quy trinh sản xuất

Tài liệu KINH NGHIỆM NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

Tài liệu KINH NGHIỆM NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

Ngư nghiệp

... Sản lượng cá không nhiều, chủ yếu khai thác từ tự nhiên Thỉnh thoảng thấy xuất chợ cá, giá bán từ 40.000 50.000đ/kg, người bán hàng thường gọi Bông lau nghệ Loại cá Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất ... bán cho nhà máy chế biến xuất thuỷ sản với giá 14.000 đ/kg cá thịt vàng bán tiêu thụ nội địa 10.000 đ/kg Qua cho thấy cá tra thịt trắng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm, yếu tố định đến ... thức ăn viên công nghiệp định kỳ dùng sản phẩm xử lý đáy ao để giảm thiểu vấn đề thích tụ chất thải giảm ô nhiễm nguồn nước, đáy ao) Nếu làm tốt yêu cầu tạo sản phẩm cá tra chất lượng cao, thịt...
 • 7
 • 363
 • 1

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P1) pptx

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P1) pptx

Ngư nghiệp

... 25%, 22%, 20% 18% prôtêin sản xuất nông hộ theo công thức ghi bảng thành dạng viên có đường kính 6mm; mm; 10 mm 12 mm Bảng 2: Công thức thức ăn 25% prôtêin 22% prôtêin sản xuất nông hộ Nguyên liệu ... để khẳng định quy trình Chi tiết ao nuôi trình bày bảng 2.2 Thức ăn dùng thí nghiệm Thức ăn viên C534A (18% prôtêin) T505 (18% prôtêin) đuợc dùng giai đoạn đầu nông hộ chưa tự sản xuất thức ăn ... thả (g/con) 37,5 Ðể xây dựng quy trình nuôi cá tra thương phẩm ao đất đạt tỷ lệ thịt trắng 70%, đề tài tiến hành thí nghiệm ao để rút số thông số cho việc xây dựng quy trình sơ Sau đó, thí nghiệm...
 • 5
 • 399
 • 1

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P2) docx

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P2) docx

Ngư nghiệp

... nuôi dao động khoảng 88 - 90% Sản lượng cá thu hoạch ao sau tháng nuôi 59 (năng suất 218,5 tấn/ha); Sản lượng cá thu ao sau 11 tháng nuôi 153 (năng suất 306 tấn/ha); Sản lượng cá thu hoạch ao sau ... thịt cá tra nuôi Ðề nghị ứng dụng kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm thịt trắng với quy mô rộng để phục vụ nhu cầu xuất tiêu dùng nội địa ... khoảng 0,05-0,45 mg/l Giá trị N-NH3 ao 2, 0,08 0,29 0,120,27 nhiên giới hạn cho phép nước nuôi thủy sản Vào cuối kỳ nuôi N-NH3 không cao tác dụng việc định kỳ sử dụng formol để phòng bệnh cho cá nuôi,...
 • 7
 • 183
 • 0

Tài liệu Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng doc

Tài liệu Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng doc

Ngư nghiệp

... lượng sản phẩm Do sản phẩm cá tra thịt trắng có nhu cầu ngày cao vấn đề xúc nhà doanh nghiệp chế biến xuất thuỷ sản người nuôi Các yếu tố ảnh hưởng đến màu thịt cá tra Từ thực tiễn sản xuất cho ... chất lượng phục vụ cho tiêu thụ nước xuất Tuy nhiên, việc phát huy tiềm không nằm nuôi trồng, sản xuất mà phần định khâu thị trường tiêu thụ lực chế biến xuất Những năm qua, nghề nuôi cá tra ... bán cho nhà máy chế biến xuất thuỷ sản với giá 14.000 đ/kg cá thịt vàng bán tiêu thụ nội địa 10.000 đ/kg Qua cho thấy cá tra thịt trắng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm, yếu tố định đến...
 • 8
 • 215
 • 0

Kỹ thuật nuôi cá tra thịt trắng pdf

Kỹ thuật nuôi cá tra thịt trắng pdf

Ngư nghiệp

... ngành chăn nuôi thủy sản tỉnh AG đạt tổng sản lượng 152.000 cá nuôi, tăng 11,9% so năm 2003, đạt kim ngạch xuất 120 triệu USD, vượt qua kim ngạch xuất gạo Nuôi trồng thủy sản trở thành ngành mũi ... tỉnh Tuy đạt sản lượng cao, chất lượng nuôi trồng thủy sản đạt chưa cao, nhiều bị ảnh hưởng đến thu nhập cho người chăn nuôi Một vấn đề đặt làm để nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản ? Trước ... thuật để đạt chất lượng cao hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, đồng thời tạo điều kiện để bà ngư dân bán giá cao góp phần thúc đẩy nghề nuôi trồng thuỷ sản phát triển Trung Liêm, WAG, 10/1/2004...
 • 6
 • 210
 • 0

Nuôi cá tra thịt trắng pptx

Nuôi cá tra thịt trắng pptx

Ngư nghiệp

... đánh bắt tự nhiên vùng nước có thịt màu trắng, cá tra nuôi hầm bè thịt cá thường bị vàng, nên hiệu xuất không cao Nguyên nhân môi trường nước nuôi nguồn thức ăn Kinh nghiệm người nuôi cá tra Đồng ... nghiệm cho thêm hèm rượu thức ăn, sử dụng giống nhân tạo, cá tra thương phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất Ngoài ra, nuôi cá tra thương phẩm cần phải ý đến thời điểm nước xoay (vào khoảng đầu tháng...
 • 5
 • 149
 • 0

Để nuôi cá tra thịt trắng pptx

Để nuôi cá tra thịt trắng pptx

Ngư nghiệp

... trưng Sản lượng cá không nhiều, chủ yếu khai thác từ tự nhiên Thỉnh thoảng thấy xuất chợ cá, giá bán từ 40.000 - 50.000đ/kg, người bán hàng thường gọi Bông lau nghệ Loại cá Trung tâm Nghiên cứu Sản ... 50.000đ/kg, người bán hàng thường gọi Bông lau nghệ Loại cá Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất giống Thuỷ sản An Giang cho sinh sản nhân tạo năm 2001 Do bệnh Về bệnh có liên quan đến gan mật Tác nhân gây bệnh ... phần Các hộ nuôi cá cần lưu ý: nên sử dụng nguồn giống bệnh tuân thủ quy trình kỹ thuật Vương Học Vinh - Giảng viên Thủy sản, Trường Đại học An Giang - KHCNAG, 4/2005 ...
 • 7
 • 182
 • 0

Quy trình nuôi cá tra thịt trắng phục vụ xuất khẩu pptx

Quy trình nuôi cá tra thịt trắng phục vụ xuất khẩu pptx

Ngư nghiệp

... 25%, 22%, 20% 18% prôtêin sản xuất nông hộ theo công thức ghi bảng thành dạng viên có đường kính 6mm; mm; 10 mm 12 mm Bảng 2: Công thức thức ăn 25% prôtêin 22% prôtêin sản xuất nông hộ Nguy Công ... dụng thức ăn sản xuất theo công thức đề tài Tỷ lệ thịt trắng cá Tra nuôi theo quy trình đạt 71 - 75%; chi phí sản xuất kg cá Tra thịt trắng đề tài (7.053 đ/kg) thấp chi phí bình quân cho kg cá ... để khẳng định quy trình Chi tiết ao nuôi trình bày bảng 2.2 Thức ăn dùng thí nghiệm Thức ăn viên C534A (18% prôtêin) T505 (18% prôtêin) đuợc dùng giai đoạn đầu nông hộ chưa tự sản xuất thức ăn...
 • 26
 • 202
 • 0

Cách Nuôi Cá Tra Thịt Trắng pdf

Cách Nuôi Cá Tra Thịt Trắng pdf

Ngư nghiệp

... người bán hàng thường gọi Bông lau nghệ Loại cá này, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất giống Thuỷ sản An Giang cho sinh sản nhân tạo năm 2001 Do bệnh Về bệnh có liên quan đến gan mật Tác nhân gây ... trưng da thịt vàng nghệ thịt có mùi vị thơm ngon đặc trưng Sản lượng cá không nhiều, chủ yếu khai thác từ tự nhiên Thỉnh thoảng thấy xuất chợ cá, giá bán từ 40.000 - 50.000đ/kg, người bán hàng ... bệnh tốt là: Định kỳ tẩy giun sán cho cá nuôi (Các loại thuốc có bán cửa hàng thuốc thú y - thủy sản) Tuy nhiên, có thực tế khách quan là, thuốc chuyên dùng tẩy giun sán cho cá chưa có nên thường...
 • 6
 • 160
 • 0

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

Ngư nghiệp

... Các thành phần nghiên cứu tích hợp vào sản phẩmHepatofish với tỷ lệ khoa học, kiểm chứng cách nghiêm ngặt tính hiệu trước sản xuất phục vụ nghề nuôi thủy sản Hepatofish sử dụng nhiều trang trại ... nghiệm 40 năm ngành dinh dưỡng với công nghệ đại (sử dụng hoàn toàn robot sản xuất) , tập đoàn AquaTechna (Pháp) tạo sản phẩm Hepatofish từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao, sạch, an toàn kiểm ... nhiều dinh dưỡng (chủ yếu chất béo-lipid), điều dễ dẫn đến tải chế hấp thu chuyển hóa chất béo, làm xuất tích tụ mỡ gan không kịp vận chuyển lipid đến quan khác thể Hơn nữa, chế hấp thụ lipid cần...
 • 5
 • 156
 • 0

Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng ppsx

Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng ppsx

Ngư nghiệp

... nghiệm cho thêm hèm rượu thức ăn, sử dụng giống nhân tạo, cá tra thương phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất Ngoài ra, nuôi cá tra thương phẩm cần phải ý đến thời điểm nước xoáy (vào khoảng đầu tháng...
 • 3
 • 176
 • 0

nghiên cứu sản xuất chả bò từ surimi cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

nghiên cứu sản xuất chả bò từ surimi cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

Nông - Lâm - Ngư

... học – công nghệ surimi  và  sản phẩm mô phỏng. Nhà  xuất bản Nông Nghiệp. TP Hồ Chí Minh, 211 trang.  Trần  Thị Luyến,  1996. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và chế biến một số sản phẩm  cao cấp từ surimi. Báo cáo tổng kết đề tài khoa  ... tối  ưu  hóa  quy trình  và  công  nghệ  sản xuất surimi.  “Nghiên  cứu  chế  biến  xúc  xích  từ  nguyên  liệu  surimi  cá  tra” (Nguyễn  Lê  Anh  Đào,  2009),  “Thử nghiệm sản xuất chả lụa từ thịt cá tra” (Lê Hữu Phú,2011),  ... điều được  tiến  hành  để  sản xuất chả  lụa từ thịt  heo.  Hiện  nay trên  thị  trường đã xuất hiện  một số sản phẩm  chả lụa từ thịt bò nhưng chưa có  nghiên  cứu nào  về  sản phẩm này.  Kết ...
 • 21
 • 124
 • 2

thử nghiệm sản xuất sản phẩm xúc xích cá từ surimi cá tra (pangasius hypophthalmus)

thử nghiệm sản xuất sản phẩm xúc xích cá từ surimi cá tra (pangasius hypophthalmus)

Thủy sản

... thơm ngon đặc trƣng ĐBSCL Xuất phát từ nhu cầu sản xuất sản phẩm mang lại tiện ích, tiện lợi, cung cấp đầy đủ dinh dƣỡng nên em chọn thực đề tài “Thử nghiệm sản xuất sản phẩm xúc xích cá từ surimi ... CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN TRẦN THÙY LINH THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÚC XÍCH CÁ TỪ SURIMI CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÁN BỘ HƢỚNG ... Mục tiêu đề tài xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm xúc xích cá từ surimi cá tra nhằm tạo mặt hàng thơm ngon, hợp vệ phù hợp với vị ngƣời tiêu dùng nƣớc, nhằm đa dạng hóa sản phẩm xúc xích 1.3...
 • 74
 • 178
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: vấn đề phát triển của các em rất hạn chế nhất là phát âm có em hiểu được nhưng lại không nói vị trí địa lý và diện tích của trung tâm anh chị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân sau kiến nghị với hiệp hội thẻ việt nam tạo cảm giác an toàn cho khách hàng khi sử dụng thẻ tdqt cremium jcb để tạo cho nhân viên có tâm lý thoải mái thái độ phục vụ khách hàng ân cần chu đáo vietinbank cần xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp chính sách phí dịch vụ thẻ tdqt cremium jcb giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tdqt cremium jcb vietinbank định hướng phát triển thẻ tdqt cremium jcb của vietinbank giải pháp và kiến nghị với ngân hàng tmcp công thương vn về dịch vụ thẻ tdqt cremium jcb 3 17 đánh giá của khách hàng đối với các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 3 16 khảo sát ý kiến khách hàng về yếu tố quan trọng dịch vụ thẻ jcb biểu đồ 3 1 sự ưu thích thẻ jcb của khách hàng qua các thẻ đã sử dụng 3 15 sự ưa thích của khách hàng khảo sát sự ưa thích của khách hàng về thẻ tdqt jcb của vietinbank và một số ngân hàng khác trên địa bàn hà nội thời gian sử dụng thẻ 3 13 kết quả hồi quy error of the estimate 3 12 phân tích anova trong hồi quy tuyến tính sự đảm bảo càng cao thì sự hài lòng càng cao