rủi ro tiến độ

Hiệu quả sử dụng các công cụ phái sinh tiền tệ để phòng ngừa rủi ro hối đoái của ngân hàng thương mại (chọn ngân hàng Eximbank)

Hiệu quả sử dụng các công cụ phái sinh tiền tệ để phòng ngừa rủi ro hối đoái của ngân hàng thương mại (chọn ngân hàng Eximbank)

Tài chính - Ngân hàng

... ngoại tệ Đây hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận cao cho NHTM, chứa đầy rủi ro Khi tham gia hoạt động kinh doanh tiền tệ, ngân hàng tạo trạng thái ngoại tệ mở dẫn đến rủi ro tỷ giá cho ngân ... thái ngoại tệ mở dẫn đến rủi ro tỷ giá cho ngân hàng tỷ giá thị trường biến động Để hạn chế rủi ro này, ngân hàng phải tiến hành biện pháp phòng ngừa Một công cụ hữu hiệu phòng ngừa tỷ giá hợp ... đồng ký kết Quyền mua quyền chọn chủ động hoàn toàn việc thực phương án kinh doanh - Giúp người mua quyền chọn kiểm soát rủi ro hối đoái có hội đầu tỷ giá biến động thuận lợi • Nhược điểm - Phải...
 • 27
 • 749
 • 4

Đề tài “ Hiệu quả sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro hối đoái của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” pps

Đề tài “ Hiệu quả sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro hối đoái của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” pps

Tài chính - Ngân hàng

... tiền tệ phòng ngừa rủi ro hối đoái Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” VCU.EDU.VN Đề cương A, Khái luận I, Rủi ro hối đoái ? II, Các công cụ phái sinh tiền tệ phòng ngừa rủi ro hối đoái 1, Hợp ... Khái luận I, Rủi ro hối đoái gì? Rủi ro hối đoái: khả xảy tổn thất mà ngân hàng phải chịu tỷ giá hối đoái thay đổi vượt thay đổi dự tính II, Các công cụ phái sinh tiền tệ phòng ngừa rủi ro hối đoái ... Đây hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng thương mại, chứa đầy rủi ro Khi tham gia hoạt đồng kinh doanh tiền tệ, ngân hàng tạo trạng thái ngoại tệ mở dẫn đến rủi ro tỷ giá...
 • 28
 • 243
 • 0

kinh nghiệm quốc tế về giảm tải rủi ro hoạt động trong kinh doanh tài chính tiền tệ

kinh nghiệm quốc tế về giảm tải rủi ro hoạt động trong kinh doanh tài chính tiền tệ

Kinh tế - Quản lý

... GIẢM TẢI RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG KINH DOANH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Rủi ro hoạt động, gọi rủi ro tác nghiệp hay rủi ro vận hành, loại rủi ro có mặt hầu hết hoạt động ngân hàng lại khó lường Trong năm ... chủ đạo viết RỦI RO HOẠT ĐỘNG: CÁC THÀNH PHẦN VÀ KHUNG QUẢN TRỊ Rủi ro hoạt động (RRHĐ) hữu tất giao dịch hoạt động NHTM Theo Ủy ban Basel giám sát ngân hàng, rủi ro hoạt động rủi ro gây tổn thất ... trận: Các kết thu mức độ rủi ro = ( Mức độ ảnh hưởng rủi ro hoạt động) x (Khả xảy kiện) Từ mức độ rủi ro định lượng hóa trên, NHTM tính toán để đưa kế hoạch kiểm soát rủi ro sau: Thứ tư, xây dựng...
 • 15
 • 257
 • 0

Quản trị rủi ro kinh doanh, bắt đầu từ đâu?

 Quản trị rủi ro kinh doanh, bắt đầu từ đâu?

Kỹ năng quản lý

... tranh Đúng nghĩ rủi ro, thường liên tưởng tới vấn đề tài Trên thực tế, rủi ro tài điều quan trọng, không nên để thu hút toàn quan tâm bạn Bạn cần ý tới rủi ro phi tài - loại rủi ro vốn định giá ... với rủi kinh doanh phát triển thành lợi cạnh tranh B W.: Trước tiên, ông xác định rủi ro nào? Apgar: Rủi ro điều không chắn ảnh hưởng tới kết so với mong đợi Hầu hết người nghĩ yếu tố rủi ro ... ông xác định “sự hiểu biết rủi ro nào? Apgar: Sự hiểu biết rủi ro (Risk intelligence) khả mối tương quan so sánh với đối thủ cạnh tranh liên quan tới việc đánh giá rủi ro Sự hiểu biết phụ thuộc...
 • 13
 • 1,028
 • 5

Giải pháp hạn chế rủi ro TTQT đối với Ngân hàng No&PTNT Thủ Đô.DOC

Giải pháp hạn chế rủi ro TTQT đối với Ngân hàng No&PTNT Thủ Đô.DOC

Kế toán

... cường tính chủ động nguồn ngoại tệ cung cấp cho khách hàng phát sinh nhu cầu ngoại tệ 1.3.2 Một số rủi ro thường gặp toán quốc tế 1.3.2.1 Rủi ro kỹ thuật (rủi ro tác nghiệp) Đây rủi ro xảy trình ... dụng Rủi ro tín dụng rủi ro phát sinh việc cấp tín dụng cho bên liên quan khả đòi hoàn trả Rủi ro tín dụng liên quan trực tiếp đến tình hình tài chính, khả toán bên 1.3.2.3 Rủi ro ngoại hối Trong ... TTQT Do rủi ro mang tính chủ quan, trình độ, kỹ xử lý nghiệp vụ cán tính yếu công nghệ TTQT ngân hàng Các ngân hàng giữ vai trò khác phương thức TTQT, mức độ rủi ro kỹ thuật khác 1.3.2.2 Rủi ro tín...
 • 62
 • 234
 • 0

Một số giải pháp hạn chế rủi ro hối đoái tại công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo..DOC

Một số giải pháp hạn chế rủi ro hối đoái tại công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo..DOC

Kế toán

... chung rủi ro hối đoáI giảI pháp hạn chế rủi ro hối đoái 1.1 Rủi ro hối đoái doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm Rủi ro hối đoái rủi ro nghiệp vụ tiền mặt tơng lai công ty chịu cảnh hởng biến động tỷ ... tránh rủi ro vợt qua rào cản nâng cao đợc sức cạnh tranh thị trờng Trong nguy rủi ro mà Doanh nghiệp phải đối diện rủi ro hối đoái tác động lên hoạt động kinh doanh quốc tế mạnh, biến động tỷ ... loại rủi ro hối đoái Dựa phạm vi ảnh hởng ,rủi ro hối đoái đợc phân loại thành : 1.1.2.1 Rủi ro nghiệp vụ Là không chắn luồng tiền mặt phải trả, phải thu tơng lai Doanh nghiệp 1.1.2.2 Rủi ro kinh...
 • 52
 • 346
 • 3

Tác động của đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính tới lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp (2).doc

Tác động của đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính tới lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... nhiên, độ bẩy hoạt động có tác dụng khuyếch đại thay đổi lợi nhuận khuyếch đại rủi ro doanh nghiệp Từ giác độ này, xem độ bẩy hoạt động dạng rủi ro tiềm ẩn, trở thành rủi ro hoạt động xuất biến động ... 1.67% Như vậy, mức EBIT khác mức tác độ tác động đòn bẩy tài khác Đây thước đo mức độ rủi ro tài doanh nghiệp c Độ bẩy tài rủi ro tài Rủi ro tài hiểu rủi ro biến động lợi nhuận cổ phần khả toán phát ... nhuận hoạt động quan hệ tuyến tính thấy hình vẽ e Quan hệ độ bẩy hoạt động rủi ro doanh nghiệp Rủi ro doanh nghiệp rủi ro bất ổn phát sinh hoạt động doanh nghiệp khiến cho lợi nhuận hoạt động giảm...
 • 26
 • 11,393
 • 63

Tác động của đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính tới lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp.doc

Tác động của đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính tới lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp.doc

Tài chính - Ngân hàng

... nhiên, độ bẩy hoạt động có tác dụng khuyếch đại thay đổi lợi nhuận khuyếch đại rủi ro doanh nghiệp Từ giác độ này, xem độ bẩy hoạt động dạng rủi ro tiềm ẩn, trở thành rủi ro hoạt động xuất biến động ... 1.67% Như vậy, mức EBIT khác mức tác độ tác động đòn bẩy tài khác Đây thước đo mức độ rủi ro tài doanh nghiệp c Độ bẩy tài rủi ro tài Rủi ro tài hiểu rủi ro biến động lợi nhuận cổ phần khả toán phát ... nhuận hoạt động quan hệ tuyến tính thấy hình vẽ e Quan hệ độ bẩy hoạt động rủi ro doanh nghiệp Rủi ro doanh nghiệp rủi ro bất ổn phát sinh hoạt động doanh nghiệp khiến cho lợi nhuận hoạt động giảm...
 • 26
 • 7,691
 • 36

SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ CÀ PHÊ ROBUSTA TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC – FONEXIM HCM.doc

SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ CÀ PHÊ ROBUSTA TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC – FONEXIM HCM.doc

Quản trị kinh doanh

... đầu tư có “khẩu vị rủi ro khác nhau, khả chấp nhận rủi ro khác Tuy nhiên, có mong muốn giữ cho khoản đầu tư mức rủi ro chấp nhận Và họ gặp tiến hành việc chuyển giao phần rủi ro cho đối tác Và ... trị rủi ro Thị trường sản phẩm phái sinh cho phép người muốn làm giảm rủi ro chuyển giao rủi ro cho người sẵn sàng chấp nhận nó, nhà đầu Vì vậy, thị trường có hiệu việc phân phối lại rủi ro nhà ... sinh công cụ hiệu cho hoạt động đầu Bởi người muốn phòng ngừa rủi ro phải tìm người khác có nhu cầu đối lập hoàn toàn với mình, tức rủi ro người muốn phòng ngừa rủi ro phải hấp thụ nhà đầu Tại...
 • 78
 • 1,338
 • 14

Một số giải pháp nhằm bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, phát triển lợi thế cạnh tranh thông qua việc tăng cường quản lý rủi ro tại doanh nghiệp làm đại lý vận tải biển.pdf

Một số giải pháp nhằm bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, phát triển lợi thế cạnh tranh thông qua việc tăng cường quản lý rủi ro tại doanh nghiệp làm đại lý vận tải biển.pdf

Quản trị kinh doanh

... trò rủi ro công ty đại lý vận tải biển: Rủi ro kinh doanh rủi ro luật pháp quy đònh, rủi ro cung cầu vận tải, rủi ro chất ngành nghề kinh doanh … rủi ro hệ thống phòng ngừa Nhưng rủi ro rủi ro ... Bước 1: Nhận diện rủi ro Rủi ro kiệt giá tài loại rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt độ nhạy cảm lãi suất, tỷ giá, giá hàng hóa (như giá dầu) Khác với rủi ro kinh doanh, loại rủi ro công ty phải ... loại trừ loại rủi ro Do chi phí quản trò rủi ro lớn, cần xác đònh loại rủi ro công ty chấp nhận rủi ro cần chuyển cho bên chấp nhận rủi ro với chi phí thấp Ngoài ra, quản trò rủi ro đạt hiệu cao...
 • 84
 • 523
 • 1

Sử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá nguyên liệu cà phê tại công ty cà phê Trung Nguyên.pdf

Sử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá nguyên liệu cà phê tại công ty cà phê Trung Nguyên.pdf

Quản trị kinh doanh

... vị đoản vị, tăng cường rủi ro bản, vị nhà kinh doanh tốt lên, rủi ro yếu đi, vị nhà kinh doanh yếu Đối với vị trường vị, tình hình ngược lại 30 Yếu tố tác động đến rủi ro là: lựa chọn hợp đồng ... đáo hạn Những vấn đề gọi rủi ro Để phân tích chất rủi ro bản, sử dụng ký hiệu: S1 S2 : giá giao thời điểm t1 t2 F1 F2 : giá tương lai thời điểm t1 t2 b1 b2 : mức rủi ro thời điểm t1 t2 Hình 3.1.6–1: ... giá F1 biết thời điểm t1 b rủi ro Đối với hàng tiêu dùng, cân cung – cầu khác biệt dự trữ dẫn đến khoản thu nhập từ hội thuận lợi lớn, điều làm tăng thêm rủi ro Rủi ro dẫn đến cải thiện làm xấu...
 • 99
 • 1,391
 • 9

Phân tích lợi nhuận và rủi ro NHTM.doc

Phân tích lợi nhuận và rủi ro NHTM.doc

Quản trị kinh doanh

... đông ỏi có nhiều rủi ro mà người chủ ngân hàng phải đối mặt chúng bao gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro đầu tư, rủi ro hối đoái, rủi ro tội phạm Rủi ro vốn NH giá trị ... lai Lợi nhuận tăng nhanh cách chấp nhận rủi ro hoạt động tài nhiều + Thời gian lợi nhuận viễn tưởng lại bị ảnh hưởng rủi ro hoạt động rủi rủi ro tài + Rủi ro môi trường không làm gia tăng lợi nhuận ... trạng rủi ro : Rủi ro tín dung : Một hoạt động ngân hàng thương mại hoạt động cho vay nên rủi ro tín dụng nhân tố quan trọng, đòi hỏi ngân hàng phải có khả phân tích, đánh giá quản lý rủi ro hiệu...
 • 20
 • 1,365
 • 12

Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến rủi ro hoạt động của Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa

Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến rủi ro hoạt động của Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa

Tài chính doanh nghiệp

... công ty chứng khoán Đánh giá rủi ro tiềm ẩn hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa 3.1 Bóc tách rủi ro thông qua số 3.1.1 Các số rủi ro kinh doanh 3.1.1.1 Độ nhạy đòn bẩy kinh doanh( ... M.Porter) phân tích giúp bóc tách thêm số rủi ro Công ty trình hoạt động kinh doanh, rủi ro hình thành nên từ khó khăn xuất từ tình hình tài Công ty, bao gồm: - Rủi ro từ việc hình thành liên minh nhà ... nguyên liệu - Rủi ro phát sinh từ hệ thống kênh phân phối hoạt động chưa đạt hiệu PHẦN III CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC RỦI RO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA Phương hướng khắc phục rủi ro Đối với...
 • 29
 • 2,391
 • 33

Điều kiện đảm bảo bẳng rủi ro tiền tệ

Điều kiện đảm bảo bẳng rủi ro tiền tệ

Ngân hàng - Tín dụng

... toán trự c tiếp (hay hình thứ c chuy ển tiền) Cách thứ c mở L/C Vi ệt Nam Ki ểm tra L/C Nhữ ng rủi ro toán L/C Cách giải sai sót toán L/C Ki ểm tra ng t trước chấp thuận toán Phương thứ c toán ... msg to YM: michaelhoan Thủ tục c ấp C/O Thủ tục toán http://cnqtdn.googlepages.com/dkdambaobangrotiente Thủ tục xuất nh ập 10-Apr-08 01:18:18 PM ...
 • 2
 • 229
 • 0

Quản trị rủi ro hoạt động trong các ngân hàng thương mại việt nam.doc

Quản trị rủi ro hoạt động trong các ngân hàng thương mại việt nam.doc

Quản trị kinh doanh

... thoát 1.5.4 Rủi ro hoạt động 16 Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro Là dạng rủi ro tiềm ẩn, Rủi ro hoạt động( hay rủi ro tác nghiệp, rủi ro vận hành) rủi ro thiệt hại ... nhân xảy rủi ro hoạt động, từ thu thập sở liệu tổn thất 20 Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro Các kết thu mức độ rủi ro = ( Mức độ ảnh hưởng rủi ro hoạt động) x (Khả ... RỦI RO HOẠT ĐỘNG 2.1 Tầm quan trọng quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại thống kê bảng sau: rủi ro rủi ro tín dụng rủi ro chiến...
 • 35
 • 870
 • 15

Phân tích rủi ro kinh doanh phục vụ đánh giá rủi ro kiểm toán

Phân tích rủi ro kinh doanh phục vụ đánh giá rủi ro kiểm toán

Kế toán

... quát rủi ro kiểm toán 1.1.1 Khái niệm rủi ro kiểm toán 1.1.2 Mô hình rủi ro kiểm toán 1.1.2.1 Các phận mô hình rủi ro kiểm toán 1.1.2.2 Đánh giá rủi ro kiểm toán 1.1.2.3 Hạn chế mô hình rủi ro ... tích rủi ro kinh doanh phục vụ đánh giá rủi ro kiểm toán 4.3 Nhận xét thực tế thực đánh giá rủi ro kiểm toán áp dụng phân tích rủi ro kinh doanh 4.3.1 Các thuận lợi hỗ trợ việc đánh giá rủi ro ... Nhận xét quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán áp dụng phân tích rủi ro kinh doanh 4.2.1 Quy trình thực 4.2.2 Ý nghĩa phân tích rủi ro kinh doanh phục vụ đánh giá rủi ro kiểm toán 4.2.3 Những hạn...
 • 4
 • 1,179
 • 24

Xây dựng thị trường giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê tại Việt Nam

Xây dựng thị trường giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê tại Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... trường giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê.  §  Kết luận 3  CHƯƠNG I: RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀ VAI TRÒ CỦA  THỊ TRƯỜNG GIAO SAU  1.1.  Rủi ro biến động giá cả đối với người sản xuất (nông nghiệp)  ... Rủi ro biến động giá cả đối với người sản xuất (nông nghiệp)  Đối với người sản xuất, rủi ro biến động giá cả là loại rủi ro đáng lo ngại và  ảnh hưởng nhiều nhất đến thu nhập của họ. Rủi ro biến động giá cả hàng hóa xuất  hiện khi giá sản phẩm xuống thấp hoặc giá đầu vào tăng sau khi người sản xuất đã  ... với  rủi ro và  kinh  doanh  có  lợi  nhuận 21  CHƯƠNG II: RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ TẠI THỊ TRƯỜNG  CÀ PHÊ VIỆT NAM VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỢP  ĐỒNG GIAO SAU VÀO GIAO DỊCH CÀ PHÊ  2.1 Rủi ro biến động giá tại thị trường cà phê Việt Nam: ...
 • 74
 • 338
 • 0

Xây dựng thị trường giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê tại Việt Nam.pdf

Xây dựng thị trường giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê tại Việt Nam.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... trường giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê.  §  Kết luận 3  CHƯƠNG I: RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀ VAI TRÒ CỦA  THỊ TRƯỜNG GIAO SAU  1.1.  Rủi ro biến động giá cả đối với người sản xuất (nông nghiệp)  ... Rủi ro biến động giá cả đối với người sản xuất (nông nghiệp)  Đối với người sản xuất, rủi ro biến động giá cả là loại rủi ro đáng lo ngại và  ảnh hưởng nhiều nhất đến thu nhập của họ. Rủi ro biến động giá cả hàng hóa xuất  hiện khi giá sản phẩm xuống thấp hoặc giá đầu vào tăng sau khi người sản xuất đã  ... với  rủi ro và  kinh  doanh  có  lợi  nhuận 21  CHƯƠNG II: RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ TẠI THỊ TRƯỜNG  CÀ PHÊ VIỆT NAM VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỢP  ĐỒNG GIAO SAU VÀO GIAO DỊCH CÀ PHÊ  2.1 Rủi ro biến động giá tại thị trường cà phê Việt Nam: ...
 • 74
 • 365
 • 2

Xem thêm