phần 2 thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần thái dương

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà.doc

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà.doc

Quản trị kinh doanh

... 20 .901.8 12. 921 23 0,00 44. 324 .606.385 18.500 .25 6.7 72 239,58 3.6 62. 469.581 2. 827 .22 0.938 129 ,54 10 Chi phớ qun lý doanh nghip 9.576.958.445 5 .28 1. 722 .600 181, 32 11 Li nhn thun t hot ng kinh doanh 2. 775.468.510 ... khỏc -25 . 925 . 323 25 7.368.778 -10,07 15 Tng li nhun k toỏn trc thu 2. 749.543.187 40 .28 7.508. 624 6, 82 16 Chi phớ thu thu nhp doanh nghip hin hnh 1 .28 3 .29 2.0 52 11 .28 0.5 02. 415 11,37 29 .007.006 .20 9 ... Nm 20 07 Nm 20 08 A - Ti sn ngn hn 617 .25 2.9 02. 146 577.4 72. 144.846 Hng tn kho 28 8.839.481.651 22 4 .25 6.770.079 B Ti sn di hn 96. 924 .313.977 343.001.386.035 Tng ti sn 714.177 .21 6. 123 920 .473.530.881...
 • 64
 • 1,772
 • 2

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà

Kế toán

... 20 .901.8 12. 921 23 0,00 44. 324 .606.385 18.500 .25 6.7 72 239,58 3.6 62. 469.581 2. 827 .22 0.938 129 ,54 10 Chi phớ qun lý doanh nghip 9.576.958.445 5 .28 1. 722 .600 181, 32 11 Li nhn thun t hot ng kinh doanh 2. 775.468.510 ... khỏc -25 . 925 . 323 25 7.368.778 -10,07 15 Tng li nhun k toỏn trc thu 2. 749.543.187 40 .28 7.508. 624 6, 82 16 Chi phớ thu thu nhp doanh nghip hin hnh 1 .28 3 .29 2.0 52 11 .28 0.5 02. 415 11,37 29 .007.006 .20 9 ... Nm 20 07 Nm 20 08 A - Ti sn ngn hn 617 .25 2.9 02. 146 577.4 72. 144.846 Hng tn kho 28 8.839.481.651 22 4 .25 6.770.079 B Ti sn di hn 96. 924 .313.977 343.001.386.035 Tng ti sn 714.177 .21 6. 123 920 .473.530.881...
 • 64
 • 686
 • 3

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần thiết bị Alpha

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần thiết bị Alpha

Kế toán

... đồ tổ chức kế toán Kế toán trưởng Phòng kế toán tài Kế toán thuế Kế toán TS &lương Kế toán NVL Kế toán đội công trình Kế toán tổng hợp Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Kế toán tiền Kế toán ... điểm tổ chức máy công tác kế toán công ty ALPHA 2. 1.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán doanh nghiệp Bộ máy kế toán công ty tổ chức theo mô hình tập chung Chịu đạo trực tiếp giám đốc, máy kế toán ... 150 (22 .20 0.000) (27 3.583.000) 5.115.837.4 92 2.145.785.460 Chi phí tài Lao động Thuế phải trả NSNN Hàng tồn kho 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ALPHA 2. 1 Đặc...
 • 68
 • 490
 • 1

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng

Kế toán

... 31/ 12/ 2008 đến ngày 31/ 12/ 2008 Ngµy 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 ... 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 Kh¸ch hµng DiƠn gi¶i CGNA 126 3 ... 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 12/ 31 /20 08 177 178 179 11/ 12 CGLC 12/ 5 CGNA 126 1 CGNA 126 2 CGNA 126 3 CGNA 126 5 CGTC 122 7 GTLC 12/ 6 100...
 • 62
 • 1,391
 • 12

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần khí chính xác số 1

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1

Kế toán

... Kiểm toán 48C Báo cáo kiến tập Khoa Kế toán CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CHÍNH XÁC SỐ 2. 1 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 2. 1.1 Sơ đồ máy kế toán Công ty Kế toán ... số - Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán Công ty Cổ phần khí xác số - Chương 3: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán Công ty Cổ phần khí xác số Sau trình kiến tập Công ty Cổ phần khí ... mặt Công ty Hạch toán rõ ràng khoản tăng, giảm tiền mặt đồng thời kiêm kế toán TSCĐ Công ty 2. 1.3 Hình thức kế toán Công ty Hình thức tổ chức công tác kế toán máy kế toán xuất phát từ đặc điểm tổ...
 • 67
 • 518
 • 2

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần khí và kết cấu thép Sóc Sơn

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn

Kế toán

... Chương I: Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần khí kết cấu thép Sóc Sơn Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán Công ty Chương III: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán công ty Tuy em cố gắng để ... tập 2. 3.1.4 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: 28 2. 3 .2 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty .29 2. 3 .2. 1 Đặc điểm phân loại nguyên vật liệu công ty .29 2. 3 .2. 2 Quản ... Phòng kế tóan PX cán thép Lớp Kiểm toán 49C Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Báo cáo kiến tập CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 2. 1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 2. 1.1 Về tổ chức máy kế toán...
 • 55
 • 522
 • 1

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Kế toán

... Nghệ Tĩnh Phần 2: Thực trạng tổ chức kế toán mảng kinh doanh xăng dầu Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Phần 3: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán Công ty cổ phần vận tải dịch ... năm 20 07 20 09 Sơ đồ 2. 1 – Mô hình tổ chức máy kế toán công ty Sơ đồ 2. 2 – Quy trình thực kế toán máy Sơ đồ 2. 3 – Quá trình ghi sổ theo hình thức kế toán máy Biểu mẫu 2. 1 - Phiếu thu Biểu mẫu 2. 2 ... phòng kế toán công ty để ghi sổ tổng hợp 2. 1 .2 Chức nhiệm vụ phận máy kế toán Toàn công ty 16 kế toán, phòng kế toán công ty người với trình độ đại học, cao đẳng trung cấp Số lại kế toán...
 • 59
 • 624
 • 1

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Xây Dựng Thuỷ Lợi 1

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Xây Dựng Thuỷ Lợi 1

Kế toán

... TK 623 11 .23 5.600 1.000.000 12. 235.600 12. 235.600 III TK 627 11.576. 821 2. 275. 829 13.8 52. 650 1.654.950 12. 4 12. 125 1.654.950 15. 722 . 025 29 .574.675 IV TK6 42 14.759 .25 0 5. 125 .513 19.884.763 397.695 2. 9 82. 714 ... Thỏng 12 nm 20 09 STT Chng t S Din gii ngy Cỏc ti khon ghi bờn N TK 621 PX -20 1 PX -20 2 10/ 12/ 2009 Xut vt t xõy dng cụng trỡnh Ca t 11/ 12/ 2009 PX -20 3 11/ 12/ 2009 PX -20 4 11/ 12/ 2009 TK 623 S tin TK 627 ... TK 627 50 .26 3.789 50 .26 3.789 76.9 42. 000 76.9 42. 000 30.465. 721 30.465. 721 5 .26 7. 128 5 .26 7. 128 Cng 504 .23 5.187 76.9 42. 000 5 .26 7. 128 586.444.369 Ngy 31 thỏng 12 nm 20 09 K toỏn trng Ngi lp 29 Cn...
 • 84
 • 495
 • 0

Thực trạng tổ chức Kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA 10

Thực trạng tổ chức Kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA 10

Kế toán

... PHẦN I : Tổng quan Công ty cổ phần LILAMA 10 PHẦN II : Thực trạng tổ chức Kế toán Công ty cổ phần LILAMA 10 PHẦN III : Một số nhận xét hoạt động sản xuất kinh doanh công tác Kế toán Công ty cổ ... chức máy kế toán Công ty Cổ phần LILAMA 10 Các phần hành kế toán phòng Tài kế toán Công ty Cổ phần LILAMA 10 bao gồm: - Kế toán tiền mặt - Kế toán tiền gửi Ngân hàng, vay Ngân hàng - Kế toán thuế ... Kế toán vật tư Kế toán TSCĐ SVTH: Lê Mạnh Ninh Kế toán tiền lương Kế toán toán Kế toán phần hành khác Kiểm toán 47B PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang Báo cáo kiến tập 2. 2 Tổ chức công tác kế toán Công ty...
 • 69
 • 448
 • 0

175 Thực trạng tổ chức Kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA 10

175 Thực trạng tổ chức Kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA 10

Kế toán

... PHẦN I : Tổng quan Công ty cổ phần LILAMA 10 PHẦN II : Thực trạng tổ chức Kế toán Công ty cổ phần LILAMA 10 PHẦN III : Một số nhận xét hoạt động sản xuất kinh doanh công tác Kế toán Công ty cổ ... chức máy kế toán Công ty Cổ phần LILAMA 10 Các phần hành kế toán phòng Tài kế toán Công ty Cổ phần LILAMA 10 bao gồm: - Kế toán tiền mặt - Kế toán tiền gửi Ngân hàng, vay Ngân hàng - Kế toán thuế ... Kế toán vật tư Kế toán TSCĐ SVTH: Lê Mạnh Ninh Kế toán tiền lương Kế toán toán Kế toán phần hành khác Kiểm toán 47B PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang Báo cáo kiến tập 2. 2 Tổ chức công tác kế toán Công ty...
 • 69
 • 360
 • 0

ĐÁNH GIÁ THỰCĐánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Hà Tây.

ĐÁNH GIÁ THỰCĐánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Hà Tây.

Kế toán

... I : Tổng quan Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hà Tây Chương II : Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hà Tây Chương III : Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán Công ty cổ phần ... KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ TÂY 2. 1 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ TÂY 2. 1.1 Tổ chức máy kế toán CTCP tư vấn xây dựng Hà Tây Toàn công tác kế toán ... đảm nhận 2. 1 .2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán CTCP tư vấn xây dựng Hà Tây Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán NVL, TSCĐ, lương, vay ngân hàng Kế toán tiền mặt, tiền gửi Kế toán tiêu thụ Kế toán tập...
 • 61
 • 412
 • 0

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng

Kế toán

... Phần hành kế toán TSCĐ .14 2. 2 .2. 2 Phần hành kế toán tiền lương 15 2. 2 .2. 3 Phần hành kế toán chi phí giá thành 17 2. 3 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 18 2. 4 TỔ ... vay 23 136905 129 22 279 027 9 Chi phí bán hàng 24 54778 023 8 5 426 56986 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 26 05443613 22 853 828 46 10Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22 ) - (24 + 25 )} ... 0918.775.368 Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Kế toán công cụ dụng cụ Kế toán chi phí giá thành Thủ quỹ 2. 2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ 2. 2.1 Tổ chức vận dụng...
 • 28
 • 493
 • 0

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà

Kế toán

... phớ ti chớnh 48.075.0 72. 467 20 .901.8 12. 921 23 0,00 44. 324 .606.385 18.500 .25 6.7 72 239,58 3.6 62. 469.581 2. 827 .22 0.938 129 ,54 9.576.958.445 5 .28 1. 722 .600 181, 32 Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v (%) ... Nm 20 07 Nm 20 08 A - Ti sn ngn hn 617 .25 2.9 02. 146 577.4 72. 144.846 Hng tn kho 28 8.839.481.651 22 4 .25 6.770.079 B Ti sn di hn 96. 924 .313.977 343.001.386.035 Tng ti sn 714.177 .21 6. 123 920 .473.530.881 ... Tng li nhun k toỏn trc thu 2. 749.543.187 40 .28 7.508. 624 6, 82 16 Chi phớ thu thu nhp doanh nghip hin hnh 1 .28 3 .29 2.0 52 11 .28 0.5 02. 415 11,37 29 .007.006 .20 9 0,06 14 Li nhun khỏc 17 Chi phớ thu thu...
 • 64
 • 588
 • 3

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Kế toán

... kế toán nhận đợc biên giao nhận TSCĐ số 023 Phiếu chi tiền mặt số 0 123 kèm theo Hóa đơn (GTGT) số 0 822 , kế toán ghi nhập vào Nhật ký chung bút toán sau: Nợ TK 21 1: 73 .20 0 .20 0 Nợ TK 1331: 7. 320 .000 ... PX bánh I + TK 622 2: Chi phí công nhân trực tiếp PX bánh II + TK 622 3: Chi phí công nhân trực tiếp PX bánh III + TK 622 4: Chi phí công nhân trực tiếp PX kẹo + TK 622 5: Chi phí công nhân trực tiếp ... nhân công trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn giá thành Nh tiền lơng công nhân sản xuất phận quan trọng chi phí sản xuất công ty * Để hạch toán chi phí nhân công trực tiếp kế toán công ty sử dụng TK 622 ...
 • 58
 • 952
 • 7

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I.16

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I.16

Kế toán

... 10/ 12/ 2009 Xut vt t xõy dng cụng trỡnh Ca t 11/ 12/ 2009 PX -20 3 11/ 12/ 2009 PX -20 4 11/ 12/ 2009 TK 623 S tin TK 627 50 .26 3.789 50 .26 3.789 76.9 42. 000 76.9 42. 000 30.465. 721 30.465. 721 5 .26 7. 128 5 .26 7. 128 ... 1.000.000 12. 235.600 12. 235.600 III TK 627 11.576. 821 2. 275. 829 13.8 52. 650 1.654.950 12. 4 12. 125 1.654.950 15. 722 . 025 29 .574.675 IV TK6 42 14.759 .25 0 5. 125 .513 19.884.763 397.695 2. 9 82. 714 397.695 ... 1.800.000.000 ng 22 5.000.000 18.750.000 18.750.000 21 ễ tụ ch ngi 22 Xe mỏy 26 8.000.000 10 26 .800.000 2. 233.333 2. 233.333 15.500.000 2. 583.333 21 5 .27 8 21 5 .27 8 s dng 2. 350.000.000 Cng...
 • 84
 • 363
 • 0

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần khí chính xác số 1

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1

Kế toán

... KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CHÍNH XÁC SỐ 2. 1 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 2. 1.1 Sơ đồ máy kế toán Công ty Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp (Phó phòng KT) Kế toán vật tư, công nợ Kế toán ... thời kiêm kế toán TSCĐ Công ty 2. 1.3 Hình thức kế toán Công ty Hình thức tổ chức công tác kế toán máy kế toán xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất tổ chức quản lý công ty Do việc sản xuất kinh ... Cộng TK 33 82 TK 3383 + 3384 TK 338 5=(1 +2) *2% 7=5+6 2. 930.7 72 23.144.913 26 .075.685 22 5.746 1.7 82. 761 2. 008.507 193.6 92 1. 529 . 626 1. 723 .318 2. 339.341 18.474 .25 7 20 .813.597 1 .24 4 9. 824 11.068 1.760...
 • 74
 • 342
 • 1

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty Cổ Phần LICOGI13 E&C

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty Cổ Phần LICOGI13 E&C

Kế toán

... thu Nm 20 06 25 6. 728 , 32 24.990,034 3.590,6 32 4.343, 026 4.343, 026 Nm 20 07 Nm 20 08 28 3 .26 1 3 52. 101 27 .135 42. 156 9.387 20 .667 15. 324 21 .6 02 13.179 15.414 Nm 20 09 488. 325 50.483 26 . 728 27 . 724 20 .487 ... cụng ty bao gm : TK111, 1 12, 131, 133, 136, 138, 139, 141, 1 42, 144, 151, 1 52, 1 52, 154, 155, 21 1, 21 2, 21 3, 21 4, 22 1, 22 2, 22 8, 24 1, 311, 331, 415, 421 , 431, 511, 515, 621 , 622 , 627 , 6 32, 635, ... 3341(C .ty) Lng Ca 1 425 70 928 0 822 55 928 0 TK thuờ ngoi Lng Ca 310160 660 27 680 660 20 00 TK33 82 2% 9055 21 98 40 II Cụng trỡnh Honda- HN 20 017 101743 24 35 i XD ễ Bỡnh 20 017 727 43 1855 i xe ễ Luõn 29 000...
 • 65
 • 461
 • 0

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư XNK Thuận Phát

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư XNK Thuận Phát

Kế toán

... 3, 424 ,497,097 5,119 ,24 5,474 2, 757,000 2, 477,991 2, 757,000 3,109,655,839 5, 122 ,0 02, 474 (777,413,96 (1 ,28 0,505, 62 1) 11 Lợi nhuận sau thuế 2, 3 32, 241,878 (Số liệu lấy từ phòng kế toán Công ty) 1 .2. Đặc ... kế toán Công ty cổ phần Đầu t XNK Thuận Phát 2. 1.Đặc điểm tổ chức máy kế toán 2. 1.1 .Chức năng,nhiệm vụ phòng kế toán: -Phòng kế toán nhiệm vụ: +Hạch toán quản lí tài sản tiền vốn Công ty, đảm ... cáo kế toán trởng đối chiếu với kế toán toán 2. 2.Đặc điểm vận dụng sách kế toán: 2. 2.1.Đặc điểm chung: -Công ty áp dụng chế độ kế toán ban hành theo đinh số 15 /20 06/QĐ-BTC ban hành ngày 20 /3 /20 06...
 • 53
 • 445
 • 0

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần dược Vĩnh Phúc

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần dược Vĩnh Phúc

Kế toán

... ngày tốt Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán đơn vị kiến tập : 2. 1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán: 2. 1.1 Mô hình tổ chức máy kế toán: Trong hệ thống hoạt động công ty, máy kế toán đóng vai trò ... sổ Phòng kế toán chụi trách nhiệm trực tiếp giám đốc công ty cấu máy kế toán người Sơ đồ máy kế toán công ty: Kế toán trưởng Kế toán NVL,CCDC Kế toán TSCĐ thuế Kế toán TM TGNH Kế toán tập ... thế, công tác tổ chức máy kế toán công ty quan tâm nhằm đảm bảo cho phận hoạt động chức mang lại hiệu Bộ máy kế toán công ty chia thành phận khác nhau, phận chịu trách nhiệm thực chức phần hành kế...
 • 51
 • 493
 • 0

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH HOÁ

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH HOÁ

Kế toán

... Kế toánkiêm Kế toán trưởng Phó phòng Kế toán kiêm kế toán tổng hợp, kế toán TSCĐ, kế toán công nợ Ngân hàng Kế toán toán, kế toán công nợ kế toán tiêu thụ Kế toán NVL, kế toán tiền lương kế toán ... gian Ngày Số công tiền Lương sản phẩm Ngày Số tiền công 26 3.709 .22 5 26 2. 781.919 26 2. 225 .535 26 1.854.613 10.571 .29 1 Kế toán trưởng Kiểm toán: 48C 33 Tổng lương 3.709 .22 5 2. 781.919 2. 225 .535 1.854.613 ... phẩm Ngày Tiền công 26 2. 139.000 26 2. 139.000 24 1.5 52. 500 24 1.449.000 26 1. 725 .000 24 1.897.500 26 1. 621 .500 24 1.380.000 23 1.380.000 26 1. 621 .500 26 1.5 52. 500 Phụ cấp trách nhiệm Tổng lương 101.775...
 • 50
 • 306
 • 0

Xem thêm