rèn luyện kỹ năng giải toán trắc nghiệm môn vật lý

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10

Thạc sĩ - Cao học

... tương tự hoặc một bài toán tổng quát hơn bài toán đã cho không ? 1.2 Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh 1.2.1 Kỹ năng Kỹ năng là khả năng vận dụng tri thức ... thức, rèn luyện kỹ năng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bộ môn toán trong nhà trường phổ thông. Rèn luyện kỹ năng toán học và kỹ năng vận dụng toán học vào thực tiễn mà trước tiên là kỹ năng ... trong chương này nhằm mục đích rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải bài tập hình học 10 bằng PPVT bao gồm cả những kỹ năng giải toán nói chung và kỹ năng giải toán véctơ nói riêng thể hiện trong...
 • 123
 • 1,021
 • 9

Phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm

Phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm

Thạc sĩ - Cao học

... miền ở n-ớc ta.1.2. Kỹ năng và vấn đề rèn luyện kỹ năng toán học cho học sinh1.2.1. Khái niệm kỹ năng Theo Tâm học lứa tuổi và Tâm học s phạm thì: Kỹ năng là khả năng vận dụng kiến thức ... ta không chỉ rèn một loại kỹ năng cơ bản đơn lẻ, vì một kỹ năng có thể là hỗn hợp của nhiều loại kỹ năng cơ bản. Chẳng hạn kỹ năng vẽ đồ thị bao gồm cả kỹ năng nhận thức, kỹ năng hoạt động ... kiểu phân chia kỹ năng phù hợp với từng mảng kiến thức, từng nội dung môn học. Nhng tựu trung lại cần rèn cho học sinh các kỹ năng cơ bản nh: kỹ năng nhắc lại, kỹ năng nhận thức, kỹ năng hoạt động...
 • 116
 • 441
 • 1

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10 (chương i, ii - hình học 10 - sách giáo khoa nâng cao).pdf

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10 (chương i, ii - hình học 10 - sách giáo khoa nâng cao).pdf

Thạc sĩ - Cao học

... tương tự hoặc một bài toán tổng quát hơn bài toán đã cho không ? 1.2 Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh 1.2.1 Kỹ năng Kỹ năng là khả năng vận dụng tri thức ... thức, rèn luyện kỹ năng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bộ môn toán trong nhà trường phổ thông. Rèn luyện kỹ năng toán học và kỹ năng vận dụng toán học vào thực tiễn mà trước tiên là kỹ năng ... tri thức và rèn luyện kỹ năng, vì kỹ năng chỉ có thể được hình thành và phát triển trong hoạt động. -Kỹ năng giải toán phải dựa trên cơ sở tri thức toán học, bao gồm: kiến thức, kỹ năng, phương...
 • 123
 • 1,409
 • 0

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp vecter trong chương trình Hình Học 10

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp vecter trong chương trình Hình Học 10

Trung học cơ sở - phổ thông

... năng của bài tập toán 5 1.1.3 Dạy học phương pháp giải bài toán 6 1.1.4 Bồi dưỡng năng lực giải toán 10 1.2 Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh 13 1.2.1 Kỹ ... thức, rèn luyện kỹ năng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bộ môn toán trong nhà trường phổ thông. Rèn luyện kỹ năng toán học và kỹ năng vận dụng toán học vào thực tiễn mà trước tiên là kỹ năng ... học sinh 13 1.2.1 Kỹ năng 13 1.2.2 Kỹ năng giải toán 14 1.2.3 Đặc điểm của kỹ năng 14 1.2.4 Sự hình thành kỹ năng 15 1.2.5 Một số kỹ năng cơ bản trong quy trình giải bài toán bằng phương pháp...
 • 123
 • 723
 • 4

Phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm.doc

Phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm.doc

Thạc sĩ - Cao học

... kiểu phân chia kỹ năng phù hợp với từng mảng kiến thức, từng nội dung môn học. Nhng tựu trung lại cần rèn cho học sinh các kỹ năng cơ bản nh: kỹ năng nhắc lại, kỹ năng nhận thức, kỹ năng hoạt động ... số và Giải tích nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học môn Toán ở tr-ờng THPT.3. Nhiệm vụ nghiên cứu3.1. Hệ thống hoá các vấn đề luận về kỹ năng và quan điểm rèn luyện kỹ năng toán học ... viên quan tâm phối hợp giữa việc rèn luyện kỹ năng giải toán với việc phát triển t duy hàm cho học sinh thì chất lợng dạy học môn Toán (thể hiện qua khả năng giải toán phơng trình, bất phơng trình...
 • 116
 • 509
 • 0

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÉCTƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC 10 (CHƯƠNG I, II - HÌNH HỌC 10 - SÁCH GIÁO KHOA NÂNG CAO )

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÉCTƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC 10 (CHƯƠNG I, II - HÌNH HỌC 10 - SÁCH GIÁO KHOA NÂNG CAO )

Quản trị kinh doanh

... năng của bài tập toán 5 1.1.3 Dạy học phương pháp giải bài toán 6 1.1.4 Bồi dưỡng năng lực giải toán 10 1.2 Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh 13 1.2.1 Kỹ ... lời giải bài toán, bồi dưỡng năng lực giải toán, rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh ta thấy: dạy học giải bài tập toán cho học sinh trung học phổ thông là rèn luyện khả năng tìm lời giải ... học sinh 13 1.2.1 Kỹ năng 13 1.2.2 Kỹ năng giải toán 14 1.2.3 Đặc điểm của kỹ năng 14 1.2.4 Sự hình thành kỹ năng 15 1.2.5 Một số kỹ năng cơ bản trong quy trình giải bài toán bằng phương pháp...
 • 123
 • 1,119
 • 3

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp vecto trong chương trình hình học 10

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp vecto trong chương trình hình học 10

Thạc sĩ - Cao học

... năng của bài tập toán 5 1.1.3 Dạy học phương pháp giải bài toán 6 1.1.4 Bồi dưỡng năng lực giải toán 10 1.2 Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh 13 1.2.1 Kỹ ... trong chương này nhằm mục đích rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải bài tập hình học 10 bằng PPVT bao gồm cả những kỹ năng giải toán nói chung và kỹ năng giải toán véctơ nói riêng thể hiện trong ... dung chính sau đây: - Rèn luyện cách tìm đường lối giải bài toán. - Rèn luyện khả năng giải toán. Tìm đường lối giải bài toán là khâu quan trọng trong quá trình giải toán, yêu cầu học sinh...
 • 123
 • 428
 • 0

phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm cho học sinh THPT

phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm cho học sinh THPT

Khoa học xã hội

... thể262.2. Rèn kỹ năng giải toán phơng trình dựa vào các t tởng chủ đạo của t duyhàm2.2.1. Rèn kỹ năng vận dụng các dạng phơng trình mẫu2.2.2. Rèn kỹ năng biến đổi phơng trình2.2.3. Rèn kỹ năng giải ... rèn luyện kỹ năng giải toán phơng trình cho học sinh trong sự phối hợp hữu cơ vớivấn đề phát triển t duy hàm.Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài của luận văn là: Phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán ... kiểu phân chia kỹ năng phù hợp với từng mảng kiến thức,từng nội dung môn học. Nhng tựu trung lại cần rèn cho học sinh các kỹ năng cơbản nh: kỹ năng nhắc lại, kỹ năng nhận thức, kỹ năng hoạt động...
 • 62
 • 344
 • 0

Rèn luyện kỹ năng giải toán bằng cách lập PT

Rèn luyện kỹ năng giải toán bằng cách lập PT

Tư liệu khác

... việc nào đó. Rèn kĩ năngrènluyện trong công việc để trở thành khéo léo, chính xác khithực hiện công việc ấy. Rèn kĩ năng giải toánrènluyện trong việc giải các bài toán để trở ... bài toán. II.2.2.2. Phân loại dạng toán giải bài toán bằng cách lập phơng trình và các giaiđoạn giải một bài toán: * Phân loại bài toán giải bằng cách lập phơng trình:Trong số các bài tập về giải ... đề toán) Kết luận: đối với học sinh giải toán là hình thức chủ yếu của hoạt động toán học. Giải toán giúp cho học sinh củng cố và nắm vững chi thức, phát triển t duy vàhình thành kỹ năng, kỹ...
 • 35
 • 388
 • 0

Tài liệu “Phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm ..." sinh THPT trong dạy học Đại số và Giải tích ".

Tài liệu “Phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm ...

Tư liệu khác

... khác nhau.- Kỹ năng vận dụng tri thức trong nội bộ toán, thể hiện rõ dới dạng giải bài tập toán. - Kỹ năng vận dụng tri thức toán học vào những môn học khác nh vật lý, hoá học.- Kỹ năng vận dụng ... thể nói, bài tập toán chính là ''mảnh đất'' để rèn luyện kỹ năng toán. Do đó, để rèn luyện kỹ năng toán cho học sinh, giáo viên cần tăng cờng hoạt động giải toán (đây cũng ... kiểu phân chia kỹ năng phù hợp với từng mảng kiến thức, từng nội dung môn học. Nhng tựu trung lại cần rèn cho học sinh các kỹ năng cơ bản nh: kỹ năng nhắc lại, kỹ năng nhận thức, kỹ năng hoạt động...
 • 116
 • 403
 • 4

Tài liệu Rèn luyện kỹ năng giải Toán hình học phẳng

Tài liệu Rèn luyện kỹ năng giải Toán hình học phẳng

Toán học

... ta đến lời giải của bài toán; nhưng mục đích củata là tìm một cách giải hợp lí và đơn giản. Ta thấy suy http://www.vinhduy.no1.vnEHNMABCDRÈN LUYỆN KĨ NĂNGGIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC ... http://www.vinhduy.no1.vnII) Một số cách rèn luyện tư duy hình học và nâng cao kĩ năng giải toán HHP.1) Lựa chọn công cụ thích hợp để giải một bài toán HHP.Chúng ta hãy thử ngẫm nghĩ lại, ... và rèn luyện HHP ở mức độ cao.Có khi nào chúng ta đặt câu hỏi: “Tại sao người ta lại có thể nghĩ ra được một bài toán haynhư vậy nhỉ?”. Thông thường, chúng ta giải được một bài toán với lời giải...
 • 24
 • 628
 • 7

Bài giảng Rèn luyện kỹ năng giải Toán hình học phẳng

Bài giảng Rèn luyện kỹ năng giải Toán hình học phẳng

Toán học

... http://www.vinhduy.no1.vnPDMNFEICA BRÈN LUYỆN KĨ NĂNGGIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG****************I) Suy nghĩ về việc học Toán Hình học phẳng hiện nay.Có khi nào chúng ta tự hỏi làm thế nào để giải một bài toán Hình ... http://www.vinhduy.no1.vnMPHONIABCII) Một số cách rèn luyện tư duy hình học và nâng cao kĩ năng giải toán HHP.1) Lựa chọn công cụ thích hợp để giải một bài toán HHP.Chúng ta hãy thử ngẫm nghĩ lại, ... việc kẻ đường phụ và vai trò quan trọng của kinh nghiệm qua một quá trình rèn luyện lâu dài để giải toán HHP bằng cách kẻ thêm đường phụ. Ta xét bài toán sau:  VD 9 : Cho tứ giác ABCD nội tiếp...
 • 23
 • 1,072
 • 1

Bài giảng Rèn luyện kỹ năng giải Toán hình học phẳng

Bài giảng Rèn luyện kỹ năng giải Toán hình học phẳng

Toán học

... RÈN LUYỆN KĨ NĂNGGIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG****************I) Suy nghĩ về việc học Toán Hình học phẳng hiện nay.Có khi nào chúng ta tự hỏi làm thế nào để giải một bài toán Hình ... http://www.vinhduy.no1.vnII) Một số cách rèn luyện tư duy hình học và nâng cao kĩ năng giải toán HHP.1) Lựa chọn công cụ thích hợp để giải một bài toán HHP.Chúng ta hãy thử ngẫm nghĩ lại, ... vị cũng như rèn luyện cho mình kĩ năng giải toán HHP. Tại saochúng ta không thử bắt đầu ngay với 1 bài HHP đơn giản nào đó để đi tìm đến những điều thú vị?* Tóm lại: Muốn học tốt ở môn HHP, chúng...
 • 24
 • 386
 • 5

Bài soạn Rèn luyện kỹ năng giải Toán hình học phẳng

Bài soạn Rèn luyện kỹ năng giải Toán hình học phẳng

Toán học

... http://www.vinhduy.no1.vnRÈN LUYỆN KĨ NĂNGGIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG****************I) Suy nghĩ về việc học Toán Hình học phẳng hiện nay.Có khi nào chúng ta tự hỏi làm thế nào để giải một bài toán Hình ... http://www.vinhduy.no1.vnII) Một số cách rèn luyện tư duy hình học và nâng cao kĩ năng giải toán HHP.1) Lựa chọn công cụ thích hợp để giải một bài toán HHP.Chúng ta hãy thử ngẫm nghĩ lại, ... cũng như rèn luyện cho mình kĩ năng giải toán HHP. Tại sao chúng ta không thử bắt đầu ngay với 1 bài HHP đơn giản nào đó để đi tìm đến những điều thú vị?* Tóm lại: Muốn học tốt ở môn HHP, chúng...
 • 23
 • 406
 • 2

Xem thêm