phương pháp dạy phép nhân

Tài liệu Giáo án Tin 8 hoàn chỉnh theo chuẩn kiến thức

Tài liệu Giáo án Tin 8 hoàn chỉnh theo chuẩn kiến thức

Tư liệu khác

... - Cộng: + + Phép cộng: + - Trừ : + Phép trừ: - Nhân : * + Phép nhân: * - Chia : / + Phép chia: / - Chia l‎‎‎ấy phần nguyên, phần dư : + Phép chia lấy phần nguyên: div Div, mod + Phép chia lấy ... thức số học - HS: nhắc l‎‎‎ại + Các phép toán ngoặc thực trước + Trong dãy phép toán ngoặc, phép nhân, phép chia, phép chia lấy phần nguyên, phần dư thực trước + Phép cộng trừ thực từ trái sang phải ... Các phép toán với liệu kiểu số: - GV yêu cầu HS nhắc lại phép toán 2Các phép toán với liệu kiểu số: Excel ? - HS: +, - , * , / - GV: Trong NNLT Pascal, phép toán đó, số nguyên thực thêm phép...
 • 156
 • 691
 • 15

Tài liệu Giáo án Tin 8 hoàn chỉnh theo chuẩn kiến thức

Tài liệu Giáo án Tin 8 hoàn chỉnh theo chuẩn kiến thức

Tin học

... - Cộng: + + Phép cộng: + - Trừ : + Phép trừ: - Nhân : * + Phép nhân: * - Chia : / + Phép chia: / - Chia l‎‎‎ấy phần nguyên, phần dư : + Phép chia lấy phần nguyên: div Div, mod + Phép chia lấy ... thức số học - HS: nhắc l‎‎‎ại + Các phép toán ngoặc thực trước + Trong dãy phép toán ngoặc, phép nhân, phép chia, phép chia lấy phần nguyên, phần dư thực trước + Phép cộng trừ thực từ trái sang phải ... Các phép toán với liệu kiểu số: - GV yêu cầu HS nhắc lại phép toán 2Các phép toán với liệu kiểu số: Excel ? - HS: +, - , * , / - GV: Trong NNLT Pascal, phép toán đó, số nguyên thực thêm phép...
 • 26
 • 361
 • 1

giao an sinh 8 hoan chinh

giao an sinh 8 hoan chinh

Sinh học

... điểm nhiệm vụ môn học, đề xuất phương pháp Đáp án: để học tốt môn học -Để học tốt môn thể người vệ GV nhận xét hướng dẫn HS nêu sinh, cần áp dụng phương pháp: biện pháp là: quan sát tranh, mô hình, ... nạn nhân đến bệnh viện điều trò Bài hôm giúp ta biết cách sơ cứu 2.CÁC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tìm hiểu phương pháp sơ cứu: GV yêu cầu HS trao đổi nhóm trả 1 .Phương pháp ... dòch nhân tạo HS có ý thức tiêm phòng bệnh dòch B.PHƯƠNG PHÁP: Trực quan , đàm thoại, làm việc với SGK, thông báo C.PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: -Tranh phóng to H 14.1-4 SGK trang 45-46 D.TỔ CHỨC DẠY...
 • 163
 • 273
 • 9

giao an tin 11 hoan chinh

giao an tin 11 hoan chinh

Tin học

... không - Toán học có phép toán nào? - Các phép toán có dùng NNLT hay không? Phép toán: + Một số phép toán dùng số phép toán phải sử dụng từ phép tóan khác NNLT Pascal sử dụng số phép toán sau: + ... III/ Phương pháp: IV/ Tiến trình học: Họat động 1: a) Mục tiêu: HS biết tên ký hiệu phép toán, biết cách sử dụng phép toán kiểu liệu b) Nội dung: + Phép toán số học: + , - , *, / , DIV, MOD + Phép ... / , - Ghi số phép toán lên bảng Suy nghĩ đưa số DIV, MOD phép toán thường dùng: - Phép DIV, MOD sử dụng Phép cộng, trừ, nhân, + Số thực: + , - , *, / , chia cho kiểu liệu nào? + Phép toán quan...
 • 101
 • 214
 • 1

giao an tin 11 hoan chinh

giao an tin 11 hoan chinh

Tin học

... biến tệp Đọc / ghi liệu tệp Đóng tệp II PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN :  Phương pháp gợi mở nêu vấn đề, phương pháp vấn đáp, phương pháp thuyết trình  Phương tiện : Một máy tính có TP máy chiếu ... Phân biệt khác lệnh gán (:=) phép so sánh Viết biểu thức số học logic với phép toán thông dụng PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp  Phương tiện: Máy chiếu, máy ... tinh thần hợp tác, sẵn sàng làm việc theo nhóm II PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN :  Phương pháp gợi mở nêu vấn đề, phương pháp hỏi – đáp, phương pháp thuyết trình  Máy chiếu Over head, giấy III...
 • 59
 • 292
 • 0

giáo án hình 8 hoàn chỉnh

giáo án hình 8 hoàn chỉnh

Toán học

... theo phương pháp phân tích lên AI=IM ⇑ AD=DE DI//EM (gt) ⇑ CD//ME I∈CD ⇑ ED=BE BM=MC (gt) ⇑ ∆BDM có Rút kinh nghiệm : _ Tiết số : Số tiết : Tiết Ngày soạn: Ngày dạy ... cố : Nhắc lại nhấn mạnh phương pháp làm 5Hướng dẫn nhà : + Xem lại tập làm + Làm BT72/103 SGK Rút kinh nghiệm : Tiết số : 20 Số tiết : Tiết 20 HÌNH THOI Ngày soạn: Ngày dạy : I MỤC TIÊU : -Hs ... + Phép đối xứng qua tâm hình có thêm tính chất ? + Qua nội dung từ đầu học em có nhận xét hình bình hành ? (về giao điểm hai đường chéo phép đối xứng tâm) +Hs: Mỗi điểm...
 • 137
 • 299
 • 4

Giáo án Sinh 8 (hoàn chỉnh)

Giáo án Sinh 8 (hoàn chỉnh)

Sinh học

... điểm nhiệm vụ môn học, đề xuất phương pháp Đáp án: để học tốt môn học -Để học tốt môn thể người vệ GV nhận xét hướng dẫn HS nêu sinh, cần áp dụng phương pháp: biện pháp là: quan sát tranh, mô hình, ... nạn nhân đến bệnh viện điều trò Bài hôm giúp ta biết cách sơ cứu 2.CÁC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tìm hiểu phương pháp sơ cứu: GV yêu cầu HS trao đổi nhóm trả 1 .Phương pháp ... dòch nhân tạo HS có ý thức tiêm phòng bệnh dòch B.PHƯƠNG PHÁP: Trực quan , đàm thoại, làm việc với SGK, thông báo C.PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: -Tranh phóng to H 14.1-4 SGK trang 45-46 D.TỔ CHỨC DẠY...
 • 163
 • 173
 • 0

Gián án Giáo án Tin 7 hoàn chỉnh

Gián án Giáo án Tin 7 hoàn chỉnh

Tin học

... Trong toán học ta có thứ tự thực phép - HS trả lời: tính nào? + Với biểu thức có dấu ngoặc: ngoặc ( ) [] {} + Các phép toán lũy thừa phép nhân, phép chia phép cộng, phép trừ - Gv: lấy ví dụ yêu cầu ... động hiệu theo nhóm II Phương pháp, phương tiện: - GV chuẩn bị: Giáo trình, phòng máy - HS chuẩn bị: Kiến thức, Sgk - Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân III Tiến trình dạy học: Ổn định lớp: - ... Sử dụng phép tính phép toán công thức để thực +, -, *, /, ^, % để tính toán phép tính? Người soạn: Hồ Thức Tiến Trang 28 Trường THCS Phan Tây Hồ - GV: Ví dụ 3+4; 4/2 - GV yêu cầu HS phép toán...
 • 128
 • 206
 • 0

giao an tin 11 hoan chinh_moi cap nhat

giao an tin 11 hoan chinh_moi cap nhat

Tin học

... phép toán nào? Phép toán: - Các phép toán có dùng NNLT hay không? NNLT Pascal sử dụng số phép toán sau: + Một số phép toán dùng số phép toán phải sử dụng từ phép tóan khác - Ghi số phép toán lên ... III/ Phương pháp: IV/ Tiến trình học: Họat động 1: a) Mục tiêu: HS biết tên ký hiệu phép toán, biết cách sử dụng phép toán kiểu liệu b) Nội dung: + Phép toán số học: + , - , *, / , DIV, MOD + Phép ... nguyên: + , - , *, / , DIV, MOD Suy nghĩ đưa số phép toán thường dùng: + Số thực: + , - , *, / , Phép cộng, trừ, nhân, chia + Phép toán quan hệ: =, =, < > dụng cho kiểu...
 • 95
 • 95
 • 0

GIAO AN TIN 6 HOAN CHINH

GIAO AN TIN 6 HOAN CHINH

Tin học

... Ngời dạy: Nguyễn Xuân Lộc + Nháy chuột vào nút Replace để thay + Nháy chuột vào nút Replace All để thay ... dẫn : - Về nhà xem lại toàn nội dung học - BTVN: Bài tập 1,2,3,4 SGK Bài tập 4.105 đến 4.114 Ngày dạy: Tiết 56 Bài 20: thêm hình ảnh để minh hoạ A Mục tiêu: - Biết tác dụng minh hoạ hình ảnh ... Giáo viên: Đề cơng giảng, văn mẫu, máy tính, máy chiếu - Học sinh: Kiến thức học C/ Tiến trình dạy học: I ổn định lớp: 6A 6B II Kiểm tra cũ HS 1: Hãy nêu thao tác tìm phần văn bản? HS 2: Để thay...
 • 3
 • 50
 • 0

GIAO AN TIN 8 2009-2010 HOAN CHINH

GIAO AN TIN 8 2009-2010 HOAN CHINH

Tin học

... đánh giá học V Hng dn v nh: - Chun b bi - Ôn tập chuẩn bị tiết sau kiẻm tra 45 phút Tiết 55 Ngày dạy: Kiểm tra 45 phút A/ Mục tiêu: - Hệ thống củng cố, kiểm tra lại kiến thức CT bảng tính ... thực hành học sinh b/ Chuẩn bị: - Giáo viên: Đề - Học sinh: Ôn lại kiến thức học C/ Tiến trình dạy học: I/ Tổ chức: II/ Kiểm tra III/ Bài mới: 8A 8B lẻ I Khoanh trũn vo ch cỏi ng trc phng ỏn...
 • 6
 • 51
 • 0

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ II - Lớp 2

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ II - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... pháp luật II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC • Một bì thư III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ - Gọi Hs lên bảng kiểm tra Chuyện bốn mùa - Nhận xét cho điểm Hs 2.DẠY ... hỏi/dấu ngã II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC • Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép tập tả III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.GIỚI THIỆU BÀI - GV ghi đề lên bảng 2.DẠY - HỌC BÀiMỚI 2.1 ... xét lời kể bạn II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC • Tranh minh họa câu chuyện sgk III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.GIỚI THIỆU BÀI - Gv ghi đề lên bảng 2 .Dạy – HỌC BÀI MỚI 2.1 Hướng...
 • 91
 • 3,483
 • 12

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Lớp 2

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... tên chữ bảng chữ II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC •Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép tập tả 2, Trang III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học MỞ ĐẦU DẠY – HỌC BÀI MỚI Giới thiệu ... giản II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC •Tranh minh họa vật, hành động sách giáo khoa •Bảng phụ ghi sẵn nội dung tập Trang 11 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học MỞ ĐẦU DẠY HỌC BÀI ... ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC •Mẫu chữ hoa A đặt khung chữ (bảng phụ), có đủ đường kẻ đánh số đường kẻ •Vở Tập viết 2, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học MỞ ĐẦU DẠY – HỌC...
 • 175
 • 1,465
 • 5

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Phần 2- Lớp 2

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Phần 2- Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... từ đến câu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Bảngï ghi câu hỏi tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học GIỚI THIỆU BÀI - GV nêu Mục tiêu học ghi tên lên bảng DẠY – HỌC BÀI MỚI Bài ... lớp thành nhóm, yêu cầu - Thực yêu cầu nhóm tìm nhân vật tập đọc tuần 7, nhóm tìm nhân vật tập đọc tuần - Yêu cầu nhóm đọc tên - Nhóm 1: Dũng, Khánh nhân vật vừa tìm được, - Nhóm 2: Minh, Nam, An ... phải biết kính trọng, yêu thương ông bà II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Tranh minh họa tập đọc, có III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU TIẾT Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CỦ - Hỏi HS tên ngày...
 • 211
 • 850
 • 2

giao an sinh 6 hoan chinh NT

giao an sinh 6 hoan chinh NT

Sinh học

... - Nắm đợc biện pháp tiêu diệt cỏ dại hại trồng giải thích sở khoa học biện pháp Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích mẫu Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II Đồ dùng dạy học - GV: ... soạn: Ngày dạy: Bài 27: Sinh sản sinh dỡng ngời I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh hiểu đợc giâm cành, chiết cành, ghép cây, nhân giống vô tính ống nghiệm - Biết đợc u việt hình thức nhân giống ... tiếp tục phát triển Hoạt động 4: Nhân giống vô tính ống nghiệm Hoạt động GV - GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câuhỏi: ? Nhân giống vô tính gì? ? Em cho biết thành tựu nhân giống vô tính mà em biết...
 • 55
 • 344
 • 1

Giáo án tin 8 new từ tuần 9

Giáo án tin 8 new từ tuần 9

Tin học

... nhiều phép so sánh giải toán A.Tìm hiểu cách kết hợp phép so sánh a Phép And Gv: Nêu cú pháp phép And giá trò Cp: and (SS2) and Giá trò phép And tất so sánh Hs: Xác đònh tính sai phép ... kiện phép so sánh 3.Điều kiện phép so sánh - Các phép so sánh có vai trò quan trọng việc Gv: Kết phép so sánh nào? mô tả thuật toán lập trình Chúng thường sử dụng để biểu diễn điều kiện Nếu kết phép ... and (3>=3): Đúng (2=3) and (2>1): Sai b Phép Or Gv: Nêu cú pháp phép And giá trò Cp: Or (SS2) Or Giá trò phép Or SS Hs: Xác đònh tính sai phép so sánh Vd: (5 div =1) or (5 mod = 1):...
 • 32
 • 241
 • 2

Giáo án Tin 8 (T37-42)

Giáo án Tin 8 (T37-42)

Tin học

... số tự nhiên Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nga Trờng THCS Bình dơng Giáo án Tin học Ngày dạy: 13/01/2009 Ngày dạy: 08/01/2009 Tiết: 38 Câu lệnh lặp I Mục tiêu: Kiến thức: - Hiểu cấu trúc câu lệnh ... for vào giải số toán Thái độ Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm dạng tập ứng dụng II Phơng pháp: - Thuyết trình, chia nhóm nghiên cứu làm tập, vấn đáp III chuẩn bị GV, HS Chuẩn bị GV: - Giáo ... sinh nhà (1 ) Về nhà làm tập trang 60-61 Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nga Trờng THCS Bình dơng Ngày dạy: 13/01/2009 Tiết: 39 Giáo án Tin học Bài tập I Mục tiêu: Kiến thức Củng cố kiến thức vòng lặp...
 • 12
 • 294
 • 0

Giáo án tin 8 học kì 1

Giáo án tin 8 học kì 1

Tin học

... tr¸i sang ph¶i Chó ý: Trong Pascal (và hầu hết ngơn ngữ lập trình nói chung) phép sử dụng cặp dấu ngoặc tròn () để gộp phép tốn Khơng dùng cặp dấu ngoặc vng [] hay cặp dấu ngoặc nhọn {} tốn học ... Giáo án tin Gv Đậu Thanh Quân 3.Điều kiện và phép so sánh - Các phép so sánh thường sử dụng để biểu diễn điều kiện - Các phép so sánh cho kết sai 40 THCS Sơn Tiến lãi in giá trị của b ... PHẦN MỀM SUN TIMES I MụcTiêu: HS hiểu chức phần mềm, sử dụng phần mềm để quan sát thời gian địa phương vị trí khác trái đất Hs tự thao tác thực số chức phần mềm Thơng qua phần mềm HS hiểu biết...
 • 46
 • 379
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: đánh giá tình hình ứng dụng hệ thống thông tin mạng truyền thông và an toàn bảo mật trên mạng thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty cổ phần phát triển và ứng dụng công nghệ ait hệ quản trị csdl phân tán distributed dbms dữ liệu kho dữ liệu cục bộ phần ii cơ sở lý luận cơ sở dữ liệu phân tán và thực trạng cơ sở dữ liệu của công ty cổ phần phát triển và ứng dụng công nghệ ait kế cấu khóa luận tốt nghiệp tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu mẫu phiếu điều tra khảo sát doanh nghiệp tạm trú nơi ở hiện nay tình hình bảo mật an toàn dữ liệu thông tin ở ngân hàng một số giải pháp nhằm nâng cao việc sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty tnhh xây dựng và thương mại liên việt định hướng phát triển trong việc sử dụng phần mềm để tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa các thực thể phân tích hệ thống sử dụng phần mềm thực trạng về việc sử dụng phần mềm trong quá trình tự động hóa xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty tnhh xây dựng và thương mại liên việt một số lý thuyết về ứng dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty hệ thống hệ thống thông tin hệ thống thông tin quản lý về cơ sở lý luận cơ sở để nghiên cứu đề tài