quy trình quản lý chất lượng thi công xây lắp

QUẢN CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG CỦA CÔNG TY CPCG XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG CỦA CÔNG TY CPCG XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG

Quản trị kinh doanh

... tài chính IV CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG TY V. QUẢN CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG CỦA CÔNG TYVI. QUẢN CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG CỦA CÔNG TY1 10,8m312 Máy đào KOMATSU ... những việc mà công ty giao như: thi công các công trình, thường xuyên kiểm tra và theo dõi tiến độ thi công của từng công việc củng như từng giai đoạn công trình  Đội quản thi t bị có chức ... người đánh giá chính xác nhất về chất lượng công trình, mức độ thoả mãn của khách hàng là thước đo chất lượng công trình. Hầu hết các công trình do công ty thi công đều đảm bảo yêu cầu của chủ...
 • 34
 • 432
 • 2

Giải pháp nâng cao hiệu lực quy trình quản trị chất lượng cung ứng dịch vụ lắp giáp, hoàn thiện công trình xây dựng nhà ở của Cty TNHH Nam Minh Hoàng

Giải pháp nâng cao hiệu lực quy trình quản trị chất lượng cung ứng dịch vụ lắp giáp, hoàn thiện công trình xây dựng nhà ở của Cty TNHH Nam Minh Hoàng

Kinh tế - Thương mại

... giám sát chất lượng thi công của công trình: Để đảm bảo chất lượng công trình cũng như tiến độ thi công cán bộ giám sát công trình phải liên tục có mặt tại công trình trong quá trình thi công, ... của các quy trình quản nói chung, quy trình cung ứng dịch vụ cho khách hàng nói riêng. Trong đó các quy trình chính liên quan đế chất lượng lắp ráp, thi công công trình dịch vụ các thi t bị ... quá trình quản trị chất lượng thi công một cách rõ ràng, do đó công việc xử sai phạm trong thi công còn nhiều khó khăn, bất cập. • Trong quy trình quản trị chất lượng chưa gắn chặt quy n...
 • 73
 • 517
 • 2

Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Khoa học xã hội

... quản chất lượng chính là chất lượng của quản lý. - Quản chất lượng là hệ thống các hoạt động, các biện pháp (hành chính, tổ chức, kinh tế, kỹ thuật, xã hội và tâm lý) . Quản chất lượng ... sách chất lượng HTCL: Hệ thống chất lượng KSCL: Kiểm soát chất lượng ĐBCLT: Đảm bảo chất lượng bên trongĐBCLN: Đảm bảo chất lượng bên ngoàiHình 1.2: Mô hình hóa khái niệm quản chất lượng - ... chất lượng là đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng phù hợp với nhu cầu thị trường, với chi phí tối ưu.- Thực chất của quản chất lượng là tổng hợp các hoạt động của chức năng quản lý...
 • 73
 • 546
 • 3

Quy trình quản dự án đầu tư xây dựng công trình.pdf

Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.pdf

Quản trị kinh doanh

... hiện công tác giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn vệ sinh môi trường…  Nội dung thực hiện: Tham chiếu Quy trình giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng và công ... đầu thi công xây dựng-Kết thúc thực hiện sau khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.  Nội dung thực hiện : Bao gồm các công tác: chuẩn bị, quản chất lượng, khối lượng, tiến độ; quản ... chi phí xây dựng; quản lý an toàn lao động & vệ sinh môi trường.  Quy trình thực hiện: Tham chiếu “Hướng dẫn Quản thi công trong công tác Quản dự án” mã số AVN-CTC-P-02 của Công ty...
 • 12
 • 3,561
 • 14

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản chất lượng tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật NDT.doc

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật NDT.doc

Quản trị kinh doanh

... sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo và cải tiến chất lượng. 1.2.1.3. Nhiệm vụ của quản chất lượng: Nhiệm vụ của quản chất lượngxây ... Phân tích công tác quản chất lượng của Công ty:Hiện nay công tác quản chất lượng của Công ty còn gặp một số nhược điểm, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và công trình của Công ty:2.3.2.1. ... hoạch chất lượng, điều khiển chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ thống chất lượng. Mở rộng ra, quản chất lượng là một hệ thống các biện pháp đảm bảo chất...
 • 63
 • 1,193
 • 5

Vận dụng các nguyên tac trong quản chất lượng của công ty Đồng Tháp.doc

Vận dụng các nguyên tac trong quản lý chất lượng của công ty Đồng Tháp.doc

Quản trị kinh doanh

... móc thi t bị và quản theo quá trình Để thực hiện hoàn hảo kế hoạch này cần phải có lòng tin tởng. Công nhân tin vào nhà quản và cảm thấy nhà quản cũng tin tởng họ còn nhà quản thì ... thống quản chất lợng. I/2.4.1 Khái niệm hệ thống chất lợngHệ thống quản chất lợng là tập hợp các cơ cấu tổ chức trách nhiệm, thủ tục, phơng pháp và những nguồn lực cấn thi t để quản chất ... Xác định đợc quy trình tạo ra đầu ra đó (quy trình cần cải tiến)Bớc 2: nhận dạng và mô tả quy trình - Xác định đối tợng tham gia tron quy trình - Cung cấp cho ngời tham gia vào quy trình một sự...
 • 60
 • 1,606
 • 11

Một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản chất lượngCông ty xăng dầu Hàng không.DOC

Một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở Công ty xăng dầu Hàng không.DOC

Quản trị kinh doanh

... trang thi t bị công nghệ và quy trình công nghệ:Từ năm 1993 đến nay Công ty đà đầu t thêm nhiều các trang thi t bị hiện đại. Trang thi t bị, công nghệ của Công ty bao gồm các loại sau:- Trang thi t ... luận về hệ thống quản chất lợng và sự cần thi t phát triển áp dụnghệ thống quản chất lợng tại Công ty xăng dầu Hàng không. 1. Thực chất và vai trò của hệ thống quản chất lợng trong các ... sự tơng tác giữa các quá trình của hệ thống quản chất lợng trong sổ tay chất lợng, quy định các yêu cầu về quản lý, kiểm soát tài liệu và quản lý, kiểm soát hồ sơ chất lợng.Điều 5: Trách...
 • 97
 • 558
 • 4

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản chất lượng tại công ty hữu nghị đà nẵng..doc

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại công ty hữu nghị đà nẵng..doc

Quản trị kinh doanh

... 0,0383. Thực trạng công tác quản chất lượng tại phân xưởng :Tại công ty quản chất lượng được thực hiện theo xu hướng vừa ngăn ngừa vừa khắc phục xử lý. Tuy nhiên việc quản và ngăn ngừa ... máy móc hiện đại phục vụ công việc.III. CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG:1. Quy trình công nghệ: 1.1. Cắt Nguyên ... trong công ty . Có quy n tự cân đối năng lực sản xuất, hoàn thi n cơ cấu sản phẩm theo quy trình công nghệ mới. Phát triển quá trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. Có quy n xây dựng...
 • 57
 • 631
 • 6

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản chất lượng tại Công ty Hữu nghị Đà Nẵng.doc

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại Công ty Hữu nghị Đà Nẵng.doc

Quản trị kinh doanh

... HOÀN THI N CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG I. CÁC TIỀN ĐỀ VÀ ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC HOÀN THI N CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG TAI TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐN:1. Mục tiêu công ... trong công ty . Có quy n tự cân đối năng lực sản xuất, hoàn thi n cơ cấu sản phẩm theo quy trình công nghệ mới. Phát triển quá trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. Có quy n xây dựng ... ở bộ phận quản cũng được đầu tư trang bị một số máy móc hiện đại phục vụ công việc.III. CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY HỮU...
 • 59
 • 726
 • 4

Giải pháp quản chất lượngCông ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.docx

Giải pháp quản lý chất lượng ở Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.docx

Quản trị kinh doanh

... lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ thống chất lượng .1.2. Sự cần thi t phải quản chất lượng sản phẩm. Quản chất lượng sản phẩm sẽ ... chất lượng là gì ? Và vì sao phải tiến hành quản chất lượng sản phẩm?.1.1. Quản chất lượng sản phẩm.Cũng như chất lượng sản phẩm, quản chất lượng sản phẩm cũng có nhiều cách nhìn khác ... Những thành quả đạt được của công tác quản chất lượng của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu .Nhờ có công tác quản chất lượng tương đối tốt mà chất lượng sản phẩm của Công ty ngày càng cao và...
 • 58
 • 809
 • 5

Hoàn thiện quản chất lượng của công ty Thiết kế và In Đức Phương.DOC

Hoàn thiện quản lý chất lượng của công ty Thiết kế và In Đức Phương.DOC

Quản trị kinh doanh

... chức quản lý 1.1. Hoàn thi n hệ thống quản chất lượng đồng bộ theo tiêu chuẩn TQM ( Quản chất lượng toàn diện) Công ty đã tổ chức lại bộ máy quản đặc biệt là hệ thống quản chất lượng ... quản chất lượng theo hướng quản nhân sự2.1 Tuyển chọn và tuyển mộMuốn có những sản phẩm chất lượng tốt thì không thể thi u những người quản lý giỏi và những người công nhân có chất lượng ... Công nghiệp 46AChuyên đề thực tập tốt nghiệp II. Một số biện pháp nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty Đức Phương Trên cơ sở Hoàn thi n quản chất lượng sản phẩm của công...
 • 61
 • 759
 • 3

Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượngcông tác quản chất lượngCông ty bánh kẹo Hải Hà

Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công tác quản lý chất lượng ở Công ty bánh kẹo Hải Hà

Kế toán

... tiếp cận quản chất lợng trong mọi biểu hiện của nó tức là quản các kết quả, các quá trình, công việc của các bộ phận, công việc của công nhân viên ,Thứ ba, các quy t định về chất lợng ... nhẹ công cụ thống kê trong quản lý, đây là cơ sở của TQM- một phơng pháp vừa đơn giản vừa có hiệu quả cao.6.6. Quản chất lợng xác định vai trò đúng đắn của quản hành chính, coi quản ... TQM và vai trò của nó trong hệ thống quản chất lợng trong doanh nghiệp.Để có phơng pháp quản chất lợng toàn diện nh ngày hôm nay, tiến trình quản chất lợng sản phẩm trong sản xuất kinh...
 • 207
 • 497
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008