sóng siêu âm trong thực phẩm

Ứng dụng sóng siêu âm trong quá trình thủy phân tinh bột

 Ứng dụng sóng siêu âm trong quá trình thủy phân tinh bột

Sinh học

... thái hòa tan tốt Sóng siêu âm 3.1 Định nghĩa Sóng siêu âm sóng âm có tần số lớn tần số giới hạn ngưỡng nghe người bình thường, tức có tần số lớn 20 kHz Sóng siêu âm có đặc tính sóng âm phản xạ, nhiễu ... dụng để cung cấp giá trị thực phẩm 3.4 Cơ chế tác động sóng siêu âm 3.4.1 Cơ chế xâm thực khí Tác động sở sóng siêu âm lên môi trường lỏng liên tục tác động áp suất âm (Pa) áp suất thủy tĩnh ... vùng vô định hình nồng độ mẫu ảnh hưởng đến hiệu xử lí sóng siêu âm Loại máy phát siêu âm ( bể siêu âm hay siêu âm) , cường độ thời gian siêu âm yếu tố liên quan đến thiết bị Thông qua việc khảo...
 • 46
 • 2,263
 • 23

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm trong chiết tách tinh dầu quế trà my quảng nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm trong chiết tách tinh dầu quế trà my  quảng nam

Khoa học tự nhiên

... V SÓNG SIÊU ÂM 1.3.1 Khái ni m sóng siêu âm Sóng âm có t n s l n t n s sóng mà tai ngư i có th nghe ñư c g i sóng siêu âm (kho ng t 20 kHz tr lên) 1.3.2 Nguyên t c t o sóng siêu âm Sóng siêu âm ... ñó m u ñư c siêu âm 40 phút 60 phút cho k t qu x p x cao so v i m u ñư c siêu âm 20 phút Đi u ñư c gi i thích do: ñ i v i m u siêu âm 20 phút, th i gian siêu âm chưa ñ ñ sóng siêu âm phá v ñư ... ñư c m u siêu âm không siêu âm x p x Đi u ñã ñư c gi i thích ph n Còn ñ i v i trư ng có h p siêu âm b i b n siêu âm t n s sóng 37kHz, s bi n ñ i v hàm lư ng tinh d u c a m u có siêu âm g n gi...
 • 26
 • 1,962
 • 18

ĐỀ TÀI " ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM TRONG TIỀN XỬ LÝ BÙN THẢI " ppt

ĐỀ TÀI

Công nghệ - Môi trường

... sóng siêu âm tiền xử lý bùn thải 4.3 Cơ chế việc phát sinh lƣợng sóng siêu âm Để hiểu rõ trình phân hủy bùn sóng siêu âm, điều quan trọng xem xét phát sinh lượng sóng siêu âm Trong việc sử dụng sóng ... dụng sóng siêu âm tiền xử lý bùn thải thêm vào với cường độ sóng siêu âm 0.384W/ml thấp Tuy nhiên, đóng góp gốc oxy hóa chiếm ưu cao cường độ sóng siêu âm 0.72 W/ml Một chế xảy bùn xử lý sóng âm ... hạn chế 4.2 Cơ chế phân hủy bùn sóng siêu âm Sóng siêu âm sóng âm có tần số nằm ngưỡng nghe người (>20kHz) Hình cho thấy tần số sóng âm Khi sóng siêu âm lan truyền môi trường bùn, tạo mô hình...
 • 57
 • 959
 • 3

Nghiên cứu phương pháp xử lý bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai đoạn tiền xử lý yếm khí

Nghiên cứu phương pháp xử lý bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai đoạn tiền xử lý yếm khí

Khoa học tự nhiên

... u chung v sóng siêu âm 2.3.1 Khái quát chung v sóng siêu âm ð có m t nhìn t ng quát v sóng siêu âm, trư c h t ta c n n m khái ni m v sóng âm, b i sóng siêu âm m t thành ph n c a sóng âm Các môi ... Th i gian x lý v i sóng siêu âm Không x lý bùn th i v i sóng siêu âm Không x lý bùn th i v i sóng siêu âm Không x lý bùn th i v i sóng siêu âm Ti n x lý bùn th i v i sóng siêu âm 15 phút Ti n x ... i sóng siêu âm 30 phút Ti n x lý bùn th i v i sóng siêu âm 45 phút Ti n x lý bùn th i v i sóng siêu âm 15 phút Ti n x lý bùn th i v i sóng siêu âm 30 phút Ti n x lý bùn th i v i sóng siêu âm...
 • 82
 • 760
 • 0

Tác động của sóng siêu âm đến hoạt tính enzyme trong công nghê thực phẩm. pps

Tác động của sóng siêu âm đến hoạt tính enzyme trong công nghê thực phẩm. pps

Điện - Điện tử

... tính nhiệt Vô hoạt enzyme sóng siêu âm phụ thuộc vào thời gian truyền sóng, pH môi trường, tần số cường độ sóng, phận truyền sóng hàm lượng khí tan môi trường Khi sóng siêu âm kết hợp với xử lý nhiệt ... Sóng siêu âm không vô hoạt enzyme thuộc nhóm hydrolase mà enzyme thuộc nhóm oxydoreductase lyase Bên cạnh enzyme trình bày, sóng siêu âm vô hoạt enzyme khác alcohol dehydrogenase Sóng siêu âm ... chuẩn bị chế phẩm enzyme Mặt khác, sóng siêu âm ứng dụng trình chế biến thực phẩm để đảo trộn làm tăng tính đồng mà không làm hoạt tính enzyme có lợi Tóm lại, enzyme cụ thể, sóng siêu âm có khả...
 • 5
 • 584
 • 9

NHỮNG ỨNG DỤNG KHÁC CỦA SIÊU ÂM TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

NHỮNG ỨNG DỤNG KHÁC CỦA SIÊU ÂM TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Sinh học

... CỦA SIÊU ÂM TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Trong lĩnh vực khoa học khác, siêu âm tần số cao có nhiều ứng dụng hơn siêu âm lượng Ngoài ra, siêu âm cường độ thấp sử dụng nhiều ngành công nghiệp thực phẩm ... sâu xâm thực khí tối ưu hóa cho hiệu tốt Các tham số bao gồm biên độ áp lực âm (điều khiển biên độ sóng siêu âm) tần số âm 3.6.1 Xâm thực khí quán tính xâm thực khí phi quán tính Hai loại xâm thực ... hai loại siêu âm lượng siêu âm tần số Siêu âm cường độ thấp có lượng thấp , với cường độ lượng 1W/cm2 tần số cao từ 1-10MHz Do , siêu âm cường độ thấp gọi siêu âm tần số cao Siêu âm cường độ...
 • 69
 • 2,778
 • 48

Luận văn công nghệ hóa thực phẩm khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm tới hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi

Luận văn công nghệ hóa thực phẩm khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm tới hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi

Công nghệ thực phẩm

... kHz Sóng siêu âm tên gọi sóng có tần số cao 18 kHz Giới hạn tần số sóng siêu âm thường MHz chất khí 500 MHz chất lỏng hay chất rắn Trong phạm vi ứng dụng, sóng siêu âm chia thành sóng siêu âm ... trích ly sau siêu âm là nghiệm thức tốt cho thí nghiệm Bảng 3.1 So sánh số liệu sóng siêu âm không sử dụng sóng siêu âm Chỉ tiêu Đơn vị Xử lý sóng siêu âm Không xử lý sóng siêu âm Thời gian trích ... truyền cho mẫu thực phẩm thể thông qua công suất siêu âm (W), cường độ siêu âm (W/cm2) mật độ lượng siêu âm (W/ml) Trong đó, công suất siêu âm sử dụng nhiều Để khảo sát công suất siêu âm, giữ cố...
 • 50
 • 769
 • 3

xác định độ ẩm độ chua trong thực phẩm

xác định độ ẩm độ chua trong thực phẩm

Hóa học

... gian thực thí nghiệm 6.2 Xác định hàn the phương pháp bán định lượng 6.2.1 Nguyên tắc Mẫu thử thực phẩm acid hóa acid HCl đun nóng nồi cách thủy Acid boric (H3BO3 ) natri borat (Na2B2O4 ) thực phẩm ... dung môi hữu cỡ (n- hexan) để hòa tan tất chất béo tự có thực phẩm, sau đuổi dung môi, sấy khô chất béo thu tính hàm lượng chất béo có thực phẩm Các dung môi để chiết chất béo thường dùng ete etylic, ... pháp Soxhlet BÀI 6: ĐỊNH DANH PHẨM MÀU HỮU CƠ VÀ XÁC ĐỊNH HÀN THE 6.1 Ðịnh danh phẩm màu hữu tan nước phương pháp sắc ký giấy 6.1.1 Nguyên tắc Trong môi trường acid, phẩm màu hữu tổng hợp có tính...
 • 36
 • 8,610
 • 17

XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA, ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ MẶN TRONG THỰC PHẨM.

XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA, ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ MẶN TRONG THỰC PHẨM.

Hóa học - Dầu khí

... phương pháp thực nghiệm khoa học, biết tổ chức công tác thực hành, biết xử lí số liệu thực nghiệm, có kĩ sử dụng bảng số, đồ thị, phép tính toán đơn giản Chuẩn bị sở tâm lí lực hoạt động thực tiễn ... phát khác Hình thức phổ biến thực nghiệm sư phạm so sánh kết dạy học lớp thực nghiệm với lớp đối chứng Lớp thực nghiệm lớp có đưa vào trình dạy học yếu tố nghiên cứu (thực nghiệm), lớp khác (lớp ... môn Lí luận dạy học Vật lí Trong thực tiễn công tác người giáo viên Vật lí thường xuyên phải gặp vấn đề áp dụng phương pháp mới, sử dụng thiết bị vào thực tiễn dạy học, thực chất hoạt động người...
 • 168
 • 880
 • 4

Lưu chất siêu tới hạn - SCO2 trong công nghệ trích ly dùng trong thực phẩm pdf

Lưu chất siêu tới hạn - SCO2 trong công nghệ trích ly dùng trong thực phẩm pdf

Công nghệ - Môi trường

... mới, sản phẩm mới, nguồn nguyên liệu vấn đề mang tính chiến lược ngành công nghệ thực phẩm Ngày có phương pháp tiên tiến việc chế biến bảo quản thực phẩm Công nghệ trích ly lưu chất siêu tới ... khác nhau, từ làm dầu thơm đến dược phẩm, thực phẩm, phụ gia Một số cách lấy tinh dầu ép, ly trích nước, dung môi hưu cơ, lôi nước, sử dụng lò vi sóng, siêu âm theo biết trích hợp chất Taxol ... chất siêu tới hạn SCO trích ly hương liệu, tinh chất công nghệ chế biến thực phẩm Hiện công nghệ chiết SCO2 áp dụng phổ biến để chiết tách hoạt chất sử dụng ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, ...
 • 9
 • 566
 • 5

ảnh hưởng của sóng siêu âm đến hàm lượng phenolic trong đậu đen

ảnh hưởng của sóng siêu âm đến hàm lượng phenolic trong đậu đen

Báo cáo khoa học

... sóng siêu âm thực phẩm thường giới hạn khoảng 20-40kHz 1.4.2 Bể siêu âm Thiết bị sóng siêu âm với công suất tối đa 500W, tần số 40.000Hz Hình 1.4 Bể siêu âm 15 1.4.3 Nguyên lý tác động sóng siêu ... 1.4 TỔNG QUAN VỀ SÓNG SIÊU ÂM 14 1.4.1 Khái niệm 14 1.4.2 Bể siêu âm 14 1.4.3 Nguyên lý tác động sóng siêu âm 15 1.4.4 Tác dụng sóng siêu âm đến nẩy mầm hạt ... gian ngâm thông thường - Khảo sát thời gian ngâm có hỗ trợ sóng siêu âm - Khảo sát thời gian ủ ngâm thông thường - Khảo sát thời gian ủ ngâm sóng siêu âm - Khảo sát nhiệt độ sấy với mẫu ngâm thông...
 • 85
 • 420
 • 0

Xem thêm