sổ tay trắc nghiệm hàm số

Hệ thống bài tập toán - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng pptx

Hệ thống bài tập toán - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng pptx

Cao đẳng - Đại học

... Bài1: CMR hàm số: F(x) = x ln( + x ) nguyên hàm hsố: f(x) = x a x + a + ln x + x + a 2 Bài2: CMR hàm số: y = nguyên hàm hàm số: f(x) = ( x 1+ x với a x2 + a ) Bài3: Xác định a, b, c để hàm số: F(x) ... ngồi bàn Bài4: Với số: 0, 1, 2, , lập đợc số lẻ có chữ số Bài5: Từ hai chữ số 1; lập đợc số có 10 chữ số có mặt chữ số chữ số Bài6: Tìm tổng tất số có chữ số khác đợc viết từ chữ số: 1, 2, 3, , Bài7: ... Khảo sát hàm số ứng dụng II) Tính đơn điệu hàm số: 1) Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu: 2) Bài1: Tìm m để hàm số: y = x3 + 3x2 + (m + 1)x + 4m nghịch biến (-1; 1) Bài2: Tìm m để hàm số: y = x3...
 • 28
 • 251
 • 0

hệ thống bài tập toán lớp 10 nâng cao

hệ thống bài tập toán lớp 10 nâng cao

Toán học

... : Xét tỉ số: f ( x ) − f ( x1 ) x − x1 + Nếu (*) > => H /số đồng biến + Nếu (*) < => H /số nghịch biến 3/ Hàm số chẵn- lẻ: Cho hàm số f xác định D - Hàm số chẵn  f(- x ) = f( x ) - Hàm số lẻ  ... hàm số: Cho hàm số f xác định K - Hàm số đồng biến K ∀ x1 ; x ∈ K , x1 < x ⇒ f ( x1 ) < f ( x ) - Hàm số nghịch biến K ∀ x1 ; x ∈ K , x1 < x ⇒ f ( x1 ) < f ( x ) * PP: Để xét biến thiên hàm số, ... chú: + Hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng + Hàm số lẻ nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng 4/ Hàm số bậc nhất: a/ Hàm số y = ax + b + Nếu a > h /số đồng biến : ( SGK ) + Nếu a < h /số nghịch...
 • 26
 • 5,081
 • 7

Hệ thống bài tập toán 9 hay

Hệ thống bài tập toán 9 hay

Lớp 9

... giá trị nhỏ HÀM SỐ Y=a x+b (a ≠ 0) HỆ PHƯƠNG TRÌNH Bài 1: Cho hàm số y=f(x)=(3-a) x+8 a, Với giá trị a hàm số hàm số bậc b,Với giá trị a hàm số đồng biến R ? c, Với giá trị a hàm số nghịch biến ... Cho hàm số : y=2 x+1 y= 4-x Tìm toạ độ giao điểm đồ thị hàm số ? Bài 7: Xác định hàm số y=a x+b biết a, Đồ thị hàm số qua M(1;-1)và có hệ số góc b, Đồ thị hàm số qua A(4;3) B(-2;6) c, Đồ thị hàm ... số học- phần trăm Bài 1:Cho số gồm chữ số Tìm số biết tổng chữ số nhỏ số lần thêm 25 vào tích chữ số số viết theo thứ tự ngược lại số cho Có thể chọn ẩn Kq:só 54 Bài 2:Cho số gồm chữ số Tìm số...
 • 37
 • 1,167
 • 9

Hệ thống bài tập toán lớp 12

Hệ thống bài tập toán lớp 12

Toán học

... II) Cho hàm số y  3x  , gọi đồ thị hàm số  C  x 1 a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số cho b) Viết PTTT đồ thị  C  giao điểm  C  với trục tung Bài Cho hàm số y  mx  (m tham số) có ... NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ I.Kiến thức bản: ۰Định nghĩa GTLN, GTNN hàm số tập D ۰Quy tắc tìm GTLN, GTNN hàm số liên tục đoạn ۰Quy tắc tìm GTLN, GTNN hàm số cách dựa vào bảng biến thiên ... Với giá trị tham số m, đồ thị hàm số qua điểm A1; 2  Bài 6.(TN-07PB II)Cho hàm số y  x 1 , gọi đồ thị hàm số  C  x2 a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số cho b) Viết PTTT đồ thị  C...
 • 96
 • 527
 • 3

Hệ thống bài tập Toán luyện thi học sinh giỏi lớp 5

Hệ thống bài tập Toán luyện thi học sinh giỏi lớp 5

Lớp 5

... viết chữ số? Giải : Dãy số : 2, 4, , 1998 có số số hạng : (1998 – 2) : + = 999 (số) Trong 999 số có : số chẵn có chữ số 45 số chẵn có chữ số 450 số chẵn có chữ số Các số chẵn có chữ số : 999 ... 450 = 500 (số) Số lượng chữ số phải viết : x + x 45 + x 450 + x 500 = 3444 (chữ số) đáp số : 3444 chữ số Ghi nhớ : Để tìm số chữ số ta : + Tìm xem dãy sốsố số hạng + Trong số sốsố có 1, ... Các số hạng dãy (kể từ số hạng thứ hai) chẵn mà 9999 số lẻ Dạng : Tìm số số hạng dãy số Số số hạng dãy = (Số cuối – số đầu) : K/c + Bài 1: Viết số lẻ liên tiếp từ 211 Số cuối 971 Hỏi viết số...
 • 42
 • 1,781
 • 1

hệ thống bài tập toán lớp 1

hệ thống bài tập toán lớp 1

Lớp 1

... 10+0= 9-5= 4+2= 5+4= 3+6= 6+1= 8-2= Khoanh vào số nhỏ 8, , 10 , 12 , 11, 18, 19, 16, 13, 14, 20 3, 6, 9, 8, 12 12, 11, 10, 15 6, 9, 10, 1, Khoanh vào số lớn 12, 11, 10, 15 8, , 10 , 12 , 3, 6, 9, ... 18  13 2+5  7+1 4+4  6+3 10  40 11+1  12  10 8-3  10, 1, Điền , = Vẽ đoạn thẳng theo số đo sau: Đoạn AB dài 4cm: …………………………………… Đoạn AC dài 6cm: …………………………………………… Đoạn BC dài 10 cm:…………………………………………...
 • 6
 • 1,218
 • 7

HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN 9

HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN 9

Toán học

... hàm số y = ( 2m – 1)x + k +2 y = ( m + ) x – k + Tìm m k để hai đường thẳng hai đường thẳng : a) Cắt b ) song song c ) Trùng Bài 9:Cho hàm số y = (2 – m )x + m – (d) a) Với giá trị m hàm số hàm ... phải chuyển thêm bó hết số sách cần chuyển Hỏi số HS nhóm đó? Bài 7: Cho hai hàm số y = x2 y =x + Gv: Lê Thiện Đức BÀI TẬP TỰ LUYỆN ĐẠI SỐ *** Trang a) Vẽ đồ thị hàm số mặt phẳng toạ độ b) Tìm ... d ) đồng qui điểm ( ) b/ Cho hàm số bậc : y = m − 2m + x − Chứng minh hàm số ln đồng biến R với giá trị m Gv: Lê Thiện Đức ( d3 ) : y = −x + BÀI TẬP TỰ LUYỆN ĐẠI SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG III Bài : Giải...
 • 7
 • 149
 • 0

HỆ THỐNG bài tập TOÁN lớp 11

HỆ THỐNG bài tập TOÁN lớp 11

Toán học

... 0) + Đạo hàm hàm số hợp: Nếu u = g(x) có đạo hàm tại x u′ (x) hàm số y = f(u) có đạo hàm tại u f′(u) hàm số hợp y = f(g(x)) có đạo hàm tại x y′ = f′(u).u′(x) Đạo hàm hàm số lượng ... ĐỀ4: Tính đạo hàm cấp cao Để tính đạo hàm cấp cao ta dùng công thức: y(n) = [y(n-1)]′ Tính đạo hàm cấp n B1 Tính đạo hàm cấp 1, 2, 3, , từ đó dự đoán công thức đạo hàm cấp n B2 ... TẬP ÔN ĐẠO HÀM Bài Tính đạo hàm các hàm số sau: a y = x³ (x² – 4) b y = x − x + c y = ( x + 1)(2x + 1) d y = x − 3x + 2x − e y = x − 2x f y = (3 – 2x²)³ Bài Tính đạo hàm các hàm số sau:...
 • 37
 • 352
 • 0

hệ thống bài tập toán lớp 10

hệ thống bài tập toán lớp 10

Toán học

... HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI §1 HÀM SỐ I Ơn tập hàm số Hàm số: Cho D ⊂ ¡ Hàm số f xác định D quy tắc ứng với x ∈D số y ∈ ¡ , kí hiệu y= f(x) Khi đó: + x gọi biến số (hay đối số) hàm số y gọi hàm ... gọi hàm số x; + D gọi tập xác định (hay miền xác định); + f( x ) giá trị hàm số x Cách cho hàm số + Hàm số cho bảng + Hàm số cho biểu đồ + Hàm số cho cơng thức: y=f( x ) Chú ý: Khi hàm số cho ...  §2 HÀM SỐ y= ax + b Hàm số bậc Hàm số dạng y = ax + b , a;b∈ a≠ Hệ số góc a Tập xác định: D = Chiều biến thiên: a > hàm số đồng biến a < hàm số nghịch biến Bảng biến thiên: Đồ thị hàm số: đường...
 • 130
 • 4,004
 • 4

hệ thống bài tập toán ôn lớp 4 lên 5

hệ thống bài tập toán ôn lớp 4 lên 5

Mầm non - Tiểu học

... hình vẽ tia số - Mỗi số dãy số TN ứng với điểm nhận xét tia số, số ứng với điểm gốc tia số HĐ2/ ôn số đặc điểm dãy số tự nhiên: - CHo HS nhận xét đặc điểm dãy số - HS thêm vào số đợc số ,thêm tự ... miệng - Ta so sánh tử số với Phân số có tử số lớn phân số lớn - HS so sánh miệng: 5 ; 7 7 - Ta quy đồng để hai phân số có mẫu số Sau so sánh tử số với Phân số có tử số lớn phân số lớn - Lớp làm ... liền sau số - Cứ làm nh em có nhận - Dãy số tự nhiên kéo dài xét gì? Và chứng tỏ số tự nhiên lớn - Có số tự nhiên bé không? Vì - Có : số sao? bớt số đợc số tự nhiên liền trớc bớt số để đợc số tự...
 • 74
 • 121
 • 0

hệ thống bài tập và các đề thi ôn toán vào 10

hệ thống bài tập và các đề thi ôn toán vào 10

Toán học

... có giá trị nhỏ Hàm số y=a x+b (a 0) hệ phơng trình Bài 1: Cho hàm số y=f(x)=(3-a) x+8 a, Với giá trị a hàm số hàm số bậc b,Với giá trị a hàm số đồng biến R ? c, Với giá trị a hàm số nghịch biến ... Cho hàm số : y=2 x+1 y= 4-x Tìm toạ độ giao điểm đồ thị hàm số ? Bài 7: Xác định hàm số y=a x+b biết a, Đồ thị hàm số qua M(1;-1)và có hệ số góc b, Đồ thị hàm số qua A(4;3) B(-2;6) c, Đồ thị hàm ... dung số học- phần trăm Bài 1:Cho số gồm chữ số Tìm số biết tổng chữ số nhỏ số lần thêm 25 vào tích chữ số đợc số viết theo thứ tự ngợc lại số cho Có thể chọn ẩn Kq:só 54 Bài 2:Cho số gồm chữ số...
 • 45
 • 454
 • 5

Hệ thống bài tập ôn tập toán 9 theo kiến thức cơ bản

Hệ thống bài tập ôn tập toán 9 theo kiến thức cơ bản

Toán học

... có giá trị nhỏ Hàm số y=a x+b (a 0) hệ phơng trình Bài 1: Cho hàm số y=f(x)=(3-a) x+8 a, Với giá trị a hàm số hàm số bậc b,Với giá trị a hàm số đồng biến R ? c, Với giá trị a hàm số nghịch biến ... dung số học- phần trăm Bài 1:Cho số gồm chữ số Tìm số biết tổng chữ số nhỏ số lần thêm 25 vào tích chữ số đợc số viết theo thứ tự ngợc lại số cho Có thể chọn ẩn Kq:só 54 Bài 2:Cho số gồm chữ số ... Tìm số tự nhiên biết hiệu chúng 1275 lấy số lớn chia cho số nhỏ đợc thơng d 125 (số lớn x; số nhỏ y , ta co x-y=1275 ; x=3y+125) Bài 5:Cho số tự nhiên có chữ số Nếu đổi chỗ chữ số đợc số lớn số...
 • 46
 • 2,303
 • 35

Hệ thống bài tập kế toán tài chính

Hệ thống bài tập kế toán tài chính

Kế toán - Kiểm toán

... doanh vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt : Ví dụ : Doanh nghiệp đem số vật liệu trị ghi sổ kế tốn 400.000.000 đem góp vốn liên doanh vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt K Hội đồng liên doanh K xác định ... K bán số vật liệu cho cơng ty X thu tiền U CẦU: Định khoản nghiệp vụ Ví dụ : Doanh nghiệp đem số vật liệu trị ghi sổ kế tốn 300.000.000 đem góp vốn liên doanh vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt Q ... ) Tài khoản 131 BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TÀI KHOẢN 131 Tháng :………………… stt Tên Cơng ty SỐ DƯ ĐẦU SỐ PS TRONG SỐ DƯ CUỐI THÁNG THÁNG THÁNG 10 Bài tập KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 Giảng viên : Bùùi Đan Thanh...
 • 52
 • 387
 • 8

Hình thành và phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông thể hiện qua hệ thống bài tập chủ đề phương trình và hệ phương trình trong đại số 10 luận văn thạc sĩ toán học

Hình thành và phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông thể hiện qua hệ thống bài tập chủ đề phương trình và hệ phương trình trong đại số 10 luận văn thạc sĩ toán học

Khoa học xã hội

... vào tính chất hàm số, đánh giá giá trị vế phải phương trình (1.14) xem sao? Từ học sinh xét hàm số f ( x ) = 41 + x + 41 − x , thấy - Miền xác định hàm số f(x) -41 ≤x≤41 - f(x) hàm số chẵn f(x) ... x ≤ 41 phương trình vô nghiệm Do tính chất chẵn hàm số f(x) nên ta suy với x thỏa – 41 ≤ x ≤ phương trình vô nghiệm Lời giải ngắn gọn toán có ta khai thác tính chất hàm số f(x) có mặt toán 1.2.3 ... dụng tương ứng nghiệm PT (1.15) với nghiệm phương trình (1.15.1), học sinh không giải câu hỏi 41 mà giải câu hỏi như: Tìm a để phương trình vô nghiệm, có nghiệm, có hai nghiệm có ba nghiệm Nói tóm...
 • 139
 • 1,080
 • 4

Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh thông qua dạy học hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn lớp 10 chương trình nâng cao luận văn thạc sỹ giáo dục học

Rèn luyện kỹ năng phân tích  tổng hợp cho học sinh thông qua dạy học hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn lớp 10 chương trình nâng cao luận văn thạc sỹ giáo dục học

Khoa học xã hội

... đích thực nghiệm sư phạm 74 3.2 Đối tượng thực nghiệm sư phạm 74 3.3 Nội dung thực nghiệm sư phạm 74 3.3.1 Tổ chức lớp thực nghiệm lớp đối chứng .74 3.4 Kết thực nghiệm sư ... 47 2.7.1 Giáo án số - tiết 48: Bài tập định luật bảo toàn động lượng 59 2.7.2 Giáo án tiết số - Tiết 53: Bài tập định luật bảo toàn 65 Kết luận chương .72 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ... toán (hoặc lập luận) tiến dần đến ẩn số phải tìm Qúa trình giúp học sinh hình thành kỹ tổng hợp Thông qua hệ thống tập( bản, tổng hợp, nhà ) gồm tự luận hay trắc nghiệm khách quan, tập thực hành...
 • 93
 • 1,150
 • 14

Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh lớp 10 THPT qua hệ thống bài tập phần các định luật bảo toàn

Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh lớp 10 THPT qua hệ thống bài tập phần các định luật bảo toàn

Khoa học xã hội

... học sinh - Trực tiếp giảng dạy trờng THPT theo nội dung đề tài - Kiểm tra lớp thực nghiệm lớp đối chứng, xử lý số liệu rút kết luận VI cấu trúc nội dung luận văn - Mở đầu - Chơng I : Cơ sở lý luận ... trình tự thao tác cụ thể để giải - Thực cẩn thận phép tính số học hay hình học Nên cho học sinh làm quen với phép biến đổi chữ, thay số để tìm kết biến đổi đến biểu thức cuối Bớc 4: Kiểm tra, ... dạy học đạt hiệu cao Trong điều kiện có nhiều dạng tập, số lợng tập sách giáo khoa sách tham khảo nhiều, giáo viên cần lựa chọn dạng tập số lợng tập cho phù hợp với đối tợng học sinh, phục vụ...
 • 73
 • 578
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao về chủ đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh khá giỏi

Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao về chủ đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh khá giỏi

Khoa học tự nhiên

... thức dãy số, hàm số, giới hạn dãy số, giới hạn hàm số Ở lớp qua việc giải tập ta làm quen với khái niệm dãy số Khi nói tới dãy số ta hiểu kết thu viết liên tiếp số theo quy tắc Sách Đại số giải ... dãy số, hàm số, giới hạn dãy số, giới hạn hàm số … 24 Thực trạng dạy học chủ đề giới hạn trường PT…………… 25 Chương 2: Xây dựng hệ thống tập nâng cao chủ đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số nhằm ... giải tích 11 nghiên cứu định nghĩa dãy số tăng, dãy số giảm, cách cho dãy số chủ yếu nghiên cứu hai dãy số là: cấp số cộng cấp số nhân Khái niệm khai hàm số có từ 1000 năm trước công nguyên...
 • 81
 • 2,622
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: tình trạng ly hôn tại thành phố hồ chí minh đơn vị viện kiểm sát quận huyện chức năng nhiệm vụ của viện kiểm sát các chức danh tư pháp của viện kiểm sát vị trí và vai trò của của viện kiểm sát viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước việt nam đặc điểm kinh doanh của nhtm trong nền kinh tế thị trường kiến nghị đối với ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam tiến hành xây dựng trụ sở mới phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng công tác phân phối sản phẩm dịch vụ triển khai mô hình kinh doanh bán lẻ mới cấp hệ thống những giải pháp nhằm phát triển hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam cn hưng yên định hướng chiến lược về hoạt động chăm sóc khách hàng định hướng phát triển và chiến lược về hoạt động chăm sóc khách hàng tại bidv hưng yên trong giai đoạn 2011 2015 giải pháp phát triển hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên đánh giá chất lượng chăm sóc khách hàng bên trong của bidv hưng yên đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng bên ngoài tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên 2 11 danh mục quà tặng khqt thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên 2 9 bản mô tả công việc của cán bộ quản lý khách hàng thân thiết