sản phẩm thủy san

Tài liệu KINH NGHIỆM NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

Tài liệu KINH NGHIỆM NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

Ngư nghiệp

... thức ăn viên công nghiệp định kỳ dùng sản phẩm xử lý đáy ao để giảm thiểu vấn đề thích tụ chất thải giảm ô nhiễm nguồn nước, đáy ao) Nếu làm tốt yêu cầu tạo sản phẩm cá tra chất lượng cao, thịt cá ... nhà máy chế biến xuất thuỷ sản với giá 14.000 đ/kg cá thịt vàng bán tiêu thụ nội địa 10.000 đ/kg Qua cho thấy cá tra thịt trắng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm, yếu tố định đến hiệu kinh ... gian gần số sở bán thuốc thú y - thủy sản có giới thiệu số thuốc, hoá chất sử dụng trình nuôi để cá tra thịt trắng Chúng xin có lưu ý sau: * Việc sử dụng chế phẩm sinh học trình nuôi cá tra nhằm...
 • 7
 • 363
 • 1

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P1) pptx

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P1) pptx

Ngư nghiệp

... (18% prôtêin) T505 (18% prôtêin) đuợc dùng giai đoạn đầu nông hộ chưa tự sản xuất thức ăn Thức ăn 25%, 22%, 20% 18% prôtêin sản xuất nông hộ theo công thức ghi bảng thành dạng viên có đường kính ... (tháng) Diện tích (m2) Trọng lượngTB cá thả (g/con) 37,5 Ðể xây dựng quy trình nuôi cá tra thương phẩm ao đất đạt tỷ lệ thịt trắng 70%, đề tài tiến hành thí nghiệm ao để rút số thông số cho việc ... dạng viên có đường kính 6mm; mm; 10 mm 12 mm Bảng 2: Công thức thức ăn 25% prôtêin 22% prôtêin sản xuất nông hộ Nguyên liệu Công thức thức ăn theo tỷ lệ prôtêin (%) (%) 25 22 20 18 Cá lạt 18,00...
 • 5
 • 399
 • 1

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P2) docx

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P2) docx

Ngư nghiệp

... nuôi dao động khoảng 88 - 90% Sản lượng cá thu hoạch ao sau tháng nuôi 59 (năng suất 218,5 tấn/ha); Sản lượng cá thu ao sau 11 tháng nuôi 153 (năng suất 306 tấn/ha); Sản lượng cá thu hoạch ao sau ... khoảng 0,05-0,45 mg/l Giá trị N-NH3 ao 2, 0,08 0,29 0,120,27 nhiên giới hạn cho phép nước nuôi thủy sản Vào cuối kỳ nuôi N-NH3 không cao tác dụng việc định kỳ sử dụng formol để phòng bệnh cho cá ... trắng Kết thu hoạch tỷ lệ thịt trắng cá ao 1, trình bày bảng Bảng : Kết thu hoạch cá tra nuôi ao ao Sản Ao nuôi lượng thu hoạch (kg) Tỷ lệ sống (%) FCR Tỷ lệ thịt trắng (%) 59.000 88,91 1,76 71,43...
 • 7
 • 183
 • 0

Tài liệu Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng doc

Tài liệu Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng doc

Ngư nghiệp

... ba sa, đòi hỏi kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm ngày khắt khe Ðặc biệt thị trường lớn Mỹ, Nhật, EU đòi hỏi nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm Do sản phẩm cá tra thịt trắng có nhu cầu ngày cao vấn ... thức ăn viên công nghiệp định kỳ dùng sản phẩm xử lý đáy ao để giảm thiểu vấn đề thích tụ chất thải giảm ô nhiễm nguồn nước, đáy ao) Nếu làm tốt yêu cầu tạo sản phẩm cá tra chất lượng cao, thịt cá ... nhà máy chế biến xuất thuỷ sản với giá 14.000 đ/kg cá thịt vàng bán tiêu thụ nội địa 10.000 đ/kg Qua cho thấy cá tra thịt trắng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm, yếu tố định đến hiệu kinh...
 • 8
 • 215
 • 0

Kỹ thuật nuôi cá tra thịt trắng pdf

Kỹ thuật nuôi cá tra thịt trắng pdf

Ngư nghiệp

... năm ngành chăn nuôi thủy sản tỉnh AG đạt tổng sản lượng 152.000 cá nuôi, tăng 11,9% so năm 2003, đạt kim ngạch xuất 120 triệu USD, vượt qua kim ngạch xuất gạo Nuôi trồng thủy sản trở thành ngành ... tỉnh Tuy đạt sản lượng cao, chất lượng nuôi trồng thủy sản đạt chưa cao, nhiều bị ảnh hưởng đến thu nhập cho người chăn nuôi Một vấn đề đặt làm để nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản ? Trước ... hình nuôi cá hầm anh thành công Vừa qua anh thu hoạch sản lượng 30 cá sau bán trừ chi phí lãi gần 40 triệu đồng Thấy nghề nuôi trồng thuỷ sản có khả phát triển nên anh định đầu tư nuôi cá ao hầm...
 • 6
 • 210
 • 0

Nuôi cá tra thịt trắng pptx

Nuôi cá tra thịt trắng pptx

Ngư nghiệp

... nghiệm cho thêm hèm rượu thức ăn, sử dụng giống nhân tạo, cá tra thương phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất Ngoài ra, nuôi cá tra thương phẩm cần phải ý đến thời điểm nước xoay (vào khoảng đầu tháng âm lịch)...
 • 5
 • 149
 • 0

Để nuôi cá tra thịt trắng pptx

Để nuôi cá tra thịt trắng pptx

Ngư nghiệp

... gian gần số sở bán thuốc thú y - thủy sản có giới thiệu số thuốc, hoá chất sử dụng trình nuôi để cá tra thịt trắng Chúng xin có lưu ý sau: * Việc sử dụng chế phẩm sinh học trình nuôi cá tra nhằm ... người bán hàng thường gọi Bông lau nghệ Loại cá Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất giống Thuỷ sản An Giang cho sinh sản nhân tạo năm 2001 Do bệnh Về bệnh có liên quan đến gan mật Tác nhân gây bệnh giun ... trị bệnh tốt là: Định kỳ tẩy giun sán cho cá nuôi (Các loại thuốc có bán cửa hàng thuốc Thú y - thủy sản) Tuy nhiên, có thực tế khách quan thuốc chuyên dùng tẩy giun sán cho cá chưa có nên thường...
 • 7
 • 182
 • 0

Quy trình nuôi cá tra thịt trắng phục vụ xuất khẩu pptx

Quy trình nuôi cá tra thịt trắng phục vụ xuất khẩu pptx

Ngư nghiệp

... nuôi dao động khoảng 88 - 90% Sản lượng cá thu hoạch ao sau tháng nuôi 59 (năng suất 218,5 tấn/ha); Sản lượng cá thu ao sau 11 tháng nuôi 153 (năng suất 306 tấn/ha); Sản lượng cá thu hoạch ao sau ... mật độ cá thả 15,3 22,2 con/m2, sử dụng thức ăn sản xuất theo công thức đề tài Tỷ lệ thịt trắng cá Tra nuôi theo quy trình đạt 71 - 75%; chi phí sản xuất kg cá Tra thịt trắng đề tài (7.053 đ/kg) ... (18% prôtêin) T505 (18% prôtêin) đuợc dùng giai đoạn đầu nông hộ chưa tự sản xuất thức ăn Thức ăn 25%, 22%, 20% 18% prôtêin sản xuất nông hộ theo công thức ghi bảng thành dạng viên có đường kính...
 • 26
 • 202
 • 0

Cách Nuôi Cá Tra Thịt Trắng pdf

Cách Nuôi Cá Tra Thịt Trắng pdf

Ngư nghiệp

... người bán hàng thường gọi Bông lau nghệ Loại cá này, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất giống Thuỷ sản An Giang cho sinh sản nhân tạo năm 2001 Do bệnh Về bệnh có liên quan đến gan mật Tác nhân gây ... gian gần đây, số sở bán thuốc thú y - thủy sản có giới thiệu số thuốc, hoá chất sử dụng trình nuôi để cá tra thịt trắng Chúng xin có lưu ý sau: Việc sử dụng chế phẩm sinh học trình nuôi cá tra nhằm ... trị bệnh tốt là: Định kỳ tẩy giun sán cho cá nuôi (Các loại thuốc có bán cửa hàng thuốc thú y - thủy sản) Tuy nhiên, có thực tế khách quan là, thuốc chuyên dùng tẩy giun sán cho cá chưa có nên thường...
 • 6
 • 160
 • 0

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

Ngư nghiệp

... Các thành phần nghiên cứu tích hợp vào sản phẩmHepatofish với tỷ lệ khoa học, kiểm chứng cách nghiêm ngặt tính hiệu trước sản xuất phục vụ nghề nuôi thủy sản Hepatofish sử dụng nhiều trang trại ... thương phẩm cá tra Bỏ qua yếu tố này, thất bại vụ nuôi, suất thấp chất lượng thương phẩm thu hoạch tất yếu xảy Với kinh nghiệm 40 năm ngành dinh dưỡng với công nghệ đại (sử dụng hoàn toàn robot sản ... dinh dưỡng với công nghệ đại (sử dụng hoàn toàn robot sản xuất), tập đoàn AquaTechna (Pháp) tạo sản phẩm Hepatofish từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao, sạch, an toàn kiểm soát chặt chẽ nhằm góp...
 • 5
 • 156
 • 0

Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng ppsx

Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng ppsx

Ngư nghiệp

... nghiệm cho thêm hèm rượu thức ăn, sử dụng giống nhân tạo, cá tra thương phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất Ngoài ra, nuôi cá tra thương phẩm cần phải ý đến thời điểm nước xoáy (vào khoảng đầu tháng âm lịch)...
 • 3
 • 176
 • 0

nghiên cứu sản xuất chả bò từ surimi cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

nghiên cứu sản xuất chả bò từ surimi cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

Nông - Lâm - Ngư

... tiến hành bảo  quản  sản phẩm và  phân  tích  các  chỉ  tiêu  lý  hóa  ảnh  hưởng  đến  chất lượng  sản phẩm.   Các  kết  quả thí nghiệm cho  thấy chả  bò  có khả năng giữ nước tốt, sản phẩm có độ  ... dinh dưỡng, tốt  cho  sức  khỏe,  đa  dạng  hóa  sản phẩm thực  phẩm nói chung  và  sản phẩm từ cá  tra  nói riêng, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của người tiêu dùng.      VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM  ... lệ  thịt  tăng  làm  cho  ẩm  độ  của  sản phẩm giảm  từ  72,6%  đến  70,2%. Còn điểm cảm quan thì tăng rồi lại giảm. Các sản phẩm mô  phỏng  và  các  sản phẩm chế  biến  từ  surimi cần  phải ...
 • 21
 • 124
 • 2

thử nghiệm sản xuất sản phẩm xúc xích cá từ surimi cá tra (pangasius hypophthalmus)

thử nghiệm sản xuất sản phẩm xúc xích cá từ surimi cá tra (pangasius hypophthalmus)

Thủy sản

... lƣợng nƣớc sản phẩm chƣa thoát nƣớc liên tục nên cấu trúc sản phẩm mềm nƣớc nhiều Ở 30 phút thời gian hấp dài làm cho sản phẩm có tƣợng nứt bề mặt làm giảm cấu trúc sản phẩm làm cho mùi sản phẩm bị ... gel sản phẩm 35 4.5 Ảnh hƣởng thời gian hấp đến chất lƣợng sản phẩm 36 4.5.1 Ảnh hƣởng thời gian hấp đến giá trị cảm quan sản phẩm 36 4.5.1 Ảnh hƣởng thời gian hấp đến độ bền gel sản phẩm ... lƣợng sản phẩm Khảo sát ảnh hƣởng thời gian quết mịn đến cấu trúc sản phẩm Khảo sát ảnh hƣởng thời gian hấp đến cấu trúc sản phẩm Trang Khảo sát ảnh hƣởng thời gian bảo quản đến chất lƣợng sản phẩm...
 • 74
 • 178
 • 0

Xem thêm