quy định về cho vay dài hạn

Tài liệu Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng docx

Tài liệu Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng docx

Ngân hàng - Tín dụng

... quá trình cho vay được quy định trong quy chế, quy trình hoặc quy định về cho vay của mỗi ngân hàng. Quy chế, quy trình hoặc quy định về cho vay của mỗi ngân hàng sẽ khác nhau, nhưng về cơ bản ... động cho c) Đối với hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng Nếu quy định về hành vi cho vay không có tài sản bảo đảm và quy định về hành vi cho vay ... giới hạn gì? Giới hạn cho vay theo quy định hay là giới hạn cho vay của ngân hàng? Phân tích hai trường hợp sau, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về giới hạn nêu trên: - Giới hạn cho vay theo quy định...
 • 18
 • 580
 • 6

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án cho vay dài hạn tại NHTM CP An Bình Chi nhánh Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án cho vay dài hạn tại NHTM CP An Bình Chi nhánh Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... kiệm linh hoạt như: Cho vay tiêu dùng thế chấp, Cho vay tiêu dùng tín chấp, Cho vay mua nhà/đất, xây/sửa nhà, Cho vay sản xuất kinh doanh, Cho vay bổ sung vốn lưu động, Cho vay đi du học các ... vốn, về trình độ, về kinh nghiệm trong hoạt động cho vay. Các chi nhánh được quy n ra quy t định trong hạn mức phán quy t về tín dụng đã được quy định của mình. Khi vượt mức phán quy t chi nhánh ... ĐẦU1.2.1. Khái niệm về chất lượng thẩm định dự án cho vay dài hạn 31.2.2. Các tiêu chí xác định chất lượng dự án cho vay dài hạn 31.2.3. Nội dung thẩm định 6KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢOCao...
 • 42
 • 342
 • 0

Tiểu luận: Các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quận 5

Tiểu luận: Các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quận 5

Kinh tế - Thương mại

... to lớn cho công tác thẩm định dự án đầu tư với quy t định cho vay dài hạn. Vì nó sẽ giúp chúng ta có thể nắm bắt được nhiều thông tin hơn về khách hàng, về những khoản vay của họ, về tình ... hàng vay có Thẩm định dự án dầu tư trong quy t định cho vay dài hạn Trang 41 - Thẩm định dự án phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không chỉ diễn ra trước mà cả trong và sau cho vay, ... Thẩm định dự án dầu tư trong quy t định cho vay dài hạn Trang 44 * Về thẩm định khách hàng vay vốn : - Ngân hàng cần yêu cầu gắt gao về việc báo cáo tài chính của...
 • 50
 • 443
 • 0

Tiểu luận: Các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay dài hạn của ngân hàng Á Châu – chi nhánh Kỳ Hòa 123

Tiểu luận: Các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay dài hạn của ngân hàng Á Châu – chi nhánh Kỳ Hòa 123

Kinh tế - Thương mại

... của NH về cho vay, thẩm định Việc hiểu rõ các quy định của NH về quy n, trách nhiệm của mỗi cán bộ, quy định về công tác thẩm định (áp dụng đúng theo quy định phân cấp tiến hành thẩm định theo ... đến cơ sở ra quy t định cho vay. 3 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG QUY T ĐỊNH CHO VAY DÀI HẠN TẠI NH ACB – CN KỲ HÒA Qua việc tìm hiểu công tác thẩm định tài chính ... được quy định tại điều 7 (điều kiện vay vốn) quy định cho vay đối với khách hàng của NH bao gồm: - Quy t định thành lập hoặc giấy phép thành lập. - Đăng ký kinh doanh - Điều lệ. - Quy t định...
 • 25
 • 315
 • 0

tiểu luận các giải pháp để hoàn thiện thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay dài hạn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

tiểu luận các giải pháp để hoàn thiện thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay dài hạn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Quản trị kinh doanh

... khi đến hạn. 1.2.2. Mục tiêu, đối tượng của thẩm định tín dụng dài hạn. Cho vay dài hạn là các khoản cho vay có thời hạn cho vay từ 60 tháng trở lên. M ục đích của cho vay dài hạn là nhằm ... trung hạn: là loại cho vay có thời hạn từ 1 đến 5 năm, mục đích của loại cho vay này là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định; - Cho vay dài hạn: là loại cho vay có thời hạn trên ... phục vụ cho việc quy t định cho vay hoặc từ chối cho vay. Làm cơ s ở tham gia góp ý, tư vấn cho khách hàng vay, tạo tiền đề để đảm bảo hiệu quả cho vay, thu được nợ gốc đúng hạn, hạn chế,...
 • 18
 • 381
 • 0

Thẩm định dự án dầu tư trong quyết định cho vay dài hạn pptx

Thẩm định dự án dầu tư trong quyết định cho vay dài hạn pptx

Báo cáo khoa học

... dụng cho đối tượng có nhu cầu vay. Thời hạn cho vay dài hạn theo qui định hiện nay của Việt Nam là từ 5 năm trở lên 2.2 Các hình thức cho vay dài hạn : Thông thường thì cho vay dài hạn bao ... chuẩn quy t định: lựa chọn tiêu chí quy t định (NPV, IRR, PP ) Ra quy ết định: chấp nhận hay từ chối dự án Thẩm định dự án dầu tư trong quy t định cho vay dài hạn Trang 48 2.2.1 Thẩm định ... THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG QUY T ĐỊNH CHO VAY DÀI HẠN Ở NGÂN HÀNG NN & PTNT CHI NHÁNH QUẬN 5 1. Định hướng cho công tác thẩm định dự án cho vay dài hạn ở ngân hàng trong...
 • 50
 • 176
 • 0

Luận văn tốt nghiệp về cho vay ngăn hạn tại Ngân hàng Vietinbank Cần Thơ

Luận văn tốt nghiệp về cho vay ngăn hạn tại Ngân hàng Vietinbank Cần Thơ

Tài chính - Ngân hàng

... hạn chế hoặc không ñược cho vay: - Ngân hàng cho vay không ñược cho vay không có ñảm bảo bằng tài sản, không cho vay với những ñiều kiện ưu ñãi về lãi suất và mức cho vay ñối với những ñối ... thức cho vay luân chuyển cũ nhưng quy chế cho vay cụ thể của ngân hàng ñã biến nó thành một phương thức mới.  Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng ðây là phương thức cho vay theo hạn mức ... chủ yếu tìm hiểu kỹ hơn về nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn. Ngoài ra là một số vấn ñề liên quan ñến hoạt ñộng cho vay như: nguyên tắc cho vay, ñiều kiện cho vay, lãi suất cho vay - “Quản trị ngân...
 • 92
 • 3,549
 • 26

Ngân hàng thương mại với nghiệp vu cho vay dài hạn

Ngân hàng thương mại với nghiệp vu cho vay dài hạn

Tài chính - Ngân hàng

... và dài hạn. Để điều tiết cácnguồn vốn cho vay Ngân hàng đà sử dụng một bộ phận nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn và vì vậy thời gian cho vay của Ngân hàng chủ yếu là trung hạn. Về ... phân loại theothời gian cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn còn cho vay trung và dài hạn chiếmtỷ trọng nhỏ hơn trong tổng doanh số cho vay nhng việc cho vay trung và dài hạn cũng tăng dần qua ... động cho vay dài hạn giảm xuống thì nó đà làmgiảm thiểu rủi ro, tuy nhiên loại cho vay này đà giảm thì làm giảm lÃi của chi nhánhvì cho vay dài hạn thờng có lÃi suất cao hơn cho vay ngắn hạn. ...
 • 56
 • 236
 • 0

Nội dung chính của các văn bản quy định về kế toán ngân hàng

Nội dung chính của các văn bản quy định về kế toán ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

... cứu, giám định và sao chụp phải tuân thủ quy định của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Trung ương. Kho lưu trữ các tài liệu kế toán phải phù hợp với quy cách tiêu chuẩn của nhà nước và quy định cụ ... và sử dụng vốn” sẽ cho thấy sự biến động về quy mô nguồn vốn huy động được và sử dụng trong kỳ cụ thể theo kỳ hạn, loại tiền, đối tượng hay theo một cách phân chia nhất định mà các BCTC khác ... lãi phải trả cho khách hàngNợ TK 801 Trả lãi tiền gửiCó TK 491 Lãi phải trả cho tiền gửi3. Ngân hàng thanh toán tiền lãi cho khách hàng khi đến hạn Nợ TK 491 Số tiền lãi thanh toán cho khách...
 • 85
 • 622
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... lớn.- Cho vay trung hạn: Là hình thức cho vay mà thời hạn của khoản vay là từ 12 tháng đến dưới 60 tháng.- Cho vay dài hạn: Là hình thức cho vay mà thời hạn của khoản vay từ 60 tháng trở lên. Cho ... rủi ro của khoản cho vay ngắn hạn thấp hơn các khoản cho vay trung và dài hạn, mức lãi suất cho vay ngắn hạn thấp hơn mức lãi suất cho vay trung và dài hạn. - Hình thức cho vay phong phú: Ngân ... thời gian nhất định. 1.2 Hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay ngắn hạn Cho vay ngắn hạn là hình thức cho vay mà thời hạn của khoản vay nhỏ hơn 12...
 • 26
 • 1,626
 • 7

Xem thêm