quan ly chi phi

nghiệp vụ lập dự toán hạng mục của một công trình tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại đông á

nghiệp vụ lập dự toán hạng mục của một công trình tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại đông á

Kinh tế - Thương mại

... 29.364.975 CLVL Chi phí nhân công 10.525.298 B Chi phí xây dựng 1.640.671 C I Chi phí trực tiếp Chi phí vật liệu (A+ CLCL)*1 69.840.176 VL Chi phí nhân công B*1,46 15.366.935 NC Chi phí máy thi ... xây dựng riêng biệt Giá trị dự toán xây dựng chi tiết bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chị thuế tính trớc thuế giá trị gia tăng đầu Chi phí xây dựng nhà tạm trờng để điều hành ... 0,185% - Chi phí di chuyển nhà xe: 20.000.000 đ - Giám sát thi công : (Z) * 2,396% = 32.348.588 đ - Chi phí quản dự án : (Z) * 2,304% = 31.106.488 đ - Xây nhà tạm trờng: (Z) * 1% - Dự phòng chi: ...
 • 33
 • 194
 • 0

đánh giá công tác lập dự toán của xí nghiệp 1 công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CCIC hà nội

đánh giá công tác lập dự toán của xí nghiệp 1 công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CCIC hà nội

Kế toán

... trỡnh Chi phớ Xõydng Chi phớ T Chi phớ Thit b Chi phớ trc tip Chi phớ Qun Chi phớ khỏc Chi phớ D phũng Chi phớ mua sm thit phớcụng ngh cho yu t lng cụng vic Chi b d phũng Chi phớ chung Chi phớ ... : bao gm chi phớ vt liu, chi - phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng n giỏ xõy dng cụng trỡnh y : bao gm chi phớ vt liu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng, chi phớ trc tip khỏc, chi phớ chung ... khụng y (bao gm chi phớ vt liu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng) hoc n giỏ y (bao gm chi phớ vt liu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng, chi phớ trc tip khỏc, chi phớ chung v thu...
 • 96
 • 363
 • 4

Lập dự toán sản xuất và kinh doanh của công ty may đức giang.pdf

Lập dự toán sản xuất và kinh doanh của công ty may đức giang.pdf

Kế toán

... mức chi phí sản xuất:  Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: doanh nghiệp sử dụng chất liệu vải thô  Định mức giá Định mức giá 1m vải tính sau: Giá mua 1m vải thô: Chi phí chuyên chở: Chi ... cúc (chi c) Định mức (g) Khối lượng NL trực tiếp cần cho SX Vải (m) Cúc (chi c) Chỉ (g) Cộng: nguyên liệu tồn kho cuối kỳ (a) Vải (m) Cúc (chi c) Chỉ (g) Tổng cộng nhu cầu Vải (m) Cúc (chi c) ... xuất chung phân bổ Định phí sản xuất chung phân bổ (a) Tổng cộng chi phí sản xuất chung phân bổ Trừ: Chi phí khấu hao Chi tiền cho chi phí sản xuất chung Quý 27450 28650 22500 20700 97500 82350...
 • 18
 • 582
 • 1

Lập dự toán sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng biên hoà.doc

Lập dự toán sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng biên hoà.doc

Kế toán

... khoản chi a)Mua NVL trực tiếp b)Trả lương lao động trực tiếp c )Chi phí SXC d )Chi phí lưu thông quản e)Thuế thu nhập f)Mua sắm TSCĐ 5.Lãi cổ phần(chia lãi)(3) 6.Tổng cộng chi( b) 7.Cân đối thu chi: (a-b) ... nợ trả hết quý sau  Toàn chi phí liên quan đến chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp chi trả hết tiền quý  Trả nợ gốc lãi vay ngân ... Xây dựng định mức chi phí sản xuất: 2.1 Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: * Định mức giá 1kg đường tính sau: - Giá mua 1kg - Chi phí vận chuyển - Chi phí bốc xếp - Chi t khấu Tổng cộng...
 • 19
 • 679
 • 13

Lập dự toán sản xuất kinh doanh của một công ty mà em biết

Lập dự toán sản xuất kinh doanh của một công ty mà em biết

Kế toán

... tiếp(h) Định mức chi phí sản xuất chung(đ/kg) Vậy chi phí sản xuất 1kg đường: Chi phí nguyên vật liệu chính(đ) Chi phí nguyên vật liệu phụ(đ) Chi phí nhân công trực tiếp(đ) Chi phí sản xuất chung(đ) ... phí tổn lưu kho quản Dự toán chi phí LĐ trực tiếp Dự toán tiền mặt Dự toán chi phí sản xuất Dự toán sản xuất Dự toán chi phí NVL trực tiếp II Xây dựng định mức chi phí tiêu chuẩn Nguyên tắc ... làm phân bổ chi phí sản xuất chung xây dựng tương tự phần biến phí d) Tổng hợp định mức chi phí sản xuất: Số liệu tổng định mức tiêu chuẩn để sản xuất sản phẩm, sở việc lập dự toán chi phí để...
 • 23
 • 687
 • 4

lập Dự toán sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng biên hòa

lập Dự toán sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng biên hòa

Kế toán

... quý, 40% nợ trả hết quý sau  Toàn chi phí liên quan đến chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp chi trả hết tiền quý  Trả nợ gốc lãi ... XUẤT SẢN XUẤT DỰ TOÁN DỰ TOÁN CHI PHÍ LƯU CHI PHÍ LƯU THÔNG VÀ THÔNG VÀ QUẢN QUẢN DỰ TOÁN DỰ TOÁN CHI PHÍ NVLTT CHI PHÍ NVLTT DỰ TOÁN DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT XUẤT DỰ TOÁN DỰ ... để đáp ứng yêu cầu 5% nhu cầu quý sau 2.4 Dự toán chi phí lưu thông quản Chi phí quản lưu thông:100đ/kg 2.5 Dự toán chi tiền:  Chi trả nợ nhà cung cấp nguyên vật liệu: 60% nhu cầu nguyên...
 • 22
 • 450
 • 4

Phân tích tình hình tài chính và lập dự toán báo cáo tài chính của công ty Unilever Việt Nam

Phân tích tình hình tài chính và lập dự toán báo cáo tài chính của công ty Unilever Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... gồm hoạt động Tây Âu, Trung Âu năm 2006 chi m khoảng 38% doanh thu Vùng châu Mỹ bao gồm hoạt động Bắc Mỹ Mỹ La Tinh chi m khoảng 35% hoạt động Vùng Phi Á chi m khoảng 27% hoạt động kinh doanh bao ... Nam hóa” sản phẩm mình, ví dụ dầu gội Sunsilk chứa thêm chi t xuất từ bồ kết - loại dầu gội đầu dân gian Việt Nam; nhãn hiệu thành công lớn chi m 80% doanh số nhãn hiệu dầu gội Sunsilk “Nghĩ người ... QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Vì tập đoàn đa quốc gia đa nội địa, Unilever hướng tới môi trường toàn cầu mối quan tâm xã hội thông qua hành động cách làm việc với đối tác địa phương, quốc gia cấp độ quốc tế...
 • 5
 • 839
 • 31

LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG

LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG

Kế toán

... mức chi phí sản xuất:  Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: doanh nghiệp sử dụng chất liệu vải thô  Định mức giá Định mức giá 1m vải tính sau: Giá mua 1m vải thô: Chi phí chuyên chở: Chi ... cúc (chi c) Định mức (g) Khối lượng NL trực tiếp cần cho SX Vải (m) Cúc (chi c) Chỉ (g) Cộng: nguyên liệu tồn kho cuối kỳ (a) Vải (m) Cúc (chi c) Chỉ (g) Tổng cộng nhu cầu Vải (m) Cúc (chi c) ... xuất chung phân bổ Định phí sản xuất chung phân bổ (a) Tổng cộng chi phí sản xuất chung phân bổ Trừ: Chi phí khấu hao Chi tiền cho chi phí sản xuất chung Quý 27450 28650 22500 20700 97500 82350...
 • 18
 • 351
 • 2

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP

Kế toán

... mục) - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung - Chi phí bán hàng - Chi phí quản doanh nghiệp - Chi phí khác c Phân loại chi phí theo mối quan ... loại khác chi phí - Chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát - Chi phí chênh lệch - Chi phí chìm - Chi phí hội III NỘI DUNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KTQT CHI PHÍ ... thời kỳ tính kết - Chi phí thời kỳ - Chi phí sản phẩm 5 d Phân loại chi phí theo phương pháp quy nạp - Chi phí trực tiếp - Chi phí gián tiếp e Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt...
 • 18
 • 774
 • 0

Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước doc

Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước doc

Tài liệu khác

... - Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền định: Kho bạc Nhà nước cấp huyện + Cơ quan trực tiếp thực thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà ... 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 Bộ Tài + Bảng kê toán chi phí QLDA (theo mẫu số đính kèm công văn số 259 /KBNNTTVĐT ngày 25/2/2009 KBNN) + Bảng kê chứng từ chi (theo mẫu số đính kèm công văn số 259 /KBNN-TTVĐT ... 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; + Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 Chính phủ quản chi phí đầu tư xây dựng công trình; +...
 • 3
 • 380
 • 0

BÁO CÁO " PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ LẬP DỰ TOÁN CÁC CHI PHÍ CÓ LIÊN QUAN " pdf

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... gồm công việc: chi phí xây dựng đề cương, chi phí xét duyệt đề cương + Điều tra khảo sát bao gồm công việc: chi lập mẫu phi u điều tra, chi phát phi u thu hồi phi u thông tin, chi cho ngày công ... bảo vệ môi trường c Chi phí khác (CK) Khoản mục chi phí bao gồm đầu mục chi phí sau: + Chi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường + Chi hội nghị, hội thảo (nếu có) + Chi xin ý kiến chuyên ... (LBC) Khoản mục chi phí bao gồm đầu mục chi phí sau: + Chi phí lập chuyên đề trạng môi trường tự nhiên khu vực dự án + Chi phí lập chuyên đề điều kiện kinh tế xã hội dự án + Chi phí đánh giá...
 • 7
 • 507
 • 7

công tác lập dự toán và kiểm soát chi phí trong kế toán quản trị chi phí của doanh nghiệp

công tác lập dự toán và kiểm soát chi phí trong kế toán quản trị chi phí của doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... v chi phớ - Chi phớ kim soỏt c v chi phớ khụng kim soỏt c - Chi phớ chờnh lch - Chi phớ chỡm - Chi phớ c hi 11 III NI DUNG CễNG TC LP D TON V BO CO KIM SOT CHI PH TRONG KTQT CHI PH Lp d toỏn chi ... kt qu - Chi phớ thi k - Chi phớ sn phm d Phõn loi chi phớ theo phng phỏp quy np - Chi phớ trc tip - Chi phớ giỏn tip e Phõn loi chi phớ theo mi quan h vi mc hot ng õy l cỏch phõn loi chi phớ ... khon mc) - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip - Chi phớ nhõn cụng trc tip - Chi phớ sn xut chung - Chi phớ bỏn hng - Chi phớ qun doanh nghip - Chi phớ khỏc c Phõn loi chi phớ theo mi quan h vi thi...
 • 153
 • 463
 • 3

nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam do công ty cp tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lập

nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam do công ty cp tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lập

Kinh tế

... lập dự toán, chi phí quản dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác xác định cách lập dự toán tạm tính theo tỷ lệ phần trăm (%) tổng chi phí xây dựng chi phí thiết bị; chi phí dự phòng ... đánh giá tác động môi trường − Chi phí lập định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình − Chi phí kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình − Chi phí quản chi phí đầu tư xây dựng: tổng ... toán f Chi phí khác: Gồm chi phí không thuộc nội dung a; b; c; d; e nêu cần thiết để thực dự án đầu tư xây dựng mỏ bao gồm: − Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ − Chi phí bảo hiểm công trình − Chi phí...
 • 100
 • 282
 • 3

Lập dự toán xây dựng theo quyết định của thành phố Hà Nội

Lập dự toán xây dựng theo quyết định của thành phố Hà Nội

Kiến trúc - Xây dựng

... chỉnh chi phí máy 7.1 Điều chỉnh chi phí tiền lương thợ điều khiển máy Khi nhập hệ số điều chỉnh chi phí máy theo Quyết định số 3796/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí tiền lương thợ điều khiển chi phí ... bảng Dự toán xây dựng, bạn thực bước bình thường Phân tích đơn giá chi tiết: Menu Chi phí xây dựng/ Chi t tính đơn giá/ Bảng chi t tính đơn giá Phần mềm Dự toán GXD dùng sướng có hướng dẫn chuyên ... giá ca máy (sẽ nói rõ phần sau) Tính chi phí trực tiếp, từ dễ dàng tính khoản mục Chi phí chung, Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước cho ta kết dự toán Chi phí xây dựng Click vào để tải ví...
 • 16
 • 557
 • 0

Một số yêu cầu về năng lực của người cán bộ lập dự toán xây dựng công trình

Một số yêu cầu về năng lực của người cán bộ lập dự toán xây dựng công trình

Kiến trúc - Xây dựng

... đơn giá, chi phí cần thiết để thực danh mục công việc khác Các tài liệu, văn quy phạm pháp luật có liên quan Những lực người lập dự toán (cán định giá, kỹ sư định giá, kỹ sư quản chi phí) ... thiết kế công trình, bao gồm vẽ kiến trúc vẽ kết cấu, vẽ mặt tầng, mặt cắt điển hình chi tiết khác có liên quan công trình Để người lập dự toán đo bóc khối lượng xác vẽ phải rõ ràng, hoàn chỉnh ... ngang (Gantt chart) sơ đồ mạng (Network diagram) Bởi tiến độ tương ứng thời gian tiền bạc, liên quan đến chi phí 10 Ngoại ngữ (đặc biệt ngoại ngữ chuyên ngành kinh tế - xây dựng) Trong thời đại kinh...
 • 2
 • 167
 • 0

Công tác lập dự toán đề án nghiên cứu tiềm năng, giá trị sử dụng của khoáng sản sericit trong các thành tạo biến chất neoproteroozi paleoozoi hạ và phun trào jura creta tây bắc việt nam

Công tác lập dự toán đề án nghiên cứu tiềm năng, giá trị sử dụng của khoáng sản sericit trong các thành tạo biến chất neoproteroozi  paleoozoi hạ và phun trào jura  creta tây bắc việt nam

Kinh tế - Thương mại

... dung chi: Chi lương khoản phải nộp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ● y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) theo quy định; ● Chi quản hành đơn vị; ● Chi nghiên cứu đề tài; ● Chi ... 186.828.000 Mục ( 1) Chi phí nghiên cứu 1.574.746.000 Cách tính Chi phí nghiên cứu = chi phí trực tiếp + chi phí chung = mục a + mục b: 1.529.759 000+ 314.949.000 = 1.574.746.000 Mục ( a) Chi phí trực ... quản lí, chi phí sửa chữa nhỏ thiết bị, công cụ dụng cụ, chi hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết đơn vị, chi phí chuyển quân, chi phí làm nhà tạm ( thuê nhà trọ) cho lực lượng thi công, chi phí...
 • 33
 • 123
 • 0

KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN SỐ DƯ ĐẦU NĂM CỦA NĂM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẦU TIÊN TẠI DELOITTE VIỆT NAM

KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN SỐ DƯ ĐẦU NĂM CỦA NĂM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẦU TIÊN TẠI DELOITTE VIỆT NAM

Kiểm toán

... dài hạn hóa đơn phi u chi Có vài bút toán Đán điều chỉnh từ ứng trước sang xây dựng dở g tin dang - ký quỹ - Tăng: kiểm tra tới hóa đơn, phi u chi - Tính lại việc phân bổ năm Chi tiết số dư tài ... xét chất loại chi phí Dưới giấy làm việc kiểm toán viên cho số dư đầu năm g tin - Thực việc ước tính chi phí văn khoản mục tiền: cậy phòng chi phí thuê nhà, kiểm tra chi tiết ngoạ Chi phí cho loại ... nghiệm chi tiết thực hiện: - Thu thập bảng kê chi tiết khoản nợ phải thu thời điểm 31/12/2008, đối chi u khớp với số dư tài khoản nợ phải thu bảng cân đối tài khoản 31/12/2008 - DTT thực việc chia...
 • 60
 • 1,075
 • 2

Thẩm định dự án đầu tư lập dự toán vốn NPV và IRR

Thẩm định dự án đầu tư lập dự toán vốn NPV và IRR

Quản lý dự án

... Dòng tiền chi t khấu  Dòng tiền chi t khấu liên quan đến dòng tiền dự án phần lợi nhuận kế toán dòng tiền thể chi phí lợi nhuận dự án dự án thực thực thi bỏ qua chi phí thuyết chi phí khấu ... thuyết chi phí khấu hao  Thời giá dòng tiền – đặc điểm quan trọng - ghi nhận toàn theo.Dòng tiền chi t khấu cách chi t khấu dòng tiền Kết việc chi t khấu dòng tiền mang lại giá trị lớn cho đồng đôla ... án đầu tư cao chi phí vốn Từ chối dự án NPV âm Bạn từ chối thực dự án lợi nhuận từ dòng tiền dự án đầu tư thấp chi phí vốn 3 Bàng quan triển vọng dự án Nhà quản cân nhắc yếu tố phi tài khác...
 • 10
 • 87
 • 1

lập dự toán sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất mỳ chũ thủ dương

lập dự toán sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất mỳ chũ thủ dương

Kinh tế - Quản lý

... Định phí sản xuất chung phân bổ (1.000đ) (*) Tổng cộng chi phí sản xuất chung phân bổ (1.000đ) Trừ: Chi phí khấu hao (1000 đ) Chi tiền cho chi phí sản xuất chung (1.000đ) 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 ... 2.220.000,00 101.222,02 74.646,66 Chi phí lưu thông quản Thuế thu nhập (2) Mua sắm TSCĐ (dự kiến) Lãi cổ phần (chia lãi) (3) (b) Tổng cộng chi (c) Cân đối thu -chi (a-b) (d) Hoạt động tài Vay ... phân bổ chi phí sản xuất chung là: 2.250 đ/giờ + 3.500 đ/giờ =5.750 (đ/giờ) Chi phí sản xuất chung để sản xuất 1kg mỳ chũ là: 5.750 đ/giờ x 0,12 giờ/kg = 690 (đ/kg) Tổng hợp định mức chi phí...
 • 22
 • 153
 • 3

Xem thêm