phương pháp luận của kinh tế lượng

Vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận của qui luật lượng - chất và mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân - kết quả của triết học Mác - Lênin để phân tích tình hình Việt Nam trước xu thế toàn cầu.DOC

Vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận của qui luật lượng - chất và mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân - kết quả của triết học Mác - Lênin để phân tích tình hình Việt Nam trước xu thế toàn cầu.DOC

Kế toán

... cứu kinh tế các nớc, kinh tế thế giới, khu vực, các tổ chức kinh tế quốc tế và quan hệ kinh tế quốc tế; nghiên cứu kinh tế Việt Nam để góp phần hoạch định các chủ trơng, chính sách kinh tế, ... hệ kinh tế giữa nớc ta với các nớc và các tổ chức quốc tế; bảo vệ chủ quyền kinh tế và lợi ích kinh tế của Việt Nam trên trờng quốc tế. - Triển khai thực hiện các chủ trơng, chính sách kinh tế, ... tác hội nhập kinh tế quốc tế của ta hiện nay cũng vừa học, vừa làm. Chúng ta tham gia cuộc đua tranh kinh tế khi trình độ kinh tế và công nghệ của ta còn thấp. Bảo vệ nền kinh tế cũng nh bảo...
 • 15
 • 7,849
 • 29

Đối tượng và phương pháp của kinh tế lượng

Đối tượng và phương pháp của kinh tế lượng

Cao đẳng - Đại học

... sai số của phép đo. Kinh tế lợng phải sử dụng các công cụ, phơng pháp của thống kê toán để tìm ra bản chất của các số liệu thống kê. III. Phơng pháp luận của kinh tế lợng Phân tích kinh tế lợng ... quan hệ giữa các biến số kinh tế. Chẳng hạn kinh tế vĩ mô khẳng định rằng mức tiêu dùng của các hộ gia đình phụ thuộc theo quan hệ cùng chiều với thu nhập khả dụng của họ. 2. Dựa vào mối quan ... nghĩa kinh tế của hệ số xác định R2 =ESS/TSS=0.979062 hay 97,9%; ý nghĩa của hệ số xác định: Thu nhập đà giải thích đợc 97,9% sự tác động tới tiêu dùng, còn lại 2,1% là sự tác động của các...
 • 59
 • 980
 • 3

Phân tích nội dung của phương pháp quản lý kinh tế trong hệ thống phương pháp quản lý Từ đó nêu lên ý nghĩa của nó trong việc vận dụng phương pháp kinh tế ở đơn vị của đồng chí .doc

Phân tích nội dung của phương pháp quản lý kinh tế trong hệ thống phương pháp quản lý Từ đó nêu lên ý nghĩa của nó trong việc vận dụng phương pháp kinh tế ở đơn vị của đồng chí .doc

Quản trị kinh doanh

... bằng. Phương pháp này chỉ hiệu quả khi được người quản lý biết phối hợp phương pháp hành chính với phương pháp kinh tế. Phương pháp kinh tế: Phương pháp quản lý kinh tế tức là chủ thể quản lý kinh ... lý cơ bản : phương pháp tổ chức – hành chánh, phương pháp tâm lý giáo dục và phương pháp kinh tế, trong đó phương pháp kinh tế là cơ bản nhất trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường ... phương pháp kinh tế làm đòn bẩy để tạo hiệu quả mới cho những mục tiêu cần đạt còn yếu kém. Song thật chú ý tránh xem phương pháp kinh tế là chủ yếu xem nhẹ các phương pháp khác khi tiềm lực kinh...
 • 4
 • 25,082
 • 244

Phân tích nội dung của phương pháp quản lý kinh tế trong hệ thống phương pháp quản lý Từ đó nêu lên ý nghĩa của nó trong việc vận dụng phương pháp kinh tế ở đơn vị của đồng chí .docx

Phân tích nội dung của phương pháp quản lý kinh tế trong hệ thống phương pháp quản lý Từ đó nêu lên ý nghĩa của nó trong việc vận dụng phương pháp kinh tế ở đơn vị của đồng chí .docx

Quản trị kinh doanh

... nước ta đã khẳng định nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường với đa thành phần kinh tế tham gia có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng ... sản xuất kinh doanh.5.1. Đặc điểm kinh doanh của công ty5.2. Một số thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ... quả sử dụng vốn lưu động của công ty.1. Nguồn vốn kinh doanh và nguồn vốn lưu động của công ty.1.1. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty.1.2. Nguồn vốn lưu động của công ty.2. Tình hình...
 • 73
 • 1,700
 • 0

Tài liệu Thảo luận: Phương pháp nghiên cứu kinh tế (Số 4) pdf

Tài liệu Thảo luận: Phương pháp nghiên cứu kinh tế (Số 4) pdf

Báo cáo khoa học

... Excel- Phương pháp xử lý: sử dụng phương pháp phân tổ thống kê, sử dụng hàm sản xuât Cobb – Douglas để đánh giá các tác động của các yếu tố đến CPI.- Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp ... pháp kinh tế lượng từ đó đưa ra các dự báo về biến động của CPI trong thời gian tới.2.2. Phương pháp nghiên cứu. 2.1. Các nội dung nghiên cứu*Các khái niệm về CPI- Khái niệm về CPI.- Phương ... Độ ỳ của lạm phát.+ Tác động của tỷ giá.+ Tác động của giá gạo thế giới.+ Tác động của giá xăng dầu thế giới.+ Ảnh hưởng của mức cung ứng tiền tệ.+ Tác động của mức dư cầu và dịp tết Nguyên...
 • 20
 • 1,672
 • 4

Cơ sở phương pháp luận của phần mềm ứng dụng.DOC

Cơ sở phương pháp luận của phần mềm ứng dụng.DOC

Kế toán

... thù môi trường kinh doanh của công ty, môi trường luật pháp của Việt Nam…Đặc điểm của các phần mềm là đơn giản, đầy đủ, thân thiện, có thể nâng cấp cùng với những sự thay đổi của công việc và ... hoạt động sản xuất kinh doanh: 22 1.1.5 Những ưu, nhược điểm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và những vấn đề đặt ra của doanh nghiệp 23 1.1.6 Phương hướng phát triển của doanh nghiệp ... định của pháp luật.1.1.2.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty:Tổng giám đốc Quyết định chính sách và mục tiêu chất lượng. Cung cấp đủ nguồn lực để duy trì hoạt động của hệ thống chất lượng. ...
 • 90
 • 509
 • 0

áp dụng các phương pháp quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.doc.DOC

áp dụng các phương pháp quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.doc.DOC

Kế toán

... quả. Các phơng pháp kinh tế là các phơng pháp quản trị tốt nhất để thực hiện tiết kiệm và nâng cao hiệu quả kinh tế. 12 pháp kinh tế chấp nhận có thể có những giải pháp kinh tế khác nhau cho ... động của họ.- Các phơng pháp kinh tế tác động thông qua các lợi ích kinh tế, các đòn bẩy kích thích kinh tế, các định mức kinh tế kỹ thuật. Đó thực chất là sự vận dụng các quy luật kinh tế. Đặc ... có ba phơng pháp: các phơng pháp hành chính, các phơng pháp kinh tế và các phơng pháp giáo dục tâm lý. Đối tợng của quản trị là con ngời - là một thực thể năng động, là tổng hoà của nhiều mối...
 • 16
 • 5,473
 • 32

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG.doc.DOC

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG.doc.DOC

Kế toán

... cứu của kinh tế ngoại thơng là các quan hệ kinh tế trong lĩnh vực buôn bán của một nớc với các nớc ngoài.Nghiên cứu kinh tế nói chung và kinh tế ngoại thơng nói riêng là nghiên cứu lý luận ... cứu. Kinh tế ngoại thơng là khoa học kinh tế, là khoa học về sự lựa chọn các cách thức hoạt động phù hợp với các quy luận kinh tế, với xu hớng phát triển của thời đại nhằm đạt hiệu quả kinh tế ... các vấn đề của kinh tế ngoại th-ơng, kết hợp logic và lịch sự là một đòi hỏi quan trọng của phơng pháp phân tích và nghiên cứu khoa học các vấn đề trong kinh tế nói chung và kinh tế ngoại thơng...
 • 23
 • 2,320
 • 3

Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nuớc. Ý nghĩa phương pháp luận của việc vận dụng nó ở nước ta hiện nay

Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nuớc. Ý nghĩa phương pháp luận của việc vận dụng nó ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... triển nền kinh tế nớc nhà.2. Phơng hớng giải pháp nâng cao hiệu lợc quản lý kinh tế của Nhà nớc.- Quyết định chiến lợc phát triển kinh tế xà hội, toàn bộ sự phát triển của nền kinh tế phụ thuộc ... điều tiết kinh tế của Nhà nớc T bản độc quyền nhằm khắc phục những khuyết tật của kinh tế thị trờng T Bản Chủ Nghĩa, định hớng cho sự phát triển kinh tế xà hội nhằm tăng trởng kinh tế, đảm bảo ... rộng khắp của Chủ Nghĩa T Bản độc quyền Nhà nớc biểu hiện chủ yếu là: - Tỉ trọng kinh tế Nhà nớc trong nền kinh tế T Bản Chủ Nghĩa tăng lên rõ rệt.- Sự kết hợp kinh tế Nhà nớc và kinh tế T nhân...
 • 19
 • 15,896
 • 57

Vận dụng các quy luật trong quá trình quản lý kinh tế các nguyên tắc và phương pháp quản lý kinh tế

Vận dụng các quy luật trong quá trình quản lý kinh tế các nguyên tắc và phương pháp quản lý kinh tế

Kinh tế - Thương mại

... lý kinh tế thích hợp. 1.2.1 Cơ chế quản lý kinh tế. Cơ chế quản lý kinh tếphương thức điều hành nền kinh tế theo đường lối, chủ trương, kế hoạch của chủ thể quản lý trên cơ sở yêu cầu của ... phạt về kinh tế -Ở giai đoạn lập phương án thực hiện, bao gồm các phương pháp như: .Các phương pháp tổ chức cơ cấu, bao gồm cơ cấu tổ chức của chủ thể quản lý và cơ cấu cửa nền kinh tế với ... nước , các loại hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ cấu của nền kinh tế .2.3.2.2. Các phương pháp cho các giai đoạn của quá trình quản lý Các phương pháp loại này rất đa dạng và phong...
 • 27
 • 3,811
 • 16

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Cao đẳng - Đại học

... của mình2. Những công cụ và kỹ thuật được cải tiến đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu3. Sự quá tải về thông tin trong thời đại “bùng nổ” thông tin Mục Tiêu của môn Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh ... quan của tự nhiên, xã hội và tư duy. Hệ thống các tri thức này được hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội.Nghiên cứu kinh tế là gì?Một phương pháp ... dự báoTính chất của nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng Nghiên cứu cơ bản Phương pháp thu thập và xử lý thông tin Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định lượng Tiêu chuẩn của một nghiên cứu...
 • 16
 • 1,501
 • 29

Xem thêm