sản phẩm thu san đông lạnh

Tài liệu KINH NGHIỆM NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

Tài liệu KINH NGHIỆM NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

Ngư nghiệp

... ăn hấp thu thuốc không hoạt động hữu hiệu, nên việc sử dụng thu c thời điểm không hiệu Giải pháp phòng trị bệnh tốt là: Định kỳ tẩy giun sán cho cá nuôi (Các loại thu c có bán cửa hàng thu c Thú ... cho nhà máy chế biến xuất thu sản với giá 14.000 đ/kg cá thịt vàng bán tiêu thụ nội địa 10.000 đ/kg Qua cho thấy cá tra thịt trắng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm, yếu tố định đến hiệu ... hàng thu c Thú y - thủy sản) Tuy nhiên, có thực tế khách quan thu c chuyên dùng tẩy giun sán cho cá chưa có nên thường phải sử dụng thu c gia súc, gia cầm Vì vậy, sử dụng thu c cần phải có cân...
 • 7
 • 376
 • 1

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P1) pptx

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P1) pptx

Ngư nghiệp

... (18% prôtêin) T505 (18% prôtêin) đuợc dùng giai đoạn đầu nông hộ chưa tự sản xuất thức ăn Thức ăn 25%, 22%, 20% 18% prôtêin sản xuất nông hộ theo công thức ghi bảng thành dạng viên có đường kính ... (tháng) Diện tích (m2) Trọng lượngTB cá thả (g/con) 37,5 Ðể xây dựng quy trình nuôi cá tra thương phẩm ao đất đạt tỷ lệ thịt trắng 70%, đề tài tiến hành thí nghiệm ao để rút số thông số cho việc ... dạng viên có đường kính 6mm; mm; 10 mm 12 mm Bảng 2: Công thức thức ăn 25% prôtêin 22% prôtêin sản xuất nông hộ Nguyên liệu Công thức thức ăn theo tỷ lệ prôtêin (%) (%) 25 22 20 18 Cá lạt 18,00...
 • 5
 • 408
 • 1

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P2) docx

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P2) docx

Ngư nghiệp

... xí nghiệp đông lạnh không thu mua) b Kết thu hoạch tỷ lệ thịt trắng Kết thu hoạch tỷ lệ thịt trắng cá ao 1, trình bày bảng Bảng : Kết thu hoạch cá tra nuôi ao ao Sản Ao nuôi lượng thu hoạch (kg) ... động khoảng 88 - 90% Sản lượng cá thu hoạch ao sau tháng nuôi 59 (năng suất 218,5 tấn/ha); Sản lượng cá thu ao sau 11 tháng nuôi 153 (năng suất 306 tấn/ha); Sản lượng cá thu hoạch ao sau 11,5 ... 10.00; 13.00 17.00 DO 15 mg02/l 3.5 Thu hoạch Thu hoạch toàn cá ao nuôi, sau thu hoạch tát cạn ao cải tạo ao chuẩn bị cho vụ nuôi Nước thải từ ao nuôi phải...
 • 7
 • 195
 • 0

Tài liệu Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng doc

Tài liệu Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng doc

Ngư nghiệp

... giá cá tra, cá ba sa, đòi hỏi kỹ thu t, an toàn vệ sinh thực phẩm ngày khắt khe Ðặc biệt thị trường lớn Mỹ, Nhật, EU đòi hỏi nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm Do sản phẩm cá tra thịt trắng có nhu ... cho nhà máy chế biến xuất thu sản với giá 14.000 đ/kg cá thịt vàng bán tiêu thụ nội địa 10.000 đ/kg Qua cho thấy cá tra thịt trắng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm, yếu tố định đến hiệu ... nhu cầu ngày cao vấn đề xúc nhà doanh nghiệp chế biến xuất thu sản người nuôi Các yếu tố ảnh hưởng đến màu thịt cá tra Từ thực tiễn sản xuất cho thấy, phân loại màu thịt cá tra từ cao đến thấp...
 • 8
 • 221
 • 0

Kỹ thuật nuôi cá tra thịt trắng pdf

Kỹ thuật nuôi cá tra thịt trắng pdf

Ngư nghiệp

... tỉnh Tuy đạt sản lượng cao, chất lượng nuôi trồng thủy sản đạt chưa cao, nhiều bị ảnh hưởng đến thu nhập cho người chăn nuôi Một vấn đề đặt làm để nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản ? Trước ... nên mô hình nuôi cá hầm anh thành công Vừa qua anh thu hoạch sản lượng 30 cá sau bán trừ chi phí lãi gần 40 triệu đồng Thấy nghề nuôi trồng thu sản có khả phát triển nên anh định đầu tư nuôi cá ... thủ biện pháp kỹ thu t để đạt chất lượng cao hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, đồng thời tạo điều kiện để bà ngư dân bán giá cao góp phần thúc đẩy nghề nuôi trồng thu sản phát triển Trung...
 • 6
 • 220
 • 0

Nuôi cá tra thịt trắng pptx

Nuôi cá tra thịt trắng pptx

Ngư nghiệp

... nghiệm cho thêm hèm rượu thức ăn, sử dụng giống nhân tạo, cá tra thương phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất Ngoài ra, nuôi cá tra thương phẩm cần phải ý đến thời điểm nước xoay (vào khoảng đầu tháng âm lịch) ... sống đạt 70-75%, thịt cá trắng đẹp Song mô hình phải theo dõi chăm sóc tốt cá thường bị bệnh phụ thu c thường xuyên vào môi trường nước Như vậy, giữ môi trường nước nuôi sạch, không để tảo phát ... sông có màu đỏ son, cá tra nuôi bè, đăng quầng bị ảnh hưởng đến màu thịt Vì người nuôi hạn chế thu hoạch vào thời điểm Trong ngày nắng nóng kéo dài (nhiệt độ nước sông 29oC nhiệt độ nước ao nuôi...
 • 5
 • 154
 • 0

Để nuôi cá tra thịt trắng pptx

Để nuôi cá tra thịt trắng pptx

Ngư nghiệp

... ăn hấp thu thuốc không hoạt động hữu hiệu, nên việc sử dụng thu c thời điểm không hiệu Giải pháp phòng trị bệnh tốt là: Định kỳ tẩy giun sán cho cá nuôi (Các loại thu c có bán cửa hàng thu c Thú ... hàng thu c Thú y - thủy sản) Tuy nhiên, có thực tế khách quan thu c chuyên dùng tẩy giun sán cho cá chưa có nên thường phải sử dụng thu c gia súc, gia cầm Vì vậy, sử dụng thu c cần phải có cân ... Trong thời gian gần số sở bán thu c thú y - thủy sản có giới thiệu số thu c, hoá chất sử dụng trình nuôi để cá tra thịt trắng Chúng xin có lưu ý sau: * Việc sử dụng chế phẩm sinh học trình nuôi cá...
 • 7
 • 190
 • 0

Quy trình nuôi cá tra thịt trắng phục vụ xuất khẩu pptx

Quy trình nuôi cá tra thịt trắng phục vụ xuất khẩu pptx

Ngư nghiệp

... nghiệp đông lạnh không thu mua) b Kết thu hoạch tỷ lệ thịt trắng Kết thu hoạch tỷ lệ thịt trắng cá ao 1, trình bày bảng Bảng : Kết thu hoạch cá tra nuôi ao ao Tỷ Sản Tỷ lệ lượn lệ thị A o F g thu ... động khoảng 88 - 90% Sản lượng cá thu hoạch ao sau tháng nuôi 59 (năng suất 218,5 tấn/ha); Sản lượng cá thu ao sau 11 tháng nuôi 153 (năng suất 306 tấn/ha); Sản lượng cá thu hoạch ao sau 11,5 ... 10.00; 13.00 - 17.00 DO 15 mg02/l 3.5 Thu hoạch Thu hoạch toàn cá ao nuôi, sau thu hoạch tát cạn ao cải tạo ao chuẩn bị cho vụ nuôi Nước thải từ ao nuôi phải...
 • 26
 • 209
 • 0

Cách Nuôi Cá Tra Thịt Trắng pdf

Cách Nuôi Cá Tra Thịt Trắng pdf

Ngư nghiệp

... ăn hấp thu thuốc không hoạt động hữu hiệu, nên việc sử dụng thu c thời điểm không hiệu Giải pháp phòng trị bệnh tốt là: Định kỳ tẩy giun sán cho cá nuôi (Các loại thu c có bán cửa hàng thu c thú ... người bán hàng thường gọi Bông lau nghệ Loại cá này, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất giống Thu sản An Giang cho sinh sản nhân tạo năm 2001 Do bệnh Về bệnh có liên quan đến gan mật Tác nhân gây ... thu c thú y - thủy sản) Tuy nhiên, có thực tế khách quan là, thu c chuyên dùng tẩy giun sán cho cá chưa có nên thường phải sử dụng thu c gia súc, gia cầm Vì vậy, sử dụng thu c cần phải có cân...
 • 6
 • 171
 • 0

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

Ngư nghiệp

... thương phẩm cá tra Bỏ qua yếu tố này, thất bại vụ nuôi, suất thấp chất lượng thương phẩm thu hoạch tất yếu xảy Với kinh nghiệm 40 năm ngành dinh dưỡng với công nghệ đại (sử dụng hoàn toàn robot sản ... Các thành phần nghiên cứu tích hợp vào sản phẩmHepatofish với tỷ lệ khoa học, kiểm chứng cách nghiêm ngặt tính hiệu trước sản xuất phục vụ nghề nuôi thủy sản Hepatofish sử dụng nhiều trang trại ... thương phẩm thu hoạch Các chuyên gia tập đoàn dinh dưỡng AquaTechna (Pháp) chuyên viên kỹ thu t Công ty Vĩnh Thịnh khuyến cáo người nuôi nên sử dụng Hepatofish liên tục từ tháng nuôi thứ tư trở thu...
 • 5
 • 157
 • 0

Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng ppsx

Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng ppsx

Ngư nghiệp

... nghiệm cho thêm hèm rượu thức ăn, sử dụng giống nhân tạo, cá tra thương phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất Ngoài ra, nuôi cá tra thương phẩm cần phải ý đến thời điểm nước xoáy (vào khoảng đầu tháng âm lịch) ... sống đạt 70 – 75%, thịt cá trắng đẹp Song mô hình phải theo dõi chăm sóc tốt cá thường bị bệnh phụ thu c thường xuyên vào môi trường nước Như vậy, giữ môi trường nước nuôi sạch, không để tảo phát ... sông có màu đỏ son, cá tra nuôi bè, đăng quầng bị ảnh hưởng đến màu thịt Vì người nuôi hạn chế thu hoạch vào thời điểm Trong ngày nắng nóng kéo dài (nhiệt độ nước sông 290C nhiệt độ nước ao nuôi...
 • 3
 • 179
 • 0

Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng pps

Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng pps

Ngư nghiệp

... sông có màu đỏ son, cá tra nuôi bè, đăng quầng bị ảnh hưởng đến màu thịt Vì người nuôi hạn chế thu hoạch vào thời điểm Trong ngày nắng nóng kéo dài (nhiệt độ nước sông 290C nhiệt độ nước ao nuôi...
 • 2
 • 201
 • 0

nghiên cứu sản xuất chả bò từ surimi cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

nghiên cứu sản xuất chả bò từ surimi cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

Nông - Lâm - Ngư

... tiến hành bảo  quản  sản phẩm và  phân  tích  các  chỉ  tiêu  lý  hóa  ảnh  hưởng  đến  chất lượng  sản phẩm.   Các  kết  quả thí nghiệm cho  thấy chả  bò  có khả năng giữ nước tốt, sản phẩm có độ  ... dinh dưỡng, tốt  cho  sức  khỏe,  đa  dạng  hóa  sản phẩm thực  phẩm nói chung  và  sản phẩm từ cá  tra  nói riêng, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của người tiêu dùng.      VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM  ... lệ  thịt  tăng  làm  cho  ẩm  độ  của  sản phẩm giảm  từ  72,6%  đến  70,2%. Còn điểm cảm quan thì tăng rồi lại giảm. Các sản phẩm mô  phỏng  và  các  sản phẩm chế  biến  từ  surimi cần  phải ...
 • 21
 • 132
 • 2

thử nghiệm sản xuất sản phẩm xúc xích cá từ surimi cá tra (pangasius hypophthalmus)

thử nghiệm sản xuất sản phẩm xúc xích cá từ surimi cá tra (pangasius hypophthalmus)

Thủy sản

... tạo cấu trúc khối sản phẩm đông chặt lại khói bị vỡ bóc vỏ, nhiệt độ lạnh làm khối sản phẩm bao vỏ co lại với mức độ khác tạo khe hở khối sản phẩm vỏ, dể bóc vỏ  Bảo quản Sản phẩm làm nguội đƣợc ... lƣợng nƣớc sản phẩm chƣa thoát nƣớc liên tục nên cấu trúc sản phẩm mềm nƣớc nhiều Ở 30 phút thời gian hấp dài làm cho sản phẩm có tƣợng nứt bề mặt làm giảm cấu trúc sản phẩm làm cho mùi sản phẩm bị ... lƣợng sản phẩm Khảo sát ảnh hƣởng thời gian quết mịn đến cấu trúc sản phẩm Khảo sát ảnh hƣởng thời gian hấp đến cấu trúc sản phẩm Trang Khảo sát ảnh hƣởng thời gian bảo quản đến chất lƣợng sản phẩm...
 • 74
 • 185
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: khái niệm chuẩn và chuẩn quốc gia của trường mầm non quản lý nhà trường quản lý trường mầm non quản lý quản lý giáo dục quản lý giáo dục mầm non 1 một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài t̀ài liệu tham khảo tăng cường quản lý đảm bảo về sô lượng chất lượng các loại vật chất vũ khí trang bị phương tiện dạy học tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên cả về sô lượng và chất lượng với cơ cấu hợp lý xây dựng động cơ học tập đúng đắn kích thích tính chủ động sáng tạo của người học tăng cường quản lý công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch dạy học nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môn học gdqp an cho mọi đôi tượng trong nhà trường cơ sở và nguyên tắc chọn lựa các biện pháp thực trạng hoat đông dạy học v̀ quản ĺ hoạt đ̣ng dạy học môn giao duc quôc phong an ninh ở trường đại học giao thông vận tải tăng cường kiểm tra hoạt động dạy học đổi mới công tác điều hành lãnh đạo hoạt động dạy học làm tôt công tác tổ chức trong quản lý hoạt động dạy học kế hoạch hóa công tác quản lý hoạt động dạy học yêu cầu đ́i với công tác quản lý hoa ̣ t đô ̣ ng dạy học môn gia ́ o dụ c quô ́ c phò ng an ninh ở trƣờng đại học quản lý muc tiêu nội dung chương trình của môn học đặc trưng hoạt động học môn giáo duc quôc ph̀ng an ninh