quan hệ biện chứng giữa lí luận và thực tiễn ý nghĩa của nó trong quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữaluận thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự vận dụng của Đảng ta

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự vận dụng của Đảng ta

Khoa học xã hội

... tượng giới khách quanluận sản phẩm phát triển cao nhận thức, hình thành mối quan hệ với thực tiễn – Mối quan hệ biện chứngluận thực tiễn: Giữaluận thực tiễn có mối quan hệ với nhau, tác ... Lênin Thực tiễnluận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà không liên hệ với thực tiễnluận suông" "Có kinh nghiệm mà lý luận mắt sáng mắt mờ" 4- Ý nghĩa phương pháp luận: Việc quán ... lại lý luận thực tiễn: Lý luận thúc đẩy tiến trình phát triển thực tiễnluận khoa học ngược lại kìm hãm phát triển thực tiễnluận phản khoa học, phản động, lạc hậu Lý luận khoa học trở thành...
 • 9
 • 97,493
 • 1,843

Mối quan hệ biện chứng giữaluận thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... luận thực tiễnluận khoa học hoạt động cách mạng “Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin Thực tiễnluận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà không liên hệ với thực ... lại lý luận thực tiễn: Triết học Mác - xít coi trọng thực tiễn nghĩa coi nhẹ lý luận, hạ thấp vai trò lý luận mà phải thấy vai trò tác động tích cực lý luận thực tiễn Vai trò lý luận thực tiễn ... người Thực tiễn mục đích lý luận Triết học Mác – Lênin từ hoat động thực tiễn mà có tri thức khoa hocluận khoa học sau đời phải quay phục vụ thực tiễn hướng dẫn đạo thực tiễn, có ý nghĩa thực...
 • 17
 • 2,982
 • 7

LUẬN VĂN: Mối quan hệ biện chứng giữaluận thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam pptx

LUẬN VĂN: Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam pptx

Kinh tế - Thương mại

... luận thực tiễnluận khoa học hoạt động cách mạng “Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin Thực tiễnluận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà không liên hệ với thực ... lại lý luận thực tiễn: Triết học Mác - xít coi trọng thực tiễn nghĩa coi nhẹ lý luận, hạ thấp vai trò lý luận mà phải thấy vai trò tác động tích cực lý luận thực tiễn Vai trò lý luận thực tiễn ... người Thực tiễn mục đích lý luận Triết học Mác – Lênin từ hoat động thực tiễn mà có tri thức khoa hocluận khoa học sau đời phải quay phục vụ thực tiễn hướng dẫn đạo thực tiễn, có ý nghĩa thực...
 • 16
 • 2,521
 • 2

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức, ý nghĩa phương pháp luận.

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp luận.

Cao đẳng - Đại học

... mối quan hệ khắc phục thái độ tiêu cực thụ động, chờ đợi, bó tay trước hoàn cảnh chủ quan, ý chí tách rời thổi vai trò yếu tố vật chất ý thức Câu 1: Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, ý nghĩa ... thức sở để nghiên cứu,xem xét mối quan hệ khác như: lý luận thực tiễn, khách thể chủ thể,vấn đề chân lý … c) Ý nghĩa phương pháp luận: Do vật chất nguồn gốc định ý thức, để nhận thức đúng đắn vật, ... thức sở để nghiên cứu,xem xét mối quan hệ khác như: lý luận thực tiễn, khách thể chủ thể,vấn đề chân lý … c) Ý nghĩa phương pháp luận: Do vật chất nguồn gốc định ý thức, để nhận thức đúng đắn vật,...
 • 3
 • 134,365
 • 2,758

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay.doc

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay.doc

Kế toán

... xét mối quan hệ khác cụ thể khách thể, lý luận tực tiễn, điều kiện khách quan nhân tố chủ quan 14 Tiểu luận triết học 15 Phạm Thị Lý_QTNL50B CHƯƠNG II: Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN VẬN DỤNG TRONG ... khách quan ý thức phản ánh vật Trên sở lý luận chủ Tiểu luận triết học 10 Phạm Thị Lý_QTNL50B nghĩa vật biên chứng: chất, coi ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người cách động sáng tạo Ý thức ... lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho thực mắc phải bệnh ý chí Bệnh chủ quan ý chí yếu trình độ nhận thức nói chung hạn chế trình áp dụng lý luận vào thực tiễn nói riêng Do đó, Lênin...
 • 20
 • 24,624
 • 62

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... thể, lý luận tực tiễn, điều kiện khách quan nhân tố chủ quan CHƯƠNG II: Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN VẬN DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY I Ý nghĩa phương pháp luận: Vì vật chất định ý thức ... Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_QTNL50B II Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Theo chủ nghĩa vật vật chất định ý thức Theo chủ nghĩa tâm ý thức định vật chất Theo chủ nghĩa vật biện chứng, ... chứng, chủ nghĩa xã hội khoa học khẳng định mối quan hệ vật chất ý thức vật chất sở, cội nguồn sinh ý thức Giữa vật chất ý thức có mối quan hệ biện chứng thể qua vai trò định vật chất ý thức tính...
 • 21
 • 1,970
 • 4

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... liệu sản xuất Quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất quan hệ ngời với ngời trình sản xuất (sản xuất tái sản xuất xã hội) Do ngời tách khỏi cộng đồng nên trình sản xuất phải có mối quan hệ với Vậy việc ... thuộc - Quan hệ tổ chức quản lý sản xuất, tức quan hệ ngời với ngời sản xuất trao đổi cải vật chất nh: phân công chuyên môn hoá hợp tác hoá lao động, quan hệ ngời quản lý công nhân - Quan hệ phân ... 2 /ý nghĩa Trong kinh tế kế hoạch hoá tập trung trớc đợc nhận thức đắn quy luật phù hợp quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất Cơ chế quan liêu, bao cấp bóp méo yếu tố quan hệ sản xuất,...
 • 15
 • 2,272
 • 4

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận

Cao đẳng - Đại học

... xa vật tượng * Mối quan hệ biện chứng thực tiễn lý luận: Đây mối quan hệ tác động qua lại chiều, thực tiễn định lý luậnluận tác động lên thực tiễn - Thực tiễn định lý luận: + Thể chỗ định ... trị đích thực vận dụng vào thực tiễn, lý luận mà không thực tiễnluận phương hướng hay gọi lý luận suông Theo triết học MLN có thực tiễn khẳng định chân lý bác bỏ sai lầm nghĩa thực tiễn tiêu ... kết nhận thức lý luận, thực tiễn người vật chất hoá tri thức, thực hoá lý luận, sở khẳng định sai lý luận - Lý luận tác động trở lại thực tiễn: Mặc dù lý luận có bị quy định thực tiễn có tính độc...
 • 5
 • 69,365
 • 952

Tiểu luận "Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay"

Tiểu luận

Báo cáo khoa học

... Với ý nghĩa em chọn đề tài "Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức kinh tế nước ta nay" Tiểu luận triết học NỘI DUNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT Ý THỨC 2.1.Vật chất a Định nghĩa ... dụng mối quan hệ vật chất ý thức vào mối quan hệ biện chứng kinh tế trị Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức việc xây dựng kinh tế nước ta Kết luận Tiểu luận triết học ĐỀ TÀI: MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT ... Tiểu luận triết học MỤC LỤC I Lý luận chung mối quan hệ vật chất ý thức Vật chất ý thức Mối quan hệ vật chất ý thức II Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức việc xây dựng kinh...
 • 23
 • 2,625
 • 5

Tài liệu Tiểu luận triết học "Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam" docx

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... mối liên hệ quan hệ cá nhân với nhau" 1.2 Mối quan hệ biên chứng tự nhiên xã hội: Tự nhiên xã hội thực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: 1.2.1 Xã hội - phận đặc thù tự nhiên: Theo định nghĩa tự ... việc trở nên tồi tệ Mục đích đề tài Tiểu luận viết nhằm nêu lại quan điểm Triết học Mác-Lênin mối quan hệ tự nhiên xã hội đồng thời sở: Mối quan hệ biện chứng tự nhiên xã hội phân tích vấn đề bảo ... trường địa thực có tính định Vài nét Jared Diamond: Jared Diamond (người Mỹ, sinh năm 1937) giáo sư địa trường Đại học California Los Angeles (UCLA) Tuy ông có tiếnsinh học, kiến...
 • 23
 • 1,210
 • 7

Tài liệu Tiểu luận triết học -Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện n pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học -Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện n pptx

Báo cáo khoa học

... Với ý nghĩa em chọn đề tài "Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức kinh tế nước ta nay" Tiểu luận triết học NỘI DUNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT Ý THỨC 2.1.Vật chất a Định nghĩa ... 1.Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức vào mối quan hệ biện chứng kinh tế trị : Như biết, vật chất ý thức có mối quan hệ biện chứng lẫn Nhân tố vật chất giữ vai trò định nhân tố ý thức có tác ... thể tính động chủ quan ý thức ,ở qaun hệ nhân tố vật chất nhân tố ý thức hoạt động cải tạo giới quan người Mối quan hệ vật chất ý thức Lênin rằng,sự đối lập vật chất ý thứcý nghĩa tuyệt đối...
 • 22
 • 1,856
 • 4

Tài liệu Tiểu luận “Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam” doc

Tài liệu Tiểu luận “Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam” doc

Báo cáo khoa học

... mối liên hệ quan hệ cá nhân với nhau" 1.2 Mối quan hệ biên chứng tự nhiên xã hội: Tự nhiên xã hội thực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: 1.2.1 Xã hội - phận đặc thù tự nhiên: Theo định nghĩa tự ... việc trở nên tồi tệ Mục đích đề tài Tiểu luận viết nhằm nêu lại quan điểm Triết học Mác-Lênin mối quan hệ tự nhiên xã hội đồng thời sở: Mối quan hệ biện chứng tự nhiên xã hội phân tích vấn đề bảo ... trường địa thực có tính định Vài nét Jared Diamond: Jared Diamond (người Mỹ, sinh năm 1937) giáo sư địa trường Đại học California Los Angeles (UCLA) Tuy ông có tiếnsinh học, kiến...
 • 30
 • 850
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học - Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học - Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường pdf

Báo cáo khoa học

... mối liên hệ quan hệ cá nhân với nhau" 1.2 Mối quan hệ biên chứng tự nhiên xã hội: Tự nhiên xã hội thực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: 1.2.1 Xã hội - phận đặc thù tự nhiên: Theo định nghĩa tự ... việc trở nên tồi tệ Mục đích đề tài Tiểu luận viết nhằm nêu lại quan điểm Triết học Mác-Lênin mối quan hệ tự nhiên xã hội đồng thời sở: Mối quan hệ biện chứng tự nhiên xã hội phân tích vấn đề bảo ... trường địa thực có tính định Vài nét Jared Diamond: Jared Diamond (người Mỹ, sinh năm 1937) giáo sư địa trường Đại học California Los Angeles (UCLA) Tuy ông có tiếnsinh học, kiến...
 • 30
 • 897
 • 1

Tài liệu LUẬN VĂN: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay docx

Tài liệu LUẬN VĂN: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay docx

Kinh tế - Thương mại

... hiên Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức vào mối quan hệ biện chứng kinh tế trị: Như biết vật chất ý thứcquan hệ biện chứng với Nhân tố vật chất giữ vai trò sở định, nhân tố ý thức có tác dụng ... II: Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức việc xây dựng kinh tế nước ta Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức vào mối quan hệ biện chứng kinh tế trị Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức việc xây ... Phần I: lý luận chung mối quan hệ vật chất ý thức Vật chất 1 Định nghĩa vật chất Các đặc tính vật chất ý thức Kết cấu ý thức 2 Nguồn gốc ý thức Bản chất ý thức Mối quan hệ vật chất ý thức Phần...
 • 28
 • 1,285
 • 0

Tiểu luận triết học Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức, liên hệ với việc học tập của sinh viên hiện nay pot

Tiểu luận triết học Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, liên hệ với việc học tập của sinh viên hiện nay pot

Khoa học xã hội

... mạnh Với ý nghĩa em chọn đề tài "Mối quan hệ biện chứng vật chất thức, liên hệ với việc học tập sinh viên nay" Tiểu luận triết học NỘIDUNG I LÝLUẬNCHUNGVỀMỐIQUANHỆGIỮA VẬTCHẤTVÀÝTHỨC 1.Vật ... đất nước Vì mà việc nghiên cứu quan hệ biện chứng vật chất thức Vận dụng thúc đẩy việc học hành sinh viên mang ý nghĩa vô to lớn c ý nghĩa thực tiễn cao Sinh viên phải cóđược phương pháp để ... học tập với hệ thống học tập suốt đời đào tạo liên tục, liên thông bậc học, ngành học, xây dựng phát triển hệ thống học tập cho người hình thức học tập, thực hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học...
 • 22
 • 4,517
 • 17

Xem thêm