quy định xử phạt hành chính trong giáo dục

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Tư liệu khác

... quy t định xử phạt về hành vi không có giấy tờ; nếu người viphạm chưa chấp hành quy t định xử phạt mà xuất trình được giấy tờ, thì người đã ra quy t định xử phạt phải hủybỏ quy t định xử phạt đó ... giấy tờ. Nếu đã ra quy t định xử phạt mà sau đó người vi phạm mới xuất trình được giấy tờ thì người có thẩm quy n xử phạt không thay đổi quy t định xử phạt đó.5. Xử phạt hành vi người điều khiển ... dẫn thi hành. 8. Về ủy quy n xử phạt vi phạm hành chính Những người có thẩm quy n xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của lực lượng Côngan nhân dân được quy định tại...
 • 11
 • 485
 • 0

tìm hiểu mức xử phạt hành chính trong luật giao tông đường bộ năm 2008

tìm hiểu mức xử phạt hành chính trong luật giao tông đường bộ năm 2008

Tư liệu khác

... Với các hành vi vi phạm trên, căn cứ Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”, mức xử phạt hành chính đối ... quai đúng quy định khi tham gia giao thông trên đường bộ. (Quy định tại điểm i khoản 3 điều 9 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh ... Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”)b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng khi chạy quá tốc độ quy định...
 • 12
 • 440
 • 0

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH - Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực Giáo dục và đào tạo ppt

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH - Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực Giáo dục và đào tạo ppt

Mầm non - Tiểu học

... năm 2010, QUY T ĐỊNH: Điều 1. Nay bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện như sau: 1. Về bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính: 1.1. ... 2010 QUY T ĐỊNH Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, ... lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố đã được công bố tại Quy t định số 3492/QĐ-UBND ngày...
 • 5
 • 811
 • 0

Tài liệu Quy định xử phạt vi phạm hành chính ppt

Tài liệu Quy định xử phạt vi phạm hành chính ppt

Tài liệu khác

... này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quy n xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 2. Vi phạm hành chính trong ... thức xử phạtphạt tiền thì được cộng lại thành mức phạt chung và chỉ ra một quy ết định xử phạt, trong đó quy t định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi. 6. Việc xử phạt vi phạm hành ... thẩm quy n xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 48, Điều 49 và Điều 50 Nghị định này, những người có thẩm quy n xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành...
 • 31
 • 318
 • 0

quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh

quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh

Luật thương mại

... đúng quy định được xử lý theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin. Điều 13: Vi phạm các quy định về đăng báo 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt ... bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại. Chương IIITHẨM QUY N, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNHVỀ ĐĂNG KÝ KINH ... nặng quy định tại Điều 8 và Điều 9 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính để quy t định hình thức và biện pháp xử lý thích hợp. Điều 3: Thời hiệu xử phạt 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính...
 • 9
 • 591
 • 0

Quyết định Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2012 thuộc phạm vi, chức năng quản lí của bộ công thương

Quyết định Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2012 thuộc phạm vi, chức năng quản lí của bộ công thương

Tài liệu khác

... bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu theo Nghị quy t số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc ... bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu theo Nghị quy t số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc ... tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật...
 • 28
 • 802
 • 0

Bài 15: Luật hành chính và pháp lệnh xử phạt hành chính

Bài 15: Luật hành chính và pháp lệnh xử phạt hành chính

Tư liệu khác

... Pháp Xử Lý HCKhácUBND XÃ , Phường , TT : quy t định việc giáo dục tại XÃ , Phường , Thị trấn . UBND Tỉnh , thành phố trực thuộc TW quy t định áp dụng các biện pháp : Đưa vào trường giáo ... cơ sở giáo dục , quản chế hành chính . 5 Quy n , nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của công dânTrong việc thi hành PLXP VPHC . Quy n :Khiếu nạiTố cáoĐược k. thưởngNghĩa vụ Chấp hành nghiêm ... luật lệ an toàn giao thông Xử phạt VPHC2- Đánh nhau , gây rối TT nơi c. cộng Xử phạt VPHC3- Trốn , lậu thuế của NN Xử phạt VPHC1- Luật hành chính là gì ? 2 - Xử lý VPHC .Là biện pháp cưỡng...
 • 9
 • 931
 • 18

Tài liệu Báo cáo " Các quy định về thi hành án trong bộ luật tố tụng dân sự" docx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... bn ỏn, quyt nh ca to ỏn vỡ khi thi hnh ỏn h mi cm thy quyn li ca mỡnh b mt. c bit, i vi nhng bn ỏn, quyt nh khụng cú tớnh kh thi do cú nhm ln, sai sút trong vic gii quyt hoc bn ỏn, quyt nh ... khụng nht thit phi quy nh y trong B lut t tng dõn s. Quỏ trỡnh xột x v thi hnh ỏn cng cú th quy nh bi nhiu vn bn phỏp lut khỏc nhau cng c. Theo chỳng tụi, tt nht l quy nh trong B lut t tng ... nguyờn tc thi hnh ỏn (quyn t nh ot ca ng s trong thi hnh ỏn, bin phỏp thi hnh ỏn) v cỏc quy nh cú tớnh nguyờn tc trong vic xột min, gim khon thi hnh ỏn, h tr v ti chớnh trong thi hnh ỏn. Nhng...
 • 4
 • 553
 • 0

Tài liệu Quy định xử phạt vi phạm về tên miền internet potx

Tài liệu Quy định xử phạt vi phạm về tên miền internet potx

Quản trị mạng

... tế tại Việt Nam; Quy định xử phạt vi phạm về tên miền internet Với việc sử dụng tên miền như hiện nay, Chính phủ đã đưa ra nghị quy t quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, đăng ... trên internet. 1 .Quy định xử phạt các vi phạm về sử dụng tên miền Internet Điều 11 Nghị định 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung ... các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này 2. Quy định xử phạt các vi phạm về đăng ký, cung cấp tên miền Internet Điều 12 Nghị định 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ quy...
 • 5
 • 220
 • 0

Đề tài: Tìm hiểu thực trạng sử dụng nhóm phương pháp khuyến khích và điều chỉnh hành vi trong giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học ở khu vực thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh Phú ppt

Đề tài: Tìm hiểu thực trạng sử dụng nhóm phương pháp khuyến khích và điều chỉnh hành vi trong giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học ở khu vực thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh Phú ppt

Khoa học xã hội

... phương pháp giáo dục Phương pháp giáo dục là cách thức tổ chức hoạt động giáo dục, trong đócó sự tương tác thống nhất giữa nhà giáo dụcgiáo viên tiểu học và ngườiđược giáo dục – học sinh ... Các nhà quản lý giáo dục phải ban hành các văn bản, công văn hướngdẫn, quy định mọi người phải hiểu và sử dụng nhóm các phương pháp khuyếnkhích và điều chỉnh hành vi trong giáo dục. Ban lãnh ... khuyến khích và điều chỉnh hành vi trong giáo dục đạo đức cho họcsinh tiểu học. Giáo dục con người với mục đích phát triển và hình thành nhân cách, đòihỏi phải giáo dục đạo đức cho học sinh ngay...
 • 52
 • 815
 • 0

Điều chỉnh trong giáo duc hòa nhập trẻ khuyết tậ

Điều chỉnh trong giáo duc hòa nhập trẻ khuyết tậ

Tư liệu khác

... được quy định trong chương trình.Điều kiện thực tế của nhà trường.8Đi u ch nh là gìề ỉ10ĐÁNH GIÁPHƯƠNG TIỆNDẠY HỌCPHƯƠNG PHÁP DẠYNỘI DUNGMỤC TIÊUĐIỀU CHỈNH11Đi u ch nh trong ... S PH NG PHÁP Ộ Ố ƯƠĐI U CH NH TRONG D Y H CỀ Ỉ Ạ ỌĐiều chỉnh đồng loạt: giáo viên thay đổi hình thức hoạt động học tập của lớp,với sự hỗ trợ nhất định từ giáo viên và bạn bè, trẻ có nhu ... khác;Trùng lặp giáo án: Học sinh có nhu cầu đặc biệt tham gia trong cùng hoạt động bài học, nhưng theo đuổi mục tiêu học tập khác với mục tiêu chung của cả lớp. Cùng một ngữ liệu, vật liệu trong nội...
 • 21
 • 3,470
 • 31

Xem thêm