quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... quản chất thải y tế trên thế giới 3 1.1.1. Thực trạng phát sinh chất thải y tế 3 1.1.2. Phân loại chất thải y tế 4 1.1.3. Quản chất thải y tế 4 1.2. Thực trạng quản chất thải y tế ... lượng chất thải rắn y tế/ ng y. + Khối lượng chất thải y tế (kg)/giường bệnh/ ng y. + Khối lượng chất thải rắn y tế nguy hại (kg)/giường bệnh/ ng y. + Tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại /chất thải ... Thực trạng quản chất thải y tế tại Việt Nam Theo Quy chế Quản CTYT của Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 43/QĐ-BYT ng y 30/11/2007, quy định [21]: Chất thải y tế là vật chất ở thể rắn,...
 • 103
 • 3,782
 • 19

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

Công nghệ thông tin

... Về xử nước thải bệnh viện: Một số bệnh viện như Bệnh viện đa khoaBệnh viện Lao Tuyên Quang; Bệnh viện C và Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Nguyên; Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Trung ... trạng quản chất thải y tế 26 3.2. Một số y u tố liên quan đến quản chất thải y tế 32 Chƣơng 4. Bàn luận 49 4.1. Thực trạng quản chất thải y tế 49 4.1.1. Thực trạng quản chất thải ... cứu * Chất thải y tế: - Chất thải rắn y tế: chất thải l y nhiễm, chất thải hóa học nguy hại, chất thải thông thường. - Nước thải bệnh viện: nước thải ra từ các hoạt động của bệnh viện. -...
 • 103
 • 1,553
 • 6

Thực trạng quản lý, xử chất rắn y tế tại bệnh viện đa khoa nam định và đề xuất mô hình can thiệp

Thực trạng quản lý, xử lý chất rắn y tế tại bệnh viện đa khoa nam định và đề xuất mô hình can thiệp

Thạc sĩ - Cao học

... xử chất thải y tế. - Công tác tổ chức quản chất thải y tế: Bệnh viện có sự phân công chuyên trách trong quản chất thải y tế. 2. Mô hình quản và xử chất thải rắn y tế nguy hại ... Chất thải y tế là vật chất ở thể rắn, lỏng và khí đƣợc thải ra từ các cơ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thƣờng. - Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa y u ... phát thải, thực trạng thu gom phân loại và xử chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2011. Đề xuất mô hình quản lý và xử chất thải rắn y tế nguy hại cho Bệnh viện đa khoa...
 • 23
 • 2,111
 • 14

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản chất thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương

Công nghệ - Môi trường

... nghĩa chất thải y tế. Định nghĩa chất thải y tế Theo quy chế quản chất thải y tế của Bộ Y tế: chất thải y tếchất thải phát sinh trong các cơ sở y tế, từ các hoạt động khám chữa bệnh, ... hiệu quả quản chất thải y tế tại bệnh viện Đa khoa Hải Dương Sinh viên: Mạc Thị Ngọc Hà Lớp: MT1201 28 2.1.3. Công tác kiểm soát chất thải bệnh viện. Tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương luôn ... chất thải y tế tại Srilanka [10] 1.6.3.1 Phân loại chất thải y tế Tại Srilanka, việc phân loại chất thải y tế đang được quản ở Colombo, thủ đô Srilanka. Định nghĩa chung về chất thải y tế...
 • 73
 • 1,584
 • 12

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN BẰNG TÁN SỎI NỘI SOI VỚI NGUỒN NĂNG LƯỢNG XUNG HƠI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN BẰNG TÁN SỎI NỘI SOI VỚI NGUỒN NĂNG LƯỢNG XUNG HƠI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Y dược - Sinh học

... nguồn năng lượng xung hơi tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân- Vị trí sỏi: Sỏi niệu quản một bên hoặc hai bên - Điều trị nội khoa không đáp ứng. - Chức ... thất bại 2,79%. Thất bạido đặt m y 2,11%, sỏi ch y lên thận khi tán bằng laser 1,83%, khi tán bằngxung hơi là 24,52%. Tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên đã triển khai tán sỏi nộisoi ... Vì v y, chúng tôi đã tiếnhành nghiên cứu “Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng tán sỏi nộisoi ngược dòng với nguồn năng lượng xung hơi tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên ...
 • 63
 • 979
 • 6

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60.72.20 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRỊNH XUÂN TRÁNG THÁI NGUYÊN - 2009 ... 1.3. Bệnh nguyên, bệnh sinh 1.3.1. Bệnh nguyên Mặc dù trong nhiều năm qua đã có nhiều thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu nguyên nhân của bệnh Basedow nhưng đến nay vẫn chưa rõ nguồn gốc bệnh, ... đoán Basedow và điều trị tại khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán xác định là Basedow chưa được...
 • 78
 • 634
 • 8

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60.72.20 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRỊNH XUÂN TRÁNG THÁI NGUYÊN - 2009 ... cứu Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán Basedow và điều trị tại khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Tất cả các bệnh nhân được ... nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh Basedow chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: "Đánh giá kết quả điều trị bệnh Basedow bằng 131I tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên ...
 • 78
 • 695
 • 4

Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hoá lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng mediator tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hoá lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng mediator tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... hiện tại khoa sinh hoá bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, các xét nghiệm được làm vào ng y thứ 2 và ng y thứ 21 của đợt điều trị. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên – 2007 ... sàng bệnh nhân ĐTĐ týp 2 có rối loạn chuyển hoá lipid máu Qua nghiên cứu 78 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có rối loạn chuyển hoá lipid máu, điều trị tại khoa Nội bệnh viện Đa khoa Trung ương...
 • 71
 • 1,622
 • 7

Nghiên cứu kết quả cắt polyp trực tràng bằng thòng lọng nhiệt điện qua nội soi tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu kết quả cắt polyp trực tràng bằng thòng lọng nhiệt điện qua nội soi tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tới: PGS.TS. Dương Hồng Thái, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên, Trưởng khoa Tiêu hoá tiết niệu và huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên, Trưởng bộ ... tiết Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên. TS. Nguyễn Trọng Hiếu, Phó trưởng khoa Tim mạch - Cơ xương khớp Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên. Ths. Hứa Thị Giang, Khoa Giải phẫu bệnh ... tới: PGS.TS Nguyễn Thành Trung Giám Đốc Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên. Ths. Nguyễn Thị Loan, Trưởng khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên. PGS.TS. Trần...
 • 74
 • 945
 • 6

Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tỉnh Thái Nguyên, Sở Y tế Thái Nguyên, Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên. Cảm ơn gia đình cùng bạn bè đồng nghiệp đã động viên, ủng hộ, giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Thái Nguyên, ng y ... Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2008 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái ... độ bệnh xơ gan, vì v y chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Một số y u tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên nhằm không những giúp các thầy...
 • 80
 • 3,445
 • 21

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

Thạc sĩ - Cao học

... hỏa: qua hỏi bệnh. - Cận lâm sàng: Bệnh nhân được l y máu tĩnh mạch vào buổi sáng sau khi có nhịn ăn sáng, tại khoa Hóa sinh Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số hóa bởi Trung tâm ... hợp, Khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi tiến hành nghiên cứu để hoàn thành luận văn n y. Tôi xin chân thành cảm ơn Cục Y tế ... nhân được chẩn đoán Basedow và điều trị tại khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán xác định là...
 • 78
 • 512
 • 1

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Công nghệ thông tin

... NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60.72.20 HƢỚNG DẪN KHOA ... hợp, Khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi tiến hành nghiên cứu để hoàn thành luận văn n y. Tôi xin chân thành cảm ơn Cục Y tế ... học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 12 1.3. Bệnh nguyên, bệnh sinh 1.3.1. Bệnh nguyên Mặc dù trong nhiều năm qua đã có nhiều thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu nguyên nhân của bệnh...
 • 78
 • 507
 • 0

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

Thạc sĩ - Cao học

... Thái Nguyên Thái Nguyên Thái Nguyên Thái Nguyên Bắc Kạn Bắc Kạn Thái Nguyên Lạng Sơn Thái Nguyên Thái Nguyên Thái Nguyên Lạng Sơn Thái Nguyên Thái Nguyên Lạng Sơn Lạng Sơn Thái ... Thái Nguyên Bắc Kạn YH - 75 YH - 67 YH - 96 YH - 88 YH - 54 YH- 129 YH - 212 YH - 107 YH - 132 YH - 134 YH - 144 YH - 146 YH - 103 YH - 106 YH - 133 YH - 125 YH - 104 YH - ... 1 1 1 1 Thái Nguyên, ng y tháng năm 2009 Học viên Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên Nguyễn Huy Hùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn...
 • 78
 • 506
 • 0

Xem thêm