polime có hướng dẫn giải

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

Xã hội học

... nghĩa việc giải xung đột pháp luật BTTH hợp đồng Tư pháp quốc tế: Mục đích lớn việc giải xung đột pháp luật BTTH hợp đồng TPQT tìm hệ thống pháp luật dùng để giải việc Thứ hai, việc giải xung ... kí kết với quốc gia khác Khi nghiên cứu HĐTTTP này, ta thấy, hiệp định cách giải tương đối giống việc xác định luật giải vấn đề bồi thường Cụ thể, HĐTTTP thường chia thành hai trường hợp: ... pháp luật hàng hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định khác Các trường hợp xảy xung đột vấn đề BTTH hợp đồng hướng giải theo quy định pháp luật Việt Nam: Trường hợp 1: Đối với...
 • 4
 • 551
 • 4

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Công nghệ - Môi trường

... phát triển pháp luật quốc tế về trách nhiệm liên quan đến việc đánh giá bồi thường thiệt hại việc giải tranh chấp về mặt này, như, có thể, đến việc soạn thảo tiêu chuẩn thủ tục toán tiền bồi ... giới hạn là 89,77 triệu SDR (11,5 triệu USD) * Xác định phương thức giải quyết và quan thẩm quyền giải quyết Khi sự cố gây thiệt hại ô nhiễm lãnh thổ kể cả vùng lãnh hải...
 • 13
 • 87
 • 0

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

Tài liệu khác

... hội đồng hạt – Only in magistrates court: Chỉ tòa sở  In London: stipendiary magistrates: all lawyers and paid: Ở London, ngoại lệ tòa án sở bồi thẩm hưởng lương luật gia Tổ chức quyền ... London: Presenter Mr Nguyễn Chí Dũng, Cố vấn Chương trình, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu, VPQH: Dẫn chương trình, dịch The Faculty: Trương Trọng Hiểu GV Khoa Luật ĐH Đà Lạt, Ban tổ chức Outline ... University degree, extra exams for non-law graduates, legal subjects, including accounts: Phải đại học, đại học luật thi thêm môn bắt buộc, gồm môn thi gồm kế tóan tài khoản Para legal: Thư...
 • 15
 • 259
 • 0

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Quản trị kinh doanh

... việc, bên quyền huỷ bỏ Hợp đồng lao động mà không cần báo trước bồi thường - Hợp đồng lao động văn hiệu lực từ ngày ký từ ngày hai bên thoả thuận, Hợp đồng lao động giao kết miệng hiệu ... trước chấm dứt Hợp đồng lao động với phụ cấp có. ) - Trong thời hạn ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động, hai bên trách nhiệm toán đầy đủ khoản liên quan đến quyền lợi bên, trường hợp ... lao động đương nhiên hiệu lực IV - Giải tranh chấp lao động: Căn vào Bộ luật Lao động, Luật số 35/2002/QH10 ngày 19/4/2002 việc sưả đổi, bổ sung số đIều Bộ luật Lao động hiệu lực từ 1/1/2003...
 • 9
 • 289
 • 2

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... chuyển đến quan thẩm quyền giải quyết, đôn đốc việc giải thư khiếu nại, tố cáo công dân Một số hạn chế hoạt động hội đồng nhân dân nước ta qua nhiệm kỳ: Về cấu tổ chức thì HĐND chưa giải cách mối ... HĐND, chuyển đến tổ chức, cá nhân trách nhiệm giải Những vấn đề HĐND định hầu hết phù hợp với lòng dân, xuất phát từ ý chí, nguyện vọng lợi ích nhân dân, ý nghĩa thiết thực địa phương Ví ... HĐND quan thường trực HĐND vai trò quan trọng việc điều hòa, phối hợp hoạt động ban HĐND đại biểu HĐND Thường trực HĐND cấp xã, huyện, tỉnh Thường trực HĐND nhiệm vụ triệu tập chủ tọa...
 • 8
 • 320
 • 2

Tài liệu Báo cáo "Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế " docx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... Việt Nam trách nhiệm bảo hộ tài sản trí tuệ tác nhân nớc Do vậy, phía Việt Nam vi phạm từ cá nhân hay tổ chức dẫn đến việc chủ thể quyền nớc yêu cầu quyền họ kiện Việt Nam trớc quan giải tranh ... công chúng mà không cần đồng ý ngời quyền Trên thực tế, quy định lợi cho nớc phát triển Việt Nam, vậy, cần phải tận dụng ngoại lệ mức nhiều Ưu đãi giá trị vòng 10 năm tính từ lúc gia ... tiếp cận họ tới thị trờng giới, nh giải vấn đề SHTT thị trờng nội địa doanh nghiệp Ngoài ra, quyền quyền liên quan, cần thiết phải tổ chức chuyên nghiệp chức t vấn, làm trung gian cho nhà...
 • 11
 • 255
 • 0

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

Kế toán

... theo Pháp luật nhân Việt Nam nhân từ người sinh chấm dứt người chết ' Theo quy định này, cá nhân sống tồn xã hội luôn lực pháp luật dân nghĩa họ khả quyền ơn nghĩa vụ dân Tuy nhiên, ... luật bồi thường thiệt hại quan nhà nước thẩm quyền cần phải hướng dẫn cự thể vấn đề sau: 1/ Người bị hạn chế lực hành vi dân gây thiệt hại người trách nhiệm bồi thường, người gây thiệt ... hệ xã hội định chủ thể phải đầy đủ ý chí lý trí để điếu khiển hành vi mình, phải nhận thức gỉ làm hậu hành vi Không nhận thức nghĩa họ biết làm việc làm hậu Việc quy định nhận thức...
 • 37
 • 262
 • 0

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Cao đẳng - Đại học

... phương án hòa giải Hội đồng hòa giải lao động sở hòa giải viên sở lao động lập biên hòa giải thành, chữ ký hai bên tranh chấp, Chủ tịch Thư ký Hội đồng hòa giải lao động sở hòa giải viên lao ... quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều lao động hợp đồng lao động 11 ngày nhận trở lại làm việc, hưởng khoản bồi thường hai tháng tiền lương anh A A trách nhiệm sau: mặt thời gian, ... hòa giải viên lao động Hai bên nghĩa vụ chấp hành thỏa thuận ghi biên hòa giải thành” Như A phải trách nhiệm quay trở lại làm việc cho công ty X theo biên hòa giải thành vào ngày 1/1/2009...
 • 18
 • 101
 • 0

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Luật thương mại

... đồng + Đình + Hủy bỏ - Những phát sinh trách nhiệm pháp lý + hành vi trái pháp luật + thiệt hại vật chất + mối liên hệ nhân + lỗi bên vi phạm nghĩa vụ - Những trường hợp miễn, giảm trách ... Không tranh chấp - Công việc phải làm công việc không phép làm - Tín chấp uy tín tổ chức trị xã hội CHƯƠNG III CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG 3.4 Hợp đồng vô hiệu Một giao dịch dân hiệu ... Điểm chung • Đối tượng dùng để bảo đảm + Tài sản, vật có, vật hình thành tương lai Ví dụ: mua nhà công ty xây dựng chưa xong nhà + Tiền, giấy tờ giá + Các quyền tài sản - Đối với tài sản dùng...
 • 26
 • 238
 • 0

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Khoa học xã hội

... Nam tính đặc hữu cao so với nước vùng Đông Dương: tới 15 loài phân bố Việt Nam tổng số 21 loài linh trưởng đặc hữu vùng Đông Dương; khu hệ chim tới 10,17% số loài phân loài đặc hữu ... vật bậc cao, 800 loài rêu 600 loài nấm Tính đặc hữu hệ thực vật cao, 40% số loài đặc hữu Không họ thực vật đặc hữu, tới 3% số chi thực vật đặc hữu Về hệ động vật, tính đến năm 1995 thống ... thành 16 nước tính đa dạng sinh học cao hàng đầu giới Theo báo cáo Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010, Việt Nam khoảng 12.000 loài thực vật mạch, định...
 • 26
 • 391
 • 0

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... tranh chấp, sở quy định thủ tục tố tụng áp dụng để giải tranh chấp iii) chế giải tranh chấp quan thẩm quyền giải tranh chấp, trình tự thủ tục giải quyết, Các quy định phải phù hợp với quy ... - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực số điều Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 Chính phủ, Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT - BCA - BLĐTBXH ngày 18/1/2005 hướng dẫn công tác phòng ngừa ... Thương binh Xã hội Hướng dẫn chi tiết số điều Luật Người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật...
 • 76
 • 520
 • 1

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... tranh chấp, sở quy định thủ tục tố tụng áp dụng để giải tranh chấp iii) chế giải tranh chấp quan thẩm quyền giải tranh chấp, trình tự thủ tục giải quyết, Các quy định phải phù hợp với quy ... Thương binh Xã hội hướng dẫn thực số điều Nghị định - 29 - số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 Chính phủ, Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT - BCA - BLĐTBXH ngày 18/1/2005 hướng dẫn công tác phòng ... Thương binh Xã hội Hướng dẫn chi tiết số điều Luật Người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật...
 • 79
 • 768
 • 0

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

Khoa học xã hội

... Những tranh chấp diện tích đất mai táng giải sỏ thỏa thuận yêu cầu quyền địa phương áp dụng biện pháp hành quyền hạn để giải Trách nhiệm pháp nhân hành vi xâm phạm mồ mả: Như phân tích ... vi bịa đặt tin đồn người mồ mả, tạo dư luận làm giảm uy tín, danh dự người mồ mả hành vi trái pháp luật không thuộc hành vi xâm phạm mồ mả - Người xâm phạm mồ mả trách nhiệm tài sản: ... mồ mả bị xâm phạm Vì hành vi xâm phạm mồ mả gây thiệt hại phần tài sản xác định mà xâm phạm đến quyền nhân thân cá nhân mồ mả đồng thời gây tổn thất tinh thần người thân thích cá nhân có...
 • 25
 • 301
 • 0

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... hoạt động kinh tế thực phát huy hiệu tảng pháp luật vững môi trường pháp lý thích hợp Tính phù hợp thống văn pháp luật với văn pháp luật liên quan cần xem xét, giải mối quan hệ pháp luật nói ... 1954 đ n , tron c ” [12] TTQT 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 – 64/2001/NĐ-CP) 17 3.1.2.3 – 226) , hướng dẫn chi tiết sử dụng thực dịch vụ toán lệnh toán, chứng từ toán; phương tiện toán, cung ứng phương ... quan với văn sửa đổi, bổ sung văn cần lưu ý đến điều khoản liên quan văn pháp luật khác để 21 sửa đổi, bổ sung cách đồng 3.2.2.2 Điều nghĩa cần phải nội luật nguyên tắc, thông lệ quốc tế để...
 • 25
 • 289
 • 2

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... hạn chế Một số công trình nêu yêu cầu khách quan giải pháp bảo đảm thực pháp luật số lĩnh vực Tuy nhiên chưa công trình nghiên cứu toàn diện, hệ thống thực pháp luật QSHTT TPVHNTDG góc độ ... TPVHNTDG nước văn hóa pháp lý tương đồng, họ xác định rõ ràng cách thức phải xin phép nơi sử dụng Các quốc gia định quan thẩm quyền “cơ quan giám sát” với chức đặc biệt Chức quan thẩm quyền ... số loại hình sử dụng TPVHNTDG, nhận đơn xin phép sử dụng, giải đơn, cấp phép quan nhiệm vụ ấn định thu phí yêu cầu Bất định quan thẩm quyền phải chịu kháng nghị Ở quốc gia thành viên tham...
 • 27
 • 241
 • 0

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Kế toán

... sai sót Đưa hướng dẫn đánh giá trọng yếu rủi ro, kỹ thuật thu thập chứng làm sở dẫn liệu sở kiểm toán viên đưa nhận xét, đánh giá, tránh suy luận mang tính chủ quan Đồng thời đưa hướng dẫn việc ... giải pháp khắc phục giải hạn chế tồn Nội dung giải pháp dựa quan điểm Đảng Nhà nước việc nâng cao địa vị quan KTNN kinh tế, định hướng giải pháp phát triển KTNN giai đoạn 2010-2020 3.1 Định hướng ... nâng cao, đến 97,5% trình độ đại học trở lên, 100% KTV trình độ đại học trở lên, nhiều người từ hai đến ba văn đại học, 17% số cán bộ, công chức trình độ sau đại học, năm giáo sư,...
 • 44
 • 131
 • 0

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luật

... tôn giáo công cụ hữu hiệu để ngăn cản lạm dụng quyền này từ người ý đồ không tốt, đồng thời sở để xử lý sai phạm liên quan Quan điểm thống nhất của Đảng và Nhà nước Việt ... tín ngưỡng, tôn giáo không xa lạ đã nhiều học giả, nhiều công trình, bài viết song tiếp cận quyền khuôn khổ pháp luật quốc tế quốc gia chưa nhiều Một số công trình, bài nghiên ... ngưỡng, tôn giáo chưa tiếp cận một cách rộng rãi cụ thể Nói không chưa nghiên cứu quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo mà thực tế nhiều người nghiên cứu vấn đề tôn giáo nhân quyền, song cách tiếp...
 • 101
 • 412
 • 2

Xem thêm