phản ứng và nhà hoá học

lý thuyết bài tập tốc độ phản ứng-cân bằng hóa học

lý thuyết và bài tập tốc độ phản ứng-cân bằng hóa học

Tư liệu khác

... độ phản ứng hoá học tăng lên lần Ngời ta nói tốc độ phản ứng hoá học có hệ số nhiệt độ Chẳng hạn nh tăng nhiệt độ phản ứng lên thêm 300C tốc độ phản ứng tăng thêm 33 = 27 lần Tốc độ phản ứng hoá ... phản ứng TTCB số mol khí hai vế phơng trình thay đổi áp suất, cân không chuyển dịch Nhiệt phản ứng: H (phản ứng toả nhiệt H< 0, phản ứng thu nhiệt H>0) Nếu phản ứng thuận thu nhiệt phản ứng nghịch ... thêm 33 = 27 lần Tốc độ phản ứng hoá học nói tăng lên lần nhiệt độ tăng từ 250C lên 450C ? A lần B lần C 12 lần D 18 lần Chọn đáp án Câu 03: Tốc độ phản ứng hoá học: A (k) + 2B (k) C (k) + D (k)...
 • 6
 • 7,954
 • 183

Tóm tắt lý thuyết bài tập Phản ứng hoá học, phản ứng oxi hóa khử, điện phân, tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học

Tóm tắt lý thuyết và bài tập Phản ứng hoá học, phản ứng oxi hóa khử, điện phân, tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học

Hóa học

... n O2 (2) = n NO = 0,15(mol) 0,3 = 0,075(mol) (3) n O2 = n NO2 = 4 n O 2phản ứng = 0,15 + 0,075 = 0,225(mol) VO2 phản ứng = 0,225x 22,4 = 5,04 lít (đktc) Cỏch 2: Cu - 2e Cu2+ 0,45 O2 + 4e ...
 • 23
 • 423
 • 0

Tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học- cấp tốc

Tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học- cấp tốc

Hóa học

... hợp với phản ứng thuận nghịch trạng thái cân bằng? A Phản ứng thuận kết thúc B Phản ứng nghịch kết thúc C Cả phản ứng thuận phản ứng nghịch kết thúc D Tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch ... độ phản ứng, không bị tiêu hao phản ứng C Chất xúc tác chất làm tăng tốc độ phản ứng, không bị tiêu hao phản ứng D Chất xúc tác chất làm tăng tốc độ phản ứng, bị tiêu hao không nhiều phản ứng ... Kết khác 30 Tốc độ phản ứng không phụ thuộc yếu tố sau đây: A Thời gian xảy phản ứng B Bề mặt tiếp xúc chất phản ứng C Nồng độ chất tham gia phản ứng D Chất xúc tác 31 Phản ứng phân huỷ hidro...
 • 7
 • 1,210
 • 45

Tốc độ phản ứng cân bằng hóa học

Tốc độ phản ứng cân bằng hóa học

Hóa học

... độ phản ứng hoá học vào nồng độ xác định định luật tác dụng khối lượng: tốc độ phản ứng hoá học tỷ lệ thuận với tích số nồng độ chất phản ứng với luỹ thừa hệ số tỷ lượng phưong trình hoá họC ... Nhiệt độ chưa đủ cao D Phản ứng hoá học thuận nghịch 69 Cho phản ứng hoá học sau trạng thái cân 2SO2 (k) + O2(k) V2O5,to 2SO3 (k) ∆H = -192kJ Hãy phân tích đặc điểm phản ứng hoá học trên, từ ghép ... hệ hoá học trạng thái cân bằng? A Phản ứng thuận kết thúc B Phản ứng nghịch kết thúc C.Tốc độ phản ứng thuận nghịch D Nồng độ chất tham gia tạo thành sau phản ứng 82 Cho phương trình hoá học...
 • 15
 • 687
 • 4

Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10Chương 7 : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HOÁ HỌC pot

Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10Chương 7 : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HOÁ HỌC pot

Hóa học - Dầu khí

... nhiệt H : Toả nhiệt III Nhứng ý quan trọng a Cân hoá học cân động Nghĩa thời điểm cân đƣợc thiết lập nghĩa phản ứng dừng lại mà xảy nhƣng tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch ( vt=vn) b.Khi ... vôi trƣớc cho vào ? b dùng 100ml dung dịch HCl 4M ? c tăng nhiệt độ phản ứng ? d Cho thêm vào 500ml dung dịch HCl 4M ? e Thực phản ứng nghiệm lớn ? Cho H2 + I2  HI Vận tốc phản ứng thay đổi nồng ... hoá học biểu diễn cân hoá học số cân biến đổi theo Thí dụ : 2A + B  C + D Kcb 4A + 2B  2C + 2D K'cb = (Kcb)2 IV Câu hỏi tập Cho mẩu đá vôi nặng 10g vào 200ml dung dịch HCl 2M Tốc độ phản ứng...
 • 4
 • 1,247
 • 49

phản ứng thế trong hóa học hữu cơ

phản ứng thế trong hóa học hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... với dung môi phản ứng không xẩy oKhi chuyển từ dung môi sang dung môi khác tốc độ phản ứng thay đổi, đồng thời thay đổi chế phản ứng 2) Cơ chế phản ứng electrophin Tác nhân phản ứng nhóm thiếu ... niệm chung phản ứng hóa học hữu 1) Khái niệm Phản ứng kí hiệu chữ S (Substitution),trong nguyên tử hay nhóm nguyên tử phân tử đươc thay nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác Phản ứng phản ứng phổ biến ... tử phản ứng nhân, S N A nhóm giàu điện tử ( anion) Nó phân thành: +Thế nhân đơn phân tử S N +Thế nhân lưỡng phân tử S N -nếu tác nhân A gốc phản ứng gốc SR II) Cơ chế phản ứng 1) chế phản ứng...
 • 43
 • 576
 • 0

Chuyên đề 2: Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học

Chuyên đề 2: Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học

Hóa học

... màu nâu đỏ nhạt dần Phản ứng thuận có A ΔH > 0, phản ứng tỏa nhiệt B ΔH < 0, phản ứng tỏa nhiệt C ΔH > 0, phản ứng thu nhiệt D ΔH < 0, phản ứng thu nhiệt Câu 2: Một bình phản ứng có dung tích khơng ... 1, 4, D 1, 2, Câu 16/ Chất xúc tác phản ứng thuận nghòch làm A tăng tốc độ phản ứng thuận B tăng tốc độ phản ứng nghòch C tăng hiệu suất phản ứng thuận D phản ứng mau đạt trạng thái cân Câu 17/ ... A phản ứng thuận nghòch chưa kết thúc B phản ứng thuận nghòch chưa đạt tốc độ tối đa C phản ứng thuận nghòch xảy với tốc độ D nồng độ chất hệ tiếp tục thay đổi Câu 6/ Phản ứng chất sau phản ứng...
 • 4
 • 377
 • 8

Chương 7 : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HOÁ HỌC ppt

Chương 7 : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HOÁ HỌC ppt

Hóa học - Dầu khí

... độ phản ứng Chất xúc tác âm ( chất ức chế ) : làm giảm tốc độ phản ứng II Cân hoá học Phản ứng thuận nghịch, phản ứng chiều Ví dụ : Ca + 2HCl  CaCl2 + H2 Cl2 + H2O Phản ứng chiều HCl + HClO Phản ... H2O Phản ứng chiều HCl + HClO Phản ứng thuận nghịch Cân hoá học a Khái niệm : Cân hóa học trạng thái phản ứng thuận nghịch tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch b Biểu thức: aA + bB cC ... Nhứng ý quan trọng a Cân hoá học cân động Nghĩa thời điểm cân thiết lập nghĩa phản ứng dừng lại mà xảy tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch ( vt=vn) b.Khi biến đổi hệ số phương trình hoá...
 • 6
 • 904
 • 10

SKKN Phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit protein Hóa học 12

SKKN Phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit và protein Hóa học 12

Giáo dục học

... I ĐẶT VẤN ĐỀ Hoá học môn khoa học quan trọng nhà trường phổ thông Môn hoá học cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức phổ thông, thiết thực hoá học, giáo viên môn hoá học cần hình thành ... chất phản ứng nghĩa phản ứng diễn điều kiện nào, có tham gia môi trường hay không Điều khó học sinh phải biết xác định xem phản ứng thủy phân xảy tạo sản phẩm nào, từ viết phương trình hoá học ... trình hoá học, dựa vào đại lượng để tính số mol chất sau theo phương trình hoá học để tính số mol chất lại từ tính đại lượng theo yêu cầu Nhưng nhiều dạng tập học sinh không nắm chất phản ứng việc...
 • 16
 • 685
 • 1

Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học

Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học

Hóa học

... hợp với phản ứng thuận nghịch trạng thái cân bằng? A Phản ứng thuận kết thúc B Phản ứng nghịch kết thúc C Cả phản ứng thuận phản ứng nghịch kết thúc D Tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch ... độ phản ứng hoá học vào nồng độ xác định định luật tác dụng khối lượng: tốc độ phản ứng hoá học tỷ lệ thuận với tích số nồng độ chất phản ứng với luỹ thừa hệ số tử lượng phương trình hoá học ... độ phản ứng, không bị tiêu hao phản ứng C Chất xúc tác chất làm tăng tốc độ phản ứng, không bị tiêu hao phản ứng D Chất xúc tác chất làm tăng tốc độ phản ứng, bị tiêu hao không nhiều phản ứng...
 • 8
 • 89
 • 0

toc do phan ung can bang hoa hoc

toc do phan ung can bang hoa hoc

Hóa học

... thuộc tốc độ phản ứng hoá học vào nồng độ xác định tốc độ phản ứng hoá học tỉ lệ thuận với tích số nồng độ chất phản ứng với luỹ thừa hệ số tỉ lượng phương trình hoá học Ví dụ phản ứng: N2 + 3H2 ... tốc độ phản ứng hoá học tăng lên lần Người ta nói tốc độ phản ứng hoá học có hệ số nhiệt độ Điều khẳng định đúng? A Tốc độ phản ứng tăng 36 lần nhiệt độ tăng từ 200C lên 500C B Tốc độ phản ứng tăng ... hệ hoá học trạng thái cân bằng? A Phản ứng thuận kết thúc B Phản ứng nghịch kết thúc C Tốc độ phản ứng thuận nghịch D Nồng độ chất tham gia tạo thành sau phản ứng 289 Cho phương trình hoá học: ...
 • 13
 • 96
 • 1

Bài tập chương 7 - tốc độ phản ứng – cân bằng hoá học

Bài tập chương 7 - tốc độ phản ứng – cân bằng hoá học

Trung học cơ sở - phổ thông

... din s ph thuc ca tc phn ng vo ỏp sut c biu din bi mt ba hỡnh di õy : Tốc đ ộ phản ứng Tốc đ ộ phản ứng Tốc đ ộ phản ứng p suấ hệ t a p suấ hệ t b p suấ hệ t c Hỡnh 7.3 Kt lun no sau õy l ỳng ? ... ỏn ỳng 7.6 th di õy biu din s ph thuc ca tc phn ng vo nng cht phn ng Tốc độ phản ứng Hỡnh 7.2 Nồng độ chất phản ứng T th trờn, ta thy tc phn ng A gim nng ca cht phn ng tng B khụng ph thuc ... khụng thay i Hóy chn ỏp ỏn ỳng 7.5 th di õy biu din s ph thuc ca tc phn ng vo nhit Tốc đ ộ phản ứng Hỡnh 7.1 T th trờn, ta thy tc phn ng A gim nhit ca phn ng tng B khụng ph thuc vo nhit...
 • 17
 • 157
 • 0

Vấn đề tốc độ phản ứng cân bằng hóa học LTĐH hóa học

Vấn đề tốc độ phản ứng cân bằng hóa học LTĐH hóa học

Hóa học

... hạ nhiệt độ bình màu nâu đỏ nhạt dần Phản ứng thuận có: A ∆H < 0, phản ứng thu nhiệt B ∆H > 0, phản ứng tỏa nhiệt C ∆H > 0, phản ứng thu nhiệt D ∆H < 0, phản ứng tỏa nhiệt 13.(KA-2010)-Câu 6: Cho ... hoá học: 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k); phản ứng thuận phản ứng toả nhiệt Phát biểu là: A Cân chuyển dịch theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Cân chuyển dịch theo chiều thuận giảm áp suất hệ phản ứng ... B (2) C (3) D (4) 16.(KA-09)-*Câu 51: Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N H2 với nồng độ tương ứng 0,3 M 0,7 M Sau phản ứng tổng hợp NH đạt trạng thái cân t 0C, H2 chiếm...
 • 2
 • 161
 • 0

Xem thêm