qua 16 năm với 14 mùa

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình

Tài chính - Ngân hàng

... doanh s cho vay 26,560 36,815 52,848 10,255 38.61% 16, 033 43.55% Doanh s thu n 23,943 31,883 46 ,161 7,940 33 .16% 14, 278 44.78% 100,511 102 ,161 138,874 1,650 1.64% 36,713 35.94% tng d n (Ngun: ... Bng 2.13: Vũng quay tớn dng ngn hn n v: triu ng Ch tiờu 2010 2011 2012 Doanh s thu n tớn dng ngn 18,420 21 ,165 25,689 hn D n tớn dng ngn hn bỡnh quõn 12,362 14, 698 13,886 Vũng quay tớn dng ngn ... ỏnh giỏ hiu qu hot ng cho vay ngn hn Vũng quay tớn dng ngn hn Vòngưquayưvốnưtínưdụngưngắnưhạnư=ư Doanh sốưthuưnợ ì ư100% Dư ưnợưngắnưhạnưbìnhưquân Vũng quay ny cao chng t tc luõn chuyn nhanh,...
 • 71
 • 328
 • 1

Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình docx

Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình docx

Tài chính - Ngân hàng

... doanh s cho vay 26,560 36,815 52,848 10,255 38.61% 16, 033 43.55% Doanh s thu n 23,943 31,883 46 ,161 7,940 33 .16% 14, 278 44.78% 100,511 102 ,161 138,874 1,650 1.64% 36,713 35.94% tng d n (Ngun: ... Bng 2.13: Vũng quay tớn dng ngn hn n v: triu ng Ch tiờu 2010 2011 2012 Doanh s thu n tớn dng ngn 18,420 21 ,165 25,689 hn D n tớn dng ngn hn bỡnh quõn 12,362 14, 698 13,886 Vũng quay tớn dng ngn ... ỏnh giỏ hiu qu hot ng cho vay ngn hn Vũng quay tớn dng ngn hn Vòngưquayưvốnưtínưdụngưngắnưhạnư=ư Doanh sốưthuưnợ ì ư100% Dư ưnợưngắnưhạnưbìnhưquân Vũng quay ny cao chng t tc luõn chuyn nhanh,...
 • 71
 • 222
 • 0

Quản trị nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Đà Nẵng

Kinh tế

... CỦA VPBANK ĐÀ NẴNG NĂM 2011 – 2013 2.2.1 Tổng quan hoạt động tín dụng VPBank Đà Nẵng năm 2011 – 2013 Giai đoạn 2011 – 2012, tín dụng doanh nghiệp chiếm 56 ,14% , tăng 3,57% so với năm 2011 Và dư nợ ... dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân năm đạt 679 tỷ đồng, tăng 45,24% so với năm 2011 Sang năm 2013, tỷ trọng tín dụng doanh nghiệp giảm đáng kể 14 Song song với đó, dư nợ tín dụng cá nhân tăng ... VPBANK NÓI CHUNG VÀ VPBANK ĐÀ NẴNG NÓI RIÊNG NĂM 2 014 – 2017 3.2.1 Định hướng hoạt động VPBank 2 014 - 2017 Năm 2 014 – 2017 giai đoạn thực mục tiêu trở thành năm NHTM hàng đầu Việt Nam VPBank hướng...
 • 26
 • 436
 • 0

Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Đà Nẵng

Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Đà Nẵng

Kinh tế

... 2586 106,3 293,7 2174 116, 38 343,62 2608 Tỷ đ/KH 1166 142 0 0,119 1259 915 0,183 140 1 1207 0,176 0,063 0 ,165 0,0844 0,321 0,083 0,284 Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng năm 2011, 2012, 2013 13 ... vượt qua khó khăn, tạo bước phát triển ổn định, bền vững Bảng 2.2: Kết chủ yếu hoạt động tín dụng VPBank Đà Nẵng từ 2009 - 2013 Dư nợ tín dụng VPBank Đà Nẵng tăng trưởng dần qua năm, năm qua, ... hàng VPBank Đà Nẵng thời gian qua Trong năm qua với việc thực triển khai áp dụng công nghệ đại hoá Ngân hàng VPBank Đà Nẵng áp dụng dịch vụ ngân hàng phục vụ khách hàng với mô hình giao dịch cửa...
 • 26
 • 151
 • 1

Luận văn thạc sĩ Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Đà Nẵng (full)

Luận văn thạc sĩ Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Đà Nẵng (full)

Kinh tế

... tăng trưởng dần qua năm, năm qua, hoạt động kinh tế có khó khăn Dư nợ sau năm tăng 31,1%, mức tăng tuyệt đối đạt 364 tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân giai đoạn giai đoạn năm đạt xấp xỉ ... vượt qua khó khăn, tạo bước phát triển ổn định, bền vững Bảng 2.2: Kết chủ yếu hoạt động tín dụng VPBank Đà Nẵng từ 2009 - 2013 (Đơn vị tính: tỷ đồng) STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 1 .168 ... hàng VPBank Đà Nẵng thời gian qua Trong năm qua với việc thực triển khai áp dụng công nghệ đại hoá Ngân hàng VPBank Đà Nẵng áp dụng dịch vụ ngân hàng phục vụ khách hàng với mô hình giao dịch cửa...
 • 96
 • 643
 • 11

Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng - Chi nhánh Bình Định

Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng - Chi nhánh Bình Định

Kinh tế

... tăng trưởng qua năm tỷ trọng vốn huy động so với tổng nguồn vốn lại giảm, từ năm 2009 đến 2011 97,02%; 96,17%; 87,89% Vốn khác tăng mạnh qua năm, năm 2010 tăng 152,98% so với năm 2009, năm 2011 ... kinh doanh VPBank: VPBank có định hướng hoạt động đến năm 2 014, với mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động 40% hàng năm - Về công nghệ: cuối năm 2007, VPBank đầu tư gần 10 triệu USD cho công nghệ ... triệu đồng, tăng 5,1% so với năm 2010 Dư nợ đạt 204.528 triệu đồng, tăng 42.153 triệu đồng, tương ứng 25,96% so với năm 2010 Lợi nhuận Chi nhánh tiếp tục gia tăng, đạt 6. 014 triệu đồng, tăng 2.206...
 • 26
 • 148
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Bình Định

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Bình Định

Kinh tế

... đồng, qua năm 2010 tổng huy động vốn đạt 216. 309 triệu đồng tăng 83.581 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 162 ,97% Đến năm 2011, nguồn vốn huy động tiếp tục tăng với tốc độ tăng trưởng 73,57% so với năm ... Tổng chi Lợi nhuận 2009 2010 2011 Năm Biểu đồ 2.3 Kết kinh doanh từ năm 2009 – 2011 Qua bảng cho thấy thu nhập ròng qua năm tăng trưởng cao ổn định Cụ thể, năm 2010 thu nhập ròng đạt 3.219 triệu ... hàng tăng trưởng ổn định qua năm, mặt dù tốc độ tăng trưởng năm 2011 không cao tốc độ tăng trưởng năm 2010, điều hợp lý kinh tế Việt Nam nói riêng kinh tế giới nói chung năm 2011 gặp nhiều khó...
 • 26
 • 147
 • 0

Luận văn thạc sĩ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh bình định

Luận văn thạc sĩ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh bình định

Kinh tế

... Để phản ánh tốc độ tăng/giảm dư nợ cho vay tiêu dùng qua năm ta sử dụng công thức: Dư nợ CVTD năm N – Dư nợ CVTD năm N-1 x 100% Dư nợ CVTD năm N 22 b Chỉ tiêu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ CVTD ... vay VPBank Bình Định năm 2012 - 2 014 2.6 70 Tỷ lệ nợ xấu CVTD tổng dư nợ CVTD VPBank Bình Định 2012 – 2 014 2.12 69 Tỷ lệ nợ hạn CVTD tổng dư nợ CVTD VPBank Bình Định 2012 - 2 014 2.11 67 Bảng kết ... VPBank Bình Định thông qua thông số liên quan đến tín dụng tiêu dùng như: số lượng khách hàng vay tiêu dùng, dư nợ cho vay tiêu dùng, cấu cho vay tiêu dùng, nợ hạn, từ năm 2012-2 014 - Từ đề xuất số...
 • 106
 • 107
 • 1

Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh bình định

Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh bình định

Kinh tế

... tăng qua năm, năm 2 014 năm VPBank Bình Định đạt kết tốt Năm 2 014, lợi nhuận chi nhánh tiếp tục gia tăng, đạt 9.151 triệu đồng, tăng 3.137 triệu đồng, tương ứng tăng 52 ,16% so với năm 11 trước năm ... Định năm 2012 – 2 014 ĐVT: triệu đồng Năm 2012 2013 2 014 2013/2012 (+/-) % Tổng dư nợ cho 210.202 283.772 402.690 73.570 vay Dư nợ CVTD 3. 216 19.864 56.215 16. 648 Tỷ trọng 1,48% 7.00% 13,93% - 2 014/ 2013 ... Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng năm VPBbank Bình Định) Qua bảng 2.10 ta nợ hạn VPBank Bình Định năm 2013 giảm rõ rệt so với năm 2012 nhiên lại tăng lên năm 2 014 Bảng 2.11 Tỷ lệ nợ xấu CVTD tổng...
 • 26
 • 59
 • 0

Giải pháp marketing trong dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh đà nẵng

Giải pháp marketing trong dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh đà nẵng

Kinh tế

... Việt Nam Thịnh Vượng Chi Nhánh Đà Nẵng qua năm 2012 – 2 014 a Kết huy động vốn Năm 2012, tổng huy động vốn VPBank Đà Nẵng đạt 1.485 tỷ đồng, đến cuối năm 2 014, tổng số dư huy động vốn VPBank CN ... lượng máy ATM, POS VPBank Đà Nẵng ĐVT : máy STT Chỉ tiêu Năm 2012 Máy ATM Máy POS 40 Năm 2013 Năm 2 014 Tốc độ tăng trưởng bình quân năm( %) 8 16. 7 137 231 155.6 ( Nguồn: Phòng kinh doanh thẻ VPBank) ... Tỷ Năm 2012 2.941 1.520 8.06 12.879 0.67 295 0.77 225 0.43 Năm 2013 4.647 3.982 16. 48 24.869 1.08 596 1.56 1023 1.25 Năm 2 014 12.503 10.859 52.60 54.800 2.96 1.727 4.25 3225 2.13 Giao dịch 167 ...
 • 26
 • 145
 • 0

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngán hạn tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thái Bình pptx

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngán hạn tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thái Bình pptx

Ngân hàng - Tín dụng

... dịch Kỳ Bá Bảng kết qua hoạt đôộng kinh doanh của chi nhánh Đơn vị : triêệu đồng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tốc đôô tăng trưởng năm 2011 Tốc đôô tăng trưởng năm 2012 số tuyêôt đối ... cao chất lượng TDNH VPBank chi nhánh Thái Bình Chương 1:Tổng quan tín dụng chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHTM  Tổng quan ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân hàng ... 56,904 34,458 120 .14% -6,235 -9.88% lợi nhuâôn 3530 4,076 7680 546 15.47% 3,604 88.42% (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VPBank chi nhanh Thái Bình.) Biểu đồ 2.3: kết qua hoạt đôộng...
 • 21
 • 575
 • 0

Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thăng Long

Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thăng Long

Tài chính - Ngân hàng

... Theo tỷ trọng tổng huy động vốn qua các năm, năm 2010 tăng 146 ,8% so với năm 2008, tăng 7,02% so với năm 2009 Trong năm 2008 và những tháng đầu năm 2009, tình hình kinh tế còn ... tăng đều qua các năm Năm 2008, là 767.539 triệu đồng, đến năm 2009 là 1.785.443 triệu đồng tăng 132,6% so với năm 2008 Năm 2010, tổng huy động được từ khách hàng là 1.894 .160 triệu ... với năm 2009 và tăng 146 ,8% so với năm 2008 Từ những kết qua cho thấy, tình hình huy động vốn của VPBank Thăng Long thời gian năm trở lại tương đối ổn định, năm sau cao năm trước...
 • 72
 • 138
 • 0

Luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định (full)

Luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định (full)

Kinh tế

... doanh VPBank Bình Định qua năm Tình hình cho vay tiêu dùng VPBank qua năm Số lƣợng khách hàng VTD VPBank Bình Định qua năm Dƣ nợ cho vay tiêu dùng VPBank Bình Định qua năm Tình hình dƣ nợ cho ... tăng/giảm dƣ nợ cho vay tiêu dùng qua năm ta sử dụng công thức: Dƣ nợ CVTD năm N – Dƣ nợ CVTD năm N-1 x 100% Dƣ nợ CVTD năm N - Tốc độ mở rộng thị phần kinh doanh Là tiêu quan trọng đánh giá khả chiếm ... (VPBS) Năm 2007, giới thiệu sản phẩm thẻ VPBank Platinum MasterCard - thẻ chip có mặt Việt Nam Năm 2008, VPBank tăng vốn điều lệ lên 2.117 tỷ đồng nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần OCBC lên 14, 88% 35 Năm...
 • 101
 • 179
 • 1

Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định

Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định

Kinh tế

... doanh VPBank Bình Định năm Lợi nhuận ngân hàng gia tăng qua năm Năm 2009, ngân hàng khai trương nên khó khăn thị phần khách hàng nên lợi nhuận không cao, đạt triệu /năm Nhưng đến năm 11 2010, lợi nhuận ... tiêu dùng điều tăng qua năm, tốc độ tăng chưa cao, phát triển cho vay theo chiều hướng thận trọng So với huy động vốn chưa phát triển tầm Việc dễ thấy giai đoạn từ năm 2009 dến năm 2011 tình hình ... vụ thông qua tiêu mặt lượng, tăng trưởng lượng khách hàng vay tiêu dùng qua năm; tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng; tốc độ mở rộng thị phần tăng trưởng thu nhập cho vay tiêu dùng qua năm * Số...
 • 26
 • 85
 • 0

Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBANK, Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBANK, Chi nhánh Đà Nẵng

Kinh tế

... cần xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM) nhằm tạo trì mối quan hệ bền vững với khách hàng thông qua việc thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng, qua gia tăng giá trị cho khách ... khách hàng khác liên quan đến ngân hàng: - Mối quan hệ khách hàng có số lượng sử dụng sản phẩm số dư tài khoản với ngân hàng gọi "quan hệ trao đổi giao dịch" - Mối quan hệ khách hàng có số ... đoạn phát triển quan hệ khách hàng d Mối quan hệ giữa Marketing quan hệ CRM 1.1.3 Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng a Khái niệm Trong luận văn này, tác giả tiếp cận quản trị quan hệ khách...
 • 26
 • 299
 • 3

Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng việt nam thịnh vượng

Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng việt nam thịnh vượng

Kinh tế

... lục 1) Năm 2012 nợ hạn nằm mức 162 .79 tỷ đồng (chiếm 14. 72% dư nợ), năm 2013 nợ hạn 320.62 tỷ đồng chiếm 16. 22% dư nợ, tăng 157.83 tỷ đồng (tương ứng tăng 96.95%) so với năm 2012, năm 2 014 nợ ... lục 1) Năm 2012 nợ hạn nằm mức 162 .79 tỷ đồng (chiếm 14. 72% dư nợ), năm 2013 nợ hạn 320.62 tỷ đồng chiếm 16. 22% dư nợ, tăng 157.83 tỷ đồng (tương ứng tăng 96.95%) so với năm 2012, năm 2 014 nợ ... 8.66%) so với năm 2013 f Phân tích kết tài cho vay khách hàng cá nhân VPB FC đạt lợi nhuận 55,26 tỷ đồng năm 2012, năm 2013 đạt 96,94 mức tăng trưởng lên đến 75,43% so với năm 2012, năm 2 014 lợi...
 • 26
 • 278
 • 2

phát triển thị trường bán lẻ việt nam, cửa hàng tiện ích và các chế định truyền thống

phát triển thị trường bán lẻ việt nam, cửa hàng tiện ích và các chế định truyền thống

Kinh tế - Quản lý

... so với năm trước đó, lên mức 4 .146 .5000 đồng, chủ yếu giá hàng hoá tăng Trong đó, đáng ý chi tiêu cho thực phẩm tươi chiếm tỷ trọng đến 64% tăng đến 25% so với năm trước d) Rất thích thú với ... cao so với tiêm tạp hóa (hàng hóa,sản phẩm công ty nhiều mặt hàng có giá cao so với tạp hóa nhiên so với chuỗi khác Circle K, Family Mart, giá cạnh tranh hơn) f) Đối với phân phối Đối với chuỗi ... giá cao bao nhiêu, tương xứng mối tương quan với tiện lợi vị trí cửa hàng, chủng loại sản phẩm, tiện ích, dịch vụ kèm… Điều quan trọng, DN phải có kết nối với vùng nguyên liệu để làm chủ nguồn...
 • 37
 • 428
 • 4

Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Tỉnh Bình Định

Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Tỉnh Bình Định

Kinh tế

... trưởng từ cho vay HKD năm 2011 tăng 22,34% so với năm 2010, năm 2012 tăng 60,73% so với năm 2011 năm 2013 tăng 66,76% so với năm 2012 Tốc độ tăng trưởng từ cho vay HKD tăng qua năm + Biến đổi cấu ... HKD năm 2012 tăng 79,48% so với năm 2012 năm 2013 tăng 75,75% so với năm 2012 Số lượng khách hàng vay hộ kinh doanh tăng cao, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân HKD năm 2013 giảm so với năm 2012 ... lượng HKD năm 2012 tăng 53 hộ tương ứng 43,09% so với năm 2011 năm 2013 tăng 104 hộ tương ứng 59,09% so với năm 2012 Tốc độ tăng trưởng số lượng HKD tăng qua năm có ổn định kinh tế 14 sách mở...
 • 26
 • 254
 • 0

Phân tích tình hình hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín CN Đà Nẵng

Phân tích tình hình hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín CN Đà Nẵng

Kinh tế

... đồng) 300,000 200,000 100,000 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Ngoại tệ quy đổi sang VNĐ 3,678 3,292 3,454 Nội tệ 88, 214 214 ,163 287,077 (Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo tài năm 2011, 2012, 2013của Vietbank ... TMCP Việt Nam Thương Tín – CN Đà Nẵng Khách hàng Vietbank Đà Nẵng năm qua có quan hệ giao dịch với chi nhánh không ngừng tăng lên Với ưu thời gian toán, tính an toàn, hiệu sử dụng phạm vi toán rộng, ... NHÂN SỰ (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo nhân Vietbank Đà Nẵng năm 2 014) Biểu đồ 2.1: Mô hình tổ chức hoạt động Vietbank Đà Nẵng năm 2 014 Với mô hình hoạt động trên, trước hết tạo điều kiện cho việc...
 • 26
 • 158
 • 0

Luận văn thạc sĩ quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương việt nam tỉnh bình định

Luận văn thạc sĩ quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương việt nam tỉnh bình định

Kinh tế

... gian từ năm 2 014 đến năm 2 016 nhằm tìm hội cải thiện nâng cao kết kinh doanh cho chi nhánh Phƣơng pháp nghiên cứu Về mặt lý luận: Luận văn kế thừa kết đề tài nghiên cứu có nội dung liên quan, dựa ... quản trị quan hệ khách hàng, đồng thời nắm vững tầm quan trọng quản trị quan hệ khách hàng hoạt động kinh doanh Tài liệu “Quản lý quan hệ khách hàng” Nhà xuất Giao thông vận tải xuất năm 2008 ... mà hình thành quan điểm khác khách hàng Theo quan điểm luận văn : “Khách hàng người mua có quan tâm, theo dõi loại hàng hóa dịch vụ mà quan tâm dẫn đến hành động mua” 1.1.2 Tầm quan trọng khách...
 • 116
 • 96
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: đánh giá tình hình ứng dụng hệ thống thông tin mạng truyền thông và an toàn bảo mật trên mạng thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty cổ phần phát triển và ứng dụng công nghệ ait hệ quản trị csdl phân tán distributed dbms nhược điểm của csdl phân tán phần ii cơ sở lý luận cơ sở dữ liệu phân tán và thực trạng cơ sở dữ liệu của công ty cổ phần phát triển và ứng dụng công nghệ ait kế cấu khóa luận tốt nghiệp tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu tình hình ứng dụng cntt mẫu phiếu điều tra khảo sát doanh nghiệp tình hình bảo mật an toàn dữ liệu thông tin ở ngân hàng định hướng phát triển trong việc sử dụng phần mềm để tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty đánh giá kết quả việc sử dụng phần mềm trong việc tự đông hóa quá trình xử lý số liệu tại công ty tnhh xây dựng và thương mại liên việt thiết kế phần mềm với các giao diện mối quan hệ giữa các thuộc tính trong access các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa các thực thể phân tích hệ thống sử dụng phần mềm hệ thống hệ thống thông tin hệ thống thông tin quản lý về cơ sở lý luận cơ sở để nghiên cứu đề tài