phương pháp dạy toán 3

Tài liệu Giáo án Tin 8 hoàn chỉnh theo chuẩn kiến thức

Tài liệu Giáo án Tin 8 hoàn chỉnh theo chuẩn kiến thức

Tư liệu khác

... Biết khái niệm toán, thuật toán - Biết bước giải toán máy tính - Xác định INPUT, OUTPUT toán đơn giản - Biết chương trình thể thuật toán ngôn ngữ cụ thể - Biết mô tả thuật toán phương pháp liệt kê ... Biết khái niệm toán, thuật toán - Biết bước giải toán máy tính - Xác định INPUT, OUTPUT toán đơn giản - Biết chương trình thể thuật toán ngôn ngữ cụ thể - Biết mô tả thuật toán phương pháp liệt kê ... trình giải toán máy: - Thuật toán dãy hữu hạn thao tác cần thực để giải toán cụ thể - Quá trình giải toán máy tính gồm bước: + Xác định toán + Mô tả thuật toán + Viết chương trình Thuật toán mô...
 • 156
 • 656
 • 15

Tài liệu Giáo án Tin 8 hoàn chỉnh theo chuẩn kiến thức

Tài liệu Giáo án Tin 8 hoàn chỉnh theo chuẩn kiến thức

Tin học

... gộp phép toán Vd: [(a+b)(c-d)+6] −a => ((a+b)*(c-d)+6) /3 –a Hoạt động 3: Các phép toán so sánh Giáo viên: Hồ Thức Tiến Trang 12 Trường THCS Phan Tây Hồ  Giáo án Tin học Các phép toán so sánh ... y - HS thực hiện: ((a+b)*(c-d)+6) /3 –a − ( x + 2) c) a +3 b+5 - GV lưu ý HS: Trong NNLT sử dụng )(x+5)/(a +3) -y/(b+5)*(x+2)*(x+2) dấu ngoặc tròn để gộp phép toán - Các qui tắc tính biểu thức số ... ban”, “Lop 8 /3 - GV đưa lên hình ví dụ để HS theo dõi số kiểu liệu NNLT Pascal - HS theo dõi Hoạt đông 2: Các phép toán với liệu kiểu số: - GV yêu cầu HS nhắc lại phép toán 2Các phép toán với liệu...
 • 26
 • 347
 • 1

giao an sinh 8 hoan chinh

giao an sinh 8 hoan chinh

Sinh học

... đơn vò chức thể B.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, trực quan, làm việc với SGK, thông báo C.PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: Tranh vẽ hình 3. 1-2, bảng 3. 1 SGK HS chuẩn bò bảng trang 13 SGK D.TỔ CHỨC DẠY HỌC I.KIỂM ... chất co ý nghóa co B.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, trực quan, làm việc với SGK, thông báo C.PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: -GV chuẩn bò tranh phóng to hình 9.1-4 SGK trang 32 -33 D.TỔ CHỨC DẠY HỌC: I.KIỂM TRA ... trò môi trường thể B.PHƯƠNG PHÁP: Trực quan kết hợp với đàm thoại, làm việc với SGK, thông báo C.PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: -Tranh phóng to H 13. 1-2 SGK trang 42- 43 D.TỔ CHỨC DẠY HỌC: I.KIỂM TRA BÀI...
 • 163
 • 263
 • 9

giao an tin 11 hoan chinh

giao an tin 11 hoan chinh

Tin học

... Toán học có phép toán nào? - Các phép toán có dùng NNLT hay không? Phép toán: + Một số phép toán dùng số phép toán phải sử dụng từ phép tóan khác NNLT Pascal sử dụng số phép toán sau: + Số nguyên: ... 2, 3) I Mục Tiêu: 1)Về kiến thức: Thể thuật toán tìm kiếm xếp: xếp dãy số nguyên phương pháp trao đổi tìm kiếm nhị phân 2)Về kỹ : Biết cách sử dụng mảng chiều chương trình thể thuật toán 3) Về ... tích toán để xác định liệu vào/ + Xác định thuật toán + Soạn chương trình + Lưu chương trình + Biên dịch chương trình + Thực hiệu chỉnh chương trình - Về nhà làm tập trang 35 - Làm tập trang 35 36 ...
 • 101
 • 202
 • 1

giao an tin 11 hoan chinh

giao an tin 11 hoan chinh

Tin học

... phép toán thông dụng PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp  Phương tiện: Máy chiếu, máy tính, phòng chiếu bảng III LƯU Ý SƯ PHẠM: Đối với việc dạy phép toán, ... biến tệp Đọc / ghi liệu tệp Đóng tệp II PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN :  Phương pháp gợi mở nêu vấn đề, phương pháp vấn đáp, phương pháp thuyết trình  Phương tiện : Một máy tính có TP máy chiếu ... trước, lệnh lặp với số lần lặp trước Viết thuật toán số toán đơn giản PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : II  Phương pháp : Thuyết trình, vấn đáp  Phương tiện : Máy chiếu, máy tính, phòng chiếu...
 • 59
 • 280
 • 0

giáo án hình 8 hoàn chỉnh

giáo án hình 8 hoàn chỉnh

Toán học

... 2: (SGK/ 73) A B D C Hình thang cân ABCD (AB//CD) ⇒ AC=BD C/m (SGK/ 73) Cho hs làm ?3 : Hs thực bước làm Từ dự 3) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân đoán Hs ⇒ Đònh lí Đònh lí 3: (SGK/ 73) Hình thang ... ĐỘNG CỦA GV BT 33/ 83 + Muốn dựng hình thang can cần yếu tố ? Gv: hình thang can hình thang đặc biệt + Hãy nêu cách dựng ? + Có cách dựng điểm B ? GHI BẢNG Hs: Dựng hình thang cần BT 33/ 83 cần biết ... Củng cố : Nêu bước giỉ toán dựng hình? 5Hướng dẫn nhà - Học kó toán dựng hình - Các bước làm toán dựng hình - Làm tập 29 ,30 ,31 /83SGK Rút kinh nghiệm : Giáo án Hình học Lớp Nguyễn Thò Huế ...
 • 137
 • 290
 • 4

Giáo án Sinh 8 (hoàn chỉnh)

Giáo án Sinh 8 (hoàn chỉnh)

Sinh học

... đơn vò chức thể B.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, trực quan, làm việc với SGK, thông báo C.PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: Tranh vẽ hình 3. 1-2, bảng 3. 1 SGK HS chuẩn bò bảng trang 13 SGK D.TỔ CHỨC DẠY HỌC I.KIỂM ... chất co ý nghóa co B.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, trực quan, làm việc với SGK, thông báo C.PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: -GV chuẩn bò tranh phóng to hình 9.1-4 SGK trang 32 -33 D.TỔ CHỨC DẠY HỌC: I.KIỂM TRA ... trò môi trường thể B.PHƯƠNG PHÁP: Trực quan kết hợp với đàm thoại, làm việc với SGK, thông báo C.PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: -Tranh phóng to H 13. 1-2 SGK trang 42- 43 D.TỔ CHỨC DẠY HỌC: I.KIỂM TRA BÀI...
 • 163
 • 162
 • 0

Bài soạn Giáo án tin 6 hoàn chỉnh

Bài soạn Giáo án tin 6 hoàn chỉnh

Tư liệu khác

... damask sau: 01 10 01 222 33 3 23 32 23 23 49 Ngi son: Hunh Th M Ly Trang 32 Trng THCS Nguyn Vn Tri kava vall vasm vasms sham jam amass amah mash 49 94 68 86 68 68 94 12 13 23 34 45 mask mass mama ... Ngi son: Hunh Th M Ly Trang 33 Trng THCS Nguyn Vn Tri Tit 13 -14: BI 7: S DNG PHN MM MARIO LUYN Gế PHM Ngy son: 27/9/2009 Ngy ging: 29/9/2009 ... nh nhng, Ngi son: H Thc Tin Trang 13 Trng THCS Phan Tõy H nhng th tay dt khúat k c nhỏy ỳp chut - Khi nhỏy chut nờn bt u bng tc chm, sau ú tng nhanh dn Hot ng 3: Luyn s dng chut vi phn mm Mouse...
 • 137
 • 293
 • 0

Gián án Giáo án Tin 7 hoàn chỉnh

Gián án Giáo án Tin 7 hoàn chỉnh

Tin học

... HS thực phép tính giấy số: 3; 10; ? = (3+ 10+2) /3 - Em có biết cách khác để giải - HS tham khảo Sgk trả lời toán ? - GV giới thiệu cách dùng hàm để tính : = Average (3, 10,2) - GV giới thiệu chức ... đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét + Vd1:=Max(12, 23, 1) KQ 23 + Vd2: Nếu khối C1:C4 chứa số 12, 10, 45, 21 =Max(C1 ,36 ) KQ 36 =Max(C1:C3,C4) KQ 45 d Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: - GV cho ... soạn trắc nghiệm Violet) Bài 2: Cách nhập sau không đúng? a/= SUM(5,A3,B1) b/=SUM(5,A3,B1) c/=sum(5,A3,B1) d/=SUM (5,A3,B1) Bài 3: Giả sử ô A1, B1 chứa số -4; Em cho biết kết công thức tính sau:...
 • 128
 • 199
 • 0

giao an tin 11 hoan chinh_moi cap nhat

giao an tin 11 hoan chinh_moi cap nhat

Tin học

... toán nào? Phép toán: - Các phép toán có dùng NNLT hay không? NNLT Pascal sử dụng số phép toán sau: + Một số phép toán dùng số phép toán phải sử dụng từ phép tóan khác - Ghi số phép toán lên bảng ... • Hãy xác định input output toán xếp phương pháp trao đổi? • Hướng dẫn học sinh hiểu đoạn câu lệnh thuật toán vd2 sgk trang 57 Hoạt động2:Ví dụ • Trình bày phương pháp tìm kiếm nhị phân? Gv : ... 1)Về kiến thức: Thể thuật toán tìm kiếm xếp: xếp dãy số nguyên phương pháp trao đổi tìm kiếm nhị phân 2)Về kỹ : Biết cách sử dụng mảng chiều chương trình thể thuật toán 3) Về tư thái độ : + Ý thức...
 • 95
 • 88
 • 0

GIAO AN TIN 6 HOAN CHINH

GIAO AN TIN 6 HOAN CHINH

Tin học

... ghi nhớ V/ Hớng dẫn : - Về nhà xem lại toàn nội dung học - BTVN: Bài tập 1,2 ,3, 4 SGK Bài tập 4.105 đến 4.114 Ngày dạy: Tiết 56 Bài 20: thêm hình ảnh để minh hoạ A Mục tiêu: - Biết tác dụng ... Ngời dạy: Nguyễn Xuân Lộc + Nháy chuột vào nút Replace để thay + Nháy chuột vào nút Replace All để thay ... Giáo viên: Đề cơng giảng, văn mẫu, máy tính, máy chiếu - Học sinh: Kiến thức học C/ Tiến trình dạy học: I ổn định lớp: 6A 6B II Kiểm tra cũ HS 1: Hãy nêu thao tác tìm phần văn bản? HS 2: Để thay...
 • 3
 • 46
 • 0

giáo an tin 9 hoàn chỉnh

giáo an tin 9 hoàn chỉnh

Tin học

... Trang 31 /45 Trờng THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc Nhn xột v chm im mt s mỏy Rỳt kinh nghim gi thc hnh GV: Nguyễn Thành Nam Giáo án tin học Trang 32 /45 Trờng THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc Tun: 33 Tit: 63 Giáo ... 33 /45 Trờng THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc Nhn xột v chm im mt s mỏy Rỳt kinh nghim gi thc hnh GV: Nguyễn Thành Nam Giáo án tin học Trang 34 /45 Trờng THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc Giáo án tin học Tun: 33 ... ging: 02/ 03/ 2011 04/ 03/ 2011 Bi thc hnh 9: HON THIN BI TRèNH CHIU VI HIU NG NG (tt) I Mc tiờu : Kin thc: Bit vai trũ ca hiu ng trờn trang chiu K nng: To c cỏc hiu ng ng cho cỏc trang chiu 3. Thỏi...
 • 45
 • 128
 • 0

GIAO AN TIN 8 2009-2010 HOAN CHINH

GIAO AN TIN 8 2009-2010 HOAN CHINH

Tin học

... 10 x:=x+1; III Hóy vit chng trỡnh gii quyt cỏc bi toỏn sau : (3 im) Nhp vo s nguyờn a, b So sỏnh hai s ú chẵn I/ TRC NGHIM (3) (Khoanh trũn vo ỏp ỏn ỳng) Cõu 1: Phỏt biu no sau õy l ỳng ? ... to do; begin GotoXY(5,WhereY); writeln(N,' x ',i:2,' = ',N*i :3) ; end; readln end III Hóy vit chng trỡnh gii quyt cỏc bi toỏn sau : (3 im) Tính tổng n số tự nhiên với n đợc nhập từ bàn phím Đáp ... begin GotoXY(5,WhereY); writeln(N,' x ',i:2,' = ',N*i :3) ; end; readln end III Chng trỡnh tính tổng n số tự nhiên với n đợc nhập từ bàn phím (3 im) Program Tinh_Tong; Var i, n: Integer; S: Real;...
 • 6
 • 47
 • 0

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ II - Lớp 2

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ II - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... pháp luật II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC • Một bì thư III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ - Gọi Hs lên bảng kiểm tra Chuyện bốn mùa - Nhận xét cho điểm Hs 2.DẠY ... hỏi/dấu ngã II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC • Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép tập tả III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.GIỚI THIỆU BÀI - GV ghi đề lên bảng 2.DẠY - HỌC BÀiMỚI 2.1 ... xét lời kể bạn II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC • Tranh minh họa câu chuyện sgk III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.GIỚI THIỆU BÀI - Gv ghi đề lên bảng 2 .Dạy – HỌC BÀI MỚI 2.1 Hướng...
 • 91
 • 3,425
 • 12

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Lớp 2

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... đánh giá lời kể bạn II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Trang •Các tranh minh họa sách giáo khoa (phóng to) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học MỞ ĐẦU DẠY – HỌC BÀI MỚI 2.1 Giới thiệu ... tên chữ bảng chữ II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC •Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép tập tả 2, Trang III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học MỞ ĐẦU DẠY – HỌC BÀI MỚI Giới thiệu ... giản II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC •Tranh minh họa vật, hành động sách giáo khoa •Bảng phụ ghi sẵn nội dung tập Trang 11 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học MỞ ĐẦU DẠY HỌC BÀI...
 • 175
 • 1,424
 • 5

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Phần 2- Lớp 2

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Phần 2- Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... bà II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Tranh minh họa tập đọc, có III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU TIẾT Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CỦ - Hỏi HS tên ngày 1–6, lời - Trả – 5, – 3, 20 – 11 … - ... từ đến câu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Bảngï ghi câu hỏi tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học GIỚI THIỆU BÀI - GV nêu Mục tiêu học ghi tên lên bảng DẠY – HỌC BÀI MỚI Bài ... thấy, bé Hà có tình cảm với ông bà? TIẾT 2 .3 Luyện đọc đoạn 2 ,3 - Tiến hành theo bước giới thiệu chi tiết - Các từ cần luyện phát âm giới thiệu Mục tiêu dạy học - Câu cần ý luyện ngắt giọng : Món...
 • 211
 • 830
 • 2

giao an sinh 6 hoan chinh NT

giao an sinh 6 hoan chinh NT

Sinh học

... trớc bài: có hô hấp khôn *** GV: Nguyễn Thị Thanh THCS Hà Lan *** 39 _ Ngày soạn: 1/1/09 Ngày dạy: Tiết 26 - Bài 23 Cây có hô hấp không? I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh phân tích ... - Nắm đợc biện pháp tiêu diệt cỏ dại hại trồng giải thích sở khoa học biện pháp Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích mẫu Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II Đồ dùng dạy học - GV: ... huệ, tranh ảnh loại hoa khác *** GV: Nguyễn Thị Thanh THCS Hà Lan *** 57 Tuần 17 Tiết 33 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 29: Các loại hoa I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh phân biệt đợc loại hoa: đơn...
 • 55
 • 330
 • 1

Giáo án tin 8 new từ tuần 9

Giáo án tin 8 new từ tuần 9

Tin học

... Một ăn * Để giải toán bước quan trọng xác đònh toán HOẠT ĐỘNG 2: HS biết cách xác đònh toán gì: Gv: Em hiểu toán ? b Bài toán xác đònh toán Hs: Trả lời khái niệm toán - Bài toán: công việc hay ... Ngày dạy: 03/ 11/08 BÀI 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (Con’t) A.MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu bước giải toán máy tính chương trình thể thuật toán ngôn ngữ cụ thể - Hiểu mô tả thuật toán phương pháp ... viết thuật toán thông qua tập Hs: Đọc yêu cầu toán Hs: Thực xác đònh toán Gv: Nx Y/c học sinh thực viết thuật toán Gv: Nx hoàn chỉnh thuật toán Hs: Đọc yêu cầu toán Năm học 2008 - 2009 B3: x ¬ y;...
 • 32
 • 230
 • 2

Giáo án Tin 8 (T37-42)

Giáo án Tin 8 (T37-42)

Tin học

... học Ngày dạy: 13/ 01/2009 Ngày dạy: 08/01/2009 Tiết: 38 Câu lệnh lặp I Mục tiêu: Kiến thức: - Hiểu cấu trúc câu lệnh ghép Kỹ năng: biết kết hợp câu lệnh ghép câu lệnh lặp for vào giải số toán Thái ... HS: Mô tả lại thuật toán, phân tích - thuật toán (SGK T56,57) thuật toán VD2: Tính tổng 100 số tự nhiên đầu ? Qua hai ví dụ trên, em tiên công việc đợc lặp lặp lại? - thuật toán: (đã nghiên cứu ... Về nhà làm tập trang 60-61 Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nga Trờng THCS Bình dơng Ngày dạy: 13/ 01/2009 Tiết: 39 Giáo án Tin học Bài tập I Mục tiêu: Kiến thức Củng cố kiến thức vòng lặp với số lần...
 • 12
 • 276
 • 0

Giáo án tin 8 học kì 1

Giáo án tin 8 học kì 1

Tin học

... Thanh Quân 33 THCS Sơn Tiến Ngày soạn: 09/12/2008 Tiết: 26,27,28 TÌM HIỂU THỜI GIAN VỚI PHẦN MỀM SUN TIMES I MụcTiêu: HS hiểu chức phần mềm, sử dụng phần mềm để quan sát thời gian địa phương vị ... Giáo án tin Gv Đậu Thanh Quân 37 THCS Sơn Tiến đêm vùng khác Trái Đất Hãy quan sát nút lệnh sau cơng cụ: Giáo án tin Gv Đậu Thanh Quân 38 THCS Sơn Tiến Ngµy so¹n : 13/ 12/2008 Ngµy d¹y : 15/12/2008 ... quy t¾c tÝnh c¸c biĨu 15 + × 15+5*(a/2) thøc sè häc x+5 y (x+5)/(a +3) -y/ G : NhËn xÐt vµ chèt trªn − (x + 2) (b+5)*(x+2)*(x+2) a +3 b+5 mµn h×nh G : ViÕt l¹i biĨu thøc nµy Quy t¾c tÝnh c¸c biĨu...
 • 46
 • 365
 • 7

Xem thêm