quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ đợc thay quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất để thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với ... Lê Quang Minh II /Vận dụng quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất vào trình phát triển kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam: Nền kinh ... triển hội) Sự vận động, phát triển lực lợng sản xuất định làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với Khi phơng thức sản xuất đời, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản...
 • 28
 • 4,318
 • 20

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Lý luận chính trị

... theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ đợc thay quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất để thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với ... Lê Quang Minh II /Vận dụng quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất vào trình phát triển kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam: Nền kinh ... triển hội) Sự vận động, phát triển lực lợng sản xuất định làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với Khi phơng thức sản xuất đời, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản...
 • 29
 • 1,939
 • 3

Tài liệu Đề tài " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA" doc

Tài liệu Đề tài

Báo cáo khoa học

... tronghoàn cảnh Việt Nam Nước ta phấn đấu thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, tiến lên chủ nghĩa hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, mở rộng hợp tác quốc tế; tình trạng suy thoái kinh tế toàn ... toàn cầu ảnh hưởng đến nước ta Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày mở rộng nước ta, có nhiều mặt tích cực, đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển văn hoá, hội người dân với đó, nhiều ... quy luật khách quan tự nhiên, hội lực chi phối tự nhiên, hội lớn trách nhiệm người hành vi lớn Về mặt pháp lý, việc xem xét trách nhiệm cá nhân phải xuất phát từ thống quy n nghĩa vụ, quy n...
 • 9
 • 609
 • 1

TIỂU LUẬN: Những cơ sở lý luận chung về nội dung của quy luật lượng- chất, ý nghĩa thực tiễn của việc nhận thức quy luật này, sự vận dụng quy luật này để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt nam ppt

TIỂU LUẬN: Những cơ sở lý luận chung về nội dung của quy luật lượng- chất, ý nghĩa thực tiễn của việc nhận thức quy luật này, sự vận dụng quy luật này để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam ppt

Khoa học xã hội

... CNXH Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta tất yếu khách quan Bởi - Kinh tế thị trường định hướng XHCN kết nhận thức vận dụng quy luậtphù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình ... tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCn Việt nam 1-Tính tất yếu khách quan kinh tế thị trường định hướng CNXH nước ta Kinh tế thị trường định hướng XHCNthực chất phát triển kinh tế hàng ... dung quy luật lượng- chất, ý nghĩa thực tiễn việc nhận thức quy luật này, vận dụng quy luật để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt nam "Phân tích nội dung qui luật từ thay đổi lượng...
 • 12
 • 1,349
 • 4

VẬN DỤNG QUY LUẬT từ NHỮNG THAY đổi về LƯỢNG dẫn đến sự THAY đổi về CHẤT của PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật TRONG THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VẬN DỤNG QUY LUẬT từ NHỮNG THAY đổi về LƯỢNG dẫn đến sự THAY đổi về CHẤT của PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật TRONG THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM

Triết học Mác - Lênin

... hướng chủ nghĩa hội Việt Nam: Đại hội IX, khái niệm kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa thức đưa vào văn kiện, khẳng định: Phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ... bước phát triển tư lý luận Đảng ta lĩnh vực kinh tế Kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa kết nhận thức vận dụng quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất ... định hướng XHCN VN PHẦN VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG – CHẤT VÀO THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2.1 Tính tất yếu khách quan kinh tế thị trường định hướng...
 • 13
 • 933
 • 0

SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.DOC

SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.DOC

Kế toán

... KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM quan niêm kinh tế thị trường: 1.1 Nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ? Kinh tế thị trường định hướng ... trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam kinh tế thị trường XHCN chưa hoàn toàn kinh tế thị trường XHCN Bởi vì, thời kì độ lên chủ nghĩa hội, ... tế thị trường định hướng XHCN Đồng thời, với điều kiện khách quan vốn có kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa mang lại tác dụng...
 • 24
 • 1,786
 • 2

Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Kinh tế - Thương mại

... nớc Chủ nghĩa hội không đối lập với phát triển, với KTTT mà nấc thang phát triển hội loài ngời đợc đánh dấu tiến hội Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội với tiền đề kinh tế hội ... đẩy nhanh phát triển kinh tế hội 3.4- Nền KTTT định hớng XHCN kinh tế , hội nhập Quá trình phát triển KTTT liền với hội hoá sản xuất hội Xu hớng quốc tế hoá đời sống kinh tế với khu ... đề kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam A Đặt vấn đề Nền kinh tế hầu hết tất nớc giới vận hành theo chế kinh tế thị trờngquản lí nhà nớc Nền kinh tế Việt Nam kinh tế thị...
 • 28
 • 615
 • 0

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Khoa học xã hội

... phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta 1.1 Kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng XHCN 1.1.1 Kinh tế thị trường 1.1.1.1 Khái niệm Kinh tế thị trường trình độ phát triển ... phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta Phần 2: Thực trạng trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta Phần 3: Giải pháp phát triển kinh tế thị trường định ... 1.1.2 Kinh tế thị trường định hướng XHCN 1.1.2.1 Khái niệm Kinh tế thị trường định hướng XHCN kinh tế dựa sở kết hợp ưu chế độ kinh tế động với ưu chế độ trị tiên tiến, kết hợp mặt tích cực chế thị...
 • 19
 • 622
 • 0

SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Lý luận chính trị

... KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM quan niêm kinh tế thị trường: 1.1 Nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ? Kinh tế thị trường định hướng ... trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam kinh tế thị trường XHCN chưa hoàn toàn kinh tế thị trường XHCN Bởi vì, thời kì độ lên chủ nghĩa hội, ... tế thị trường định hướng XHCN Đồng thời, với điều kiện khách quan vốn có kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa mang lại tác dụng...
 • 24
 • 591
 • 2

Tại sao phải phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ? muốn vậy ta phải làm gì?liên hệ với Hà Nội

Tại sao phải phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ? muốn vậy ta phải làm gì?liên hệ với Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa: Để đưa giải pháp phát triển kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa cần phải xác định xem trình phát triển kinh tế thị trường ... phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ta phải hiểu rõ kinh tế tập trung quan liêu trước , mà kinh tế thị trường nước tư chủ nghĩa, kinh tế kinh tế thị trường định hương hội ... Thế kinh tế thị trường nói chung, thành phần kinh tế thị trường Nền kinh tế thị trường gì? Nền kinh tế thị trường kiểu tổ chức kinh tế hộisản phẩm sản xuất để bán , trao đỏi thị trường Trong...
 • 10
 • 26,919
 • 142

Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa

Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Lý luận chính trị

... đặc điểm kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam Kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa kết hợp chung đặc trng 1.1 Kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam mang ... phù hợp với trình độ phát triển khác lực lợng sản xuất. Kinh tế nhà nớc dựa sở hữu nhà nớc hình thức sở hữu trình độ hội hoá cao phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất thực tế đổi ... chủ nghĩa hội Vì phải phát triển kinh tế thị trờng Để kinh tế thị trờng không 17 chệch hớng t chủ nghĩa Chúng ta phải định hớng hội chủ nghĩa Kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa vận...
 • 21
 • 345
 • 1

TIỂU LUẬN " SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"

TIỂU LUẬN

Kinh tế - Thương mại

... HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM quan niờm kinh tế thị trường: 1.1 Nền kinh tế thị trường định hướnghội chủ nghĩa ? Kinh tế thị trường định hướnghội chủ nghĩa thực chất kinh tế hàng hoỏ nhiều ... tác dụng kinh tế thị trường định hướng XHCN Đồng thời, với điều kiện khỏch quan vốn cú kinh tế thị trường định hướnghội chủ nghĩa, phỏt triển kinh tế thị trường định hướnghội chủ nghĩa ... số lượng bao nhiờu Tớnh đặc thự kinh tế thị trường định hướnghội chủ nghĩa Việt Nam Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam kinh tế thị trường XHCN chưa hoàn toàn kinh tế thị trường...
 • 26
 • 1,221
 • 0

quan điểm toàn diện về xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta trong giai đoạn hiện nay

quan điểm toàn diện về xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... 19 Quan điểm toàn diện xây dựng phát triển kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa nớc ta giai đoạn Quan im ton din v kinh t th trng nh hng XHCN Huy Th Hnh KDQT 46b Quan im ton din v kinh ... siờu ngch Nh vy, kinh t hng hoỏ l loi hỡnh kinh t to ng lc kinh t, kớch thớch nõng cao hiu qu sn xut, kinh doanh Th nm, sn xut hng hoỏ, quan h hng hoỏ - tin t l tt yu quan h kinh t i ngoi ca ... CHN KINH T TH TRNG NH HNG XHCN NC TA HIN NAY 1.1 Khỏi lun chung v kinh t th trng v CNXH 1.1.1 c tớnh chung v kinh t th trng Trong s phỏt trin ca xó hi loi ngi thỡ kinh t hng hoỏ l loi hỡnh kinh...
 • 21
 • 620
 • 0

quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa việt nam

quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Kinh tế - Thương mại

... cộng sản Việt Nam phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam Có ý kiến cho rằng, có kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, ... triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam B Nội dung Sự cần thiết phải xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam Chúng ta biết kinh tế thị trường ... phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa thời gian qua vào yêu cầu phát triển thời gian tới, xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ...
 • 19
 • 481
 • 0

Luận văn: Tại sao nước ta phải phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa. Muốn vậy ta phải làm gì ?liên hệ với Hà Nội ppt

Luận văn: Tại sao nước ta phải phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn vậy ta phải làm gì ?liên hệ với Hà Nội ppt

Kinh tế - Thương mại

... quan để hội hoá hội chủ nghĩa sản xuất Nền kinh tế thị trường nước kinh tế hàng hoá nước khác 1.2 Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường nước ta Kinh tế thị trường định hướng ... thù kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta Phát triển kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường có vai trò quan trọng Đối với nước ta muốn chuyển từ kinh tế phát triển ... thành phát triển điều kiện lịch sử kinh tế -xã hội định Cơ sở thị trường phân công lao động hội, sản xuất sức mua hội Nền kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường vận động theo chế thị trường...
 • 15
 • 2,587
 • 2

Sự cần thiết khách quan phát triển Kinh Tế Thị Trường đinh hướng XHCN doc

Sự cần thiết khách quan phát triển Kinh Tế Thị Trường đinh hướng XHCN doc

Báo cáo khoa học

... KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM quan niêm kinh tế thị trường: 1.1 Nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ? Kinh tế thị trường định hướng ... trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam kinh tế thị trường XHCN chưa hoàn toàn kinh tế thị trường XHCN Bởi vì, thời kì độ lên chủ nghĩa hội, ... tế thị trường định hướng XHCN Đồng thời, với điều kiện khách quan vốn có kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa mang lại tác dụng...
 • 24
 • 256
 • 0

nâng cao đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn nước ta

nâng cao đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn ở nước ta

Quản trị kinh doanh

... biệt kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta đội ngũ cán quảnkinh tế trở thành mộtlực lượng quan trọng hệ thống quan quản lý Nhà nước kinh tế toàn kinh tế quốc dân Vai trò họ ... vững định hướng hội chủ nghĩa phát triển với xu hướng phát triển ngày giới Trong thời kỳ này, thị trường không diễn cạnh tranh khốc liệt hàng hoá vật chất dịch vụ sản xuất doanh nghiệp sản xuất ... hợp với đòi hỏi kinh tế thị trường, thay kiến thức kinh tế kế hoạch hoá tập trung kiến thức kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Hầu hết môn học xây dựng hệ thống giáo trình phục vụ cho...
 • 31
 • 435
 • 0

bản chất của thị trường tài chính, sự hình thành phát triển vai trò của thị trường tài chính trong việc thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xhcn nước ta liên hệ thực tế

bản chất của thị trường tài chính, sự hình thành phát triển và vai trò của thị trường tài chính trong việc thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở nước ta liên hệ thực tế ở

Kế toán

... - Thị trường nợ thị trường vốn cổ phần - Thị trường cấp thị trường cấp hai - Các sở giao dich thị trường trao tay - Thị trường tiền tệ thị trường vốn Việt Nam kinh tế thị trường hình thành phát ... thành phát triển thị trường tài Việt Nam: Sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 - 2007 đặc điểm phát triển riêng biệt thị trường tài Việt Nam nội dung chủ yếu phần sâu vào ... tệ Việt Nam nên kinh tế thị trường nước ta để phù hợp với việc thực chức quảnkinh tế vĩ mô nhà nước thị trường tài nâng lên vị trí bao trùm với hai phận cấu thành thị trường tiền tệ thị trường...
 • 16
 • 550
 • 2

Sự vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

Sự vận dụng quan điểm lịch sử  cụ thể vào quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... thị trƣờng định hƣớng hội chủ nghĩa 1.2 Kinh tế thị thị trƣờng định hƣớng hội chủ nghĩa Việt Nam 1.2.1 Tính tất yếu khách quan phát triển kinh tế thị trường nước ta Kinh tế thị trƣờng trình ... trưng kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta Nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng hội chủ nghĩa Việt Nam kinh tế thị trƣờng tự theo kiểu tƣ chủ nghĩa chƣa hoàn toàn kinh tế thị ... dung vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể vào trình phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng hội chủ nghĩa 18 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƢỜNGĐỊNH HƢỚNG HỘI CHỦ NGHĨA NƢỚC...
 • 59
 • 377
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose