phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... dân chấp nhận đưa vào sản xuất ở vụ Mùa tại địa bàn 2-3 xã, phường trên địa bàn Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ. 2.2.2. Thời gian tiến hành nghiên cứu: Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 10 ... giai đoạn 2001-2007 57 Bảng 3.4 Cơ cấu giống lúa vụ xuân của thành phố Việt Trì 59 Bảng 3.5 Cơ cấu giống lúa vụ mùa của Thành phố Việt Trì 61 Bảng 3.6 Kết quả điều tra tình hình sản xuất các ... lúa gạo ở Việt Nam 14 Bảng 3.1 Thời tiết khí hậu năm 2007 ở Việt Trì 53 Bảng 3.2 Tình hình sử dụng đất đai của thành phố Việt Trì 56 Bảng 3.3 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa giai đoạn...
 • 128
 • 766
 • 1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... phủ của các quốc gia quan tâm và được bảo vệ chặt chẽ bằng luật pháp. Thành phố Việt Trì là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Phú Thọ. Để đáp ứng nhu ... giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ Nguyễn Lại Thái Hưng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn ThS Chuyên ... giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ là rất cần thiết. Chương 1: TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC...
 • 14
 • 614
 • 2

VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Ở THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ

VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Ở THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ

Thạc sĩ - Cao học

... trong gia đình nói chung và giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên nói riêng ở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ hiện nay. Cùng với sự phát triển kinh tế, các ngành kinh tế của Việt Trì có ... chúng ta phải phát huy vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho trẻ vị thành niên ở Việt Nam nói chung và ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nói riêng. Gia đình là tế bào của xã hội ... nghiên cứu:Vai trò của gia đình trong việc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.5. Phương pháp nghiên cứuKhóa luận dựa trên quan...
 • 82
 • 2,688
 • 11

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì  tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ’1.2. Mục đích của đề tài- Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì. - Xác ... thành phố Việt Trì từ các cơ quan nhà nước và các sở, ngành: TN&MT, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thống kê, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, các phòng, ban của thành phố Việt Trì, ... lý khai thác và bảo vệ khoáng sản trên địa bàn thành phố Việt Trì. Tổng số mỏ và điểm quặng trên địa bàn thành phố là 9 mỏ. Trên địa bàn thành phố chỉ có mỏ quy mô vừa và nhỏ, còn lại là 7 điểm...
 • 112
 • 837
 • 1

Thực trạng chi trả các chế độ Bảo Hiểm xã hội thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Thực trạng chi trả các chế độ Bảo Hiểm xã hội thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Kinh tế - Thương mại

... xà hội thành phố việt trì tỉnh phú thọ I- vài nét về bảo hiểm xà hội thành phố việt trì. 3232Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thu và quản lý chi. Có thể thấy ở giai đoạn này nguồn hình thành ... động thành phố Việt Trì để thực hiện các hoạt động bảo hiểm xà hội trên địa bàn thành phố Việt Trì theo phân cấp của bảo hiểm xà hội tỉnh Vĩnh Phú trớc đây và bảo hiểm xà hội tỉnh Phú Thọ hiện ... chính cấp cơ sở trực thuộc.Ngoài ra, Việt Trì con là Trung tâm kinh tế- chính trị- văn hoá của tỉnh Vĩnh Phú trớc đây và tỉnh Phú Thọ hiện nay. Do vậy, Việt Trì luôn là nơi tập trung số lợng...
 • 59
 • 738
 • 2

Đền Hùng trong đời sống kinh tế và tín ngưỡng người dân Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Đền Hùng trong đời sống kinh tế và tín ngưỡng người dân Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Khoa học xã hội

... huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Tháng 7/1954 đổi tên xã là xã Hy Cương thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tháng 3/1968 hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ sáp nhập thành tỉnh Vĩnh Phú, xã Hy Cương ... Châu, tỉnh Vĩnh Phú. Năm 1997 tỉnh Phú Thọ được tái thành lập, xã Hy Cương thuộc tỉnh Phú Thọ. Năm 1999, hai huyện Lâm Thao và Phù Ninh được tái thành lập, Hy Cương lại thuộc về Lâm Thao, tỉnh Phú ... Bái, phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc, phía Đông Nam giáp thành phố Hà Nội, phía Tây giáp tỉnh Sơn La, phía Nam giáp tỉnh Hòa Bình. Thành phố Việt Trì là trung tâm hành chính của tỉnh, cách thủ đô...
 • 77
 • 1,488
 • 10

Công tác thu- chi quỹ BHXH tại thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Công tác thu- chi quỹ BHXH tại thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Kế toán

... trạng công tác thu chiquỹ bhxh ở thành phố việt trì - phú thọ I. Một vài nét về BHXH thành phố Việt Trì - Phú Thọ 1.Sự ra đời và phát triển của BHXH thành phố Việt Trì Ngày 06/01/1995 chính phủ ... tỉnh Phú Thọ. Hàng năm, đối tợng về hu, mất sức lao động ở thành phố tăng rất nhanh. Trong những năm qua, Bảo hiểm xà hội thành phố Việt Trì đà từng b-ớc phát triển, mở rộng đối tợng tham gia ... quả thu BHXH tại BHXH thành phố Việt Trì -Phú Thọ Qua các số liệu trên đà thấy đợc kết quả quản lý và khai thác thu phí Bảo hiểm xà hội tại Bảo hiểm xà hội thành phố Việt Trì đợc tăng cả về số...
 • 81
 • 339
 • 0

Công tác thu- chi quỹ BHXH tại thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Công tác thu- chi quỹ BHXH tại thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Khoa học xã hội

... trạng công tác thu chiquỹ bhxh ở thành phố việt trì - phú thọ I. Một vài nét về BHXH thành phố Việt Trì - Phú Thọ 1.Sự ra đời và phát triển của BHXH thành phố Việt Trì Ngày 06/01/1995 chính phủ ... quá trình tạo lập và sử dụng quỹ Bảo hiểm xÃhội của cơ quan Bảo hiểm thành phố Việt Trì - Phú Thọ đà thu đợc nhiều thành tựu nh: phí thu ngày càng tăng, chi trả đúng đối tợng, luôn hoàn thành kế ... đây Bảo hiểm xà hội thành phố Việt Trì cũng đà luôn cố gắng hoàn thành chỉ tiêu thu Bảo hiểm xà hội choBảo hiểm xà hội tỉnh giao.Khối đơn vị luôn đi đầu trong việc hoàn thành nghĩa vụ đóng...
 • 82
 • 351
 • 0

Đánh giá hiệu quả của chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn phường Quyết Thắng Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai

Đánh giá hiệu quả của chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn phường Quyết Thắng Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai

Khoa học xã hội

... cấp thành phố này và các huyện lân cận như Trảng Bom và Long Thành trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2015. Hiện nay, thành phố này là một trong những thành phố đông dân, ... chia thành 4 khu phố: • Khu phố 1 có 15 tổ, 3 cư xá• Khu phố 2 có 21 tổ, 2 cư xá• Khu phố 3 có 16 tổ, 4 cư xá• Khu phố 4 có 15 tổ, 2 cư xác. Địa hìnhLà phường nội ô của thành phố Biên Hòa, ... chương trình PLRTN là của chính người dân. Phường có tổng diện tích tự nhiên là 142,38ha chiếm 0,92% diện tích tự nhiên của thành phố Biên Hòa.b. Các ấp, khu phố Phường Quyết Thắng được chia thành...
 • 28
 • 1,262
 • 8

Tài liệu Tiểu luận "“Đánh giá hiệu quả của chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn phường Quyết Thắng Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai”. ppt

Tài liệu Tiểu luận

Báo cáo khoa học

... của thành phố Biên Hòa.b. Các ấp, khu phố Phường Quyết Thắng được chia thành 4 khu phố: • Khu phố 1 có 15 tổ, 3 cư xá• Khu phố 2 có 21 tổ, 2 cư xá• Khu phố 3 có 16 tổ, 4 cư xá• Khu phố 4 ... cấp thành phố này và các huyện lân cận như Trảng Bom và Long Thành trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2015. Hiện nay, thành phố này là một trong những thành phố đông dân, ... hìnhLà phường nội ô của thành phố Biên Hòa, tập trung các cơ quan hành chính của tỉnh và thành phố, trên địa bàn phường có tuyến đường sắt đi ngang qua và có công ty cấp nước sinh hoạt cho toàn thành...
 • 26
 • 728
 • 0

Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất rau hàng hóa tại phường túc duyên, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất rau hàng hóa tại phường túc duyên, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Nông học

... hội. Phường có mạng lưới giao thông khá thuận tiện trong giao lưu kinh tế -văn hóa với các phường trong thành phố và các vùng lân cận. Với nguồn nhân lực dồi dào, lực lượng trí thức có trình ... trung gian 23chiếm 45,82%, có hai nhà thờ họ là Họ Oánh và Họ Tam Giang, có 01 nhàchùa gọi là Chùa Phúc Linh Tự và 01 đình Túc Tiến.Toàn phường chia thành 7 khu dân cư trong đó có 24 tổ dân phố, ... dân.8#,-<$%)Q52 Phường Túc Duyên gần trung tâm của thành phố Thái Nguyên có vaitrò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Tốc độtăng trưởng kinh tế...
 • 73
 • 3,512
 • 12

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn phường túc duyên thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2008 2011

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn phường túc duyên  thành phố thái nguyên  tỉnh thái nguyên giai đoạn 2008  2011

Công nghệ - Môi trường

... trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao đất và cấp GCN QSDĐ;+ Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND tỉnh, thành phố ... được giao của cả phường. Bảng 4.4. Kết quả giao đất theo mục đích sử dụng phường Túc Duyên giai đoạn 2008 - 2011STT Mục đích sử dụng MãSố đối tượng được giaoDiện tích giao (ha)Tỷ lệ giao ... giao đất, thuê đất. [5]2.3. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất2.3.1. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định: Giao...
 • 61
 • 1,195
 • 0

Xem thêm