phương pháp lập chi phí

nghiệp vụ lập dự toán hạng mục của một công trình tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại đông á

nghiệp vụ lập dự toán hạng mục của một công trình tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại đông á

Kinh tế - Thương mại

... 29.364.975 CLVL Chi phí nhân công 10.525.298 B Chi phí xây dựng 1.640.671 C I Chi phí trực tiếp Chi phí vật liệu (A+ CLCL)*1 69.840.176 VL Chi phí nhân công B*1,46 15.366.935 NC Chi phí máy thi công ... lợng (4) (5) Tổng hợp cách tính dự toán xây dựng nh sau: STT I Khoản mục chi phí Chi Phí Trực Tiếp Chi phí vật liệu Chi phí nhân công Cách tính n Q xD jvl + CLvl VL j xD jnc x(1 + K nc ) NC j ... dựng riêng biệt Giá trị dự toán xây dựng chi tiết bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chị thuế tính trớc thuế giá trị gia tăng đầu Chi phí xây dựng nhà tạm trờng để điều hành thi...
 • 33
 • 194
 • 0

đánh giá công tác lập dự toán của xí nghiệp 1 công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CCIC hà nội

đánh giá công tác lập dự toán của xí nghiệp 1 công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CCIC hà nội

Kế toán

... trỡnh Chi phớ Xõydng Chi phớ T Chi phớ Thit b Chi phớ trc tip Chi phớ Qun lý Chi phớ khỏc Chi phớ D phũng Chi phớ mua sm thit phớcụng ngh cho yu t lng cụng vic Chi b d phũng Chi phớ chung Chi phớ ... : bao gm chi phớ vt liu, chi - phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng n giỏ xõy dng cụng trỡnh y : bao gm chi phớ vt liu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng, chi phớ trc tip khỏc, chi phớ chung ... khụng y (bao gm chi phớ vt liu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng) hoc n giỏ y (bao gm chi phớ vt liu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ mỏy thi cụng, chi phớ trc tip khỏc, chi phớ chung v thu...
 • 96
 • 363
 • 4

Lập dự toán sản xuất và kinh doanh của công ty may đức giang.pdf

Lập dự toán sản xuất và kinh doanh của công ty may đức giang.pdf

Kế toán

... Tổng biến phí sản xuất chung phân bổ Định phí sản xuất chung phân bổ (a) Tổng cộng chi phí sản xuất chung phân bổ Trừ: Chi phí khấu hao Chi tiền cho chi phí sản xuất chung Quý 27450 28650 22500 ... mức chi phí sản xuất:  Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: doanh nghiệp sử dụng chất liệu vải thô  Định mức giá Định mức giá 1m vải tính sau: Giá mua 1m vải thô: Chi phí chuyên chở: Chi ... Nguyên vl trực tiếp (phụ): Lao động trực tiếp Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất sp định mức Số lượng cho 1sp Đơn giá cho đvị 1.2 m 37.500đ Chi phí sản xuất cho sp 45.000đ 400đ 2000đ 0.1 2000đ...
 • 18
 • 585
 • 1

Lập dự toán sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng biên hoà.doc

Lập dự toán sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng biên hoà.doc

Kế toán

... nợ trả hết quý sau  Toàn chi phí liên quan đến chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp chi trả hết tiền quý  Trả nợ gốc lãi vay ngân ... Xây dựng định mức chi phí sản xuất: 2.1 Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: * Định mức giá 1kg đường tính sau: - Giá mua 1kg - Chi phí vận chuyển - Chi phí bốc xếp - Chi t khấu Tổng cộng ... phí SXC (1000đ) Tổng biến phí SXC(1000đ) 5.500.000 ĐỊnh phí SXC(1000đ) 12.850.000 Tổng chi phí SXC(1000đ) 18.350.000 Chi phí khấu hao(1000đ) 5.500.000 Chi tiền cho chi phí SXC 12.850.000 Quý 10.975.000...
 • 19
 • 679
 • 13

Lập dự toán sản xuất kinh doanh của một công ty mà em biết

Lập dự toán sản xuất kinh doanh của một công ty mà em biết

Kế toán

... tiếp(h) Định mức chi phí sản xuất chung(đ/kg) Vậy chi phí sản xuất 1kg đường: Chi phí nguyên vật liệu chính(đ) Chi phí nguyên vật liệu phụ(đ) Chi phí nhân công trực tiếp(đ) Chi phí sản xuất chung(đ) ... cuối kỳ Dự toán phí tổn lưu kho quản lý Dự toán chi phí LĐ trực tiếp Dự toán tiền mặt Dự toán chi phí sản xuất Dự toán sản xuất Dự toán chi phí NVL trực tiếp II Xây dựng định mức chi phí tiêu chuẩn ... phân bổ chi phí sản xuất chung cho đơn vị sản phẩm -Định mức chi phí sản xuất chung dựa đơn giá sản xuất chung phân bổ số chọn làm phân bổ chi phí sản xuất chung xây dựng tương tự phần biến phí d)...
 • 23
 • 687
 • 4

lập Dự toán sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng biên hòa

lập Dự toán sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng biên hòa

Kế toán

... TOÁN DỰ TOÁN CHI PHÍ LĐTT CHI PHÍ LĐTT DỰ TOÁN DỰ TOÁN SẢN XUẤT SẢN XUẤT DỰ TOÁN DỰ TOÁN CHI PHÍ LƯU CHI PHÍ LƯU THÔNG VÀ THÔNG VÀ QUẢN LÝ QUẢN LÝ DỰ TOÁN DỰ TOÁN CHI PHÍ NVLTT CHI PHÍ NVLTT DỰ ... quý, 40% nợ trả hết quý sau  Toàn chi phí liên quan đến chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp chi trả hết tiền quý  Trả nợ gốc lãi ... TOÁN CHI PHÍ LƯU THÔNG VÀ QUẢN LÝ ĐVT:1000 đồng Quý Định phí quản lý lưu thông ước tính 100đ/kg đường tiêu thụ Chi phí quản lý lưu thông khác ước tính 100đ/kg đường tiêu thụ Vậy tổng chi phí lưu...
 • 22
 • 451
 • 4

Phân tích tình hình tài chính và lập dự toán báo cáo tài chính của công ty Unilever Việt Nam

Phân tích tình hình tài chính và lập dự toán báo cáo tài chính của công ty Unilever Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... gồm hoạt động Tây Âu, Trung Âu năm 2006 chi m khoảng 38% doanh thu Vùng châu Mỹ bao gồm hoạt động Bắc Mỹ Mỹ La Tinh chi m khoảng 35% hoạt động Vùng Phi Á chi m khoảng 27% hoạt động kinh doanh bao ... Nam hóa” sản phẩm mình, ví dụ dầu gội Sunsilk chứa thêm chi t xuất từ bồ kết - loại dầu gội đầu dân gian Việt Nam; nhãn hiệu thành công lớn chi m 80% doanh số nhãn hiệu dầu gội Sunsilk “Nghĩ người ... việc với đối tác địa phương, quốc gia cấp độ quốc tế Sự cộng tác Unilever với WMP xây dựng dựa truyền thống lâu đời Unilever trách nhiệm công ty, ăn sâu vào cộng đồng địa phương toàn giới Luôn...
 • 5
 • 839
 • 31

LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG

LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG

Kế toán

... Tổng biến phí sản xuất chung phân bổ Định phí sản xuất chung phân bổ (a) Tổng cộng chi phí sản xuất chung phân bổ Trừ: Chi phí khấu hao Chi tiền cho chi phí sản xuất chung Quý 27450 28650 22500 ... mức chi phí sản xuất:  Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: doanh nghiệp sử dụng chất liệu vải thô  Định mức giá Định mức giá 1m vải tính sau: Giá mua 1m vải thô: Chi phí chuyên chở: Chi ... Nguyên vl trực tiếp (phụ): Lao động trực tiếp Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất sp định mức Số lượng cho 1sp Đơn giá cho đvị 1.2 m 37.500đ Chi phí sản xuất cho sp 45.000đ 400đ 2000đ 0.1 2000đ...
 • 18
 • 351
 • 2

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP

Kế toán

... khác Phương pháp tính chi phí thứ hai giúp doanh nghiệp khắc phục hạn chế Đó phương pháp tính chi phí trực tiếp 3.2 Xác định chi phí theo phương pháp trực tiếp Phương pháp xác định chi phí toàn phương ... phương bé - Phương pháp đồ thị phân tán f Các cách phân loại khác chi phí - Chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát - Chi phí chênh lệch - Chi phí chìm - Chi phí hội III NỘI DUNG CÔNG TÁC LẬP ... nghiệp - Chi phí khác c Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ tính kết - Chi phí thời kỳ - Chi phí sản phẩm 5 d Phân loại chi phí theo phương pháp quy nạp - Chi phí trực tiếp - Chi phí gián...
 • 18
 • 776
 • 0

Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước doc

Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước doc

Tài liệu khác

... kinh phí QLDA phải gửi kèm Bảng tính lương năm theo mẫu số 03/ĐT-QLDA Thông tư số 117/2008/ TT-BTC IV Hồ sơ, tài liệu toán toán chi phí QLDA từ Tài khoản cấp phát vốn ... tạm ứng vốn : + Quyết định phê duyệt dự toán chi phí QLDA theo mẫu số 05A/DT-QLDA số 05B/DT-QLDA Thông tư số 117/2008/TT-BTC (đối với trường hợp phải lập dự toán) + Giấy đề nghị toán vốn đầu tư ... 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 Bộ Tài + Bảng kê toán chi phí QLDA (theo mẫu số đính kèm công văn số 259 /KBNNTTVĐT ngày 25/2/2009 KBNN) + Bảng kê chứng từ chi (theo mẫu số đính kèm công văn số 259 /KBNN-TTVĐT...
 • 3
 • 381
 • 0

BÁO CÁO " PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ LẬP DỰ TOÁN CÁC CHI PHÍ CÓ LIÊN QUAN " pdf

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... thu, nộp quản lý phí, lệ phí tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng b Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (LBC) Khoản mục chi phí bao gồm đầu mục chi phí sau: + Chi phí lập chuyên đề trạng ... tính toán thành phần chi phí dự toán báo cáo ĐTM thực sau: a Chi phí cho việc điều tra thu thập số liệu, lập sở báo cáo (ĐT-SL) Khoản mục chi phí bao gồm đầu mục chi phí sau: + Lập đề cương điều ... dụng kinh phí nghiệp kinh tế thực nhiệm vụ bảo vệ môi trường c Chi phí khác (CK) Khoản mục chi phí bao gồm đầu mục chi phí sau: + Chi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường + Chi hội nghị,...
 • 7
 • 507
 • 7

công tác lập dự toán và kiểm soát chi phí trong kế toán quản trị chi phí của doanh nghiệp

công tác lập dự toán và kiểm soát chi phí trong kế toán quản trị chi phí của doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... v chi phớ - Chi phớ kim soỏt c v chi phớ khụng kim soỏt c - Chi phớ chờnh lch - Chi phớ chỡm - Chi phớ c hi 11 III NI DUNG CễNG TC LP D TON V BO CO KIM SOT CHI PH TRONG KTQT CHI PH Lp d toỏn chi ... t (theo khon mc) - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip - Chi phớ nhõn cụng trc tip - Chi phớ sn xut chung - Chi phớ bỏn hng - Chi phớ qun lý doanh nghip - Chi phớ khỏc c Phõn loi chi phớ theo mi quan ... kt qu - Chi phớ thi k - Chi phớ sn phm d Phõn loi chi phớ theo phng phỏp quy np - Chi phớ trc tip - Chi phớ giỏn tip e Phõn loi chi phớ theo mi quan h vi mc hot ng õy l cỏch phõn loi chi phớ...
 • 153
 • 464
 • 3

nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam do công ty cp tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lập

nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam do công ty cp tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lập

Kinh tế

... liên quan; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác xác định cách lập dự toán tạm tính theo tỷ lệ phần trăm (%) tổng chi phí xây dựng chi phí thiết bị; chi phí dự phòng ... đánh giá tác động môi trường − Chi phí lập định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình − Chi phí kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình − Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức ... xác định chi phí quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng mỏ lập dự toán theo khoản mục chi phí tính theo định mức tỷ lệ Bộ Xây dựng công bố e Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: − Chi phí lập nhiệm...
 • 100
 • 282
 • 3

Lập dự toán xây dựng theo quyết định của thành phố Hà Nội

Lập dự toán xây dựng theo quyết định của thành phố Hà Nội

Kiến trúc - Xây dựng

... chỉnh chi phí máy 7.1 Điều chỉnh chi phí tiền lương thợ điều khiển máy Khi nhập hệ số điều chỉnh chi phí máy theo Quyết định số 3796/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí tiền lương thợ điều khiển chi phí ... Tính chi phí trực tiếp, từ dễ dàng tính khoản mục Chi phí chung, Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước cho ta kết dự toán Chi phí xây dựng Click vào để tải ví dụ tách đơn giá thủ công Thực tế lập ... lệch giá nhiên liệu lượng: Như xong việc lập dự toán chi phí xây dựng, ta vào sheet THCP xay dung để kiểm tra Ta thấy chi phí vật liệu bù chênh lệch Chi phí nhân công, máy thi công điều chỉnh hệ...
 • 16
 • 562
 • 0

Một số yêu cầu về năng lực của người cán bộ lập dự toán xây dựng công trình

Một số yêu cầu về năng lực của người cán bộ lập dự toán xây dựng công trình

Kiến trúc - Xây dựng

... đơn giá, chi phí cần thiết để thực danh mục công việc khác Các tài liệu, văn quy phạm pháp luật có liên quan Những lực người lập dự toán (cán định giá, kỹ sư định giá, kỹ sư quản lý chi phí) cần ... triệt để thông tin người lập dự toán đề xuất, kiến nghị kiểm soát tiến độ công việc (kể tiến độ thi công) Chính người lập dự toán phải có kiến thức tổ chức thi công, lập kế hoạch tiến độ thi ... công trình, bao gồm vẽ kiến trúc vẽ kết cấu, vẽ mặt tầng, mặt cắt điển hình chi tiết khác có liên quan công trình Để người lập dự toán đo bóc khối lượng xác vẽ phải rõ ràng, hoàn chỉnh đầy đủ kích...
 • 2
 • 167
 • 0

Công tác lập dự toán đề án nghiên cứu tiềm năng, giá trị sử dụng của khoáng sản sericit trong các thành tạo biến chất neoproteroozi paleoozoi hạ và phun trào jura creta tây bắc việt nam

Công tác lập dự toán đề án nghiên cứu tiềm năng, giá trị sử dụng của khoáng sản sericit trong các thành tạo biến chất neoproteroozi  paleoozoi hạ và phun trào jura  creta tây bắc việt nam

Kinh tế - Thương mại

... 186.828.000 Mục ( 1) Chi phí nghiên cứu 1.574.746.000 Cách tính Chi phí nghiên cứu = chi phí trực tiếp + chi phí chung = mục a + mục b: 1.529.759 000+ 314.949.000 = 1.574.746.000 Mục ( a) Chi phí trực tiếp ... lập bảng tổng hợp khối lượng đề án B Giải trình cách tính bảng dự toán kinh phí Mục (A ) Chi phí điều tra địa chất 5.051.992.000 Cách tính Chi phí điều tra = Lập đề cương + thi công đề án + chi ... 39.950.000 Mục (B) Chi phí chung Bao gồm chi phí tiền lương khoản chi có tính chất lương ( Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) cho máy quản lý; chi phí điện, nước,...
 • 33
 • 123
 • 0

KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN SỐ DƯ ĐẦU NĂM CỦA NĂM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẦU TIÊN TẠI DELOITTE VIỆT NAM

KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN SỐ DƯ ĐẦU NĂM CỦA NĂM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẦU TIÊN TẠI DELOITTE VIỆT NAM

Kiểm toán

... chất loại chi phí Dưới giấy làm việc kiểm toán viên cho số dư đầu năm g tin - Thực việc ước tính chi phí văn khoản mục tiền: cậy phòng chi phí thuê nhà, kiểm tra chi tiết ngoạ Chi phí cho loại ... thành khác nhau, nhiều phương pháp kế toán hàng tồn kho khác nhiều phương pháp tính giá trị hàng tồn kho khác chuẩn mực chế độ kế toán cho phép lựa chọn Mỗi hệ thống, phương pháp lại phù hợp với ... độc lập KTV họ bắt đầu công việc kiểm toán cho công ty ABC cam kết xem xét lại hàng năm Tuy nhiên, hồ sơ kiểm toán biên thức KTV công ty Grant Thornton  Phương pháp kiểm toán: kiểm tra chi tiết...
 • 60
 • 1,076
 • 2

Thẩm định dự án đầu tư lập dự toán vốn NPV và IRR

Thẩm định dự án đầu tư lập dự toán vốn NPV và IRR

Quản lý dự án

... Dòng tiền chi t khấu  Dòng tiền chi t khấu liên quan đến dòng tiền dự án phần lợi nhuận kế toán Lý dòng tiền thể chi phí lợi nhuận dự án dự án thực thực thi bỏ qua chi phí lý thuyết chi phí khấu ... suất hoàn vốn nội (IRR) Lập dự toán vốn hai phương pháp sử dụng Dòng tiền Chi t khấu (DCF) để đánh giá dự án đầu tư vốn Khái niệm Dòng tiền Chi t khấu – DCF Dòng tiền chi t khấu kỹ thuật thẩm ... NPV thẩm định dự án đầu tư tính chi t khấu dòng tiền với tỉ suất lợi nhuận mục tiêu chi phí vốn Phương pháp thẩm định vốn IRR tính toán tỷ suất hoàn vốn dòng tiền chi t khấu xác mà dự án hội đầu...
 • 10
 • 87
 • 1

lập dự toán sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất mỳ chũ thủ dương

lập dự toán sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất mỳ chũ thủ dương

Kinh tế - Quản lý

... tiêu thụ Dự toán tồn kho cuối kỳ Dự toán chi phí LĐ trực tiếp Dự toán sản xuất Dự toán phí tổng lưu thông quản lý Dự toán chi phí NVL trực tiếp Dự toán chi phí sản xuất Dự toán tiền mặt Dự toán ... giá biến phí sản xuất chung (1.000đ) Tổng biến phí sản xuất chung phân bổ (1.000đ) Định phí sản xuất chung phân bổ (1.000đ) (*) Tổng cộng chi phí sản xuất chung phân bổ (1.000đ) Trừ: Chi phí khấu ... Định mức chi phí nhân công trực tiếp cho 1kg mỳ chũ 0,11 0,005 0,002 0,003 0,12 = 0,12*7.000 = 840(đồng) Định mức chi phí sản xuất chung * Định mức biến phí sản xuất chung: Phần biến phí đơn giá...
 • 22
 • 154
 • 3

Xem thêm