàng hoá đã đến cảng dỡ hàng nhưng người nhận không có vận đơn (B/L) để nhận hàng vì thời gian hành trình của hàng hoá trên biển ngắn hơn thời gian gửi bill từ cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng. Thứ...
 • 22
 • 860
 • 4

Giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển

Giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển

Cao đẳng - Đại học

... đến nay vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế. Khái quát chung về vận tải đường biển Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường ... bật của vận tải đường biển là giá thành thấp. Tuy nhiên, vận tải đường biển có một số nhược điểm: - Vận tải đường biển phụ thuộc rất nhiều vào điệu kiện tự nhiên. - Tốc độ của tàu biển còn thấp ... vào hành trình của hàng hoá thì vận đơn lại được chia thành: vận đơn đi thẳng (direct bill of lading), vận đơn chở suốt (through bill of lading) và vận đơn vận tải liên hợp hay vận đơn đa phương...
 • 13
 • 605
 • 9

Giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường biển

Giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường biển

Cao đẳng - Đại học

... nay vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế. I . Khái quát chung về vận tải đường biển 1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải ... khoản về hàng hoá: Khi thuê tàu chuyên chở một khối lượng hàng hoá nhất định, thì hai bên phải quy định rõ tên hàng, loại bao bì, các đặc điểm của hàng hoá. Người thuê chở hai loại hàng hoá trên ... Người thuê tầu vận chuyển hàng hoá ra cảng để xếp lên tầu. Khi hàng hoá đã được xếp lên tầu, chủ tầu hoặc đại lý của tầu sẽ cấp vận đơn cho người thuê tầu, vận đơn này được gọi là vận đơn theo...
 • 98
 • 593
 • 5

Tài liệu về giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường biển

Tài liệu về giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường biển

Cao đẳng - Đại học

... vào hành trình của hàng hoá thì vận đơn lại được chia thành: vận đơn đi thẳng (direct bill of lading), vận đơn chở suốt (through bill of lading) và vận đơn vận tải liên hợp hay vận đơn đa phương ... hàng hoá đã đến cảng dỡ hàng nhưng người nhận không có vận đơn (B/L) để nhận hàng vì thời gian hành trình của hàng hoá trên biển ngắn hơn thời gian gửi bill từ cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng. ... chuyên chở Vận đơn đường biển Vận đơn đường biển là một chứng từ vận tải hàng hoá bằng đường biển do người chuyên chở hoặc đạI diện của họ cấp cho người gửi hàng sau khi đã xếp hàng lên tàu...
 • 44
 • 1,025
 • 3

Thực trạng hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty hàng hải quốc tế VICA.doc

Thực trạng hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty hàng hải quốc tế VICA.doc

Quản trị kinh doanh

... nhận: tổ chức việc vận chuyển và giao nhận hàng hoá, bằng các phương thức vận chuyển, làm đại lý vận chuyển hàng cho các công ty có nhu cầu thuê vận chuyển hàng hoá : hàng không hoặc đường ... có các chi nhánh :Bình Dương, Hà Nội, Logistics, phòng đại lý vận tải và gom hàng. Đại lý tàu biển :Làm đại lý cho các hãng tàu trong việc giao nhận và vận chuyển hàng hoá, Công ty đặt chi ... hàng không: + Giao nhận từ kho chủ hàng hoặc sân bay đến sân bay hoặc kho người nhận + Vận chuyển kết hợp đường biển và đường hàng không + Dịch vụ phát chuyển nhanh (chứng từ, hàng mẫu, hàng...
 • 43
 • 1,110
 • 12

Thực trạng hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty cổ phần giao nhận vận tải và thương mại VINALINK.doc

Thực trạng hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty cổ phần giao nhận vận tải và thương mại VINALINK.doc

Quản trị kinh doanh

... nhận: tổ chức việc vận chuyển và giao nhận hàng hoá, bằng các phương thức vận chuyển, làm đại lý vận chuyển hàng cho các công ty có nhu cầu thuê vận chuyển hàng hoá : hàng không hoặc đường ... khẩu)+ Dịch vụ gom hàng lẻ xuất khẩu+ Dịch vụ chia lẻ hàng nhập khẩu+ Dịch vụ giao hàng tận nhà+ Môi giới bảo hiểm hàng hóa + Dịch vụ hỗ trợ hàng xuất nhập khẩu- Dịch vụ vận tải đa phương thức- ... có các chi nhánh :Bình Dương, Hà Nội, Logistics, phòng đại lý vận tải và gom hàng. Đại lý tàu biển :Làm đại lý cho các hãng tàu trong việc giao nhận và vận chuyển hàng hoá, Công ty đặt chi...
 • 46
 • 1,898
 • 30

Thực trạng hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty hàng hải quốc tế VICA

Thực trạng hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty hàng hải quốc tế VICA

Kinh tế - Thương mại

... nhận: tổ chức việc vận chuyển và giao nhận hàng hoá, bằng các phương thức vận chuyển, làm đại lý vận chuyển hàng cho các công ty có nhu cầu thuê vận chuyển hàng hoá : hàng không hoặc đường ... có các chi nhánh :Bình Dương, Hà Nội, Logistics, phòng đại lý vận tải và gom hàng. Đại lý tàu biển :Làm đại lý cho các hãng tàu trong việc giao nhận và vận chuyển hàng hoá, Công ty đặt chi ... NhậnPhòng Đại Lý Vận Tải &Gom Hàng Kế toán tài chínhGiám đốcđiều hànhĐại lý tàu biểnDịch vụ lưu kho bảo quản hàng hoá Phũng logisticChi nhánh Hà NộiVăn Phòng Bình Dương Hành chính...
 • 43
 • 687
 • 0

GIAO NHẬN vận tải HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

GIAO NHẬN vận tải HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Tài chính doanh nghiệp

... nay vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế.I . Khái quát chung về vận tải đường biển1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường ... bật của vận tải đường biển là giá thành thấp.Tuy nhiên, vận tải đường biển có một số nhược điểm:- Vận tải đường biển phụ thuộc rất nhiều vào điệu kiện tự nhiên.- Tốc độ của tầu biển còn thấp ... khoản về hàng hoá: Khi thuê tàu chuyên chở một khối lượng hàng hoá nhất định, thì hai bên phải quy định rõ tên hàng, loại bao bì, các đặc điểm của hàng hoá. Người thuê chở hai loại hàng hoá trên...
 • 73
 • 397
 • 0

Giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường biển

Giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường biển

Cao đẳng - Đại học

... đến nay vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế. Khái quát chung về vận tải đường biển Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường ... tiết hàng hoá (cargo list)Bản kê chi tiết hàng hoá là chứng từ về chi tiết hàng hoá trong kiện hàng. Nó tạo điều kiện thuận tiện cho việc kiểm tra hàng hoá. Ngoài ra nó có tác dụng bổ sung cho hoá ... khi hàng hoá đã đến cảng dỡ hàng nhưng người nhận không có vận đơn (B/L) để nhận hàng vì thời gian hành trình của hàng hoá trên biển ngắn hơn thời gian gửi bill từ cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng. ...
 • 18
 • 432
 • 0

Xem thêm