quyền sở hữu toàn dân về đất đai

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đấtquyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

Kinh tế - Quản lý

... định 77Kết luận Quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề là một dẫn xuất của chế định quyền sở hữu BĐS và quyền sử dụng đất đai. Trong điều kiện sở hữu tư nhân về đất đai, thì quyền sử dụng hạn ... định đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đấtquyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất. Việc thực hiện những quyền ... với chủ sở hữu BĐS liền kề, và chủ sở hữu BĐS liền kề cũng không có quyền ngăn cản chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất mới thực hiện quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề thuộc quyền sở hữu của họ....
 • 24
 • 394
 • 0

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

Khoa học xã hội

... chức9Câu 1: HÃy phân tích luận đề: đất đaithuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu& quot;. Nhà nớc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai nh thế nào?Bài LàmTa có ... nhất: " ;Đất đai thuộc sở hữu toàn dân& quot;.Luận đề này có thể đợc hiểu là toàn bộ đất đai, dù ở đất liền hay ở lÃnh hải, dù đất đang sử dụng hay cha sử dụng đều thuộc sở hữu của toàn thể ... định quyền sở hữu của hai ngành luật đều đợc hiến pháp và Bộ luật dân sự ghi nhận, song chế định và quyền sở hữu đối với đất đai lại là một quyền đặc biệt (chỉ nhà nứoc mới có) còn quyền sở...
 • 9
 • 1,223
 • 25

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Cao đẳng - Đại học

... độ sở hữu toàn dân đối với đất đai I. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân. Hiện nay Việt Nam là nớc duy nhất trên thế giới thực hiện chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. ... dân về đất đai. Quyền sở hữu đất đai thuộc về toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu, tức là đất đai không còn thuộc quyền sở hữu của một tổ chức hay một cá nhân công dân nào. Các tổ chức, ... nào. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân công dân chỉ là chủ thể của quyền sử dụng đất đai mà thôi. Quyền sở hữu toàn dân về đất đaiquyền sở hữu duy nhất và tuyệt đối. Sự tuyệt đối và duy...
 • 14
 • 1,045
 • 7

Một số vấn đề về quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu

Một số vấn đề về quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu

Khoa học xã hội

... bảo vệ quyền sở hữu trong Bộ luật Dân sự1.Chủ sở hữu tự mình thực hiện hành vi bảo vệ quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp Tự bảo vệ quyền sở hữu là việc chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp ... hiện quyền sở hữu, quyền chiếm hữu và yêu cầu bồi thường thiệt hại.B. Nội dungI. Một số vấn đề về quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu 1. Quyền sở hữu: Điều 164 BLDS quy định:1LUẬT DÂN SỰ ... đề về quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu 1A. Đặt vấn đề Quyền sở hữu là một trong những loại quyền dân sự cơ bản được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Bên cạnh việc ghi nhận các quyền của chủ sở...
 • 29
 • 616
 • 0

quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu

quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu

Khoa học xã hội

... trường hợp, sự chiếm hữu là không dựa trên quy định nào của pháp luật nhưng nó không 12NỘI DUNGI. Một số vấn đề về quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu 1. Quyền sở hữu Quyền sở hữu là một phạm trù ... trong đó ghi nhận và đảm bảo cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền sở hữu, quyền chiếm hữu đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền chiếm hữu của mình. Nếu hiểu theo nghĩa này ... vệ quyền sở hữu của các chủ thể.Theo nghĩa chủ quan, chủ thể của quyền sở hữu có các quyền do pháp luật quy định. Điều 164, BLDS 2005 quy định: Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền...
 • 16
 • 484
 • 2

Quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu

Quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu

Khoa học xã hội

... DUNGI. Quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu ………………………………… 21. Về quyền sở hữu ……………………………………………………… 22. Về bảo vệ quyền sở hữu …………………………………………………3II. Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu ………………………………….41. ... luật dân sự đã đưa ra định nghĩa của quyền sở hữu bằng cách nêu ra những quyền năng cơ bản của chủ sở hữu và chủ thể của quyền này, quyền sở hữu bao gồm ba quyền năng cơ bản: Quyền chiếm hữu, quyền ... hại. Chủ thể có quyền thương lượng hòa giải bất cứ lúc nào trong quá trình giải quyết tranh chấp.NỘI DUNGI. Quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu 1. Về quyền sở hữu Quyền sở hữu là một chế định...
 • 22
 • 375
 • 0

Một số giải pháp và kiến nghị về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất đai.doc

Một số giải pháp và kiến nghị về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất đai.doc

Khoa học xã hội

... định. Quyền và nghĩa vụ của Nhà nớc, với t cách thay mặt nhân dân là chủ sở hữu đất đai trong cả nớc, có quyền quản lý toàn bộ đất đai. Nhà nớc có nghĩa vụ nắm chắc, quy hoạch phân phối đất, ... hệ đất đaitoàn bộ quỹ đất đai của Nhà nớc đợc quản lý bằng chế độ pháp lý nhất định.Nội dung của các quan hệ đất đai: đó là quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia một quan hệ đất đai ... nghiêm ngặt đất nông nghiệp và nghiêm cấm mọi hành vi huỷ hoại đất. * Quan hệ pháp luật về đất đai Các bộ phận cấu thành của pháp luật về đất đai. Chủ thể là ngời đợc giao quyền sử dụng đất hay đợc...
 • 13
 • 626
 • 0

Tìm hiểu 3 vụ việc có tranh chấp về quyền thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tìm hiểu 3 vụ việc có tranh chấp về quyền thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khoa học xã hội

... nhất mà đặc biệt là nhà ở và quyền sử dụng đất. Quyền thừa kế gắn liền với quyền sở hữu tài sản của cá nhân nhưng, tuy nhiên quyền sử dụng đất đai thuộc sở hữu toàn dân cũng được thừa kế theo ... những quy định chung về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại đô thị quy định: Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hợp pháp. Nhà ở, đất ở thuộc phạm vi ... đều phải được đăng ký. Chủ sở hữu hợp pháp được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo Nghị định...
 • 17
 • 681
 • 2

sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay

Cơ sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... quyền sở hữu trí tuệ là việc nhà nớc - thông qua hệ thống pháp luật - xác lập quyền của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền ... Chơng 1 những vấn đề lý luận về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 1.1. những vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ Những thành quả ... "bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ" và "bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ" nh tại bản dự thảo này. Qua phân tích hai khái niệm trên, có thể thấy rằng giữa "bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ"...
 • 144
 • 926
 • 2

phân tích và so sánh các quy định về quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005

phân tích và so sánh các quy định về quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005

Khoa học xã hội

... nôi dung : Trên cơ sở chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, các hình thức sở hữu bao gồm sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu chung, sở hữu của tổ chức chính ... chung về quyền sở hữu; các loại tài sản; nội dung quyền sở hữu; các hình thức sở hữu; xác lập, chấm dứt quyền sở hữu; bảo vệ quyền sở hữu; những quy định khác về quyền sở hữu. 1. Về khái niệm sở ... luật dân sự năm 1995 đã quy định về 7 hình thức sở hữu được Nhà nước công nhận : sở hữu toàn dân; sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; sở hữu tập thể; sở hữu tư nhân; sở...
 • 21
 • 1,697
 • 2

Tài liệu THỰC TRẠNG SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT TRONG NÔNG NGHIỆP Ở THÁI NGUYÊN VÀ MỘT VÀI GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUYỀN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CHO NÔNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY docx

Tài liệu THỰC TRẠNG SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT TRONG NÔNG NGHIỆP Ở THÁI NGUYÊN VÀ MỘT VÀI GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUYỀN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CHO NÔNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY docx

Báo cáo khoa học

... ruộng đất trong nông nghiệp ở Thái Nguyên và một vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân trong giai đoạn hiện nay. Từ khoá: Sở hữu, Ruộng đất, nông dân, nông ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn THỰC TRẠNG SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT TRONG NÔNG NGHIỆP Ở THÁI NGUYÊN VÀ MỘT VÀI GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUYỀN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CHO NÔNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nguyễn ... kê đất đai năm 2005 tỉnh Thái Nguyên, Tr.19. [3]. Sở Tài nguyên môi trường, Kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 tỉnh Thái Nguyên, Tr. 95. [4]. Sở Tài nguyên môi trường, Kết quả kiểm kê đất đai...
 • 5
 • 412
 • 2

Báo cáo " Bảo vệ quyền sở hữu bằng phương thức kiện đòi tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam và pháp luật dân sự của một số nước " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... hoà Pháp,(2) quyền sở hữu được quy định tại Quyển thứ hai, gồm bốn Thiên. Tuy nhiên, trong Quyển hai không quy định về bảo vệ quyền sở hữu. Phương thức bảo vệ quyền sở hữu được quy định ... không quy định về chiếm hữu ngay tình, tuy nhiên người chiếm hữu phải chiếm hữu bởi danh nghĩa chủ sở hữu, trên thực tế được coi như chủ sở hữu. Quy định này giống như việc chiếm hữu ngay tình ... trong luật dân sự Việt Nam. Điều 2265 quy định người ngay tình xác lập quyền sở hữu đối với bất động sản đã mua là 10 năm sẽ trở thành chủ sở hữu do áp dụng thời hiệu nếu người chủ sở hữu thực...
 • 7
 • 652
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008