rau qủa tươi danh mục chỉ tiêu chất lượng

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... gian thu hoạch đến một số chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể SH. - Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm của rau mầm cải củ trắng sản xuất ... trình nghiên cứu về chất lượng dinh dưỡng và VSAT thực phẩm của rau mầm nói chung và chất lượng rau mầm cải củ trắng nói riêng. - Loại rau mầm được ưa chuộng nhất hiện nay là rau mầm cải củ trắng. ... tích các chỉ tiêu tại phòng thí nghiệmPhương pháp phân tích các chỉ tiêu. 2.4.2. Phương pháp nghiên cứu rau. - Xác định hàm lượng đường tổng số+ Thủy phân tinh bột bằng axit. + Định lượng glucoza...
 • 32
 • 1,274
 • 1

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... LUẬN Rau mầm 5 ngày tuổi Rau mầm 7 ngày tuổi Rau mầm 8 ngày tuổi Rau mầm 6 ngày tuổiHình thái cây mầm ở các thời điểm thu hoạch khác nhau. 1.2. Mục tiêu của đề tài Phân tích một số chỉ tiêu ... - Rau mầm được gọi là loại rau siêu sạch, chứa nhiều dinh dưỡng, khoáng chất và vitamin. 3.2. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến một số chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng. 3.2.1. Hàm lượng ... số chỉ tiêu VSAT thực phẩm3.3.1. Hàm lượng Nitrat (NO3). Dư lượng NO3 là 200mg/kg rau tươi, tức là bằng 40% mức tối đa cho phép (500mg/kg). 4.2. Đề nghị- Nghiên cứu đánh giá các chỉ tiêu...
 • 32
 • 763
 • 0

DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐẦU RA CỦA NGÀNH GD

DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐẦU RA CỦA NGÀNH GD

Toán học

... lập, tư thục.Giới tính 30/10 Sở GD&ĐT94 Số giáo viên dân tộc: 63 tỉnh/thành phố34 DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ ĐẦU RA CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐỂ ... Quyết định số 4056 /QĐ-BGDĐT ngày 10/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Số TTTên chỉ tiêu Phân tổ chủ yếu Đầu năm học Giữa năm học Cuối năm họcCơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm ... tỉnh/thành phốLoại hình: Công lập, tư thục 30/10 30/01 năm sau Sở GD&ĐT2 Số trường đạt mức chất lượng tối thiểuSố trường đạt chuẩn quốc gia:- Mức 1- Mức 263 tỉnh/thành phốLoại hình: Công...
 • 59
 • 395
 • 0

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Kế toán

... vẽ chung trên một đồ thị.Ta xác định chỉ tiêu chất lợng của hệ thống sau khi đà hiệu chỉnh:Số lần dao động n=1.Độ quá chỉnh = 22%.Thời gian điều chỉnh tdc = 1.25(sec)Sai số bám td ... hiệu chỉnh thì đạt đợc những chỉ tiêu chất lợng đề ra một cách tơng đối. Nh vậy hệ thống sau khi đà hiệu chỉnh đạt yêu cầu.VIII. Mô phỏng bằng Matlab Sinulink:Mô phỏng hệ thống đà hiệu chỉnh ... và xuất phát từ yêu cầu chỉ tiêu chất lợng ở trạng thái cân bằng và ở trạng thái quá độ .Với các giá trị yêu cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần...
 • 16
 • 997
 • 1

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Kế toán

... IQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP§1. HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG1. Khái niệm chung về chất lượng Chất lượng ... sách, mục tiêu và trách nhiệm, thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thống chất lượng. + ... với chất lượng để thực hiện các yếu tố của hệ thống chất lượng. + Kiểm soát chất lượng: Các kỹ thuật và hoạt động tác nghiệp được sử dụng để thực hiện các yêu cầu chất lượng. + Đảm bảo chất lượng: Mọi...
 • 18
 • 1,007
 • 5

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Nông - Lâm - Ngư

... của nhân loại. Do có sự tươngtác qua lại giữa các thành phần môi trường nên chất lượng môi trường nói chung và chất lượng củatừng thành phần môi trường nói riêng không nhữngphụ thuộc vào các ... và hàm lượng NO2 và SO2 ở khuvực 1C thấp hơn khu vực 1A và 1B, theo thứ tự vớimức 0,001 mg/m3 và 0,002mg/m3. So với tiêu chuẩnViệt Nam (TCVN – 5937: 1995) thì hàm lượng các chất này ... lưu huỳnh khác. Với mục đích bảo vệ môi trường, giới hạn hàm lượng SO2 trong không khí theo tiêu chuẩn Việt Nam(TCVN – 5937: 1995) là 0,5mg/m3, ở Mỹ không khícó hàm lượng SO2 nhỏ hơn...
 • 6
 • 703
 • 0

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Kinh tế - Thương mại

... sách, mục tiêu và trách nhiệm, thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thống chất lượng. + ... pháp phát triển chất lượng cho toàn Công ty theo một hướng thống nhất.Nội dung chủ yếu của hoạch định chất lượng là:1. Xác lập mục tiêu chất lượng tổng quát và chính sách chất lượng 2. Xác định ... với chất lượng để thực hiện các yếu tố của hệ thống chất lượng. + Kiểm soát chất lượng: Các kỹ thuật và hoạt động tác nghiệp được sử dụng để thực hiện các yêu cầu chất lượng. + Đảm bảo chất lượng: Mọi...
 • 18
 • 717
 • 0

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Quản trị kinh doanh

... IQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP§1. HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG1. Khái niệm chung về chất lượng Chất lượng ... hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thống chất lượng. + Chính sách chất lượng: Toàn bộ ý đồ và định hướng về chất lượng do ... công bố.+ Hoạch định chất lượng: Các hoạt động nhằm thiết lập các mục tiêu và yêu cầu đối với chất lượng để thực hiện các yếu tố của hệ thống chất lượng. + Kiểm soát chất lượng: Các kỹ thuật...
 • 18
 • 706
 • 1

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Quản trị kinh doanh

... vẽ chung trên một đồ thị.Ta xác định chỉ tiêu chất lợng của hệ thống sau khi đà hiệu chỉnh:Số lần dao động n=1.Độ quá chỉnh = 22%.Thời gian điều chỉnh tdc = 1.25(sec)Sai số bám td ... hiệu chỉnh thì đạt đợc những chỉ tiêu chất lợng đề ra một cách tơng đối. Nh vậy hệ thống sau khi đà hiệu chỉnh đạt yêu cầu.VIII. Mô phỏng bằng Matlab Sinulink:Mô phỏng hệ thống đà hiệu chỉnh ... và xuất phát từ yêu cầu chỉ tiêu chất lợng ở trạng thái cân bằng và ở trạng thái quá độ .Với các giá trị yêu cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần...
 • 16
 • 898
 • 4

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Kinh tế - Thương mại

... lượng chất rắn cao là nước kém chất lượng. Chất rắn trong nước gồm có 2 loại: chất rắn lơ lửng và chất rắn hoà tan, và tổng 2 loại chất rắn trên gọi là tổng chất rắn. Chất rắn lơ lửng thường làm ... dịch chuẩn NaOH hay KOH, lượng dung dịch kiềm tiêu tốn cho quá trình chuẩn độ với chất chỉ thị là metyl da cam tương ứng với lượng axit tự do của nước, còn nếu dùng chất chỉ thị là phenolphthalein ... bằng dung dịch chuẩn HCl, lượng dung dịch axit tiêu tốn cho quá trình chuẩn độ với chất chỉ thị là phenolphtalein (pHtd= 8.3) tương ứng với độ kiềm tự do chất chỉ thị là metyl da cam (pHtd...
 • 33
 • 1,707
 • 15

Chi tieu chat luong nuoc

Chi tieu chat luong nuoc

... lýChấtlượng nướcvà sự ô nhiễmnguồnnướcChấtlượng nướcChấtlượng nước được đánh giá thông qua nồng độ(hàm lượng) các tác nhân hóa – lý, sinh họccótrong nướcqua cáctiêuchuẩnquyđịnh cho từng mục ... Solid) : Tổng chấtrắnHàm lượng chấtrắntrongnước (tt)9Tổng lượng chấtrắn(TS)Là trọng lượng khô (mg) củaphầncònlạisaukhichobay hơimẫu, sấykhôở 1030C đếnkhốilượng không đổi9Tổng chấtrắnlơ lửng ... H2O9Mộtphầnchấthữucơđượcchuyểnvàomôtế bàođể duy trì sự sinh trưởng và phát triểncủaVSVỨng dụng số liệuBOD9Đánh giá tính chấtnướcthảisinhhoạtvànướcthải công nghiệp9 Chỉ tiêu duy nhấtxácđịnh lượng chấthữucơcó...
 • 43
 • 542
 • 2

Chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái

Chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái

Môi trường

... và hàm lượng NO2 và SO2 ở khuvực 1C thấp hơn khu vực 1A và 1B, theo thứ tự vớimức 0,001 mg/m3 và 0,002mg/m3. So với tiêu chuẩnViệt Nam (TCVN – 5937: 1995) thì hàm lượng các chất này ... trìnhquang hợp và tăng cường quá trình hô hấp dẫn đến lượng oxy giảm nhưng lượng CO2 tăng. Khu vực 1A,1B và 1C có khác nhau về chất lượng và tình trạngthảm thực vật trên đất: vườn điều ở ... độ các chất này trong khôngNGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬTTạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 1&2/2007 Đại học Nông Lâm Tp. HCM200BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊUCHẤT LƯNG...
 • 6
 • 546
 • 1

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Công nghệ thông tin

... và xuất phát từ yêu cầu chỉ tiêu chất lợng ở trạngthái cân bằng và ở trạng thái quá độ .Với các giá trị yêu cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần ... vẽ chung trên một đồ thị.Ta xác định chỉ tiêu chất lợng của hệ thống sau khi đà hiệu chỉnh:Số lần dao động n=1.Độ quá chỉnh = 22%.Thời gian điều chỉnh tdc = 1.25(sec)Sai số bám td ... hiệu chỉnh thì đạt đợc những chỉ tiêu chất lợng đề ra một cách tơng đối. Nh vậy hệ thống sau khi đà hiệuchỉnh đạt yêu cầu.VIII. Mô phỏng bằng Matlab Sinulink:Mô phỏng hệ thống đà hiệu chỉnh...
 • 17
 • 620
 • 1

Xem thêm