quy định về điều chỉnh quy hoạch

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, MÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, MÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

Cao đẳng - Đại học

... không chuyên về quân sự và thể dục thể thao;2. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quy t định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ các điều kiện theo quy định. 3. ... và có các thành viên là các trưởng khoa chuyên môn và các thành viên khác do Hiệu trưởng quy định. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. HIỆU TRƯỞNG TS. LÊ ĐÌNH VIÊN3 ... học trình quy định cho toàn khóa học;b) Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên.Hội đồng xét tốt nghiệp do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quy n làm...
 • 3
 • 704
 • 0

Tài liệu CÁCH TIẾP CẬN MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TP pdf

Tài liệu CÁCH TIẾP CẬN MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TP pdf

Quản lý nhà nước

... lý nhà nước về quy hoạch vùng đôthị: a. Về qui hoạch chung: Nhằm chú trọng nhiều hơn yếu tố "qui hoạch động" và tính mềm dẻo, linh hoạt trong qui hoạch, kiến nghị qui hoạch chung ... CÁCH TIẾP CẬN MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TP.HCM Về đô thị hóa tập trung : Với các thành phố khổng lồ thế kỷ 20 thì hoạt động đô thị ngày càng phức tạp hơn, nổi lên các vấn đề về ách tắc giao ... trước do vậy qui hoạch chung chỉ nên ở mức độ qui hoạch cơ cấu (ở dạng định hướng phát triển không gian đô thị). b. Về qui hoạch chi tiết: Để đảm bảo cho công tác qui hoạch thực sự đi vào...
 • 7
 • 453
 • 0

Thực tiễn áp dụng án treo đối với tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong mấy năm gần đây, tồn tại và hướng khắc phục

Thực tiễn áp dụng án treo đối với tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong mấy năm gần đây, tồn tại và hướng khắc phục

Khoa học xã hội

... tội vi phạm quy định về điều khiển giao thôngđường bộ ở toà án nhân dân huyện Nông Cống từ 2005 đến quý I năm 2008NămTổng số án treoÁn treo đối với tội vi phạm quy định về điều khiển phương ... thập thông tin2.4.1. Tình hình chung của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở địa phươngVi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông nhất là giao thông ... phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 điều 202 của Bộ luật hình sự. Áp dụng điểm a khoản 2 điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 điều 46; khoản 1,2 điều...
 • 21
 • 1,124
 • 1

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện Giao thông đường bộ

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện Giao thông đường bộ

Khoa học xã hội

... phạm quy định về điều khiển phương tiện Giao thông đường bộ. Tội “Vi phạm quy điịnh về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự 1999 quy định 4 ... về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo Điều 202 Bộ luật hình sự 1999 thì cần phải xác định những quy định cụ thể nào bị vi phạm văn cứ vào Điều ... bộ, nhưng mức phạt quy định như vậy lại quá thấp. Hay tại Điều 202 Bộ luật Hình sự 1999 về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” cũng không quy định rõ từng hành...
 • 38
 • 2,410
 • 10

Một số giải pháp hoàn thiện các quy định về điều kiện hành nghề kinh doanh môi giới bất động sản

Một số giải pháp hoàn thiện các quy định về điều kiện hành nghề kinh doanh môi giới bất động sản

Tài chính - Ngân hàng

... Để cụ thể hóa các quy định về điều kiện cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, Nghị định số 153/2007/ NĐ-CP đã quy định chi tiết hơn về vấn đề này. Theo khoản 1 Điều 14 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ... hoạt động kinh doanh BĐS ( Điều 12 Nghị định 153/2007).Bên cạnh việc quy định về điều kiện của cơ sở đào tạo môi giới BĐS, Điều 13 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP còn quy định trước khi tiến hành ... sản rất lớn. Để điều chỉnh hoạt động hành nghề môi giới bất động sản, pháp luật đã có những quy định về điều kiện của hoạt động hành nghề môi giới bất động sản. Để hiểu rõ hơn về hoạt động này,...
 • 12
 • 429
 • 0

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tài liệu khác

... Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân...
 • 2
 • 635
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

QUYẾT ĐỊNH  Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

Tài liệu khác

... điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cả nước, của vùng được tính trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật ở điều kiện trung bình. 2.2. Dự toán kinh phí thực hiện dự án lập và điều chỉnh quy ... xác định đơn giá1.1. Quy t định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, ... và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;1.3. Chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo quy định tại: - Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế...
 • 8
 • 733
 • 0

Quyết định ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quyết định ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

... 2: QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CỦA CẢ NƯỚCChương 1:NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG1. Quy trình này quy định trình tự, nội dung các bước tiến hành điều chỉnh ... 1:NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG1. Quy trình này quy định trình tự, nội dung tiến hành điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của cả nước.2. Việc điều tra, lập quy hoạch sử ... Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, ké hoạch sử dụng đất. 3. Đối tượng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của...
 • 36
 • 741
 • 1

Quy định Về việc sử dụng “Hệ thống điều hành điện tử” trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh bắc ninh

Quy định Về việc sử dụng “Hệ thống điều hành điện tử” trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh bắc ninh

Tài liệu khác

... CHỨC THỰC HIỆN Điều 7. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Điều 8. Xử lý vi phạmVăn phòng UBND Tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định trên trong ... trong đơn vị mình.Cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị nào vi phạm Quy định này phải chịu trách nhiệm kỷ luật theo quy định . Điều 9. Tổ chức thực hiệnTrong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có ... tử được vận hành ổn định, an toàn.- Cán bộ quản trị mạng các đơn vị phụ trách và chịu trách nhiệm quản trị phần mềm tại các đơn vị, quản lý ID của người sử dụng đúng quy định. 2- Trách nhiệm...
 • 2
 • 470
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch - Đô thị

... QUY T ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quy t định này Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng thống nhất trong cả nước, gồm: 1. Quy trình lập và điều chỉnh quy ... thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét Tờ trình số 65/TTr- ĐTQH ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai về việc xin phê duyệt quy trình lập quy hoạch, kế hoạch ... II: QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CỦA CẢ NƯỚC 31 Chương I: Những quy định chung 31 Chương II: Trình tự và nội dung điều chỉnh quy hoạch...
 • 136
 • 655
 • 1

Thủ tục thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

Thủ tục thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

Tài liệu khác

... chi tiết /điều chỉnh quy hoạch chi tiết được chấp thuận, Trưởng Ban ký ban hành văn bản Kết quả thẩm định trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng thẩm định hoặc Trưởng phòng Quy hoạch, Xây ... định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết. 4. Căn cứ ý kiến của các thành viên và kết luận của Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng tổng hợp thành văn bản. 5. Nếu nhiệm vụ quy hoạch chi tiết /điều chỉnh ... chỉnh quy hoạch chi tiết chưa được chấp thuận thì thông báo với Chủ đầu tư để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đồ án trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định tiếp theo. 6. Nếu nhiệm vụ quy hoạch...
 • 4
 • 628
 • 0

Thủ tục thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tài liệu khác

... Đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết gửi Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc gửi công văn đề nghị thẩm định kèm theo Hồ sơ quy hoạch chi tiết theo quy định. 2. Phòng Quy hoạch, Xây dựng và ... thẩm định tiếp theo. 6. Nếu quy hoạch chi tiết /điều chỉnh quy hoạch chi tiết được chấp thuận, Trưởng Ban ký ban hành văn bản Kết quả thẩm định trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng thẩm định ... năng lực trình độ và được chọn là đơn vị lập đồ án quy hoạch chi tiết. Thủ tục thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa...
 • 5
 • 563
 • 0

Tài liệu Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất pdf

Tài liệu Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất pdf

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... IIĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTCHƯƠNG ILẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CẢ NƯỚCA. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNGA.1. Định biên Định ... hợp, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của cả nước (Bước 6)25,395.1Xây dựng báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử ... liệu) lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cho một đơn vị cấp xã;- Mtblà mức (lao động, dụng cụ, thiết bị và vật liệu) lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng...
 • 85
 • 712
 • 3

Xem thêm