phương pháp quản lý chi phí

nghiệp vụ lập dự toán hạng mục của một công trình tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại đông á

nghiệp vụ lập dự toán hạng mục của một công trình tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại đông á

Kinh tế - Thương mại

... 29.364.975 CLVL Chi phí nhân công 10.525.298 B Chi phí xây dựng 1.640.671 C I Chi phí trực tiếp Chi phí vật liệu (A+ CLCL)*1 69.840.176 VL Chi phí nhân công B*1,46 15.366.935 NC Chi phí máy thi công ... dựng riêng biệt Giá trị dự toán xây dựng chi tiết bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chị thuế tính trớc thuế giá trị gia tăng đầu Chi phí xây dựng nhà tạm trờng để điều hành thi ... đầu t : 1.869.041.225 Trong đó: - Chi phí xây lắp : 1.350.108.000đ : - Thiết kế phí : 39.153.132 đ - Thẩm định thiết kế, dự toán : 6.103.108 đ - Chi phí quản dự án đầu t : - Dự phòng 10% 31.106.488...
 • 33
 • 194
 • 0

đánh giá công tác lập dự toán của xí nghiệp 1 công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CCIC hà nội

đánh giá công tác lập dự toán của xí nghiệp 1 công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CCIC hà nội

Kế toán

... trỡnh Chi phớ Xõydng Chi phớ T Chi phớ Thit b Chi phớ trc tip Chi phớ Qun Chi phớ khỏc Chi phớ D phũng Chi phớ mua sm thit phớcụng ngh cho yu t lng cụng vic Chi b d phũng Chi phớ chung Chi phớ ... : bao gm chi phớ vt liu, chi - phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng n giỏ xõy dng cụng trỡnh y : bao gm chi phớ vt liu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng, chi phớ trc tip khỏc, chi phớ chung ... DUNG CHI PH GI TR TRC THU THU GTGT GI TR SAU THU [1] [2] [3] [4] [5] Chi phớ xõy dng GXD Chi phớ thit b GTB Chi phớ qun d ỏn Chi phớ t u t xõy dng 4.1 Chi phớ thit k xõy dng cụng trỡnh GTV Chi...
 • 96
 • 363
 • 4

Lập dự toán sản xuất và kinh doanh của công ty may đức giang.pdf

Lập dự toán sản xuất và kinh doanh của công ty may đức giang.pdf

Kế toán

... thụ (chi c) Biến phí lưu thông quản ước tính 1chi c áo Biến phí dự toán Định phí quản lưu thông Quảng cáo Lương quản Bảo hiểm Thuê tài sản cố định Tổng cộng chi phi lưu thông quản ước ... Tổng biến phí sản xuất chung phân bổ Định phí sản xuất chung phân bổ (a) Tổng cộng chi phí sản xuất chung phân bổ Trừ: Chi phí khấu hao Chi tiền cho chi phí sản xuất chung Quý 27450 28650 22500 ... mức chi phí sản xuất:  Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: doanh nghiệp sử dụng chất liệu vải thô  Định mức giá Định mức giá 1m vải tính sau: Giá mua 1m vải thô: Chi phí chuyên chở: Chi...
 • 18
 • 584
 • 1

Lập dự toán sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng biên hoà.doc

Lập dự toán sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng biên hoà.doc

Kế toán

... quý, 40% nợ trả hết quý sau  Toàn chi phí liên quan đến chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp chi trả hết tiền quý  Trả nợ gốc lãi ... quản ước tính kg đường Biến phí dự toán ĐỊnh phí quản lưu thông Quảng cáo Lương quản Chi phí lưu thông khác Tổng cộng chi phi lưu thông quản ước tính 12.000.000 20.000.000 33.000.000 ... 11 kg 0,5 0,5 Chi DỰ TOÁNphí sản xuất kg CHI PHÍ LƯU THÔNG VÀ 12.100đ/kg 1.100 đ/kg QUẢN 9000 đ/kg 4.500đ/kg 3.000 đ/kg 1.500đ/kg 18.100đ/kg DỰ TOÁN CHI PHÍ NVLTT DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT II...
 • 19
 • 679
 • 13

Lập dự toán sản xuất kinh doanh của một công ty mà em biết

Lập dự toán sản xuất kinh doanh của một công ty mà em biết

Kế toán

... tiếp(h) Định mức chi phí sản xuất chung(đ/kg) Vậy chi phí sản xuất 1kg đường: Chi phí nguyên vật liệu chính(đ) Chi phí nguyên vật liệu phụ(đ) Chi phí nhân công trực tiếp(đ) Chi phí sản xuất chung(đ) ... cuối kỳ Dự toán phí tổn lưu kho quản Dự toán chi phí LĐ trực tiếp Dự toán tiền mặt Dự toán chi phí sản xuất Dự toán sản xuất Dự toán chi phí NVL trực tiếp II Xây dựng định mức chi phí tiêu chuẩn ... Dự toán chi phí lưu thông quản Đv: triệu đồng Quý Khối lượng tiêu thụ(tấn) (bảng 1) Biến phí lưu thông quản ước tính 1kg đường(1.000đ/kg) Biến phí dự toán(triệu)(a) Định phí quản lưu...
 • 23
 • 687
 • 4

lập Dự toán sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng biên hòa

lập Dự toán sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng biên hòa

Kế toán

... TOÁN DỰ TOÁN CHI PHÍ LĐTT CHI PHÍ LĐTT DỰ TOÁN DỰ TOÁN SẢN XUẤT SẢN XUẤT DỰ TOÁN DỰ TOÁN CHI PHÍ LƯU CHI PHÍ LƯU THÔNG VÀ THÔNG VÀ QUẢN QUẢN DỰ TOÁN DỰ TOÁN CHI PHÍ NVLTT CHI PHÍ NVLTT DỰ ... quý, 40% nợ trả hết quý sau  Toàn chi phí liên quan đến chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp chi trả hết tiền quý  Trả nợ gốc lãi ... BÀI TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ BẢNG 7: DỰ TOÁN CHI PHÍ LƯU THÔNG VÀ QUẢN ĐVT:1000 đồng Quý Định phí quản lưu thông ước tính 100đ/kg đường tiêu thụ Chi phí quản lưu thông khác ước tính...
 • 22
 • 451
 • 4

Phân tích tình hình tài chính và lập dự toán báo cáo tài chính của công ty Unilever Việt Nam

Phân tích tình hình tài chính và lập dự toán báo cáo tài chính của công ty Unilever Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... Ngoài ra, công ty giúp đỡ hãng phân NHÓM ĐOREMON – K13QTH3 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH phối dàn xếp khoản cho vay mua phương tiện lại, đào tạo quản tổ chức bán hàng 1.1.2.2 Sản phẩm (Product) Công ty vận ... dựa truyền thống lâu đời Unilever trách nhiệm công ty, ăn sâu vào cộng đồng địa phương toàn giới Luôn tập trung quản ảnh hưởng môi trường xã hội đáp ứng phát triển Không ngừng sáng tạo, cải tiến ... gồm hoạt động Tây Âu, Trung Âu năm 2006 chi m khoảng 38% doanh thu Vùng châu Mỹ bao gồm hoạt động Bắc Mỹ Mỹ La Tinh chi m khoảng 35% hoạt động Vùng Phi Á chi m khoảng 27% hoạt động kinh doanh bao...
 • 5
 • 839
 • 31

LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG

LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG

Kế toán

... thụ (chi c) Biến phí lưu thông quản ước tính 1chi c áo Biến phí dự toán Định phí quản lưu thông Quảng cáo Lương quản Bảo hiểm Thuê tài sản cố định Tổng cộng chi phi lưu thông quản ước ... Tổng biến phí sản xuất chung phân bổ Định phí sản xuất chung phân bổ (a) Tổng cộng chi phí sản xuất chung phân bổ Trừ: Chi phí khấu hao Chi tiền cho chi phí sản xuất chung Quý 27450 28650 22500 ... mức chi phí sản xuất:  Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: doanh nghiệp sử dụng chất liệu vải thô  Định mức giá Định mức giá 1m vải tính sau: Giá mua 1m vải thô: Chi phí chuyên chở: Chi...
 • 18
 • 351
 • 2

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP

Kế toán

... khác Phương pháp tính chi phí thứ hai giúp doanh nghiệp khắc phục hạn chế Đó phương pháp tính chi phí trực tiếp 3.2 Xác định chi phí theo phương pháp trực tiếp Phương pháp xác định chi phí toàn phương ... nghiệp - Chi phí khác c Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ tính kết - Chi phí thời kỳ - Chi phí sản phẩm 5 d Phân loại chi phí theo phương pháp quy nạp - Chi phí trực tiếp - Chi phí gián ... pháp trực tiếp phương pháp toàn 3.1 Xác định chi phí theo phương pháp toàn Phương pháp dựa sở coi chi phí trình sản xuất chi phí sản xuất mà không cần quan tâm có chất khả biến bất biến Chi phí...
 • 18
 • 774
 • 0

Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước doc

Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước doc

Tài liệu khác

... số 27/2007/TT-BTC; + Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 Bộ Tài hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản dự án đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước + Quyết định số 297 ngày 18/5/2007 ... 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; + Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 Chính phủ quản chi phí đầu tư xây dựng công trình; + Nghị ... 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Quản chi phí Đầu tư xây dựng công trình + Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 Bộ Tài việc...
 • 3
 • 380
 • 0

BÁO CÁO " PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ LẬP DỰ TOÁN CÁC CHI PHÍ CÓ LIÊN QUAN " pdf

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... chế độ thu, nộp quản phí, lệ phí tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng b Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (LBC) Khoản mục chi phí bao gồm đầu mục chi phí sau: + Chi phí lập chuyên ... năm 2005 - Hướng dẫn việc quản sử dụng kinh phí nghiệp kinh tế thực nhiệm vụ bảo vệ môi trường c Chi phí khác (CK) Khoản mục chi phí bao gồm đầu mục chi phí sau: + Chi thẩm định báo cáo đánh ... biện pháp giảm thiểu tác động xấu + Chi phí cho xây dựng chương trình quản giám sát chất lượng môi trường bao gồm chuyên đề về: - Xây dựng chương trình khung quản môi trường - Quản môi...
 • 7
 • 507
 • 7

công tác lập dự toán và kiểm soát chi phí trong kế toán quản trị chi phí của doanh nghiệp

công tác lập dự toán và kiểm soát chi phí trong kế toán quản trị chi phí của doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... v chi phớ - Chi phớ kim soỏt c v chi phớ khụng kim soỏt c - Chi phớ chờnh lch - Chi phớ chỡm - Chi phớ c hi 11 III NI DUNG CễNG TC LP D TON V BO CO KIM SOT CHI PH TRONG KTQT CHI PH Lp d toỏn chi ... t (theo khon mc) - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip - Chi phớ nhõn cụng trc tip - Chi phớ sn xut chung - Chi phớ bỏn hng - Chi phớ qun doanh nghip - Chi phớ khỏc c Phõn loi chi phớ theo mi quan ... kt qu - Chi phớ thi k - Chi phớ sn phm d Phõn loi chi phớ theo phng phỏp quy np - Chi phớ trc tip - Chi phớ giỏn tip e Phõn loi chi phớ theo mi quan h vi mc hot ng õy l cỏch phõn loi chi phớ...
 • 153
 • 463
 • 3

nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam do công ty cp tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lập

nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam do công ty cp tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lập

Kinh tế

... liên quan; chi phí quản dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác xác định cách lập dự toán tạm tính theo tỷ lệ phần trăm (%) tổng chi phí xây dựng chi phí thiết bị; chi phí dự phòng ... đánh giá tác động môi trường − Chi phí lập định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình − Chi phí kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình − Chi phí quản chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức ... bù địa phương ban hành giá đền bù thực tế khu vực có dự án + Chi phí quản dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác tính toán theo văn pháp luật hành nhà nước quy định + Chi phí dự...
 • 100
 • 282
 • 3

Lập dự toán xây dựng theo quyết định của thành phố Hà Nội

Lập dự toán xây dựng theo quyết định của thành phố Hà Nội

Kiến trúc - Xây dựng

... chỉnh chi phí máy 7.1 Điều chỉnh chi phí tiền lương thợ điều khiển máy Khi nhập hệ số điều chỉnh chi phí máy theo Quyết định số 3796/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí tiền lương thợ điều khiển chi phí ... giá ca máy (sẽ nói rõ phần sau) Tính chi phí trực tiếp, từ dễ dàng tính khoản mục Chi phí chung, Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước cho ta kết dự toán Chi phí xây dựng Click vào để tải ví dụ ... giá nhiên liệu lượng: Như xong việc lập dự toán chi phí xây dựng, ta vào sheet THCP xay dung để kiểm tra Ta thấy chi phí vật liệu bù chênh lệch Chi phí nhân công, máy thi công điều chỉnh hệ số dùng...
 • 16
 • 560
 • 0

Một số yêu cầu về năng lực của người cán bộ lập dự toán xây dựng công trình

Một số yêu cầu về năng lực của người cán bộ lập dự toán xây dựng công trình

Kiến trúc - Xây dựng

... đơn giá, chi phí cần thiết để thực danh mục công việc khác Các tài liệu, văn quy phạm pháp luật có liên quan Những lực người lập dự toán (cán định giá, kỹ sư định giá, kỹ sư quản chi phí) cần ... (Gantt chart) sơ đồ mạng (Network diagram) Bởi tiến độ tương ứng thời gian tiền bạc, liên quan đến chi phí 10 Ngoại ngữ (đặc biệt ngoại ngữ chuyên ngành kinh tế - xây dựng) Trong thời đại kinh tế thị ... gồm: Các vẽ thiết kế công trình, bao gồm vẽ kiến trúc vẽ kết cấu, vẽ mặt tầng, mặt cắt điển hình chi tiết khác có liên quan công trình Để người lập dự toán đo bóc khối lượng xác vẽ phải rõ ràng,...
 • 2
 • 167
 • 0

Công tác lập dự toán đề án nghiên cứu tiềm năng, giá trị sử dụng của khoáng sản sericit trong các thành tạo biến chất neoproteroozi paleoozoi hạ và phun trào jura creta tây bắc việt nam

Công tác lập dự toán đề án nghiên cứu tiềm năng, giá trị sử dụng của khoáng sản sericit trong các thành tạo biến chất neoproteroozi  paleoozoi hạ và phun trào jura  creta tây bắc việt nam

Kinh tế - Thương mại

... 186.828.000 Mục ( 1) Chi phí nghiên cứu 1.574.746.000 Cách tính Chi phí nghiên cứu = chi phí trực tiếp + chi phí chung = mục a + mục b: 1.529.759 000+ 314.949.000 = 1.574.746.000 Mục ( a) Chi phí trực tiếp ... 39.950.000 Mục (B) Chi phí chung Bao gồm chi phí tiền lương khoản chi có tính chất lương ( Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) cho máy quản lý; chi phí điện, nước, ... công, chi phí kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm đơn vị thi công chi phí khác mang tính chất quản có liên quan đến việc thực nhiệm vụ, dự án Chi phí chung xác định theo tỉ lệ % tính chi phí...
 • 33
 • 123
 • 0

KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN SỐ DƯ ĐẦU NĂM CỦA NĂM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẦU TIÊN TẠI DELOITTE VIỆT NAM

KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN SỐ DƯ ĐẦU NĂM CỦA NĂM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẦU TIÊN TẠI DELOITTE VIỆT NAM

Kiểm toán

... chất loại chi phí Dưới giấy làm việc kiểm toán viên cho số dư đầu năm g tin - Thực việc ước tính chi phí văn khoản mục tiền: cậy phòng chi phí thuê nhà, kiểm tra chi tiết ngoạ Chi phí cho loại ... thành khác nhau, nhiều phương pháp kế toán hàng tồn kho khác nhiều phương pháp tính giá trị hàng tồn kho khác chuẩn mực chế độ kế toán cho phép lựa chọn Mỗi hệ thống, phương pháp lại phù hợp với ... toán viên thu thập thông tin hữu ích từ phía kiểm toán viên tiền nhiệm, chẳng hạn thông tin tính trực nhà quản đơn vị kiểm toán, bất đồng hai bên (nếu có), khiến họ không tiếp tục cộng tác...
 • 60
 • 1,076
 • 2

Thẩm định dự án đầu tư lập dự toán vốn NPV và IRR

Thẩm định dự án đầu tư lập dự toán vốn NPV và IRR

Quản lý dự án

... Dòng tiền chi t khấu  Dòng tiền chi t khấu liên quan đến dòng tiền dự án phần lợi nhuận kế toán dòng tiền thể chi phí lợi nhuận dự án dự án thực thực thi bỏ qua chi phí thuyết chi phí khấu ... tiền dự án đầu tư cao chi phí vốn Từ chối dự án NPV âm Bạn từ chối thực dự án lợi nhuận từ dòng tiền dự án đầu tư thấp chi phí vốn 3 Bàng quan triển vọng dự án Nhà quản cân nhắc yếu tố phi ... NPV thẩm định dự án đầu tư tính chi t khấu dòng tiền với tỉ suất lợi nhuận mục tiêu chi phí vốn Phương pháp thẩm định vốn IRR tính toán tỷ suất hoàn vốn dòng tiền chi t khấu xác mà dự án hội đầu...
 • 10
 • 87
 • 1

lập dự toán sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất mỳ chũ thủ dương

lập dự toán sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất mỳ chũ thủ dương

Kinh tế - Quản lý

... lưu thông quản năm 2012 Quý I 31.500 Khối lượng tiêu thụ (kg) Biến phí lưu thông quản ước tính 1kg mỳ chũ (1.000đ/kg) Biến phí dự toán (1.000đ) 63.000 Định phí quản lưu thông Quảng cáo ... tiêu thụ Dự toán tồn kho cuối kỳ Dự toán chi phí LĐ trực tiếp Dự toán sản xuất Dự toán phí tổng lưu thông quản Dự toán chi phí NVL trực tiếp Dự toán chi phí sản xuất Dự toán tiền mặt Dự toán ... sau: Sơ đồ : Trình tự chuẩn bị dự toán Hội đồng quản trị Quản cấp trung gian Quản trị cấp sở Quản trị cấp sở Quản cấp trung gian Quản trị cấp sở Quản trị cấp sở Hệ thống dự toán hoạt động sản...
 • 22
 • 154
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: họa sĩ thu giang con gái nhà văn nguyễn tuân trao tặng kỷ vật của ông trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày mất nguyễn tuân một số hình ảnh chân dung nguyễn tuân c tỡm hiu chung 1 tỏc gi 1910 1987 chuẩn bị dụng cụ vật liệu bài 50 sgk 82 ố dùng các số 2 9 và các phép toán điền vào các ô trống trong bảng sau đây để được bảng tính đúng ở mỗi dòng hoặc mỗi cột mỗi số hoặc phép tính chỉ được dùng một lần phần tô màu xanh của hình dưới là kết quả của phép chia nào hoa được dùng để làm gì hãy kể tên các loài hoa mà em biết hãy chỉ đâu là rễ thân lá và hoa thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 môn tự nhiên xã hội bài 23 thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 môn tự nhiên xã hội đọc đoạn văn và vẽ bức tranh this is my livingroom there are two chairs and there is a table and a tv the tv is on the table the table is near the shelf balls and notebooks they are on the shelf the clock is on the wall phần thi tạo từ cấu trúc đa dạng lục tảo amp tv ở cạn hình thành nên giới thực vật đa dạng và tiến hóa của thực vật  sử dụng thí nghiệm biểu  diễn của giáo viên theo phương pháp nghiên cứu một số phương pháp dạy học tích cực cần áp dụng trong dạy học hóa học thpt trình thiết kế ppdh các bước của tiến trình hoạt động dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột