powerpoint định tuyến đường

Giáo trình thiết kế đường sắt - chương 5 định tuyến đường sắt pot

Giáo trình thiết kế đường sắt - chương 5 định tuyến đường sắt pot

Kiến trúc - Xây dựng

... vạch tuyến khó khăn, vị trí tổng quát hướng cục tuyến đường xác định nhờ đường khối lượng không Đường khối lượng không tuyến đường gấp khúc vừa đủ độ dốc vạch tuyến vừa đường nối giao điểm đường ... sông, tuyến men theo đường phân thuỷ, tuyến men theo sườn núi - Tuyến cắt hay số đường phân thuỷ tức tuyến từ hệ thống sông sang hệ thống sông khác Trong nhóm có loại tuyến cắt đường phân thuỷ Tuyến ... đoạn tuyến đặt thung lũng sông Tuyến theo đường phân thuỷ đoạn tuyến đặt đường phân thuỷ hai hệ thống sông Tuyến theo sườn núi tuyến đặt sườn dốc thung lũng đường phân thuỷ 14 Hình 5-6 A- Tuyến...
 • 71
 • 404
 • 5

Bài 42: Thực hành- Xác định trên bản đồ một số tuyến đường bộ và đầu mối giao thông chính

Bài 42: Thực hành- Xác định trên bản đồ một số tuyến đường bộ và đầu mối giao thông chính

Địa lý

... trọng đường sông/biển không IV.Củng cố Căn đồ, atlát hãy: Xác định điểm đầu điểm cuối số tuyến đường bộ: 1A, 2, 5, 6, 9, 51, 80 Xác định tuyến đường sắt quan trọng Xác định sân bay quốc tế Xác định ... luận: Đầu mối Tập trung Ý nghĩa giao thông tuyến đường Hà Nội Đường - Là đầu mối giao thông quan trọng phía Đường sắt Bắc nước ta, tập trung tuyến GT huyết Đường hàng mạch toả khắp vùng nước không ... Tp Hồ Chí - Đường - Là đầu mối GT quan trọng bậc nước, Minh - Đường sắt có ý nghĩa lớn nước phía nam bán - Đường sông đảo Đông Dương - Đường biển - Là đầu mối hàng không lớn nước - Đường hàng...
 • 3
 • 7,596
 • 14

Tuyen duong gia dinh hieu hoc cap xã

Tuyen duong gia dinh hieu hoc cap xã

Tư liệu khác

... đình hiếu học trân trọng giới thiệu kính mời ông Trần Văn Thanh - Phó chủ tịch UBND xã lên đọc định khen thởng UBND xã cho thành viên gia đình hiếu học kính mời ông 7/ Thông qua danh sách gia...
 • 4
 • 323
 • 0

đánh giá chi phí tìm đường của một số giao thức định tuyến trong mạng manet

đánh giá chi phí tìm đường của một số giao thức định tuyến trong mạng manet

Hệ thống thông tin

... so sánh định tuyến đơn đường định tuyến đa đường mạng MANET Đầu tiên, phụ tải cho việc phát tuyến định tuyến đa đường nhiều so với định tuyến đơn đường Tuy nhiên, tần suất cho việc phát tuyến mạng ... định tuyến mạng MANET thông tin định tuyến trao đổi, làm thông tin định tuyến trao đổi, làm tuyến tính toán…Các kĩ thuật định tuyến mạng MANET chia thành loại sau: 3.2.1 Định tuyến chủ động định ... dụng định tuyến đa đường hệ thống vận hành chí hay vài đường nguồn đích gặp lỗi 3.2.3 Định tuyến dựa vào bảng định tuyến khởi tạo phía nguồn ü Định tuyến dựa vào bảng 27 Với giao thức định tuyến...
 • 87
 • 572
 • 0

LUẬN VĂN:CÁC CƠ CHẾ ĐỊNH TUYẾN QoS VÀ THUẬT TOÁN MỞ ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐẦU TIÊN (OSPF) MỞ RỘNG docx

LUẬN VĂN:CÁC CƠ CHẾ ĐỊNH TUYẾN QoS VÀ THUẬT TOÁN MỞ ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐẦU TIÊN (OSPF) MỞ RỘNG docx

Điện - Điện tử - Viễn thông

... định tuyến dựa QoS Bên cạnh đó, có hai khái niệm liên quan định tuyến dựa sách định tuyến ràng buộc Mối quan hệ ba kiểu định tuyến thể hình 1.3 Định tuyến ràng buộc Định tuyến theo QoS Định tuyến ... lần cuối Định tuyến có hai loại: định tuyến tĩnh định tuyến động  Định tuyến tĩnh: Định tuyến tĩnh người quản trị phải cấu hình cố định thông tin đến mạng khác cho router Quyết định định tuyến ... đường xác định, định tuyến nguồn thông báo cách đưa lưu lượng tải cho định tuyến khác theo đường Sau luồng định tuyến đến đích phù hợp Định tuyến nguồn đơn giản theo nghĩa bị định nguồn Các định...
 • 85
 • 216
 • 0

LUẬN VĂN:ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ TÌM ĐƯỜNG CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG MANET doc

LUẬN VĂN:ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ TÌM ĐƯỜNG CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG MANET doc

Công nghệ thông tin

... so sánh định tuyến đơn đường định tuyến đa đường mạng MANET Đầu tiên, phụ tải cho việc phát tuyến định tuyến đa đường nhiều so với định tuyến đơn đường Tuy nhiên, tần suất cho việc phát tuyến mạng ... định tuyến mạng MANET thông tin định tuyến trao đổi, làm thông tin định tuyến trao đổi, làm tuyến tính toán…Các kĩ thuật định tuyến mạng MANET chia thành loại sau: 3.2.1 Định tuyến chủ động định ... dụng định tuyến đa đường hệ thống vận hành chí hay vài đường nguồn đích gặp lỗi 3.2.3 Định tuyến dựa vào bảng định tuyến khởi tạo phía nguồn ü Định tuyến dựa vào bảng 27 Với giao thức định tuyến...
 • 87
 • 201
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 10 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 10 ppt

Cao đẳng - Đại học

... niên 80 ,Cisco Sytems trở thành công ty khắc phục nhược điểm RIP định tuyến router nội IGRP định chọn đường dựa vào thông độ trễ đường liên kết mạng IGRP hội tụ nhanh RIP nên trách lặp vòng tốt...
 • 6
 • 193
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 9 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 9 pptx

Cao đẳng - Đại học

... số định tuyến IGRP đặt ngoặc vuông Đường có băng thông lớn có thông số định tuyến nhỏ , tượng tự đường có độ trễ có thông số định tuyến nhỏ 7.3.3 Các loại đường IGRP IGRP thực quảng bá loại đường ... IGRP giao thức định tuyến nội định tuyến theo vectơ khoảng cách Giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách chọn lựa đường cách so sách vectơ khoảng cách Router chạy giao thức định tuyến theo vectơ ... toàn thông số định tuyến từ nhiều thông số đường cho kết xác so với RIP dựa vào thông số số lượng hop Nguyên tắc đường có thông số định tuyến nhở đường tốt nhất.: Sau thông số đường mà IGRP sử...
 • 6
 • 181
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 8 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 8 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... router định tuyến dựa thông tin định tuyến nhận từ router láng giềng Tuy nhiên, router sử dụng giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết chể không hiệu giao thức định tuyến định chọn đường ... thức định tuyến nội (IGP) có giới hạn riêng Ví dụ EIGRP cho phép tối đa đường Mặc định hầu hết giao thức định tuyến IP chia tải đường Đường cố định chia tải đường Chỉ riêng BGP ngoại lệ, mặc định ... • Từ E qua C qua A , thông số định tuyến 20 • Từ E qua D qua A, thông số định tuyến 45 Router E chọn đường thứ đường E –C-A có thông số định tuyến 20 nhỏ Khi định tuyến IP, Cisco IOS có hai chế...
 • 6
 • 153
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 7 potx

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 7 potx

Cao đẳng - Đại học

... router không cập nhật đường có thông số định tuyến không tốt đường mà router có trước đó, có có đường khác thay cho đường cũ thật router không cập nhật Thời gian holddown mặc định RIP 180 giây Bạn ... kiểm tra xem đường mà router học từ router RIP láng giềng có cài đặt vào bảng định tuyến không Trên kết hiển thị bảng định tuyến, bạn kiểm tra đường có đánh dấu chữ “R” đầu dòng đường mà router ... thường gặp giao thức định tuyến ta không muốn cho giao thức gửi thông tin cập nhật định tuyến cổng Sau bạn nhập lệnh network để khai báo địa mạng RIP bắt đầu gửi thông tin định tuyến tất cổng có...
 • 6
 • 162
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 6 docx

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 6 docx

Cao đẳng - Đại học

... thức định tuyến khác Ví dụ : RIP có horizon thời gian holddown để tránh cập nhật thông tin định tuyến không xác Các đặc điểm RIP • Là giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách • Thông số định tuyến ... (RIPv1) RIP giao thức định tuyến theo lớp địa phiên 2(RIPv2) 152 RIP trở thành giao thức định tuyến không theo lớp địa RIPv2 có ưu điểm sau: • Cung cấp thêm nhiều thông tin định tuyến • Có chế xác ... lại bảng định tuyến Đây đặc điểm quan trọng giao thức định tuyến theo lớp Nếu địa mạng lớn chia thành subnet toàn subnet Khi gói liệu có địa đích subnet nằm địa mạng lớn lại bảng định tuyến router...
 • 6
 • 154
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 5 pot

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 5 pot

Cao đẳng - Đại học

... bảng định tuyến mà sai Lúc này, bảng định tuyến, router D có đường tới Mạng qua router C Sau router D lấy bảng định tuyến vừa cập nhật xong gửi cho router A Tương tự, router A cập nhật lại đường ... cho router B router C có đường đến Mạng thông tin qua router D, khoảng cách đường Khi router B tưởng lầm router C có đường đến Mạng đường có thông số định tuyến không tốt đường cũ router B lúc truớc ... 145 Hình 7.1.2 Định tuyến lặp xảy bảng định tuyến router chưa cập nhật hội tụ trình hội tụ chậm Trước mạng bị lỗi ,tất router hệ thống mạng có thông tin cấu trúc mạng bảng định tuyến xác Khi nói...
 • 6
 • 88
 • 1

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 4 pps

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 4 pps

Cao đẳng - Đại học

... không tìm đường tới đích • Đường cố định người quản trị mạng cấu hình cho router • Đường mặc định loại đặc biệt đường cố định Đường mặc định đường cuối cho router sử dụng không tìm đường tới ... hình đường cố định đường mặc định :show ip router ,ping ,traceroute • Kiểm tra xử lý cố liên quan đến đường cố định đường mặc định • Các giao thức định tuyến • Hệ tự quản • Mục đích giao thức định ... hình định tuyến • Các giao thức định tuyến: RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, BGP • Hệ tự quản, IGP EGP • Định tuyến theo vectơ khoảng cách • Định tuyến theo trạng thái đường liên kết 143 GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN...
 • 6
 • 134
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 3 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 3 ppt

Cao đẳng - Đại học

... 6.3.3 Các giao thức định tuyến lớp Internet giao thức TCP/IP , router sử dụng giao thức định tuyến IP để thực việc định tuyến Sau số giao thức định tuyến IP: • RIP – giao thức định tuyến nội theo ... hình định tuyến Để cấu hình giao thức định tuyến ,bạn cần cấu hình chế độ cấu hình toàn cục cài đặt đặc điểm định tuyến Bước ,ở chế độ cấu hình toàn cục ,bạn cần khởi động giao thức định tuyến ... động giao thức định tuyến Lệnh network dùng để khai báo cổng giao tiếp router mà ta muốn giao thức định tuyến gửi nhận thông tin cập nhật định tuyến Sau ví dụ cấu hình định tuyến: GAD(config)#router...
 • 6
 • 156
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 2 docx

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 2 docx

Cao đẳng - Đại học

... tin cấu hình đường cố định 128 Giao thức định tuyến cấp nhật tất đường ,chọn đường tốt đặt vào bảng định tuyến xoá đường không sử dụng Còn router sử dụng thông tin trêng bảng định tuyến để chuyển ... loại giao thức định tuyến Đa số thuật toán định tuyến xếp vào loại sau : • Vectơ khoảng cách • Trạng thái đường liên kết Định tuyến theo vectơ khoảng cách thực truyền bảng định tuyến từ router ... quản Múc đích giao thức định tuyến xây dựng bảo trì bảng định tuyến Bảng định tuyến mang thông tin mạng khác cổng giao tiếp router đến mạng Router sử dụng giao thức định tuyến để quản lý thông...
 • 6
 • 145
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 1 pot

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng đường cố định để dự phòng cho đường định tuyến động phần 1 pot

Cao đẳng - Đại học

... đường cố định tương ứng có số tin cậy mặc định 6.1.4 Cấu hình đường mặc định cho router chuyển gói Đường mặc định đường mà router sử dụng trường hợp router không tìm thấy đường phù hợp bảng định ... 6.1.4b 6.1.5.Kiểm tra cấu hình đường cố định Sau cấu hình đường cố định ,chúng ta phải kiểm tra xem bảng định tuyếnđường ,cố định mà cấu hình hay chưa ,hoạt động định tuyến có hay không Bạn dùng ... 6.1.3,cả câu lệnh đường cố định cho router thông qua cổng router Trong câu lệnh lại không định giá trị cho số tin cậy nên bảng định tuyến đường cố định có số tin cậy mặc định 0 .Đường có chí số...
 • 6
 • 138
 • 0

Xem thêm