phức chất cho sinh viên

Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Quản trị kinh doanh

... thực trạng thể chất sinh viên khóa, bao gồm sinh viên vào trường (năm 0), sinh viên năm thứ I, II, III năm thứ IV Qua nghiên cứu, thu kết sau: 19 BẢNG THỰC TRẠNG THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN CÁC KHĨA ... sức khỏe thể chất sinh viên ngày tốt đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nghiên cứu thực trạng thể chất sinh viên số trường TP HCM Để đánh giá thực trạng thể chất sinh viên, tiến ... cho sinh viên 4- Giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên từ năm 2009 – 2025 CHƯƠNG : TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 QUAN ĐIỂM VỀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT...
 • 39
 • 6,151
 • 122

“ Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Cao đẳng Kỹ Thuật Mỏ - Đông Triều - Quảng Ninh

“ Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Cao đẳng Kỹ Thuật Mỏ - Đông Triều - Quảng Ninh

Khoa học xã hội

... nghiệm song song đối tượng sinh viên sinh viên năm thứ hai(89 sinh viên) học kỳ I năm học 2007 - 2008 sau: - Nhóm đối chứng: Gồm 23 sinh viên tập môn cầu lông 21 sinh viên tập môn bóng chuyền - ... tập luyện 26 sinh viên nhiều hạn chế Quá trình tổ chức tập luyện, giáo viên chia sinh viên sân tập thành nhóm tập song thiếu sân bãi nên thời gian sinh viên thực hành ít, tượng sinh viên tụ tập ... chuyên môn phần chuẩn bị giáo viên cho sinh viên thực theo hình thức tập thể hợp lý song việc đứng thành hang ngang khiến cho sinh viên có khoảng tối định thường sinh viên cuối hàng có tượng trốn...
 • 44
 • 633
 • 2

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên trường đại học hồng đức thanh hoá

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên trường đại học hồng đức  thanh hoá

Khoa học xã hội

... cao 2.6.2 Khảo sát trình độ thể lực sinh viên: Để đánh giá thực trạng chất lượng GDTC sinh viên tiến hành khảo sát trình động thể lực sinh viên, nam nữ sinh viên năm thứ năm thứ hai: năm học 2006 ... hưởng tới chất lượng GDTC sinh viên nhà trường, tiến hành vấn 600 sinh viên nhà trường về: động tập TDTT, đánh giá học nội khóa, số sinh viên tập luyện ngoại khóa, yếu tố 46 hạn chế số sinh viên tập ... 2001 với số lượng giáo viên giảng dạy 24 giáo viên đáp ứng yêu cầu đào tạo nhà trường với tỷ lệ 256,7 sinh viên/ giáo viên Đến giai đoạn 2007 - 2008 tỷ lệ 246,4 sinh viên/ giáo viên Như đáp ứng 50%...
 • 82
 • 532
 • 2

Một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học môn giáo dục thể chất cho sinh viên hệ không chuyên trường đại học quảng nam

Một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học môn giáo dục thể chất cho sinh viên hệ không chuyên trường đại học quảng nam

Khoa học xã hội

... lãnh đạo hoạt động sinh viên, đảm bảo cho sinh viên thực đầy đủ có chất lượng cao yêu cầu qui định phù hợp với mục đích dạy học CĐ, ĐH Bên cạnh đó, người sinh viên tập thể sinh viên mặt đối tượng ... Muốn giáo dục cho sinh viên có tính trung thực, kỷ luật khiêm tốn nhà sư phạm phải thật gương mẫu, thật gương sáng cho sinh viên noi theo Muốn phát triển thị hiếu thẩm mỹ sinh viên thân nhà sư ... thức, kĩ cho người học người thầy thông qua hoạt động dạy” Hay nói khác “Quản lý trình tổ chức, điều khiển, lãnh đạo hoạt động thầy giảng dạy sinh viên, đảm bảo cho sinh viên thực đầy đủ có chất...
 • 46
 • 619
 • 2

Luận văn nghiên cứu về một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên hệ cao đẳng sư phạm trường đại học hồng đức thanh hoá

Luận văn nghiên cứu về một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên hệ cao đẳng sư phạm trường đại học hồng đức thanh hoá

Khoa học xã hội

... giáo dục thể chất góp phần rèn luyện, hình thành phát triển cho sinh viên phẩm chất ý chí nh: Lòng dũng cảm tính đoán, kiên trì, ý thức tổ chức kỹ luật nh việc giáo dục cho sinh viên lòng tự ... Đào tạo, tổ chức hoạt động ngoại khoá thi đấu cho sinh viên Song bên cạnh u điểm có yếu giáo dục thể chất cho sinh viên nh: - Chơng trình dạy nội khoá hạn hẹp chơng trình giảng ... thể thao phần đáp ứng đợc yêu cầu sinh viên Sau nghiên cứu sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục thể chất Chúng tìm hiểu kết học tập môn thể dục thể thao sinh viên Trờng Cao Đẳng S phạm Thanh...
 • 14
 • 386
 • 1

Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật mỏ đông triều quảng ninh

Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật mỏ  đông triều  quảng ninh

Quản trị kinh doanh

... nghiệm song song đối tợng sinh viên sinh viên năm thứ hai(89 sinh viên) học kỳ I năm học 2007 - 2008 nh sau: - Nhóm đối chứng: Gồm 23 sinh viên tập môn cầu lông 21 sinh viên tập môn bóng chuyền ... gian tập luyện sinh viên nhiều hạn chế Quá trình tổ chức tập luyện, giáo viên chia sinh viên sân tập thành nhóm tập song thiếu sân bãi nên thời gian sinh viên thực hành ít, tợng sinh viên tụ tập ... chuyên môn phần chuẩn bị giáo viên cho sinh viên thực theo hình thức tập thể hợp lý song việc đứng thành hang ngang khiến cho sinh viên có khoảng tối định thờng sinh viên cuối hàng có tợng trốn...
 • 40
 • 235
 • 0

XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

 XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Thạc sĩ - Cao học

... tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho sinh viên cấp học điều tra quy hoạch đảm bảo cán sở vật chất cho GDTC cho học sinh, tăng cường tổ chức quản lí GDTC cho học sinh, sinh viên tăng cường tuyên truyền ... phần môn cầu lông sinh viên hai khóa tương đồng Sinh viên đa phần coi trọng thi thực hành (với sinh viên K10 chiếm 75% sinh viên K11 74,19%) thi lý thuyết kết hợp hai, ý kiến sinh viên hãn hữu Tình ... truyền thụ cho kiến thức quý báu công tác giáo dục thể chất, làm tiền đề cho việc nghiên cứu luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn cán giảng viên, nhân viên khoa Giáo dục thể chất, em sinh viên trường...
 • 111
 • 1,145
 • 3

biện pháp tăng cường quản lý giáo dục thể chất cho sinh viên trường trung học kinh tế quảng ninh

biện pháp tăng cường quản lý giáo dục thể chất cho sinh viên trường trung học kinh tế quảng ninh

Khoa học xã hội

... thức cán quản lý, giáo viên, sinh viên vai trò GDTC việc phát triển thể chất cho sinh viên 37 Bảng 2.2 Nhận thức cán quản lý, giáo viên không chuyên TDTT sinh viên trường THKT Quảng ... nâng cao chất lượng GDTC cho học sinh, sinh viên trường học cấp Song chưa có đề tài nghiên cứu thực trạng biện pháp quản lý hoạt động GDTC cho sinh viên trường học nước ta nói chung sinh viên trường ... phát triển thể chất GDTC đào tạo sinh viên mức quan trọng Đối với nhận thức sinh viên, có 23,10% cho GDTC có vai trò quan trọng để phát triển thể chất; 73,48 số sinh viên hỏi cho GDTC có vai...
 • 107
 • 229
 • 1

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG và NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG y tế BÌNH ĐỊNH

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG và NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG y tế BÌNH ĐỊNH

Sư phạm

... hiệu nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên Trường Cao đẳng y tế Bình Định Các giải pháp lựa chọn nâng cao thể chất cho sinh viên trường Cao đẳng y tế Bình Định Thể chất nam sinh viên trước thực ... thể chất giải pháp phát triển thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định Nhiệm vụ đề tài khảo sát thực trạng thể chất sinh viên, khách thể nghiên cứu là: Sinh viên năm thứ tuổi 18 (sinh ... nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định - Nhiệm vụ Đánh giá hiệu ứng dụng số giải pháp ngắn hạn nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường...
 • 116
 • 955
 • 3

quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho sinh viên trường cao đẳng công nghiệp việt đức

quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho sinh viên trường cao đẳng công nghiệp việt đức

Thạc sĩ - Cao học

... việc phát triển thể chất cho sinh viên? Kết đƣợc trình bày bảng 2.1: Bảng 2.2 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên sinh viên vai trò GDTC việc phát triển thể chất cho sinh viên Kết điều tra ... thể chất, thể thao cho sinh viên nhiệm vụ cần thiết, nên trƣớc hết phải có nội dung thích hợp để phát triển tố chất thể lực phối hợp vận động cho học sinh sinh viên Đồng thời, giúp sinh viên ... sát sinh viên cho thấy: Có 14,5% số sinh viên đƣợc hỏi đánh giá GDTC có vai trò quan trọng 67,5% số sinh viên đƣợc hỏi cho GDTC có vai trò quan trọng để nâng cao kỹ vận động phẩm chất đạo đức cho...
 • 93
 • 240
 • 1

nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên đại học tây bắc

nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên đại học tây bắc

Thạc sĩ - Cao học

... NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÂY BẮC 56 3.1 Cơ sở khoa học nhằm lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên ... giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Tây Bắc 62 3.3 Lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Tây Bắc ... nâng cao chất lƣợng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Tây Bắc” 3 Mục tiêu nghiên cứu Thông qua đánh giá thực trạng thể lực sinh viên trình thực chương trình GDTC cho sinh viên Đại...
 • 101
 • 369
 • 3

Nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên ngành sư phạm mầm non trường đại học sư phạm hà nội 2

Nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên ngành sư phạm mầm non trường đại học sư phạm hà nội 2

Giáo dục học

... trình Giáo dục Thể chất cho sinh viên ngành sư phạm mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2”, mong muốn góp phần nâng cao chất lượng GDTC nhà trường mầm non nói chung đào tạo giáo viên ngành SPMN ... Khung chương trình phương pháp Giáo dục Thể chất dành cho sinh viên ngành SPMN trường Đại học Sư phạm Hà nội TT Nội dung I HP1: Lý luận Giáo dục Thể chất cho trường mầm non Chương I: Những vấn đề ... chương trình Giáo dục Thể chất đào tạo sinh viên ngành sư phạm mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 3.2.1 Nâng cao hiệu chương trình Giáo dục Thể chất đào tạo sinh viên ngành sư phạm mầm non...
 • 88
 • 112
 • 0

Đề tài: Xây dựng chương trình tự chọn môn Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đề tài: Xây dựng chương trình tự chọn môn Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Cao đẳng - Đại học

... tự học sinh viên - Trao quyền chủ động cho sinh viên 25 Đề tài: Xây dựng chương trình tự chọn môn Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Tạo điều kiện để sinh viên tăng ... thực tiễn khả thi cao [31] 1.3.3.5 Đặc điểm tâm, sinhsinh viên sinh viên sư phạm - Một số khái niệm sinh viên sinh viên sư phạm Thuật ngữ sinh viên có nguồn gốc từ Latinh “students” có nghĩa ... nhân cách, phẩm chất cần thiết cho nghiệp vụ hoàn 29 Đề tài: Xây dựng chương trình tự chọn môn Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội thiện thể chất sinh viên Việc tiến...
 • 136
 • 502
 • 10

đề án 2016 phuc vu cho sinh viên

đề án 2016 phuc vu cho sinh viên

Kinh tế - Thương mại

... lực công ty vào thực công tác sản phẩm có chất lượng đủ tốt, việc có ý nghĩa sản phẩm công ty có chất lượng cao chất lượng mà làm quảng cáo mạnh mẽ có làm cho công ty khách hàng thêm - Thực chăm ... khăn đưa phương hướng giải đơn giản hiệu cho công việc kinh doanh bạn -Nguồn hàng kinh doanh mỹ phẩm không an toàn Điều nhắc đến phải chất lượng sản phẩm Chất lượng tốt yếu tố thành công quan trọng ... Roddick chọn màu xanh cho màu sơn cửa hàng Khi tiền để ốp gỗ trang trí, Anita Roddick sơn màu xanh để nhằm xoá bỏ vết ẩm mốc cửa hàng Còn công thức chung Anita Roddick chủ động cho gam màu xanh làm...
 • 8
 • 39
 • 0

Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên viện đại học mở hà nội

Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên viện đại học mở hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... tập học sinh, sinh viên Về tác động trình dạy học nhằm tạo sở cho định sư phạm giáo viên nhà trường cho đối tượng học sinh, sinh viên để họ học tập ngày tiến 1.5.2 Những yếu tố đảm bảo chất lượng ... hội dành cho học sinh, sinh viên giới, khu vực, châu lục, ngành Giáo dục Đào tạo tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều sân chơi dành cho học sinh, sinh viên như: Hội khoẻ Phù Đổng, Đại hội sinh viên toàn ... luyện học sinh, sinh viên, giữ gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường, nhằm phát triển thể lực nhân cách người học sinh, khẳng định: “Nhà trường phải có kế hoạch hướng dẫn học sinh, sinh viên tự...
 • 94
 • 164
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Sư phạm

... thẩm mỹ cho sinh viên tạo điều kiện để nâng cao trình độ thể thao sinh viên Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học, Cao đẳng Trung cấp chuyên nghiệp mặt giáo dục toàn diện cho sinh viên, ... trình giáo dục thể chất cho sinh viên 1.3.2.1 Mục đích, nhiệm vụ giáo dục thể chất cho sinh viên Đảng Nhà nước ta xác định đặt vị trí GDTC hệ trẻ, có sinh viên Theo đó, giáo dục thể chất năm mặt giáo ... học sinh, sinh viên; điều kiện học tập; trang thiết bị, dụng cụ, sân bãi Chế độ học tập, phong trào thể thao quần chúng học sinh, sinh viên nhận thức học sinh sinh viên việc chuyển hóa tập thể chất...
 • 89
 • 259
 • 0

Luận văn thạc sĩ : Xây dựng chương trình phần tự chọn môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ : Xây dựng chương trình phần tự chọn môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Sư phạm

... Thực nghiệm K9 Sinh viên khóa K10 Sinh viên khóa 10 K11 Sinh viên khóa 11 SV Sinh viên % Phần trăm DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ MỤC LUC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công tác giáo dục thể chất (GDTC) ... cứu tác giả kể cho thấy thể chất sinh 37 viên năm thứ 3, thứ giảm dần so với năm thứ nhất, thứ Nguyên nhân sinh viên năm thứ 3, thứ dừng học môn giáo dục thể chất, số lượng sinh viên tham gia ... quy chế có quy định rõ trách nhiệm học sinh, sinh viên: “Học sinh, sinh viên có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập môn thể dục môn sức khoẻ Sinh viên trường Đại học Cao đẳng phải có chứng...
 • 121
 • 391
 • 3

Xem thêm