phuong phap do luong the tich

NHÓM CÁC BÀI TOÁN CÓ HỌ HÀNG HÌNH HỌC 7

NHÓM CÁC BÀI TOÁN CÓ HỌ HÀNG HÌNH HỌC 7

Toán học

... số đo góc HAD b, Gọi I giao điểm phân giác ACB Tính góc BIC theo c, Gọi O giao điểm phân giác góc B, Phân giác góc C Tính góc BOC theo Bài 12: Tìm mối liên hệ hai góc B C tam giác ABC biết ... Bài 23: Cho tam giác ABC có I giao điểm phân giác Gọi D, E, F, theo thứ tự chân đờng vuông góc kẻ từ I đến BC, AC, AB a, Tính EDF theo A b, Chứng minh DEF có ba góc nhọn Bài 24: Cho tam giác ... điểm B cho Ox đờng trung trực AB, vẽ điểm C cho Oy đờng trung trực AC Gọi D điểm góc xOy cho góc DOy góc Aox Chứng minh DB = DC Bài 14: Tam giác ABC cân A có góc A = 40 Đờng trung trực AB cắt BC...
 • 11
 • 2,274
 • 14

CÁC HỢP CHẤT TỔNG HỢP (NHÓM HỢP CHẤT PHENOL)

CÁC HỢP CHẤT TỔNG HỢP (NHÓM HỢP CHẤT PHENOL)

Sinh học

... CHẤT TỔNG HP • Độc tính : • BHT hấp thụ qua thành ruột quá trình trao đổi chất, đào thải ngòai theo phân nước tiểu, thường không gây độc, có nghi ngờ gây ung thư, gây viêm tấy da mắt • Liều lượng...
 • 28
 • 240
 • 0

Các hợp chất tổng hợp (nhóm hợp chất phenol)

Các hợp chất tổng hợp (nhóm hợp chất phenol)

Hóa học - Dầu khí

... CHẤT TỔNG HP • Độc tính : • BHT hấp thụ qua thành ruột quá trình trao đổi chất, đào thải ngòai theo phân nước tiểu, thường không gây độc, có nghi ngờ gây ung thư, gây viêm tấy da mắt • Liều lượng...
 • 28
 • 270
 • 0

ĐÁNH GIÁ SINH sản của các NHÓM GIỐNG THỎ ĐANG được NUÔI tại các hộ cá THỂ ở QUẬN 12 TP hồ CHÍ MINH

ĐÁNH GIÁ SINH sản của các NHÓM GIỐNG THỎ ĐANG được NUÔI tại các hộ cá THỂ ở QUẬN 12 TP hồ CHÍ MINH

Nông nghiệp

... thu t chăm sóc nuôi dư ng Qua theo dõi th c t kh u ph n cho th sinh s n sinh s n nhi u ch t xơ cám h n h p, nên chưa ñáp ng ñư c nhu c u dinh dư ng cho th ti t s a theo Vương Trung Hi u (2006) ... c nhóm gi ng th hi n ñang ñư c nuôi dư ng t i h cá th thu c ñ a bàn qu n 12 TP HCM Phương pháp Theo dõi s li u t ng th sinh s n qua phi u cá th ñư c l p v i ñ y ñ v thông tin lý l ch thành tích ... a nhóm gi ng chênh l ch không ñáng k , cho th y r ng qui trình chăm sóc nuôi dư ng giai ño n th theo m c a h ñã n ñ nh nên y u t nhóm gi ng không nh hư ng ñ n ch tiêu S th ñ ra, s th sơ sinh s...
 • 10
 • 347
 • 2

khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống thỏ tại các hộ chăn nuôi thuộc địa bàn quận 12 thành phố hồ chí minh

khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống thỏ tại các hộ chăn nuôi thuộc địa bàn quận 12 thành phố hồ chí minh

Thủy sản

... 4.3.1 Số thỏ đẻ ổ theo nhóm giống 29 Bảng 4.3.2 Số thỏ đẻ ổ theo lứa đẻ 30 Bảng 4.4.1 Số thỏ sơ sinh sống theo nhóm giống 32 Bảng 4.4.2 Số thỏ sơ sinh sống theo lứa đẻ ... quân thỏ sơ sinh sống theo lứa đẻ 38 Bảng 4.7.1 Tuổi cai sữa thỏ theo nhóm giống 39 Bảng 4.7.2 Tuổi cai sữa thỏ theo lứa đẻ 40 Bảng 4.8.1 Số thỏ cai sữa theo nhóm giống ... 4.3.1 Số thỏ đẻ ổ theo nhóm giống 30 Biểu đồ 4.3.2 Số thỏ đẻ ổ theo lứa đẻ 31 Biểu đồ 4.4.1 Số thỏ sơ sinh sống theo nhóm giống 32 Biểu đồ 4.4.2 Số thỏ sơ sinh sống theo lứa đẻ ...
 • 73
 • 364
 • 1

Thiết kế các bài tập thảo luận nhóm để hỗ trợ việc dạy học 8 bài trong SGK Vật lí 12 nâng cao Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Thiết kế các bài tập thảo luận nhóm để hỗ trợ việc dạy học 8 bài trong SGK Vật lí 12 nâng cao Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Vật lý

... học theo nhóm dạy học theo nhóm nhỏ Trong đó, tác giả nói tới cách thành lập nhóm, bƣớc tiến hành hoạt động nhóm, ƣu điểm hạn chế phƣơng pháp dạy học theo nhóm nhỏ [4], hình thức thảo luận theo ... tập theo phƣơng pháp thảo luận nhóm Trong đó, tác giả đề tiến trình tổ chức dạy học theo nhóm vận dụng hình thức vào số học dạy học Vật lí [23], đƣa khái niệm dạy học theo nhóm số kĩ làm việc theo ... ghép nhóm Có thể giữ nguyên nhóm từ đầu đến cuối Cách chia nhóm: tự chọn, xếp theo vần chữ cái, theo số thứ tự, theo màu sắc phát cho học sinh ngẫu nhiên 3.2.3.3 Kiểu nhóm ghép lần - Số thành...
 • 121
 • 286
 • 0

BÀI TẬP NHÓM MÔN KỸ THUẬT SỐ CÁC HỌ CỔNG LOGIC

BÀI TẬP NHÓM MÔN KỸ THUẬT SỐ CÁC HỌ CỔNG LOGIC

Điện - Điện tử - Viễn thông

... MOSFET Q2, Q5 đóng chức điện trở Hình 3-12 Mạch điện cổng NOT NOR theo công nghệ PMOS • Loại NMOS Hình 3-13 Mạch điện cổng NAND NOR theo công nghệ NMOS Hình 3-13 sơ đồ cổng NAND NOR dùng NMOS Dấu ... điện áp lối vào V, điện áp base transistor âm nên transistor cấm lối collector transistor mức cao Do lối nối lên nguồn +5 V thông qua diode D nên giá trị điện áp lối lúc khoảng 5,7 V, nhận mức logic ... phải mức cao Ngược lại, có đầu vào thấp có diode dẫn, áp diode 0,6 hay 0,7V ngõ Y mức thấp Tiếp theo mạch thực chức cổng logic cách sử dụng trạng thái ngắt dẫn transistor (hình 1.47) Hai ngõ vào...
 • 23
 • 981
 • 1

Bảo hiểm khả năng phục hồi và mức độ hài thông qua các nhóm tôn giáo nghiên cứu thực nghiệm trên các hộ gia đình nông thôn việt nam

Bảo hiểm khả năng phục hồi và mức độ hài thông qua các nhóm tôn giáo nghiên cứu thực nghiệm trên các hộ gia đình nông thôn việt nam

Kinh tế

... b 2011) Th m i vi c phân ph i tr c p an sinh xã h i, kéo theo kho ng cách khác bi t l n gi a nông thôn thành th a khu v c th c phi th c Theo nghiên c Ch a c a UNDP ng trình phát tri n Liên Hi ... nhóm h có thu nh p th p, m u nghiên c u s m u nh theo nhóm thu nh c chia thành t ng ch i ch c nghiên c u nhi u khía c nh vi mô c a toàn b n n kinh t Theo Martin-Breen & Anderies (2011), kh m t n ... c a nhóm tôn giáo tr c a qu ng t ch c ng l i sách phúc l i theo nh ng cách c Châu Âu, sách phúc l i b ng b i t c giáo s khác rõ r t theo h th ng so v i sách c a t ch c Dân ch Xã h i (Esping-Anderson...
 • 125
 • 95
 • 0

Khóa luận: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG sử DỤNG THUỐC TRỪ rầy của các hộ NÔNG dân ở PHÚ THỌ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG THUỐC đối với mọt số NHÓM HOAT CHẤT của QUẦN THỂ rầy nâu (NILAPARVATA LUGENS STAL) và rầy LƯNG TRẮNG (SOGATELLA FUCIFERA HOR

Khóa luận: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG sử DỤNG THUỐC TRỪ rầy của các hộ NÔNG dân ở PHÚ THỌ  ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG THUỐC đối với mọt số NHÓM HOAT CHẤT của QUẦN THỂ rầy nâu (NILAPARVATA LUGENS STAL) và rầy LƯNG TRẮNG (SOGATELLA FUCIFERA HOR

Nông học

... nghiệm vòng 15-25 hệ Hiệu đính tỷ lệ chết theo công thức Abbott tính giá trị LC50, số kháng RR theo chương trình SPSS - Chỉ số kháng rầy đánh giá dựa theo Shen & Wu (1995) LC50 rầy thử nghiệm ... thể rầy lưng trắng chưa hình thành tính kháng với hoạt chất thuốc Buprofezin ĐỀ NGHỊ  Tiếp tục theo dõi đánh giá tính mẫn cảm rầy quần thể Phú Thọ loại hoạt chất khác để bổ sung liệu so sánh...
 • 32
 • 343
 • 0

so sánh việc tiêu thụ thủy sản của các hộ gia đình theo nhóm dân tộc ở hai tỉnh sóc trăng và an giang

so sánh việc tiêu thụ thủy sản của các hộ gia đình theo nhóm dân tộc ở hai tỉnh sóc trăng và an giang

Nông - Lâm - Ngư

... có 470 doanh nghiệp chế biến thủy sản đông lạnh 346 sở đạt tiêu chuẩn ngành an toàn vệ sinh thưc phẩm (ATVSTP) 245 doanh nghiệp phép xuất sang EU, 34 doanh nghiệp xuất vào Mỹ Canada, 222 doanh ... công nghiệp tiên tiến, quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế Bên cạnh doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp chế biến xuất thủy sản tư nhân phát triển mạnh thời gian qua, nhiều doanh nghiệp thuộc thành phần ... bình quân theo đầu người Châu Á Châu Âu Bảng 3.1: Số mẫu thu theo địa phương 14 Bảng 4.1: Thông tin chung nhân khẩu, giới tính, đổ tuổi hộ gia đình 22 Bảng 4.2: Cơ cấu thu nhập theo ngành...
 • 62
 • 98
 • 0

Báo cáo môn học các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học NHÓM CHẤT TERPENOID

Báo cáo môn học các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học NHÓM CHẤT TERPENOID

Sinh học

... Sesquiterpen: Cadinan boran - Các Sesquiterpen: tuỳ theo số vòng phân tử chia thành nhóm Theo qui tắc isopren, đơn vị isopren liên kết với theo kiểu đuôi đầu tạo thành Sesquiterpen mạch thẳng ... terpenoid tạo thành isoprene kết hợp với theo kiểu “ đầu nối với đuôi”, đuôi nối với đuôi Phân tử terpenoid có vòng nhiều vòng, vòng hở hay vòng kín liên kết phải tuân theo qui tắc isopren - Ví dụ: Myrcene ... cacbon isopren, tức biểu diễn công thức (isoC5)n (n≥2) Phân loại terpenoid: có hướng phân loại * Dựa theo mạch cacbon để phân loại có: + Terpenoid mạch hở: Geraniol có tinh dầu hoa hồng Xitronelol...
 • 16
 • 706
 • 0

Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Kinh Môn - Hải Dương

Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Kinh Môn - Hải Dương

Ngân hàng - Tín dụng

... kỳ sản xuất kinh doanh Chu kỳ trớc cha có đầu t vốn kịp thời, thích hợp trình sản xuất kinh doanh Chu kỳ sau có đầu t vốn kịp thời, thích hợp trình sản xuất kinh doanh Kết kinh doanh hai chu kỳ ... dụng, đợc phép kinh doanh tự chủ sản xuất kinh doanh, đa dạng mặt hàng kinh doanh ( trừ mặt hàng Nhà nớc nghiêm cấm) Với sức lao động sẵn có gia đình hộ sản xuất, họ đợc phép kinh doanh, đợc chuyển ... động hàng tháng Doanh số hoạt động năm 2003 640.200 triệu đồng, doanh số không dùng tiền Luận văn tốt nghiệp mặt chiếm tỷ trọng lớn 2.4 Kết kinh doanh Thực chế độ hạch toán kinh doanh lấy thu bù...
 • 36
 • 346
 • 4

QL thu thuế đối với các hộ KD cá thể tại chi cục thuế Q. HBT

QL thu thuế đối với các hộ KD cá thể tại chi cục thuế Q. HBT

Ngân hàng - Tín dụng

... Cụ thể: T doanh : Ngô Thì Nhậm T doanh : Nguyễn Du T doanh : Huế T doanh : Đồng Tâm + Giáp Bát T doanh : Đồng Nhân + Đông Mác T doanh : Bùi Thị Xuân T doanh : Tân Mai + Tơng Mai T doanh : Vĩnh ... lý tốt doanh thu kinh doanh hộ cá thể, bảo đảm thu sát với doanh thu thực tế kinh doanh Doanh thu hộ kinh doanh sở để xác định số thuế phải nộp Việc quản lý chặt chẽ doanh thu hộ kinh doanh, ... kinh doanh, hoạt động kinh doanh cha ổn định, hộ kinh doanh thời vụ nh kinh doanh tết, trung thu Về nguyên tắc, hộ kinh doanh đợc tháng phải đa vào không đợc theo dõi phụ Những hộ kinh doanh...
 • 106
 • 769
 • 3

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT H. Vụ Bản - Nam Định

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT H. Vụ Bản - Nam Định

Ngân hàng - Tín dụng

... xuất thời kỳ nhà lãnh đạo ngân hàng coi trọng kinh tế quốc doanh kinh tế quốc doanh Họ cho doanh nghiệp quốc doanh có mức d nợ cao doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn Mặt khác, tri thức nông ... sản xuất không đáng kể so với d nợ quốc doanh Toàn nguồn vốn huy động vào ngân hàng dùng vào vay doanh nghiệp quốc doanh trung ơng địa phơng, cho vay quốc doanh, cụ thể hộ sản xuất mang tính thí ... hữu khác thành phần kinh tế (quốc doanh quốc doanh) khả phát triển kinh tế vùng (thành thị nông thôn), theo phụ lục ngân hàng nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo định 499A TDNH ngày 02/09/1993...
 • 64
 • 706
 • 6

Một số biện pháp hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộ kinh tế cá thể thu thuế theo phương pháp trực trên địa bàn huyện Sơn Dương'.docx

Một số biện pháp hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộ kinh tế cá thể thu thuế theo phương pháp trực trên địa bàn huyện Sơn Dương'.docx

Tài chính - Ngân hàng

... kinh doanh không ổn định, không kinh doanh liên tục thường có doanh thu thấp Cũng có số trường hợp hộ kinh doanh có quy mô lớn, song hộ kinh doanh chưa có đăng ký kinh doanh xin không kinh doanh ... xuất kinh doanh thông tin kê khai đăng ký thuế ĐTNT, đội thuế tiến hành xếp, phân loại hộ kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, quy mô kinh doanh làm công tác ấn định doanh ... ta thấy doanh thu ấn định chưa sát với doanh thu thực tế Nguyên nhân tình trạng thất thu thuế hộ nộp thuế theo hình thức ấn định doanh thu: + Việc lựa chọn để xác định doanh số ấn định doanh số...
 • 67
 • 648
 • 1

Ảnh hưởng đô thị hóa đến các hộ nông dân bị mất đất ở Hà Nội.docx

Ảnh hưởng đô thị hóa đến các hộ nông dân bị mất đất ở Hà Nội.docx

Quản trị kinh doanh

... cỏc ch doanh nghip u v hn th cũn cam kt l s nhn t l khỏ cao niờn v ngi lao ng trờn a bn vo lm vic ti doanh nghip Nhng phn ln li u "giú bay", cỏc ch u t thng "ngonh mt", khụng nhn lao ng theo cam ... cú chớnh sỏch u ói i vi doanh nghip xut khu lao ng nh thng 700.000-1,5 triu ng nu doanh nghip a c lao ng i xut khu, ngi i cng c h tr 1,2 triu ng V thỳc y hot ng ny,cỏc doanh nghip a lao ng i ... th theo thi gian -S tng trng ca ụ th: c tớnh trờn c s s gia tng ca ụ th so vi kớch thc ( v dõn s v din tớch ) ban u ca ụ th 13 Do ú s tng trng ca ụ th khỏc tc ụ th hoỏ ( l ch s s gia tng theo...
 • 27
 • 413
 • 7

Các họ vi mạch logic cơ bản

Các họ vi mạch logic cơ bản

Điện - Điện tử

... tích số công suất-vận tốc nhỏ Tuy nhiên thực tế hai giá trị thay đổi theo chiều ngược với nhau, nên ta khó mà đạt giá trị theo ý muốn, dù trình phát triển công nghệ chế tạo linh kiện điện tử ... tạo mạch có khả truyền tín hiệu theo chiều, gọi khóa chiều (H 3.32) khóa chiều với A ngã vào điều khiển Khi A = khóa hở, A = 1, khóa đóng cho tín hiệu truyền qua theo chiều 25 CÁC HỌ VI MẠCH LOGIC ... mức có trị >V (min) IH mức
 • 35
 • 849
 • 13

Xem thêm