quản lý môi trường lao động và vệ sinh trong cơ quan

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... +Nhiệm vụ: 68 - Quản môi trường lao động vệ sinh quan 68 - Quản sức khoẻ cán công nhân viên doanh nghiệp 68 - Quản bệnh nghề nghiệp bệnh xã hội như: lao, phong, da liễu, sốt ... thực lĩnh vực: Lao động, tiền lương, đào tạo, bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, công tác y tế 60 – Hướng dẫn, kiểm tra đơn vị sở thực lĩnh vực: Lao động, tiền lương, ... hoạch bảo hộ lao động: gồm tuyên truyền, huấn luyện bảo hộ lao động, trang bị kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động quản sức khoẻ, trang bị phương tiện bảo hộ lao động, bồi...
 • 144
 • 308
 • 0

Skkn Phát huy vai trò của Công đoàn với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong CBCC, LĐ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Skkn Phát huy vai trò của Công đoàn với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong CBCC, LĐ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Khoa học xã hội

... sát Qua công đoàn kịp thời can thiệp, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người lao động đơn vị Bằng việc làm người lao động thấy việc tham gia vào tổ chức sinh hoạt tổ chức công đoàn đơn vị nguyện ... Đảng quan Huyện uỷ; phối kết hợp giúp đỡ quan khối Huyện ủy, việc thực nhiệm vụ Công đoàn sở Huyện ủy thuận lợi bản: Luôn quan tâm kịp thời TT Huyện ủy, lãnh đạo trực tiếp Đảng quan ... lợi nhiệm vụ trị quan với mục đích vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp...
 • 11
 • 2,480
 • 16

Quy định quan rlis tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sơ sở trên địa bàn tỉnh

Quy định quan rlis và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp sơ sở trên địa bàn tỉnh

... KH&CN , BỘ PHẬN QUẢN KH&CN CẤP SỞ: Hội Đồng KH&CN cấp sở: - Là tổ chức tham mưu, tư vấn giúp UBND cấp Huyện, giúp lãnh đạo Sở, Ngành cấp tỉnh triển khai, phát triển hoạt động KH&CN theo ... phận quản KH&CN cấp sở Thủ trưởng đơn vị cấp sở: +Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn KH&CN; +Phê duyệt nội dung nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sở; +Ký hợp đồng NCKH cấp sở, tổ chức quản lý, ... KHCN cấp sở: + Thành lập Hội đồng gồm từ 05 đến 07 thành viên, 1/3 đại diện cho quan quản nhà nước liên quan, 2/3 nhà khoa học, 02 TV phản biện; + Quy trình làm việc Hội đồng (cụ thể...
 • 25
 • 337
 • 0

Tài liệu Chương II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG QUAN doc

Tài liệu Chương II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN doc

Cao đẳng - Đại học

... nộp hồ sơ vào lưu trữ quan; - Quản sổ sách sở liệu, đăng ký quản văn bản; Làm thủ tục cấp Giấy Giới thiệu, Giấy đường cho cán bộ, công chức, viên chức - Bảo quản, sử dụng loại dấu quan Ngoài ... trưởng đơn vị quan chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng quan toàn công tác văn thư đơn vị người trực tiếp đạo, đôn đốc kiểm tra công chức, viên chức đơn vị thực hịên tốt nhiệm vụ quản văn bản, ... chức lập hồ sơ nộp hồ sơ vào phòng lưu trữ quan phạm vi đơn vị - Thực số nhiệm vụ khác Thủ trưởng giao IV-Trách nhiệm công chức, viên chức quan nói chung Tất công chức quan nói chung phải thực...
 • 3
 • 693
 • 3

Tài liệu CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG QUAN ppt

Tài liệu CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN ppt

Quản lý nhà nước

... nộp hồ sơ vào lưu trữ quan; - Quản sổ sách sở liệu, đăng ký quản văn bản; Làm thủ tục cấp Giấy Giới thiệu, Giấy đường cho cán bộ, công chức, viên chức - Bảo quản, sử dụng loại dấu quan Ngoài ... trưởng đơn vị quan chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng quan toàn công tác văn thư đơn vị người trực tiếp đạo, đôn đốc kiểm tra công chức, viên chức đơn vị thực hịên tốt nhiệm vụ quản văn bản, ... chức lập hồ sơ nộp hồ sơ vào phòng lưu trữ quan phạm vi đơn vị - Thực số nhiệm vụ khác Thủ trưởng giao IV-Trách nhiệm công chức, viên chức quan nói chung Tất công chức quan nói chung phải thực...
 • 3
 • 578
 • 0

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG QUAN. pdf

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN. pdf

Quản lý nhà nước

... nộp hồ sơ vào lưu trữ quan; - Quản sổ sách sở liệu, đăng ký quản văn bản; Làm thủ tục cấp Giấy Giới thiệu, Giấy đường cho cán bộ, công chức, viên chức - Bảo quản, sử dụng loại dấu quan Ngoài ... Thủ trưởng quan Trách nhiệm chung Thủ trưởng quan chịu trách nhiệm quản công tác văn thư phạm vi quan đạo nghiệp vụ công tác văn thư quan cấp đơn vị trực thuộc Công tác văn thư quan làm ... trưởng quan trách nhiệm giải kịp thời xác văn đến quan - Thủ trưởng quan giao cho cán cấp giải văn cần thiết phải chịu trách nhiệm chung việc giải văn - Thủ trưởng quan phải ký văn quan trọng quan...
 • 4
 • 1,198
 • 4

Báo cáo " Tự đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực tập giảng dạy tại Trường THCS Đức Ninh " pptx

Báo cáo

Khoa học xã hội

... hc sinh yu, bi dng hc sinh dừi Luụn l ngi gn gi thõn mt hiu ht v c im tõm lý, hon cnh sng ca hc sinh v chớnh ngi giỏo viờn gúp mt phn quan trng vic hỡnh thnh nhõn cỏch cho cỏc em hc sinh - Trong ... Nh trng phi thc s gng mu -Trong giỏo dc hc sinh cỏ bit: + Giỏo dc hc sinh bng tỡnh cm ca ngi giỏo viờn thụng qua hiu bit tõm ca hc sinh, luụn gn gi, gi s din cho hc sinh bng cỏch trao i, núi ... Chc nng nhim v: - Qun ch o iu hnh mi hot ng giỏo dc ca nh trng - Chu trỏch nhim trc phỏp lut v c quan qun cp trờn v tt c hot ng giỏo dc theo quy nh ca cỏc c quan qun 2- T trng chuyờn mụn...
 • 36
 • 483
 • 0

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Luật

... hành công khai - quan quản KH&CN, đơn vị nghiên cứu KH&CN phải công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước, khoản hỗ trợ, viện trợ, đầu tư, khoản thu từ hoạt động KH&CN" Tức ... cá nhân thực nhiệm vụ đạt kết cao quan quản nhà nước KH&CN thẩm quyền công bố phương tiện thông tin đại chúng nhiệm vụ KH&CN Người đứng đầu quản quản nhà nước KH&CN định kết tuyển ... 1/3 đại diện cho quan quản nhà nước liên quan, tổ chức sản xuất - kinh doanh sử dụng kết KH&CN, tổ chức khác liên quan; 2/3 nhà khoa học hoạt động lĩnh vực KH&CN liên quan 43 Thành viên...
 • 129
 • 179
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA GÓI THẦU TƯ VẤN QUẢN DỰ ÁN

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA GÓI THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Cao đẳng - Đại học

... việc quản dự án - Mô hình tổ chức quản thực gói thầu đợc biểu diễn theo sơ đồ sau: Giám đốc Công ty T vấn trởng qlda Phòng quản t vấn trờng Tổ chuyên gia t vấn trờng - Quan hệ quản ... việc t vấn quản dự án, thành lập tổ chuyên gia t vấn trờng đặt dới điều hành, quản trực tiếp Kỹ s trởng quản dự án Tổ chuyên gia t vấn trờng gồm kỹ s t vấn nghiệp vụ quản dự án, ... gói thầu: t vấn quản dự án - công trình: trụ sở làm việc chi cục hải quan cửa móng - cục hải quan tỉnh quảng ninh - Nhà thầu T vấn quản dự án nhiệm vụ tổ chức tốt mối quan hệ công tác...
 • 5
 • 688
 • 13

Báo cáo thực tế thực hiện các nhiệm vụ văn phòng

Báo cáo thực tế thực hiện các nhiệm vụ văn phòng

Xã hội học

... cách quản quan Hoạt động quản hoạt động quan Các phòng ban chịu đạo lãnh đạo Lãnh đạo cuan chịu trách nhiệm phải đôn đốc nhắc nhở, giám sát phòng ban hoạt động Những thời điểm công việc quan ... cách quản yếu tố tác động trực tiếp đến cán công chức trình làm việc tiênd độ hoàn thành mục tiêu tổ chức Môi trường làm việc 5.1 Khái niệm môi trường Theo Bách khoa toàn thư môi trường đưa vào ... +Khả tài +Hoạt động quản quản quan +Văn hóa tổ chức +Trang thiết bị phòng ban làm việc Thứ hai môi trường bên gồm yếu tố sau: +Chính trị pháp luật +Văn hóa - xã hội +Môi trường tự nhiên...
 • 35
 • 300
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN GIẢI PHÁP THỰC HIỆN các NHIỆM vụ của gói THẦU tư vấn QUẢN dự án

PHƯƠNG PHÁP LUẬN và GIẢI PHÁP THỰC HIỆN các NHIỆM vụ của gói THẦU tư vấn QUẢN lý dự án

Cao đẳng - Đại học

... vấn quản dự án - công trình: trụ sở làm việc chi cục hải quan cửa móng - cục hải quan tỉnh quảng ninh Tổ chuyên gia t vấn trờng - Quan hệ quản trực tiếp: - Quan hệ trao đổi thông tin: - Quan ... việc t vấn quản dự án, thành lập tổ chuyên gia t vấn trờng đặt dới điều hành, quản trực tiếp Kỹ s trởng quản dự án Tổ chuyên gia t vấn trờng gồm kỹ s t vấn nghiệp vụ quản dự án, ... thầu: t vấn quản dự án - công trình: trụ sở làm việc chi cục hải quan cửa móng - cục hải quan tỉnh quảng ninh - Mối quan hệ bên tham gia thực dự án gồm mối quan hệ là: mối quan hệ hợp đồng,...
 • 10
 • 151
 • 2

KẾ HOẠCH Phối hợp giữa Trường THCS Thạnh Lợi Hội khuyến học Xã Thạnh Lợi về thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

KẾ HOẠCH Phối hợp giữa Trường THCS Thạnh Lợi và Hội khuyến học Xã Thạnh Lợi về thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

Tài liệu khác

... gây hứng thú học tập học sinh - Khi học sinh bỏ học, phối hợp với sở hội để thực bước vận động, hỗ trợ học sinh trở lại trường - Khi học sinh bỏ học trở lại trường, đạo giáo viên bồi dưỡng, phụ ... phối hợp trường học việc giúp đỡ em học sinh nguy bỏ học tiếp tục học: Phối hợp thực biện pháp vận động, giúp đỡ học sinh bỏ học trở lại trường tiếp tục học III Tổ chức thực hiện: Trường THCS ... hội viên sở tham gia đoàn vận động học sinh lớp theo kế hoạch Trường ban đạo CMC-PCGD địa phương thống Công tác hỗ trợ học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn: 3.1 Trường THCS Thạnh Lợi: Chỉ đạo...
 • 3
 • 524
 • 4

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa Trường trung học sở Thạnh Lợi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã và Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục và công tác chống bỏ học năm học 2012 2013

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa Trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã và Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục và công tác chống bỏ học năm học 2012 2013

Tài liệu khác

... hứng thú học tập học sinh - Khi học sinh bỏ học, phối hợp với sở Đoàn Hội để thực bước vận động, hỗ trợ học sinh trở lại trường tiếp tục học tập - Khi học sinh bỏ học trở lại trường, đạo giáo viên ... Tổ chức việc vận động học sinh trường để góp phần giải khó khăn sở - Phối hợp với hội khuyến học từ xã đến sở vận động từ nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ vài em số học sinh nghèo (nếu ... hợp trường học việc giúp đở em học sinh nguy bỏ học tiếp tục học Phối hợp thực biện pháp vận động, giúp đỡ học sinh bỏ học trỡ lại trường tiếp tục học tập - Chỉ đạo cấp, hội sở: phối hợp trường...
 • 4
 • 224
 • 2

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học sở Thạnh Lợi Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

Tài liệu khác

... thú học tập học sinh - Khi học sinh bỏ học, phối hợp với sở Đoàn Hội để thực bước vận động, hỗ trợ học sinh trở lại trường tiếp tục học tập - Khi học sinh bỏ học trở lại trường, đạo giáo ... học sinh, phân công trách nhiệm đồng chí học sinh bỏ học thuộc khu vực quản lý cần kịp thời báo cáo để kế hoạch huy động thời gian ngắn nhất, hỗ trợ em học sinh không đủ điều kiện đến trường ... tham gia đoàn vận động học sinh lớp theo kế hoạch trường BCĐ CMC – PCGD địa phương thống - Dựa vào kế hoạch phòng chống bỏ học nhà trường, phân chia uỷ viên chịu trách nhiệm quản lý theo khu...
 • 4
 • 233
 • 1

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thạc sĩ - Cao học

... hành công khai - quan quản KH&CN, đơn vị nghiên cứu KH&CN phải công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước, khoản hỗ trợ, viện trợ, đầu tư, khoản thu từ hoạt động KH&CN" Tức ... chủ thể liên quan để chủ động phòng, tránh chống tham nhũng, đồng thời gợi ý số giải pháp phòng, chống tệ nạn góc độ quản nhà nước Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ THAM NHŨNG TRONG VIỆC THỰC ... khác nhau, nhiều quan phân cấp quản như: chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước; chương trình nông thôn - miền núi; đề tài, dự án độc lập cấp nhà nước (do Bộ KH&CN quản lý) , đề tài, dự...
 • 17
 • 115
 • 0

Quyết định về việc ban hành quy chế quan rlis tổ chức thwucj hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh

Quyết định về việc ban hành quy chế quan rlis và tổ chức thwucj hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

... nghệ quan chủ quản cấp để theo dõi, quản b) Báo cáo đột xuất: Tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN trách nhiệm báo cáo kết thực theo yêu cầu quan quản nhà nước khoa học công nghệ quan ... toán Căn vào dự toán chi nghiệp khoa học quan thẩm quyền giao, sở Tài thực giao dự toán sau: a) Giao dự toán Sở Khoa học Công nghệ: - Dự toán chi cho hoạt động phục vụ công tác quản quan ... định, công nhận quan thẩm quyền, lần triển khai địa bàn tỉnh + quan chuyển giao kết nghiên cứu khoa học triển khai thực nghiệm phải đủ lực, điều kiện chuyên môn phù hợp + quan chủ trì...
 • 19
 • 272
 • 2

506 Kiểm tra kịp thời để kiểm chứng việc thực hiện mọi nhiệm vụ, qua đó xử các vấn đề phát sinh…

506 Kiểm tra kịp thời để kiểm chứng việc thực hiện mọi nhiệm vụ, qua đó xử lý các vấn đề phát sinh…

Quản trị kinh doanh

... tham khảo - Giáo trình Tổ chức quản Khoa học quản - Giáo trình thuyết quản trị kinh doanh NXB Khoa học Kỹ thuật - Hà Nội - Sách khoa học quản hoạt động kinh doanh NXB Khoa học 17 ... giảm khả kiểm tra ngời lãnh đạo Trong hệ thống quản tập trung cũ, nhà quản xác định tiêu chuẩn phơng pháp để đạt đợc tiêu chuẩn Trong hệ thống mới, nhà quản thông báo hệ tiêu chuẩn nhng ... suất lao động xuất - dịch vụ Chất lợng sản Chi phí bán hàng Dự trữ phẩm - dịch vụ lao động Chi phí cho sản Chi phẩm-dịch vụ Quan hệ ngời phí quảng cáo Lợi nhuận chiêu thị Số ngày vắng mặt không lý...
 • 18
 • 238
 • 1

Xem thêm