phương pháp nội suy để tính irr

Tài liệu Một phương pháp nội suy giải bài toán mô hình mờ trên cơ sở đại số gia tử. pot

Tài liệu Một phương pháp nội suy giải bài toán mô hình mờ trên cơ sở đại số gia tử. pot

Cơ khí - Chế tạo máy

... thˆe’su.’du.ng c´ac ph´ep nˆo.i suy bˆa.cnhaynˆo.i suy trˆen lu.´o.i nhu.nˆo.i suy Newton hay Lagrange Tuy vˆa.y, c´ac ph´ep nˆo.i suy n`ay c´odˆo.ph´u.c ta.p t´ınh ... m`o.n´oi trˆen theo phu.o.ng ph´ap nˆo.i suy m`o.trong [4]:Ba’ng 2. Kˆe´t qua’ suy diˆe˜n su.’du.ng phu.o.ng ph´ap nˆo.i suy m`o.[4]e\∆eNB NM NS ZONB 5.964NM 5.382 ... thudu.o..c (khˆong c`on l`a CNFS) cu’a b`ai to´an suy diˆe˜nsau khi nˆo.i suy theo phu.o.ng ph´ap KH.Phu.o.ng ph´ap nˆo.i suy cu’a ch´ung ta du..a trˆen metric trˆenda.i...
 • 13
 • 530
 • 2

sử dụng phương pháp đồ thị để tính diện tích hình phẳng

sử dụng phương pháp đồ thị để tính diện tích hình phẳng

Toán học

... hình phẳng để tính; kỹ năng cộng, trừ diện tích; cộng, trừ thể tích. Đây là một khó khăn rất lớn mà học sinh thường gặp phải. Do đó tôi chọn đề tài: “Sử dụng phương pháp đồ thị để tính diện ... và hai đường thẳng x = a , x = b có diện tích là S và được tính theo công thức: badxxfS )( (1) Để tính diện tích S ta phải tính tích phân (1), muốn vậy ta phải “phá” dấu giá trị tuyệt ... hai” để xét dấu các biểu thức f(x); đôi khi phải giải các bất phương trình f(x) ≥ 0 , f(x) ≤ 0 trên đoạn b ; a Cách 2: Dựa vào đồ thị của hàm số y =f(x) trên đoạn b ; a để suy...
 • 27
 • 2,716
 • 3

vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn hà nội

vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn hà nội

Kinh tế - Quản lý

... do Nhà nớc tính toán, ban hành và thờng đợc cốđịnh trong một thời kỳ dài. Phơng pháp tính cụ thểGiá trị sản xuất công nghiệp đợc tính theo phơng pháp doanh nghiệp, cónghĩa là chỉ tính vào giá ... ) của doanh nghiệpPhơng pháp tính VA.- Phơng pháp sản xuấtTheo phơng pháp này, giá trị tăng thêm bằng giá trị snả xuất trừ đi chi phítrung gian:VA = GO - ICGO (Tính theo giá bán buôn công ... là căn cứ để phân phối, sửdụng và tính các chỉ tiêu kinh tế khác. - Giá so sánh là giá của thời kỳ đợc chọn làm gốc so sánh. Nó đợc dùng để nghiên cứu về mặt khối lợng, đợc sử dụng để so sánh...
 • 61
 • 687
 • 0

Một số phương pháp suy luận nội suy tuyến tính trên mô hình mờ đa điều kiện. ppt

Một số phương pháp suy luận nội suy tuyến tính trên mô hình mờ đa điều kiện. ppt

Hóa học - Dầu khí

... tlurctinh n9i suy tuydn tfnh tren dean[Ai, Ai+l],ta T'l-p chf Tin hocvaDi'eu khi€n hqc, T. 17, S.2 (2001), 56-64",< , , , ~,MOT SO PHUONG PHAP SUY LUAN NOI SUY TUYEN TINH. ... bao nay,chungtaitrinhbay m(Jt sophuongphaptinhtoanrnoitrenrnohirrh mo'duatren suy lui).n n9i suy, co the'ap dungehocacmo hinh [khongnhiLt thiet rerirac] voidieukienrang ... n<:>isuy tuyen tinh thg' hientrongcac c6ngthirc (F2.1)va(F2.2),(F2.3)va (F2.4).4. THU~T ToAN N(n SUY vASAIsoTHU~T ToAN4.1. 'I'huattoanll<:>i suy Trongphan...
 • 9
 • 1,089
 • 5

7 phương pháp hiệu quả để khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên

7 phương pháp hiệu quả để khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên

Kỹ năng tư duy

... gian để quan sát và phân tích và tìm kiếm nhân tài ngay trong những nhân viên xung quanh bạn. Phương pháp này chỉ thực sự phát huy hiệu quả nếu bạn dành tâm sức cho nó. Để thực hiện phương pháp ... kiện về cơ hội việc làm và đào tạo để hỗ trợ cho việc phát triển nhân tài đó. 4. Hãy nói và sống đúng với sự tín nhiệm của nhân viên Tôi muốn đề cập tới phương pháp này như một nguyên tắc cơ bản ... 5. Hãy truyền cảm hứng cho nhân viên bằng câu chuyện về những nhân vật nổi tiếng 7 phương pháp hiệu quả để khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên Trong thời điểm nền kinh...
 • 5
 • 1,362
 • 5

Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH Cơ khí Phú Cường.DOC

Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH Cơ khí Phú Cường.DOC

Kinh tế - Thương mại

... nhân tố trên và dùng ph-ơng pháp chỉ số để phân tích.2.2.1. Chỉ số cấu thành cố định Tính chỉ số này để nói lên ảnh hởng biến động của tiêu thức bình quân. Để tính chỉ số này ngời ta thờng ... thị trờng Hà Nội bằng phơng pháp chỉ số phát triển1.1. Phân tích sự biến động về giá cả, lợng hàng tiêu thụ từng mặt hàng của công ty bằng phơng pháp chỉ số đơn tại thị trờng Hà Nội (bảng1).1.1.1. ... phơng pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công tyI. Thực trạng hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH Cơ khí Phú CờngII. Vận dụng phơng pháp chỉ số để...
 • 31
 • 669
 • 2

Vận dụng Một số phương pháp thống kê để nghiên cứu tình hình vốn đầu tư Cơ sở hạ tầng ở Hà Nôịo giai đoạn 1997-2004

Vận dụng Một số phương pháp thống kê để nghiên cứu tình hình vốn đầu tư Cơ sở hạ tầng ở Hà Nôịo giai đoạn 1997-2004

Quản trị kinh doanh

... tăng mạnh trong năm 2002 là do để chuổn bị cho Sea Games 22 diễn ra tại Việt Nam mà Hà Nội là nơi chính sẽ diễn ra các nội dung thi đấu chính của đại hội. Do vậy, để 62 đồng), trong giai ... Thống kê 1999, 2002; Cục thống kê Hà Nội. Để thấy rõ sự biến động của vốn đầu t cho các lĩnh vực thuộc hệ thống Cơ sở hạ tầng Thủ đô Hà Nội, ta lập bảng tính tỷ trọng vốn đầu t của các lĩnh ... xây dựng phát 34 Ch ơng III : Vận dụng một số phơng pháp thống kê để nghiên cứu tình hình vốn đầu t cho Cơ sở hạ tầng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 1995-2002.Với trình độ và năng lực còn có...
 • 79
 • 436
 • 0

Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định của Công ty cổ phần cơ khí Yên Thọ thời kỳ 2004-2007.

Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định của Công ty cổ phần cơ khí Yên Thọ thời kỳ 2004-2007.

Tài chính - Ngân hàng

... bảo tính so sánh được…1.2.Lựa chọn phương pháp thống kê: Các phương pháp thống kê sử dụng cho quá trình tính toán và phân tích số liệu cũng cần đảm bảo một số yêu cầu:- Tính hiệu quả: các phương ... thiết thì có thể thay thế bằng phương pháp khác để đạt hiệu quả tối đa.Do đó, đối với công ty cổ phần cơ khí Yên Thọ thì em sử dụng hai phương pháp chủ yếu là phương pháp chỉ số và dãy số thời ... trường…).Tuy nhiên, để nghiên cứu và tính toán các chỉ tiêu đó thì nhất thiết phải sử dụng đến các phương pháp thống kê (như phương pháp chỉ số, phương pháp dãy số thời gian…). Vì vậy, việc...
 • 61
 • 618
 • 0

Vận dụng Một số phương pháp thống kê để nghiên cứu tình hình vốn đầu tư Cơ sở hạ tầng ở Hà Nôịo giai đoạn 1997-2004

Vận dụng Một số phương pháp thống kê để nghiên cứu tình hình vốn đầu tư Cơ sở hạ tầng ở Hà Nôịo giai đoạn 1997-2004

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp Để tính đợc VA theo phơng pháp sản xuất cần phải xác định đợc chi phí trung gian.* Chi phí trung gian ICKhái niệm:Là chi phí sử dụng dối tợng lao động cho sản phẩm trung gian để làm ... 3 phơng pháp chính:+ Phơng pháp chuyên gia: ngời ta đi lấy ý kiến của các chuyên gia thuộc lĩnh vực đó, rồi trên cơ sở đó ngời ta xử lý, đa ra 1 dự đoán.+ Phơng pháp hồi qui (phơng pháp kinh ... liệu để xây dựng mô hình hồi qui này.+ Phơng pháp mô hình hóa dÃy số thời gian: quan niệm thời gian là tổng hợp của nhiều yếu tố, nên xây dựng mô hình phù hợp để tiến hành dự đoán. Ph-ơng pháp...
 • 86
 • 454
 • 0

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ƯỚC TÍNH TRỮ LƯỢNG CARBON CỦA RỪNG TỰ NHIÊN LÀM CƠ SỞ TÍNH TOÁN LƯỢNG CO2 PHÁT THẢI TỪ SUY THOÁI VÀ MẤT RỪNG Ở VIỆT NAM

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ƯỚC TÍNH TRỮ LƯỢNG CARBON CỦA RỪNG TỰ NHIÊN LÀM CƠ SỞ TÍNH TOÁN LƯỢNG CO2 PHÁT THẢI TỪ SUY THOÁI VÀ MẤT RỪNG Ở VIỆT NAM

Công nghệ - Môi trường

... nhiều tổ chức quốc tế xây dựng phương pháp, tuy nhiên các phương pháp này cần được tiếp tục phát triển đối với các hệ sinh thái rừng nhiệt đới để đưa ra giải pháp xác định, dự báo lượng carbon ... Vì vậy việc nghiên cứu và đưa ra phương pháp ước tính lượng CO2 hấp thụ của rừng tự nhiên Việt Nam là cần thiết để tham gia vào chương trình REDD. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC HẤP THỤ ... CƠ SỞ TÍNH TOÁN LƯỢNG CO2 PHÁT THẢI TỪ SUY THOÁI VÀ MẤT RỪNG Ở VIỆT NAM Bảo Huy* TÓM TẮT Ở Việt Nam cần nghiên cứu đưa ra phương pháp ước tính trữ lượng carbon của rừng tự nhiên để tham...
 • 10
 • 936
 • 6

Xem thêm