quán triệt tư tưởng đạo đức hồ chí minh trung với nước hiếu với dân nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân trong cán bộ đảng viên công chức

Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử

Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử

Trung học cơ sở - phổ thông

... tịch Hồ Chí Minh Trần Dân Tiên - Búp sen xanh ( Sơn Tùng) - Kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh - Tác phẩm văn chủ tịch Hồ Chí Minh( Hà Minh Đức) - Các chuyên đề tưởng đạo đức Hồ Chí Minh( Nxb trị quốc ... xuân năm 1975 thống đất nước tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rộng trải dài nhiều lĩnh vực việc lồng ghép giáo dục tưởng Bác vào dạy học để góp phần giáo dục đạo đức, tưởng cáh mạng cho học ... cứu nước dân tộc .Tư tưởng Người định hướng cho hoạt động Đảng nhà nước ta công đổi Đoàn Văn Niên Trường THCS Buôn Trấp Một vài kinh nghiệm việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 13
 • 1,805
 • 16

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội

Báo cáo khoa học

... ởng Hồ Chí Minh vận dụng t tởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Trong hệ thống t tởng Hồ Chí Minh, t tởng đạo đức có vị trí đặc biệt quan trọng, nhân ... đạo nhân dân Đảng thay mặt nhân dân, đầy tớ trung thành mẫu mực suốt đời phục nhân dân, xây dựng chế độ xã hội Một số chuẩn mực đạo đức theo t tởng Hồ Chí Minh Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đạo ... Thực trạng vấn đề đạo đức cán bộ, đảng viên Hải quan Vận dụng t tởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội Với vốn kiến thức hạn chế, luận...
 • 32
 • 2,950
 • 6

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

Trung học cơ sở - phổ thông

... tịch Hồ Chí Minh Trần Dân Tiên - Búp sen xanh ( Sơn Tùng) - Kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh - Tác phẩm văn chủ tịch Hồ Chí Minh( Hà Minh Đức) - Các chuyên đề tưởng đạo đức Hồ Chí Minh( Nxb trị quốc ... xuân năm 1975 thống đất nước tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rộng trải dài nhiều lĩnh vực việc lồng ghép giáo dục tưởng Bác vào dạy học để góp phần giáo dục đạo đức, tưởng cáh mạng cho học ... cứu nước dân tộc .Tư tưởng Người định hướng cho hoạt động Đảng nhà nước ta công đổi Đoàn Văn Niên Trường THCS Buôn Trấp Một vài kinh nghiệm việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 13
 • 1,294
 • 15

Vận dụng tưởng đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh THPT trong giai đoạn hiện nay (qua khảo sát ở trường THPT long phước, huyện long thành, tỉnh đồng nai)

Vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh THPT trong giai đoạn hiện nay (qua khảo sát ở trường THPT long phước, huyện long thành, tỉnh đồng nai)

Khoa học xã hội

... Võ Thị Hồng Lý: “Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT thông qua gương đạo đức nhà giáo”, Hồ Thị Bích Ngọc: “Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào ... dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống 54 học sinh theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2.2.2 Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giảng dạy môn 54 GDCD để nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh ... tâm, trọng để tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào sống Kết luận chương tưởng đạo đức thân Chủ tịch Hồ Chí Minh gương tiêu biểu, mẫu mực đạo đức, không đạo đức người, xã hội mà đạo đức lãnh tụ cách...
 • 92
 • 852
 • 9

Ảnh hưởng của triết học phương đông đối với quá trình hình thành tưởng đạo đức hồ chí minh

Ảnh hưởng của triết học phương đông đối với quá trình hình thành tư tưởng đạo đức hồ chí minh

Khoa học xã hội

... đạo đức trung với nớc, hiếu với dân, Hồ Chí Minh nêu cao ý chí đạo đức: "Nhiệm vụ hoàn thành, khó khăn vợt qua, kẻ thù đánh thắng" [17.107] T tởng hiếu với dân không dừng lại chỗ thơng dân với ... mạnh trung với vua, hiếu với cha mẹ Hồ Chí Minh nói nhân, trớc hết nói tình cảm sâu sắc ngời cách mạng tận trung với tổ quốc, tận hiếu với nhân dân Chúng ta thấy Hồ Chí Minh tài tình sử dụng nhân ... tởng đạo đức Hồ Chí Minh 2.1.Cốt lõi đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức chủ nghĩa MácLêNin 2.2.Mối quan hệbiện chứng t tởng đạo đức dân tộc,Nho,Phật giáo với đạo đức chủ nghĩa Mac-lênin 2.2.1 .Đạo đức truyền...
 • 52
 • 432
 • 0

vận dụng tưởng đạo đức hồ chí minh trong công tác dân vận ở xã tam mỹ đông trong thời kỳ cnh, hđh đất nước

vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong công tác dân vận ở xã tam mỹ đông trong thời kỳ cnh, hđh đất nước

Việt Nam học

... Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công tác dân vận xã Tam Mỹ Đông thời kỳ CNH, HĐH đất nước tưởng đạo đây, với tác động sách mới, công tác Mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân Dân chủ hóa ... CNH, HĐH đất nước Đối với nhân dân thường xuyên học tập, quán triệt quan điểm đạo Đảng, Nhà nước cấp tưởng "Lấy dân làm gốc", "Cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân nhân dân" , "Dân chủ xã hội ... Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công tác dân vận xã Tam Mỹ Đông thời kỳ CNH, HĐH đất nước Đảng Cộng Sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện đội tiên phong giai cấp công nhân Việt...
 • 25
 • 903
 • 0

Đề tài: Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. pot

Đề tài: Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. pot

Khoa học xã hội

... Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công tác dân vận xã Tam Mỹ Đông thời kỳ CNH, HĐH đất nước tưởng đạo đây, với tác động sách mới, công tác Mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân Dân chủ hóa ... CNH, HĐH đất nước Đối với nhân dân thường xuyên học tập, quán triệt quan điểm đạo Đảng, Nhà nước cấp tưởng "Lấy dân làm gốc", "Cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân nhân dân" , "Dân chủ xã hội ... Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công tác dân vận xã Tam Mỹ Đông thời kỳ CNH, HĐH đất nước Đảng Cộng Sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện đội tiên phong giai cấp công nhân Việt...
 • 25
 • 759
 • 1

vị trí của tưởng đạo đức hồ chí minh trong tưởng văn hóa hồ chí minh

vị trí của tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong tư tưởng văn hóa hồ chí minh

Lý luận chính trị

... phận tưởng văn hóa Hồ Chí Minh Nói cách khác, tưởng Hồ Chí Minh đạo đức phận tưởng Hồ Chí Minh văn hóa, tưởng Hồ Chí Minh văn hóa lại phận tưởng Hồ Chí Minh nói chung Chủ tịch Hồ Chí ... trọng vào đạo đức - Vị trí tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tưởng văn hóa Hồ Chí Minh Đại hội IX Đảng ta đưa mệnh đề cấu thành định nghĩa chuẩn xác tưởng Hồ Chí Minh, "Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ ... thấy tưởng đạo đức - Theo Hồ Chí Minh, tưởng đạo đức lấy dân làm gốc, nhằm phục vụ cho nghiệp trị nước, dân. ngược lại tưởng chình trị trung với nước hiếu với dân phẩm chất đạo đức Hồ...
 • 20
 • 231
 • 0

Những lát cắt về đạo đức nghề nghiệp trong tưởng đạo đức hồ chí minh

Những lát cắt về đạo đức nghề nghiệp trong tư tưởng đạo đức hồ chí minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... sỹ ta phải trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân tưởng gương nước, dân Người khơi dậy cán bộ, chiến sỹ ta lòng yêu nước, thương dân sâu sắc Tên gọi Bộ đội Cụ Hồnhân dân ta trìu ... đạo đức cao Nghị Bộ Chính trị số định hướng lớn công tác tưởng nhận định: tưởng thực dụng chạy theo đồng tiền làm cho số phận cán Đảng viên xa rời lý ng, sa sút phẩm chất đạo đức, nạn ... tiêu, lý ng cao cách mạng, Tổ quốc, nhân dân, người tiến thân Theo Hồ Chí Minh, mục đích việc học tập là: “ Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng đoàn thể, phụng giai cấp nhân dân, ...
 • 5
 • 1,247
 • 3

VỀ QUAN ĐIỂM “ĐỨC LÀ GỐC” TRONG TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH docx

VỀ QUAN ĐIỂM “ĐỨC LÀ GỐC” TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH docx

Cao đẳng - Đại học

... Đức gốc” tưởng Hồ Chí Minh đạo đứcđạo đức cách mạng mang chất giai cấp công nhân, kết hợp truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc tinh hoa đạo đức nhân loại Sự khác biệt đạo đứcvới đạo ... minh" , đạo đức "gốc" xây dựng Đảng tưởng xuyên suốt, quán tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng vai trò lãnh đạo không nhân dân tín nhiệm Đảng yếu kém, không sạch, suy thoái đạo đức ... dân tộc Việt Nam, đồng thời kế thừa tưởng đạo đức phương Đông, tinh hoa đạo đức nhân loại đặc biệt quan trọng tưởng đạo đức chủ nghĩa Mác – Lênin Trong lĩnh vực đạo đức, Hồ Chí Minh...
 • 5
 • 410
 • 0

Lòng yêu thương con người trong tưởng đạo đức hồ chí minhý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên phạm trong điều kiện hiện nay

Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức hồ chí minh và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm trong điều kiện hiện nay

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... MỘT BỘ PHẬN CỦA TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 1.1 tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 1.1.1 Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trình hình thành lòng yêu thương người tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí ... Hồ Chí Minh, yếu tố cội nguồn hình thành nên tưởng đạo đức Người Như vậy, thấy: tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kết hợp hài hòa đạo đức truyền thống, tinh hoa đạo đức nhân loại tưởng đạo đức ... tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh Tuy nhiên, khía cạnh “Lòng yêu thương người tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ý nghĩa việc giáo dục đạo đức cho sinh viên phạm điều kiện nay” chưa có công...
 • 75
 • 3,159
 • 10

Nâng cao đạo đức cách mạng - Vấn đề cơ bản, nhất quán trong tưởng đạo đức Hồ Chí Minh doc

Nâng cao đạo đức cách mạng - Vấn đề cơ bản, nhất quán trong Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh doc

Cao đẳng - Đại học

... 06-CT/TƯ tổ chức vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh , nhằm “Làm cho toàn Ðảng, toàn dân nhận thức sâu sắc nội dung giá trị to lớn tưởng đạo đức gương đạo đức Hồ Chí Minh Tạo ... “việc tổ chức học tập tưởng Hồ Chí Minh nhiệm vụ mấu chốt công tác tưởng Đảng, cần toàn Đảng thực chặt chẽ, có chất lượng, hiệu quả”, ngày 27-11-2006, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ... xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán đảng viên Đảng tổ chức sở Đảng, xây dựng Đảng thật sạch, vững mạnh trị, tưởng tổ chức, coi nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống Đảng nghiệp...
 • 7
 • 440
 • 1

Đề tài:" TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM " doc

Đề tài:

Báo cáo khoa học

... mực đạo đức bất công trước Khát vọng công xã hội, nghĩa vụ công dân nằm sâu ý ng quyền lực nhân dân, sức mạnh nhân dân tưởng Hồ Chí Minh Trong tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức phải gắn liền với ... TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM ĐỖ HUY (*) Trong tưởng đạo đức mình, Hồ Chí Minh phát triển giá trị đạo đức dân tộc, tiếp biến tinh hoa đạo ... đại mới, đạo đức phải gắn với pháp luật Nhà nước ta, tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước pháp quyền, Người coi trọng đạo đức Sự tiến đạo đức văn hóa gắn liền ý thức đạo đức công dân với nhà nước pháp...
 • 12
 • 424
 • 0

luận văn phạm Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học phạm Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

luận văn sư phạm Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục học

... nên, đức gốc đức tài phải kết hợp với để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng * Tính thống phạm vi đề cập tưởng Hồ Chí Minh đạo đức tưởng đạo đức Người thống trị đạo đức tưởng đạo đức hành vi đạo ... đó, đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, đạo đức hành động độc lập, tự chủ nghĩa xã hội * Quan điểm Hồ Chí Minh đạo đức Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức người cách mạng trung với nước, hiếu với dân, ... trò tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đời sống xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh xa Người để lại cho dân tộc tài sản vô quý giá, hệ thống tưởng Người, đặc biệt tưởng đạo đức Xã hội có đổi thay, tưởng...
 • 80
 • 759
 • 12

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8, 9

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8, 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy 20 Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Các chuyên đề tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Nxb Chính trị quốc gia) Tài liệu liên ... ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8,9 sau: Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch ... tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử thông qua nhiều hình thức Trong dạy dùng hình ảnh liệu, phim liệu, kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh, trích dẫn câu nói Bác trích dẫn danh nhân, tư...
 • 21
 • 968
 • 2

vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức nho giáo trong tưởng đạo đức hồ chí minh

vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức nho giáo trong tư tưởng đạo đức hồ chí minh

Tiến sĩ

... đầu 1.2 NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINHSỰ KẾ THỪA, PHÁT TRIỂN ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Nghiên cứu tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kế thừa, ... thống tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Trên sở nghiên cứu chất nội dung tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, sách khẳng định tính phổ biến giá trị trường tồn tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nhằm quán triệt ... - tưởng Hồ Chí Minh đạo đức , Ban tưởng Văn hóa Trung ương [3] Cuốn sách tập hợp nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh, số ý kiến Hồ Chí Minh đạo đức, câu chuyện chân thật, sinh động gương đạo đức...
 • 164
 • 332
 • 0

skkn giáo dục tưởng đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử phần lịch sử việt nam lớp 8,9

skkn giáo dục tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử phần lịch sử việt nam lớp 8,9

Giáo dục học

... nhuần tưởng đạo đức Bác Từ học tập làm theo gương đạo đức Bác để sau trở thành cơng dân có đủ đức tài để góp phần xây dựng đất nước Đó lý tơi chọn đề tài “ giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ... tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử thơng qua nhiều hình thức Trong dạy dùng hình ảnh liệu, phim liệu, kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh, trích dẫn câu nói Bác trích dẫn danh nhân, ... “mơn phụ” kiến thức khơng có sẵn sách giáo khoa nên em chưa có ý thức học tập khơng tìm kiếm để hiểu tưởng đạo đức Bác Hồ 1.2/Thực trạng dạy học giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học...
 • 18
 • 343
 • 1

Xem thêm