quy trình phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Gia định.pdf

Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Gia định.pdf

Tài chính - Ngân hàng

... hóa sản phẩm dịch vụ, nhất là các sản phẩm dịch vụ phái sinh, do ñây là những sản phẩm dịch vụ mà các ngân hàng nước ngoài phát triển rất mạnh. 2.1.2 Kết quả hoạt ñộng của hệ thống ngân hàng ... nhu cầu của khách hàng, góp phần làm giảm chi phí cho xã hội. ðối với hệ thống ngân hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng là cơ sở ñể ngân hàng phát triển mạng lưới, phát triển nguồn nhân ... cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng, thu nhập từ hoạt ñộng dịch vụ còn chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng thu nhập. Do ñó, việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng ñược xác...
 • 84
 • 810
 • 3

Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng NNo&PTNT Ninh Thuận

Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng NNo&PTNT Ninh Thuận

Thạc sĩ - Cao học

... lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng: 1 1.1.1 Khái niệm về sản phẩm dịch vụ ngân hàng: 1 1.1.2 Một số tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng: 2 1.2 Vai trò của việc phát triển sản ... 9 Dịch vụ vấn tin số dư, dịch vụ in sao kê 5 giao dịch, dịch vụ tự động thông báo số dư, dịch vụ ATRANSFEER, dịch vụ APAYBILL, dịch vụ nạp tiền VnTopUP, dịch vụ đại lý bán thẻ trả trước, dịch ... Đối với sự phát triển của hệ thống ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng góp phần kiểm soát lạm phát, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khắc phục độc quy n trong ngành ngân hàng và có...
 • 92
 • 775
 • 5

Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng NNo&PTNT Ninh Thuận.pdf

Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng NNo&PTNT Ninh Thuận.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1 1.1 Khái niệm về sản phẩm dịch vụ ngân hàng và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng: 1 1.1.1 Khái niệm về sản phẩm dịch vụ ngân hàng: ... lượng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng: 2 1.2 Vai trò của việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng: 3 1.2.1 Đối với nền kinh tế 3 1.2.2 Đối với xã hội: 4 1.2.3 Đối với sự phát triển của hệ thống ngân ... 9 Dịch vụ vấn tin số dư, dịch vụ in sao kê 5 giao dịch, dịch vụ tự động thông báo số dư, dịch vụ ATRANSFEER, dịch vụ APAYBILL, dịch vụ nạp tiền VnTopUP, dịch vụ đại lý bán thẻ trả trước, dịch...
 • 92
 • 525
 • 7

Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP. HCM.pdf

Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP. HCM.pdf

Tài chính - Ngân hàng

... những yêu cầu xã hội. 1.2 Phân loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng : Sản phẩm dịch vụ ngân hàng là một bộ phận cấu thành của sản phẩm dịch vụ tài chính. Dịch vụ tài chính là một khái niệm mới, ... khách hàng để cung ứng dịch vụ. Tuỳ theo từng điều kiện, các ngân hàng đã phát triển dịch vụ theo hướng chuyên cung cấp dịch vụ bán lẻ, dịch vụ bán buôn, dịch vụ trọn gói hoặc dịch vụ bán ... giao dịch, các ngân hàng đã hướng tới việc xuất phát từ nhu cầu của khách hàng hơn là áp đặt sản phẩm mà mình có. 1.2.2 Dịch vụ ngân hàng hiện đại: Dịch vụ ngân hàng hiện đại là hình thức dịch...
 • 98
 • 464
 • 0

171 Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

171 Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Tài chính - Ngân hàng

... về NHTM và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng  Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng tại NHTMCP Á Châu  Chương 3: Một số giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại NHTMCP ... công nghệ thông tin vào việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng như phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho khách hàng.  Xây dựng chiến lược ... cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, trên cơ sở tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại, đề tài nêu lên những giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng gắn...
 • 91
 • 405
 • 1

Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại NHTMCP Á châu

Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại NHTMCP Á châu

Thạc sĩ - Cao học

... MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NHTMCP Á CHÂU 59 3.1 Định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 59 3.1.1. Mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng của NHNN Việt ... tế, mục tiêu hàng đầu của Ngân hàng là phải từng bước đổi mới sản phẩm, dịch vụ tài chính để phục vụ tốt cho nhu cầu xã hội. Đề tài: Phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng thương ... công nghệ thông tin vào việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng như phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho khách hàng.  Xây dựng chiến lược...
 • 91
 • 420
 • 1

Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT & PT Hà Tây.doc

Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại NHĐT & PT Hà Tây.doc

Tài chính - Ngân hàng

... Dịch vụ bảo quản vật quý, giấy tờ có giá. + Dịch vụ cho thuê két sắt + Các dịch vụ ngân quỹ khác Dịch vụ uỷ thác Dịch vụ t vấn Các dịch vụ ngân hàng khác nh: dịch vụ bảo hiểm , đến nay dịch ... khoán. b .Sản phẩm bổ sung ( dịch vụ ngân hàng ): Khác với sản phẩm cơ bản, sản phẩm bổ sung đợc thể hiện dới hình thức là loại hình dịch vụ ngân hàng, đây cũng là các hình thức kinh doanh của ngân ... sự phát triển sản phẩm dịch vụ của ngân hàng hiện naY 1.2.1. Sự tiến bộ của công nghệ ngân hàng Công nghệ là một trong những nhân tố môi trờng ảnh hởng lớn tới sự phát triển của ngân hàng. ...
 • 42
 • 532
 • 1

Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại viễn thông cần thơ - hậu giang.pdf

Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại viễn thông cần thơ - hậu giang.pdf

Quản trị kinh doanh

... đặc điểm sản phẩm dịch vụ viễn thông 9 1.5.1 Khái niệm 9 1.5.2 Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ viễn thông 10 1.5.3 Các dịch vụ viễn thông chủ yếu 10 1.6 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ viễn ... độc quy n theo từng dịch vụ và từng vùng lãnh thổ. Đối với các dịch vụ giá trị gia tăng, FCC phân chia dịch vụ viễn thông làm hai loại là dịch vụ cao cấp và dịch vụ cơ bản. Từ năm 1980, dịch vụ ... ♦ Dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng. 1.5.3.4. Dịch vụ internet ♦ Dịch vụ kết nối internet ♦ Dịch vụ truy nhập internet ♦ Các dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông + Dịch vụ...
 • 146
 • 608
 • 6

Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại viễn thông cần thơ - hậu giang

Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại viễn thông cần thơ - hậu giang

Thạc sĩ - Cao học

... trường. * Góc độ dịch vụ: phân chia dịch vụ viễn thông thành dịch vụ cơ bản và dịch vụ cao cấp, dịch vụ có sử dụng tần số và dịch vụ không sử dụng tần số. Do mỗi tiểu Bang đều có quy n đưa ra các ... Dịch vụ GPRS: Dịch vụ GPRS là dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói trên mạng điện thoại di động GSM. Dịch vụ GPRS bao gồm: + Dịch vụ truyền số liệu, truy cập mạng nội bộ từ xa + Dịch vụ ... việc phát triển các sản phẩm dịch vụ viễn thông 84 3.1.1 Thời cơ và thách thức 84 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển trong thời gian tới 88 3.2 Dự báo về tình hình phát triển sản phẩm...
 • 146
 • 333
 • 1

Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ của NHĐT & PT Hà Tây

Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ của NHĐT & PT Hà Tây

Tài chính - Ngân hàng

... Trang 20 + Dịch vụ cho thuê két sắt + Các dịch vụ ngân quỹ khác Dịch vụ uỷ thác Dịch vụ tư vấn Các dịch vụ ngân hàng khác như: dịch vụ bảo hiểm… , đến nay dịch vụ ngân hàng đã được mở ... của khách hàng. 1.1.2. Khái quát về sản phẩm dịch vụ của NHTM. 1.1.2.1.Khái niệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng. SPDV ngân hàng là tập hợp những đặc điểm, tính năng, công dụng do ngân hàng tạo ra ... b .Sản phẩm bổ sung ( dịch vụ ngân hàng ): Khác với sản phẩm cơ bản, sản phẩm bổ sung được thể hiện dưới hình thức là loại hình dịch vụ ngân hàng, đây cũng là các hình thức kinh doanh của ngân...
 • 38
 • 371
 • 0

Xem thêm