phần 5 cân bằng vật chất

Ứng dụng phương trình cân bằng vật chấtphần mềm MBAL để xác định thông số vỉa dầu khí

Ứng dụng phương trình cân bằng vật chất và phần mềm MBAL để xác định thông số vỉa dầu khí

Hóa học - Dầu khí

... mỏ X [5] 56 Bảng 3.2 : Trữ lượng mỏ X (đơn vị MMTB) [5] 56 Bảng 3.3 : Khai thác mỏ X [5] 56 Bảng 3.4 : Tình trạng khai thác mỏ X [5] 57 Bảng 4.1: Tính chất chất ... cận cân vật chất mô số [7] 30 Như vậy, cân vật chất xem bước tính tốn sơ trước tính tốn phức tạp mơ số vỉa Và tính chất vỉa giả sử mơ số khảo sát xác thực nhờ cách tính tốn đơn giản cân vật chất ... phương pháp cân vật chất, xây dựng mơ hình đơn giản hóa vỉa phần mềm MBAL (một phần mềm gói phần mềm Petroleum Expert PETEX) để đánh giá ứng xử động vỉa trình khai thác Phương pháp cân vật chất xây...
 • 102
 • 170
 • 0

Chất thải và cân bằng vật chất trong hệ thống.pdf

Chất thải và cân bằng vật chất trong hệ thống.pdf

Ngư nghiệp

... 15. 18 65 18.4428 27 .58 51 313 .5 298.0 279.7 257 .0 226.3 173.7 3 95. 7 376.1 353 .0 324.3 2 85. 4 219.1 114.6 94.4 73.3 51 .7 30.0 9.3 373.3 35. 9 28.1 20 .5 13.3 6.8 1.6 106.3 284.6 CO2 sinh (kg/day) 45. 3 ... T ng FL NFL FG 8981.2 751 .3 49 35. 9 3294.0 7398.1 650 .2 3972.8 27 75. 2 57 50.4 53 8.6 2993.2 2218.7 4 056 .7 414.9 1762.0 1879.8 2 353 .0 276.6 920.1 1 156 .3 730 .5 117.2 207.4 4 05. 9 29270.0 2748.7 14791.4 ... 0 .58 11114 1 154 6 11994 12460 129 45 13448 7 350 7 1.146 1.337 1.623 2.100 3.097 6.929 10.31 8.17 6.12 4. 15 2.32 0.69 11.22 12.12 13. 35 15. 19 18.44 27 .59 910.3 619.9 383.8 202.8 78.0 11.2 10000 7 056 .7...
 • 23
 • 2,236
 • 5

Cân bằng vật chất mới

Cân bằng vật chất mới

Sinh học

... dùng=20% G nguyên liệu=20% 95, 512 = 19,102 kg Khối lượng dầu nành hydro hóa cần dùng= 35% G nguyên liệu= 35% . 95, 512= 33,429kg Khối lượng dầu palm olein = 13% G nguyên liệu=13% 95, 512 = 12,417 kg Khối ... suất thiết kế thiết bò: N5 = M5 / T5 = 25, 126 / 0,1667 = 150 , 756 kg/h - Chọn thiết bò trao đổi nhiệt dạng mỏng Alfa Laval loại M6 – MW Kích thước :dài x roäng x cao : 51 5mm x 320mm x 920 mm Bản ... G nguyên liệu=1,99% 95, 512 = 1,91 kg Khối lượng TBHQ cần dùng = 0,01% G nguyên liệu=0,01% 95, 512 = 0,00 956 kg Khối lượng N2 cần sử dụng = 13% Gtrước bơm trộn= 13% 95, 2 45 = 12,382 kg Bảng3.2:...
 • 11
 • 892
 • 4

Cân bằng vật chất trong sản xuất đậu hũ

Cân bằng vật chất trong sản xuất đậu hũ

Sinh học

... Gia nhiệt 7610.6 25 753 4 .52 5 Lọc 753 4 .52 5 55 75. 6 75 Bài khí – Tiệt trùng 55 75. 6 75 551 9.913 Bổ sung tác nhân đông tụ 55 19.913 55 30.9 25 Rót hộp 55 30.9 25 54 75. 613 Thiết kế phân xưởng sản xuất đậu hủ ... vật chất qua trình tính cho 1. 25 nguyên liệu/mẻ: Tên trình Trước trình (kg) Sau trình (kg) Ngâm 1 250 2 750 Rửa 2 750 2687 .5 Nghiền ướt 2687 .5 7610.6 25 Gia nhiệt 7610.6 25 753 4 .52 5 Lọc 753 4 .52 5 55 75. 6 75 ... theo lý thuyết: 45. 056 /10%= 450 .56 kg Khối lượng sữa đậu nành thực tế sau trình lọc: 450 .56 *(1-1%)=446. 054 kg Khối lượng chất khô bã: 88- 45. 056 =42.944kg Khối lượng bã lọc: 42.944/(1- 85% )=286.293kg...
 • 3
 • 2,124
 • 94

Tính cân bằng vật chất

Tính cân bằng vật chất

Cao đẳng - Đại học

... Chương 3: Tính cân vật chất 3.1 Tính cân vật chất theo 100kg sản phẩm Bảng 3.3 Kí hiệu nguyên liệu đầu vào đầu trình Kí hiệu G ... nguội 24 Chương 3: Tính cân vật chất - Khối lượng nguyên liệu đầu ra: Ylàm nguội= 68,89 kg Tổn thất trình: 0 ,5% Đầu vào: Glàm nguội = Ylàm nguội /(1 – 0,0 05) = 68,89/(1 – 0,0 05) =69,236kg  Q trình ... - Thành phần dịch rót theo bảng 2.1 - Khối lượng thành phần dịch rót: X = 67,86 x 50 % = 33,93kg o Nước: mnước = 33,93 x 40% = 13 ,57 2kg o Dầu: mdầu o Muối: mmuối = 33,93 x 8% = 33,93 x 50 % = 16,97kg...
 • 6
 • 5,292
 • 125

Cân bằng vật chất trong sản xuất sữa đậu nành

Cân bằng vật chất trong sản xuất sữa đậu nành

Sinh học

... lit 26 2292 .5 20960 2620 180 75 5137 .5 20 .5 10. 25 22 65 2078 .5 47 85 22847 20 750 2 055 5 256 82 687 750 6288000 786000 54 2 350 0 154 1 250 6 150 30 75 67 950 0 62 355 0 14 355 00 6 854 250 62 250 00 616 650 0 856 0.8 13 ... mlọc mnấu mphôítrộän mđồnghoá 100li Giá trò ngày 256 32 7704 750 854 4.2 850 1.7 8416.7 8333.3 255 05 252 50 250 00 7689 750 7 651 500 757 5000 750 0000 102 .53 102.02 101 100 ... 9.17 83.84 10.48 72.3 20 .55 0.082 0.041 9.06 8.314 19.14 91.39 83 82.22 102.73 meû 764.2 6986.7 873.3 60 25 1712 .5 6.8 3.4 755 692.8 159 5 7616 6916.7 6 851 .7 naêm 14 15 Sữa trước trình tiệt trùng...
 • 9
 • 4,679
 • 165

Xem xét khả năng ứng dụng phương trình cân bằng vật chất để tính trữ lượng dầu trong móng mỏ Bạch Hổ

Xem xét khả năng ứng dụng phương trình cân bằng vật chất để tính trữ lượng dầu trong móng mỏ Bạch Hổ

Nông - Lâm - Ngư

... hướng PHẦN II: TÍNH TRỮ LƯNG DẦU TRONG MÓNG MỎ BẠCH HỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG VẬT CHẤT Trang 25 Khóa luận tốt nghiệp dẫn: Th S Phan Văn Kông Giáo viên hướng CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG VẬT CHẤT ... qua việc đánh giá trữ lượng dầu móng phương pháp cân vật chất thực I PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT ĐỐI VỚI MÓNG MỎ BẠCH HỔ Từ phương trình cân vật chất tổng quát: Trang 36 Khóa luận tốt nghiệp ... đòa vật lý km × km, km × km vaø km × km, km × km khu vực lô 9, 16 ∗ Năm 1979, công ty Deminex đo đòa vật lý lô 15 với mạng lưới 3 ,5 km × 3 ,5 km tiến hành khoan giếng 15A-1X, 15B-1X, 15C-1X, 15G-1X...
 • 44
 • 1,099
 • 2

CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Công nghệ - Môi trường

... sát λ: Ta có: ttb = 50 ,20C  ρ = 987, 15 kg/m3, tra B.I .5, STT1 µ = 0 ,53 15. 10-3 N.s/m2, tra B I.102, STT1 Chuẩn số Re: ϖ dba ρ 0 ,53 9*0,1*987. 15 = = 100107 µ 0 ,53 15. 10−3 Chọn vật liệu làm ống Baromet ... =2080*0,2 456 = 51 0, 85 kg/m3.h Trang Thể tích buồng bốc: Vb = W / wF = 1039 ,55 / 51 0, 85 = 2,07 m3 Chiều cao buồng bốc: Hb = 4*Vb 4* 2,07 = = 1,3 45 m π * D 2bb π *1,22 Để an toàn ta chọn Hb = 1 ,5 m (theo ... Chọn tổn thất nhiệt 5% ta tính lượng đốt là: 1039 ,55 * 2317, + 0, 05 D D= 2171 hay D=11 35, 5 Kg/h Lượng đốt tiêu tốn riêng: Theo công thức 4.5a, VD BT T10, trang 182: m= D 11 35, 5 = = 1,092 ( kg đốt...
 • 20
 • 5,541
 • 7

cân bằng vật chất

cân bằng vật chất

Công nghệ - Môi trường

... đònh lượng 1: 55 ,21 / (100% - 1%) = 55 ,77kg SVTH: Ngô Anh Thư -44- Chương 3: Cân vật chất Khối lượng thành phần nhân há cảo trước phối trộn: mgia vò = (1% * 55 ,77) / (100% - 1%) = 0 ,56 kg mthòt heo ... 70, 75 tấn/năm mcà rốt = mcủ sắn = 50 0 * 15, 84 / 100 = 79,2 tấn/năm mgia vò = 50 0 * 0 ,57 / 100 = 2, 85 tấn/năm mbột há cảo = 50 0 * 45, 07 / 100 = 2 25, 35 tấn/năm Đối với chả giò mthòt ghẹ = 50 0 * ... 99 ,55 / (100% - 0 ,5% ) = 100,05kg Khối lượng cá trước trình xếp khuôn (có châm nước): 100, 05 / (100% + 5% ) = 95, 29kg Khối lượng cá trước trình, rửa lần 3, phân cỡ: 95, 29 / (100% - 0, 05% ) = 95, 34kg...
 • 9
 • 1,042
 • 11

Cân bằng vật chất, năng lượng trong hệ sinh thái và vấn đề nông - lâm nghiệp

Cân bằng vật chất, năng lượng trong hệ sinh thái và vấn đề nông - lâm nghiệp

Địa lý - Địa chất

... trình vật chất Hay hệ sinh thái hệ thống sinh vật môi trường diễn q trình trao đổi lượng vật chất sinh vật với sinh vật; sinh vật với mơi trường Hệ sinh thái hiểu bao gồm quần xã sinh vật (động vật, ... dòng dòng nội lưu) vật chất, lượng, thơng tin Hệ sinh thái có khả tự điều chỉnh để trì trạng thái cân bằng, thành phần thay đổi thi thành phần khác thay đổi theo mức độ để trì cân bằng, biến đổi ... Cân vật chất lượng hệ sinh thái vấn đề phát triển nông lâm nghiệp - Các vi sinh vật tự dưỡng (chemoautotroph) Các vi sinh vật có khả oxi hóa chất cho điện tử NH3, NO2-, Fe3+, H2, H2S số hợp chất...
 • 23
 • 2,292
 • 4

Bai mau can bang vat chat

Bai mau can bang vat chat

Cao đẳng - Đại học

... 0,103 Chất thải rắn Ống giấy KLR : 0 ,55 1 kg/ống Số lượng: 10 ống 5, 510 Ống giấy cuộn vải TP mra, ống giấy = 90% mvào, ống giấy 4, 959 Ống giấy không dùng 0 ,55 1 Chất thải rắn Chỉ may 0, 05 Chỉ may ... nhuộm thải bỏ Số lượng 35, 476 Ghi Chất thải rắn 1,727 Nằm nước thải Chất trợ nhuộm thải bỏ 15, 2 35 Nằm nước thải Hoá chất hồ thải bỏ 3,672 Nằm nước thải Bảng 4: Bảng cân nguyên vật liệu tính cho 1000 ... SXSH 5. Xả bể giặt nhuộm 5. 1 4.1 5. 2.Nồng độ chất khử cao phải xả giặt nhiều 5. 3.Tuần hồn khố vịt kém, vải mang theo nhiều hoá chất sang bể giặt 5. 4.Mức ép trục sau, khoá bịt chưa kiệt lượng hoá chất...
 • 42
 • 2,329
 • 8

bài thuyết trình áp dụng cân bằng vật chất và năng lượng vào sản xuất sạch hơn

bài thuyết trình áp dụng cân bằng vật chất và năng lượng vào sản xuất sạch hơn

Xuất nhập khẩu

... ÁP DỤNG CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG VÀO SẢN XUẤT SẠCH HƠN 4.1 TỔNG QUAN VỀ CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 4.2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT 4.3 CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG 4.1 TỔNG QUAN VỀ CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ ... công đoạn sản xuất Bước 9: Thành lập cân vật chất sơ cho cơng đoạn sản xuất Bước 10: Đánh giá cân vật chất Bước 11: Hoàn thiện cân vật chất 4.2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT 4.2.4.1 Xác đònh đầu vào - Lượng ... 4.2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT Hình 4.2 Sơ đồ qui trình sản xuất bia 4.2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT 4.2.4 Các bước cân vật chất Bước 1: Xác đònh đầu vào Bước 2: Ghi chép tiêu thụ nước Bước 3: Tính toán lượng chất...
 • 34
 • 3,275
 • 4

Tính toán cân bằng vật chất 1

Tính toán cân bằng vật chất 1

Hóa học

... 114,69 271 ,55 240 ,59 109, 35 1 35, 74 0,00 2, 05 0,00 2 150 ,00 15, 26 5, 33 12,63 11,19 5, 09 6,31 0,00 0,10 0,00 100,00 2 65, 52 114,69 271 ,55 240 ,59 110 ,55 1 35, 74 868, 15 0,31 0,70 2 150 ,00 12, 35 5,33 12,63 ... hết: H2S Có cân vật chất thiết bị 2: Đi vào thiết bị Lưu lượng % khối (kg/h) lượng 1090, 15 35, 17 2 65, 52 8 ,57 114,69 3,70 271 ,55 8,76 240 ,59 7,76 110 ,55 3 ,57 1 35, 74 4,38 868, 15 28,00 2, 35 0,08 0,70 ... 1 35, 74 3,77 1901,76 52 ,83 1,36 0,04 1 ,54 0,04 3600,00 100,00 Ra khỏi thiết bị Lưu lượng % khối (kg/h) lượng 56 ,68 1 ,57 146 ,55 4,07 114,69 3,19 271 ,55 7 ,54 240 ,59 6,68 112,84 3,13 1 35, 74 3,77 251 9,20...
 • 10
 • 950
 • 0

CHƯƠNG 3 CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG 3 CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Cao đẳng - Đại học

... lập cân vật chất đợc ghi v o bảng theo mẫu biểu sau: Lu ý cân vật chất Xác định đờng biên / phạm vi cân Xác định trình nằm miền cân Xác định dòng vật chất / thông số cân Khung thời gian cân bằng: ... gian; Chó ý träng l−ỵng vật chất không đa v o liên tục nh nớc rửa Các mức cân vật chất Cân tổng thĨ: dßng v o & cho to n bé nh máy Cân cho công đoạn theo trình tự trình Cân cho thiết bị để xác ... vậ sơ đồ cho toán cân vật củ mộ trì chất trình Các bớc phân tích dòng vật chất Phân tích hệ thống xác định danh mục nguyên vật liệu v sản phẩm Đo đạc khối lợng dòng vật chất v o v vi thời điểm...
 • 19
 • 1,147
 • 0

GIÁO TRÌNH HÓA LÝ LỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - Chương 2 BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG – CÂN BẰNG VẬT CHẤT TRONG HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG ppt

GIÁO TRÌNH HÓA LÝ LỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - Chương 2 BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG – CÂN BẰNG VẬT CHẤT TRONG HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG ppt

Cao đẳng - Đại học

... sinh vật xử lý ô nhiễm giữ bảo toàn vật chất Phương trình cân vật chất trường hợp hệ thống ổn đònh không bảo toàn: LƯNG CHẤT ĐI VÀO = LƯNG ĐI RA + LƯNG BỊ TIÊU HUỶ ( 2. 15) Phần tiêu huỷ chất ... tính chất khỏi khu vực • Tích tụ lại khu vực • Bò tiêu hủy, bò hấp thụ biến đổi thành chất khác… Phương trình cân vật chất viết sau: Lượng chất vào = Lượng chất + Lượng chất tích tụ + Lượng chất ... 95, 0 đến 99,0 % Đối với dãy gồm n thu gom Sự truyền qua toàn bằng: P = P1P2,….Pn-1Pn (2.11) 2.2 CHUYỂN ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG 2.2.1 Cân vật chất Theo đònh luật bảo toàn vật chất...
 • 15
 • 371
 • 2

Cân bằng vật chất cho đồ án sấy băng tải

Cân bằng vật chất cho đồ án sấy băng tải

Báo cáo khoa học

... = 0. 95 : Truyền động qua bánh đai η q : Hiệu suất quạt lấy 72% Q = 181.2 75 m3/h = 0. 050 359 m3/s) Q : Năng suất quaût:Q=181.2 75 (m3/h)=0. 050 35( m3/s) N= 0. 050 35 * 20 15. 72 * 9.81 * 1.08 = 1 .57 , KW ... = ttbk-tT1= 85- 77 .5 = 7 .5 , T=ttbk +273= 358 K 9.8 * * 7 .5 Suy Gr= =3.69*109 −12 21.09 * 10 * 358 Mà chuẩn số Nuxen Nu = 0.47*Gr0. 25 {säø tay QTTB II_ trang 24} Suy Nu = 1 15. 8 Nuλ 1 15. 8 * 0.031 ... ta xạc âënh: α 2tr = 1.3 * α =1.3*8.11=10 .54 3 ,W/m2K Do âọ hãû säú truưn nhiãût qua tráưn Ktr bàòng = = 0. 35 0.02 0. 15 (W/m2K) + + + 7 .58 1 .55 0. 058 10 .54 3 Ktr= + δ + δ + α λ λ3 α Váûy täøn tháút...
 • 33
 • 563
 • 0

Cân bằng vật chất đồ án sản xuất enzyme proteaza

Cân bằng vật chất đồ án sản xuất enzyme proteaza

Báo cáo khoa học

... Bao gói 0 ,5% Gia cơng định lượng nguyên liệu Sàng phân loại bột ngô 1% Định lượng bột ngô 1% Định lượng cao nấm men 0 ,5% Định lượng pepton 0 ,5% Định lượng glucose 0 ,5% 3.2 Cân vật chất 3.2.1 ... lượng: 9 .59 6*100/(100-0 .5) = 9.644 kg/mẻ Lượng hao hụt: 9 .59 6*0 .5/ 100 = 0.04798 kg/mẻ 3.2.9 .5 Định lượng glucose Tỷ lệ hao hụt 0 .5% Lượng glucose trước định lượng: 9.814*100/(100-0 .5) = 9.863 ... Cân vật chất 3.2.1 Bao gói Tỷ lệ hao hụt 0 ,5% Lượng sản phẩm enzyme trước công đoạn là: 1. 858 *100/(100-0 .5) = 1,867 m /mẻ Lượng sản phẩm hao hụt: 1, 858 *0 ,5/ 100 = 0,00929 m3/mẻ 3.2.2 Nghiền Tỷ lệ...
 • 7
 • 844
 • 7

tính toán cân bằng vật chấtcân bằng nhiệt lượng của công nghệ ccr

tính toán cân bằng vật chất và cân bằng nhiệt lượng của công nghệ ccr

Hóa dầu

... dầu 2 155 94,9 45 1976, 25 42606 950 8,10 8696162,62 4347 656 70,70 Page 21 Tính tốn cân vật chất cân nhiệt lượng cơng nghệ CCR Dòng Q32 743 2 155 94,922 151 3,294 326 258 455 ,6 Q42 743 12828649 ,53 Q52 743 ... 31767, 756 A 58 5, 453 0,0 758 102,784 601 75, 201 H2 53 50,714 0,6930 5, 637 30161,9 75 P* 686,348 0,0889 5, 637 3868,944 Tổng 7723 ,51 6 1,0000 - 2 155 94,9 45 3.2 Tính cân nhiệt lượng Ta có phương trình cân ... lượng khí tuần hồn H2 53 50,714 53 50,714 + 199,845x3 + 25, 803= 59 76, 052 CH4 196,099 196,099 C2H6 2 45, 124 2 45, 124 C3H8 147,0 75 147,0 75 C4H10 49,0 25 49,0 25 C5H12 49,0 25 49,0 25 Tổng 6037,062 6662,400...
 • 36
 • 806
 • 1

Thiết lập cân bằng vật chấtcân bằng nhiệt lượng của thiết bị chưng cất dầu thô với năng suất 6 triệu tấn/năm

Thiết lập cân bằng vật chất và cân bằng nhiệt lượng của thiết bị chưng cất dầu thô với năng suất 6 triệu tấn/năm

Hóa học

... 21,09 8,62 50 ,32 ,Kg/h 2.0 25 100. 350 47.400 158 .1 75 64. 650 377.400 Tổng 750 .000 Tổng 100 750 .000 2.2 Tính cân cho nước a Lưu lượng nước cần dùng Hơi nước cho vào đáy tháp:  chọn 5% trọng lượng ... Kerosen LGO HGO Mazut Nước thải Lưu lượng, kg/h 2.024 100. 350 47.400 158 .1 75 64. 650 377.400 Lưu lượng hơi, kg/h 18.870 1. 656 3. 954 237 65 226 23. 952 Tổng, kg/h 774.480 774.480 Tài liệu tham khảo Lê ... - 68 - 93 93- 157 1 ,53 8,43 4,39 12,82 0,6816 0,7460 157 -204 204-260 7,24 8,38 20,06 28,44 0,7734 0,7972 260-316 316-371 10,21 12,11 38, 65 50,76 0,8160 0,82 85 371-427 427-482 12 ,58 12,84 63,34...
 • 15
 • 608
 • 8

Xem thêm