quy định về quyền sở hữu trí tuệ

Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam

Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam

Kinh tế - Thương mại

... định 142/HĐBT là làm rõ khái niệm về quy n tác giả, đối tợng của quy n tác giả và quy định nội dung cơ bản của quy n tác giả. Nội dung của quy n tác giả đợc quy định trong Nghị định là : quy n ... hai loại quy n trong quy n tác giả: quy n kinh tế (ở ta gọi là quy n tài sản) và quy n tinh thần (ở ta gọi là quy n nhân thân). Quy n kinh tế là quy n của tác giả đợc hởng lợi ích về mặt tài ... bộ về sở hữu công nghiệp ở Việt nam, thể hiện ở các điểm sau đây:- Với các quy định về quy n sở hữu công nghiệp trong Bộ luật Dân sự, hoạt động sở hữu công nghiệp của Việt nam đà có cơ sở pháp...
 • 87
 • 530
 • 2

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Một chế định quan trọng trong luật sở hữu trí tuệ năm 2005 docx

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Một chế định quan trọng trong luật sở hữu trí tuệ năm 2005 docx

Cao đẳng - Đại học

... khẳng định rõ hơn của pháp luật, coi quy n sở hữu trí tuệ là một quy n dân sự (quy n nhân thân, quy n tài sản) mà việc chủ thể quy n sở hữu trí tuệ yêu cầu toà dân sự bảo vệ quy n sở hữu trí tuệ ... khía cạnh dân sự của quy n sở hữu trí tuệ thông qua các quy định về xử lý các hành vi xâm phạm quy n sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự. Các tranh chấp quy n sở hữu trí tuệ xử lý tại toà dân ... sở hữu trí tuệ của mình. Cụ thể, khoản 1, Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Chủ thể quy n sở hữu trí tuệquy n áp dụng biện pháp công nghệ, nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quy n sở hữu...
 • 3
 • 409
 • 1

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Kinh tế - Thương mại

... độc quy n nhập khẩu của chủ sở hữu quy n sở hữu trí tuệ. Nhưng tại Hoa Kỳ thì ngược lại.Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh và kiểm soát độc quy n ... luật về kiểm soát độc quy n liên quan tới quy n SHCN đã tích cực bảo vệ môi trường cạnh tranh không lành mạnh, chống lại sự lạm dụng quy n SHCNViệc bảo hộ quy n SHCN nhằm đảm bảo cho chủ sở hữu ... Luật Sở hữu trí tuệ cũng đã quy định để cho các chủ thể này có quy n yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quy n áp dụng các biện pháp dân sự cũng như biện pháp hành chính theo pháp luật về cạnh...
 • 3
 • 1,444
 • 9

Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto

Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto

Kinh tế - Thương mại

... trong đó có phần IV nói về quy n sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, bao gồm 61 điều luật về sở hữu trí tuệ. ý nghĩa quan trọng nhất của việc đa vấn đề quy n sở hữu trí tuệ vào trong Bộ luật ... lợi ích về quy n sở hữu trí tuệ khi Việt Nam gia nhập WTO Quy n sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại trong WTO là một lĩnh vực mà Việt Nam đang thực thi về cơ bản là phù hợp với quy định của ... hiện qua bảng sau:Bảng: Liên hệ giữa quy n sở hữu trí tuệ, khả năng bắt trớc và khối l-ợng ngoại thơng. Quy n sở hữu trí tuệ mạnh Quy n sở hữu trí tuệ yếuKhả năng bắt trớc caoCác nớc đà phát...
 • 24
 • 1,117
 • 7

sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay

Cơ sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... quy n sở hữu trí tuệ là việc nhà nớc - thông qua hệ thống pháp luật - xác lập quy n của chủ sở hữu quy n sở hữu trí tuệ bao gồm quy n tác giả, quy n liên quan, quy n sở hữu công nghiệp và quy n ... đề lý luận về thủ tục bảo vệ quy n sở hữu trí tuệ 1.1. những vấn đề lý luận chung về bảo vệ quy n sở hữu trí tuệ 1.1.1. Khái niệm quy n sở hữu trí tuệ Những thành quả do trí tuệ con ngời ... "bảo hộ quy n sở hữu trí tuệ& quot; và "bảo vệ quy n sở hữu trí tuệ& quot; nh tại bản dự thảo này. Qua phân tích hai khái niệm trên, có thể thấy rằng giữa "bảo hộ quy n sở hữu trí tuệ& quot;...
 • 144
 • 926
 • 2

phân tích và so sánh các quy định về quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005

phân tích và so sánh các quy định về quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005

Khoa học xã hội

... quy định chung về quy n sở hữu; các loại tài sản; nội dung quy n sở hữu; các hình thức sở hữu; xác lập, chấm dứt quy n sở hữu; bảo vệ quy n sở hữu; những quy định khác về quy n sở hữu. 1. Về ... VII “ Những quy định khác về quy n sở hữu (từ Điều 267 đến 284). Nội dung của quy n sở hữu bao gồm : quy n chiếm hữu, quy n sử dụng và quy n định đoạt.- Quy n chiếm hữu được quy định từ Điều ... hữu, quy n sử dụng và quy n định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.Chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quy n là quy n chiếm hữu, quy n sử dụng, quy n...
 • 21
 • 1,697
 • 2

Định giá quyền sở hữu trí tuệ: Biến vô hình thành hữu hình

Định giá quyền sở hữu trí tuệ: Biến vô hình thành hữu hình

Quản lý dự án

... Định giá quy n sở hữu trí tuệ: Biến vô hình thành hữu hìnhViệc định giá tài sản trí tuệ nhất định phải là công việc của chuyên giachuyên ngành. ... này.- Định giá quy n sở hữu trí tuệ vẫn chưa được các DN nhận thức mộtcách thấu đáo. Là một chuyên gia, bà có thể cho biết rõ hơn về vấn đềnày?Nói là các DN chưa nhận thức thấu đáo về vấn ... trí tuệ đó của họ.- Vậy những l. do nào cần phải định giá tài sản trí tuệ, thưa bà?Giống như việc định giá bất kỳ tài sản nào khác, có nhiều l. do giải thíchtại sao việc định giá tài sản trí...
 • 3
 • 601
 • 4

Tài liệu Chương II CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ pdf

Tài liệu Chương II CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ pdf

Quản lý nhà nước

... CHUYỂN NHƯỢNG QUY N ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TẠI CỤC SHTTCác bên ký kếtSố lượng đơn đăng ký Hợp đồng chuyển giao quy n sở hữu đối tượng SHCN Số lượng Hợp đồng chuyển giao quy n sở hữu đối tượng SHCN ... quy n sở hữu) Nguồn: noip.gov.vn Copyright: GV Đặng Thu Hương - 200819A- CHUYỂN GIAO LIXĂNG (LICENCE)&,8B-P-KH +Theo phạm vi quy n của bên giao lixăng- Lixăng độc quy n- ... LIÊN QUAN ĐẾN QUY N SHTTSX-KD SP mang đối tượng được bảo hộ SHTT2.1Chuyển nhượng quy n SHCN2.2Chuyển giao quy n sử dụng đối tượng SHCN2.3Các hoạt động thương mại xâm phạm quy n SHTT2.4Copyright:...
 • 45
 • 388
 • 3

Báo cáo "Hình thức và cơ cấu của văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... tượng sở hữu trí tuệ còn lại, nếu theo sự phân biệt sở hữu trí tuệ thành hai nhánh là quy n tác giả và quy n sở hữu công nghiệp như trong BLDS, sẽ đều thuộc lãnh địa của quy n sở hữu công ... trong lĩnh vực pháp lí về sở hữu trí tuệ, còn quy n liên quan hay quy n kề cận có thể giữ vị trí độc lập hoặc được quy định thành một phần nhỏ gắn với quy định về quy n tác giả (BLDS Việt ... hộ quy n tác giả, quy n liên quan; - Trong bộ luật hoặc luật sở hữu trí tuệ nên lần lượt quy định theo từng chương hoặc từng phần về từng đối tượng hoặc từng nhóm đối tượng sở hữu trí tuệ...
 • 7
 • 378
 • 1

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.doc

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.doc

Tài chính - Ngân hàng

... thương mại của quy n sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Hiệp định TRIPS). Mặc dù đã ban hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và sửa đổi năm 2009, song tại Việt Nam, quy n sở hữu trí tuệ vẫn đang là ... thống bảo hộ hữu hiệu quy n sở hữu trí tuệ với WTO.Chính vì lý do đó, nhóm 9 đã quy t định chọn đề tài “Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quy n sở hữu trí tuệ nhằm nghiên ... Nam19Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quy n sở hữu trí tuệ (TRIPS)PHẦN I : HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI CỦA QUY N SỞ HỮU TRÍ TUỆ (HIỆP ĐỊNH TRIPS)1....
 • 21
 • 1,428
 • 10

Xem thêm